Results for 'Pavel Tich��'

850 found
Order:
 1. Profesor Pavel Materna slaví životní jubileum.Pavel Materna & Rotislav Niederle - 2005 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 12 (2):176-192.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Pavel Materna vzpomíná na Luboše Nového.Pavel Materna - 2017 - Studia Philosophica 64 (1):79-80.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Pavel Florensky’s Theory of Religious Antinomies.Paweł Rojek - 2019 - Logica Universalis 13 (4):515-540.
  Pavel Florensky (1882–1937), a Russian theologian, philosopher, and mathematician, argued that the religious discourse is essentially contradictory and put forward the idea of the logical theory of antinomies. Recently his views raised interesting discussions among logicians who consider him a forerunner of many non-classical logics. In this paper I discuss four interpretations of Florensky’s views: paraconsistent, L-contradictory, non-monotonic and rhetorical. In conclusion I argue for the integral interpretation which unites these four approaches.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. O Cem Mluvíme? Vybrané Stati K Logice a Sémantice.Pavel Tichý & Jaroslav Peregrin - 1996
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 5. The problem of plurality of logics: understanding the dynamic nature of philosophical logic.Pavel Arazim - 2021 - New York: Bloomsbury Academic.
  As the foundation of our rationality, logic has traditionally been considered fixed, stable and constant. This conception of the discipline has been challenged recently by the plurality of logics and in this book, Pavel Arazim extends the debate to offer a new view of logic as dynamic and without a definite, specific shape. The Problem of Plurality of Logics examines the origins of our standard view of logic alongside Kant's theories, the holistic view, the issue of logic's pragmatic significance (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Ke kořenům evoluční teorie? [REVIEW]Pavel Doleček - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (3):366-373.
  Recenze: Vojtěch Hladký - Radim Kočandrle - Zděněk Kratochvíl, Evoluce před Darwinem. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012, 248 s.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  71
  The Foundations of Frege’s Logic.Pavel Tichý - 1988 - Berlin and New York: De Gruyter.
  Chapter One: Constructions. Entities, constructions, and functions When one travels from Los Angeles to New York, going, say, by way of St. Louis, Chicago, ...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   146 citations  
 8.  6
  Pharmacological Neuroenhancement in the Field of Economics—Poll Results from an Online Survey.Pavel Dietz, Michael Soyka & Andreas G. Franke - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 9.  19
  A Multiple‐Channel Model of Task‐Dependent Ambiguity Resolution in Sentence Comprehension.Pavel Logačev & Shravan Vasishth - 2016 - Cognitive Science 40 (2):266-298.
  Traxler, Pickering, and Clifton found that ambiguous sentences are read faster than their unambiguous counterparts. This so-called ambiguity advantage has presented a major challenge to classical theories of human sentence comprehension because its most prominent explanation, in the form of the unrestricted race model, assumes that parsing is non-deterministic. Recently, Swets, Desmet, Clifton, and Ferreira have challenged the URM. They argue that readers strategically underspecify the representation of ambiguous sentences to save time, unless disambiguation is required by task demands. When (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 10. The Eucharistic Conquest of Time.Pavel Butakov - 2017 - Faith and Philosophy 34 (3):247-271.
  Roman Catholic and Eastern Orthodox theologians claim that the unique event of Christ’s sacrifice on Calvary is present in Eucharistic liturgies. A popular explanatory strategy for this miraculous presence suggests that due to its supernatural character the Eucharist “conquers time,” transcends its boundaries, and allows for temporal coincidence of two chronologically distant events. I discuss the four main approaches within this strategy that can be discovered in contemporary theological writings. The first approach implies a time travel of the Calvary event. (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 11. On Popper's definitions of verisimilitude.Pavel Tichý - 1974 - British Journal for the Philosophy of Science 25 (2):155-160.
  2 Popper's Logical Definition of Verisimilitude. 3 Popper's Probabilistic Definition of Verisimilitude. 4 Conclusion.
  Direct download (11 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   172 citations  
 12. Bureaucratization of the Urban and the Ecclesiastical Administration from Below.Pavel B. Kurka - 2009 - Filosoficky Casopis 57:213-220.
 13.  3
  Macromolecular crystallographic estructure refinement.Pavel V. Afonine, Alexandre Urzhumtsev & Paul D. Adams - 2015 - Arbor 191 (772):a219.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Pavel Materna: Concepts and Objects.Jaroslav Peregrin - 1999 - Filosoficky Casopis 47:852-857.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  20
  A lower bound for intuitionistic logic.Pavel Hrubeš - 2007 - Annals of Pure and Applied Logic 146 (1):72-90.
