Results for 'Pavla Linhartová'

29 found
Order:
 1.  9
  Disruption of Multiple Distinctive Neural Networks Associated With Impulse Control Disorder in Parkinson's Disease.Pavel Filip, Pavla Linhartová, Pavlína Hlavatá, Rastislav Šumec, Marek Baláž, Martin Bareš & Tomáš Kašpárek - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 2. Traganja za spoznajom duše. Doprinos filozofskoj misli Pavla Vuk-Pavlovića: Searching for an Insight into the Soul. A Contribution to the Philosophical Thought of Pavao Vuk-Pavlović.Ivana Zagorac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (1):37-45.
  Traganja za dušom i duševnošću motivirala su filozofe na stvaranje koncepcija raznolikog spektra tumačenja. Možemo li spoznati dušu, možemo li definirati duševnost, što bi to zapravo bilo i postoje li takve kategorije koje bi uopće mogle biti predmetom spoznaje, pitanja su na koja nailazimo i u filozofskoj misli Pavla Vuk-Pavlovića.Ishodište njegove filozofije jest doživljaj kao mjesto preplitanja gnoseoloških, ontoloških i etičkih problema te pristup fenomenu doživljaja gradi na kritičkom prevladavanju neokantovskih i pozitivističkih strujanja. Iz kompleksnosti razumijevanja doživljaja iščitavamo specifičnost (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Badjuova de (kon) strukcija apostola Pavla.Zoran Kinđić - 2010 - Theoria: Beograd 53 (4):105-112.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  32
  Tomismus papeže Jana Pavla II. Encyklika Fides et ratio.Anthony Kenny - 2004 - Studia Neoaristotelica 1 (1/2):148-154.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Tři otázky pro Pavla Maternu.Jiří Gabriel & Pavel Materna - 2010 - Studia Philosophica 57 (2):83-89.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Tomismus papeže Jana Pavla II. Encyklika Fides et ratio: A Journal of Analytic Scholasticism.Anthony Kenny - 2004 - Studia Neoaristotelica 1 (1/2):148-154.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Traganja za spoznajom duše. Doprinos filozofskoj misli Pavla Vuk-Pavlovića.Ivana Zagorac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (1):37-45.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Filozofija Odgoja S Osvrtom Na Neke Teme Filozofije Odgoja Pavla Vuk-pavlovića.Bruno Curko - 2004 - Metodicki Ogledi 11 (1):79-94.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Jubileum prof. Pavla Maternu.Marie Duží, Pavel Cmorej & Marián Zouhar - 2010 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 17 (3):434-436.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. K Jubileu Pavla Cmoreje.Marie Duží & Pavel Materna - 2007 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 14 (1):134-135.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Chelovek V Istorii Russkoĭ Filosofii: (K 60-Letii͡u Pavla Evgenʹevicha Shaposhnikova).A. A. Fedorov (ed.) - 2009 - Nizhegorodskiĭ Gos. Pedagogicheskiĭ Universitet.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Alain Badiou Kot Bralec Svetega Pavla.Slavoj Žižek - 1998 - Problemi 5.
 13. K Poznámkám Pavla Materny.Vojtěch Kolman - 2003 - Filosoficky Casopis 51:113-117.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Odkaz Pavla Tichého.Pavel Materna - 2002 - Filosoficky Casopis 50:803-807.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  35
  Úvod Do Teoretické Sémantiky.Jaroslav Peregrin - manuscript
  Když jsem v roce 1992 začínal na filosofické fakultě UK přednášet teorii sémantiky, cítil jsem intenzivní potřebu poskytnout studentům nějaký učební text. O překotném vývoji tohoto interdisciplinárního oboru, který odstartovalo v sedmdesátých letech úspěšné “zkřížení logiky s lingvistikou” Richardem Montaguem a dalšími a který se nezpomalil dodnes, totiž v češtině neexistovaly prakticky žádné zprávy (s čestnou výjimkou přístupu tzv. transparentní intenzionální logiky, který byl dílem českého emigranta Pavla Tichého a o kterém u nás psal Pavel Materna). Přehledové publikace, jaké (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 16.  1
  Reading Lyman Tower Sargent Along with William Morris.Pavla Veselá - 2020 - Utopian Studies 31 (2):354.
  Ever since I encountered Lyman Tower Sargent's writing, he has signified to me a scholar whose lifelong dedication to utopian thought and literature has nurtured generations of students, critics, and practitioners of utopia. His work in the field of political science, literary history, and communitarian studies has been interdisciplinary and transnational; he has written about communities from the Icarians in Iowa to the Ohu movement in New Zealand and has considered utopian works that go well beyond anglophone contexts. Before the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  20
  Giovanni of Capestrano as Novus Bernardinus. An Attempt in Iconography and Relics.Pavla Langer - 2017 - Franciscan Studies 75:175-208.
  Bernardino of Siena and Giovanni of Capestrano, both preachers and among the most relevant figures of the Observance, shaped that branch of the Franciscan Order during the first half of the fifteenth century. After Bernardino's death in 1444 Giovanni zealously promoted his friend's canonization, which occurred in 1450. The Observants' first sanctified friar signaled the official legitimacy of this branch of the Order and Giovanni subsequently tried to establish L'Aquila, Bernardino's place of death, as the center of the Franciscan reform (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Posvećenje Kroz Spoznaju I Oponašanje U Poslanici FilipljanimaSanctification Through Knowledge and Imitation in Philippians.Miroslav Balint-Feudvarski - 2018 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 12 (1):23-42.