  We give an exponential lower bound on the number of proof-lines in intuitionistic propositional logic, IL, axiomatised in the usual Frege-style fashion; i.e., we give an example of IL-tautologies A1,A2,… s.t. every IL-proof of Ai must have a number of proof-lines exponential in terms of the size of Ai. We show that the results do not apply to the system of classical logic and we obtain an exponential speed-up between classical and intuitionistic logic.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 16.  4
  Together we know how to achieve: An epistemic logic of know-how.Pavel Naumov & Jia Tao - 2018 - Artificial Intelligence 262 (C):279-300.
 17.  27
  Cuts, consistency statements and interpretations.Pavel Pudlák - 1985 - Journal of Symbolic Logic 50 (2):423-441.
 18. Karl Popper a sepětí vědecké metody a demokracie.Pavel Doleček - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):439-467.
  Článek se zabývá způsobem, jakým vnímá vztah vědecké metody a demokracie Karl Popper. Toto sepětí je jedním ze základních atributů Popperova myšlení. Pro jeho pochopení je třeba zasadit Poppera do historického kontextu vývoje liberálního myšlení a poukázat na možné souvislosti se Schumpeterovou redefinicí demokracie. Výchozím bodem je však interpretace základních episte- mologických předpokladů Popperova myšlení - konceptů provizornosti vědeckého poznání a ratio negativa. Primárním cílem článku je kontextualizace těchto předpokladů s politologickými a sociologickými důsledky. Ty lze spatřovat nejen s odmítnutím (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Struktura evoluční teorie F. A. Hayeka.Pavel Doleček - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):309-336.
  Studie má za cíl představit strukturu Hayekova evolucionismu. Argumentace postupuje v několika krocích: Východiskem je historicko- systematická expozice způsobu, jakým evoluční teorie ovlivnila Hayekovu filosofii, především s ohledem na periodizaci vývoje jeho myšlení a systematické odlišení explanans a explanandum v rámci jeho teorie vědy. Dále je rozebírán způsob, jakým Hayek rozvíjí svoji metodologii vědy. V této souvislosti je argumentováno ve prospěch teze, že Hayekovo pojetí metodologického dualismu je důsledkem ovlivnění evoluční teorií. Zároveň je evoluční teorie představena jako nástroj vysvětlení, konkrétně (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  31
  Pavel Materna: Concepts and objects. Acta philosophica fennica vol 63, societas philosophica fennica, helsinky 1998; 177 pp. [REVIEW]Jaroslav Peregrin - manuscript
  Pavel Materna je logikem a filosofem, na kterého se, domnívám se, mimořádně hodí anglický přívlastek single-minded, který bohužel nemá v češtině skutečný ekvivalent. Materna již dávno přijal za svůj ten pojmový rámec, který stojí v základě systému transparentní intenzionální logiky (TIL) vyvinuté Pavlem Tichým, a tento rámec se mu stal měřítkem všech věcí, jsoucích že jsou a nejsoucích že nejsou. Ani jeho poslední kniha Concepts and Objects, která vyšla v ediční řadě vydávané Filosofickou společností Finska, není v tomto směru (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  10
  Knowing-how under uncertainty.Pavel Naumov & Jia Tao - 2019 - Artificial Intelligence 276 (C):41-56.
 22. Diskuse nad Dawkinsem.Pavel Doleček - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (1):133-157.
  Studie recenzuje díla: Richard DAWKINS, Boží blud: Přináší náboženství útěchu, nebo bolest? Praha: Academia 2009, 480 s. ; HANUŠ, J. - VYBÍRAL, J., Dawkins pod mikroskopem: Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2010. Cílem textu je poukázat na debatu vyvolanou českým vydáním Dawkinsova díla Boží blud, jejímž nejdůkladnějším příspěvkem je vydání knihy Dawkins pod mikroskopem.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  14
  On lengths of proofs in non-classical logics.Pavel Hrubeš - 2009 - Annals of Pure and Applied Logic 157 (2-3):194-205.
  We give proofs of the effective monotone interpolation property for the system of modal logic K, and others, and the system IL of intuitionistic propositional logic. Hence we obtain exponential lower bounds on the number of proof-lines in those systems. The main results have been given in [P. Hrubeš, Lower bounds for modal logics, Journal of Symbolic Logic 72 941–958; P. Hrubeš, A lower bound for intuitionistic logic, Annals of Pure and Applied Logic 146 72–90]; here, we give considerably simplified (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 24.  7
  An epistemic logic of blameworthiness.Pavel Naumov & Jia Tao - 2020 - Artificial Intelligence 283 (C):103269.
 25.  18
  Russell's Arguments against Frege's Sense-Reference Distinction.Paveł Turnau - 1991 - Russell: The Journal of Bertrand Russell Studies 11 (1).
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. Historical progress and involution of ideals / Исторический прогресс и инволюция идеалов.Pavel Simashenkov - 2017
  My book is about the human creativity being a source of progress, and cycling of evolution caused by platitude and triviality of once high-reaching idealism. In essence the book presents an original perception of human history, based on Christian values as vital coordinates system. I hope this book will revive the interest to the Russian school of thoughts and to humanism in general.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27. Power, Manipulation and Control in a Community of Inquiry.Pavel Lushyn & David Kennedy - 2003 - Analytic Teaching and Philosophical Praxis 23 (2):103-110.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 28. Verisimilitude Redefined.Pavel Tichý - 1976 - British Journal for the Philosophy of Science 27 (1):25-42.
  Of two false theories, One can be, Intuitively, Closer to the truth than the other. The purpose of the article is to propose a rigorous explication of this intuitive notion.
  Direct download (12 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   52 citations  
 29.  43
  Review of Ronald Barnett, Being a University: Routledge, 2011. [REVIEW]Pavel Zgaga - 2012 - Studies in Philosophy and Education 31 (4):419-426.
 30.  73
  Sobor and Sobornost'.Pavel Tulaev - 1993 - Russian Studies in Philosophy 31 (4):25-53.
  Ultimately everything returns to its own place. And our life, like a river that had overflowed its banks, is again returning to its former bed. We are now assimilating long-hidden treasures, understanding forgotten truths, and regaining our sight and seeing what we were unable to see when we were blinded.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  42
  Ситуация как бытие конкретное.Pavel Veklenko - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 17:247-251.
  The paper «Situation as concrete entity» dedicated to ontological opposition of abstract being and concrete being. Main idea of this paper – situation as concrete being was rejected, ignored by philosophic and religious systems for thousands of years, because situation was associated with false being, being of things (Plato), life distress, illusion (Hinduism, Buddhism). But culture of XX century includes «reanimation» of situation as concrete being by existentialphilosophy and modern art, and now we can speak about new approach to problem (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  32
  Pavel Apostol: R. I. P.Tom Rockmore - 1985 - Studies in East European Thought 29 (2):87-87.
 33.  9
  Čtyři empirické principy Ehrenfrieda Walthera von Tschirnhause.Pavel Vrtílka - 2022 - Filosoficky Casopis 70 (1):139-156.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. De ce este musca frumoasă?Pavel Şuşară - 2002 - Dilema 469:7.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  15
  Pavel Apostol: R. I. P.Tom Rockmore - 1985 - Studies in Soviet Thought 29 (2):87-87.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  67
  Automatic models of first order theories.Pavel Semukhin & Frank Stephan - 2013 - Annals of Pure and Applied Logic 164 (9):837-854.
  Khoussainov and Nerode [14] posed various open questions on model-theoretic properties of automatic structures. In this work we answer some of these questions by showing the following results: There is an uncountably categorical but not countably categorical theory for which only the prime model is automatic; There are complete theories with exactly 3,4,5,…3,4,5,… countable models, respectively, and every countable model is automatic; There is a complete theory for which exactly 2 models have an automatic presentation; If LOGSPACE=PLOGSPACE=P then there is (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  75
  Aristotle on the Common Sense.Pavel Gregoric - 2007 - Oxford University Press.
  I. The framework. 1, Aristotle's project and methods. 2, The perceptual capacity of the soul. 3, The sensory apparatus. 4, The common sense and the related capacities -- II. The terminology. 1, Overlooked occurrences of the phrase 'common sense'. 2, De anima III.1 425a27. 3, De partibus animalium IV.10 686a31. 4, De memoria et reminiscentia 1 450a10. 5, De anima III.7 431b5. 6, Conclusions on the terminology -- III. Functions of the common sense. 1, Simultaneous perception and cross-modal binding. 2, (...)
 38.  28
  Pavel Pudlák. Logical Foundations of Mathematics and Computational Complexity: A Gentle Introduction. Springer Monographs in Mathematics. Springer, 2013. ISBN: 978-3-319-00118-0 ; 978-3-319-00119-7 . Pp. xiv + 695. [REVIEW]Alasdair Urquhart - 2015 - Philosophia Mathematica 23 (3):435-438.
 39.  44
  Incompleteness in the finite domain.Pavel Pudlák - 2017 - Bulletin of Symbolic Logic 23 (4):405-441.
  Motivated by the problem of finding finite versions of classical incompleteness theorems, we present some conjectures that go beyond NP ≠ coNP. These conjectures formally connect computational complexity with the difficulty of proving some sentences, which means that high computational complexity of a problem associated with a sentence implies that the sentence is not provable in a weak theory, or requires a long proof. Another reason for putting forward these conjectures is that some results in proof complexity seem to be (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 40. Pavel Tichy and Theory of Deduction.Karel Sebela - 2013 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 20:66-74.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. The Correct Link to the Article: Sedaev P.V., Kochkurov A.S. — Traditionalist Philosophical Ideas of A. Onegova in his "Dialogue with conscience". [REVIEW]Pavel Valerievich Sedaev & Aleksandr Sergeevich Kochkurov - 2022 - Philosophy and Culture (Russian Journal) 9:1-9.
  In this article, the subject of the study is the philosophical ideas of traditionalism, which were considered by writers-villagers and, in particular, by the writer A. Onegov. Russian people have these values, such as the cult of the family, the idea of a collective beginning in Russian society, the priority of the general over the private, a special attitude to work. These cultural values sharply distinguish the Russian civilization from the Western one, which is built largely on other grounds opposite (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Attitudinal, motivational and behavioural correlates of ethical leadership in health care teams.Martina Sendula-Pavelic, Zoran Susanj & Ana Jakopec - 2016 - In Sabine Salloch & Verena Sandow (eds.), Ethics and Professionalism in Healthcare: Transition and Challenges. Routledge.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Lower Bounds for resolution and cutting plane proofs and monotone computations.Pavel Pudlák - 1997 - Journal of Symbolic Logic 62 (3):981-998.
  We prove an exponential lower bound on the length of cutting plane proofs. The proof uses an extension of a lower bound for monotone circuits to circuits which compute with real numbers and use nondecreasing functions as gates. The latter result is of independent interest, since, in particular, it implies an exponential lower bound for some arithmetic circuits.
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 44.  17
  Making history philosophical: Kant, Maimon, and the evolution of the historiography of philosophy in the critical period.Pavel Reichl - 2020 - British Journal for the History of Philosophy 28 (3):463-482.
  In this article I explore Maimon’s role in the evolution of Kant’s understanding of the function of the history of philosophy in philosophical enquiry. Kant is often viewed as holding an ambivalent...
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45.  15
  Everyone knows that someone knows: Quantifiers over epistemic agents.Pavel Naumov & Jia Tao - 2019 - Review of Symbolic Logic 12 (2):255-270.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  23
  Prime models of finite computable dimension.Pavel Semukhin - 2009 - Journal of Symbolic Logic 74 (1):336-348.
  We study the following open question in computable model theory: does there exist a structure of computable dimension two which is the prime model of its first-order theory? We construct an example of such a structure by coding a certain family of c.e. sets with exactly two one-to-one computable enumerations into a directed graph. We also show that there are examples of such structures in the classes of undirected graphs, partial orders, lattices, and integral domains.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  19
  Automatic checking properties of non-classical logics.Pavel Schreiner - 2006 - Journal of Applied Non-Classical Logics 16 (3-4):507-516.
  The paper gives a survey of results related to a problem of automatic recognizing important properties of non-classical logics.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  23
  On invertibility in high-dimensional Clifford algebras.Pavel Semenov - 1993 - Foundations of Physics 23 (11):1543-1546.
 49.  16
  The Psychodynamics of Community of Inquiry and Educational Reform: a Cross-Cultural Perspective.Pavel Lushyn & David Kennedy - 2000 - Thinking: The Journal of Philosophy for Children 15 (3):9-16.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50.  80
  Verisimilitude revisited.Pavel Tichý - 1978 - Synthese 38 (2):175 - 196.
  The article offers a rigorous explication of the intuitive notion of verisimilitude, I.E., Of the distance of a theory from the truth. The proposal is defended against charges of material inadequacy made by popper, Niniluoto, And miller.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   42 citations  
1 — 50 / 850