  Kroz cijeli Novi zavjet nalazimo poticaje da oponašamo ili slijedimo primjer Krista, Pavla, pa čak i nekih drugih pobožnih ljudi. U Poslanici Filipljanima nalazimo taj poticaj da oponašamo, pripojen Pavlovoj teologiji progresivnog posvećenja. Posvećenje je u Filipljanima prikazano kao suobličavanje Kristu kroz spoznaju Njega, koja dolazi kroz trojni način Božje riječi, unutarnjeg djelovanja Božjega Duha i oponašanja Krista, apostola Pavla i drugih pobožnih primjera. Pokušat ćemo oblikovati biblijsku teologiju posvećenja kroz oponašanje, ograničeni u svojoj analizi na Poslanicu Filipljanima. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  12
  Effective Ways of Handling Work Events in Central and Eastern Europe.Peter B. Smith, Pavla Kruzela, Beata Groblewska, Daniela Halasova, Dana Pop, Reka Czegledi & Sevda Tsvetanova - 2000 - Social Science Information 39 (2):317-333.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  26
  Josef Čapek's Interpretation of Primitivism.Pavla Pečinková - 2012 - Estetika 49 (1):71-108.
  Josef Čapek’s writings from between 1914 and 1920 present a distinctive conception of primitivism, which was, beginning in the early twentieth century, of fundamental importance for the development of modern trends in the fine arts, in connection with the essential change in understanding the term ‘art’. Two manuscript version of the essay Umění přírodních národů (The art of primitive peoples) from 1914 to 1916 and the article ‘Sochařství černochů’ (Negro sculpture) from 1918 are amongst the first European critical attempts to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  16
  Intentionality and What We Can Learn About It From Searle's Theory of Institutions.Pavla Toráčová - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19:83-92.
 22.  8
  Biography and Bibliography of Hans Belting.Alžběta Filipová, Adrien Palladino & Pavla Tichá - 2015 - Convivium 2 (1):280-293.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  The "Czech-In" of Thomas More's Utopia.Veselá Pavla - 2016 - Utopian Studies 27 (3):529-545.
  In addition to two Czech translations of Thomas More’s Utopia—one from 1950 by Bohumil Ryba, the other from 1911 by Jiří Foustka—More’s imaginary society has been introduced into the Czech context through prefaces and afterwords that accompanied the translations, through journalistic essays, and through a number of scholarly articles and book-length studies. Drawing on several such recently published accounts of More’s life and his work, the following pages first sketch contemporary debates about Utopia in the Czech Republic. Subsequently, I devote (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  6
  Utopian Studies in the Czech and Slovak Republics.Veselá Pavla - 2016 - Utopian Studies 27 (3):431-440.
  “Since 1989 we have lived in a world where the nightmare of socialist science fiction has become reality: capitalism has won. With some exceptions, we have no alternative visions of economic, technological, and social future, no visions that would spring from anything besides capitalism”.1 With these words, Tomáš Pospiszyl closes the introduction to a volume that accompanied a recent exhibition about imaginary futures in socialist Czechoslovakia organized in Dům umění in Brno and Centrum současného umění Dox in Prague. Pospiszyl’s idea (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Používání Experimentu Jako Vědecké Metody Ve Vědě Ekonomické.Pavla Chmelová - 2014 - E-Logos 21 (1):1-13.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Nejvyšší rody v Platónově dialogu Sofistés.Filip Karfik, Lenka Karfikova, Pavel Kouba & Stepan Spinka - 2009 - Reflexe: Filosoficky Casopis 37:83-124.
  Po disputacích k tématům Filosofie nepředmětnosti Ladislava Hejdánka a Nekonečnost konečnosti podle Ivana Chvatíka uspořádala Katedra filosofie Evangelické teologické fakulty UK v Praze dne 29. června 2009 v pořadí již třetí pokus o výměnu mezi domácími filosofy. Tentokrát však nebyl východiskem diskusí programový text některého z účastníků, ale Platónův výklad o nejvyšších rodech v dialogu Sofistés. Tomuto textu se zde dostalo trojí velmi odlišné interpretace, kterou bychom snad mohli vzdáleně přirovnat k liternímu, morálnímu a alegorickému neboli naukovému pochopení posvátného textu (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Josef Čapek: The Art of Primitive Peoples; Folk Painters; What We Encounter; The Social Utility of Art.Pavla Pečinková - 2012 - Estetika:71-108.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Jak může ve fyzikálním světě existovat člověk?Pavla Toracova & John Searle - 2008 - Reflexe: Filosoficky Casopis 34:99-109.
  John Searle je profesor filosofie na University of California v Berkeley. Do filosofie se nesmazatelně zapsal již svou ranou teorií řečových aktů , která významně ovlivnila současné pojetí jazyka. Searle v ní klade důraz na mínění mluvčího a posluchače a na roli jejich mínění při ustavování významu. Searlův zájem o mysl a intencionalitu později vyústil v komplexní teorii intencionality a v úvahy o ontologii mysli a vědomí a o začlenění vědomí do světa přírody . Se zájmem o mysl souvisí i (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Pavao Vuk-Pavlović, Povijesnofilozofski tekstovi.Ivana Zagorac - 2011 - Metodicki Ogledi 18 (2):131-133.
  Tekst je prikaz knjige Pavla Vuk-Pavlovića, Povijesnofilozofski tekstovi, izašle u izdanju biblioteke Sabrana djela Pavla Vuk-Pavlovića, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2011.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark