7 found
Order:
 1. Co łączy umysł z teorią liczb?Paweł Stacewicz - 2012 - Filozofia Nauki 20 (3).
  According to the methodology of cognitive science we consider a hypothesis (justified partially by cognitive applications of computer science), that the mind functions similarly to a computer. Philosophical consequences of this thesis are as follows: (1) there exists a mental code (similar to the code of computer program); (2) this code can be represented as one unique number; (3) this number can be computable or non-computable.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  9
  O różnych sposobach rozumienia analogowości w informatyce.Paweł Stacewicz - 2017 - Semina Scientiarum 16:94-115.
  Two different types of analog computations are discussed in the paper: 1) analog-continuous computations, 2) analog-analogical computations. They are analyzed with regard to such questions like: a) are continuous computations physically implementable? b) what is the actual computational power of different analog techniques? c) can natural computations be such reliable as digital? d) is it possible to develop universal analog computers? Presented analyses are rather methodological than formal.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  16
  Evolutionary Schema of Modeling Based on Genetic Algorithms.Paweł Stacewicz - 2015 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 40 (1):219-239.
  In this paper, I propose a populational schema of modeling that consists of: a linear AFSV schema, and a higher-level schema employing the genetic algorithm. The basic ideas of the proposed solution are as follows: whole populations of models are considered at subsequent stages of the modeling process, successive populations are subjected to the activity of genetic operators and undergo selection procedures, the basis for selection is the evaluation function of the genetic algorithm. The schema can be applied to automate (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Algorytmy genetyczne. Inspiracje ewolucyjnych modeli umysłu.Paweł Stacewicz - 2001 - Filozofia Nauki 3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Czy informatykom uda się skonstruować maszyny autonomiczne.Paweł Stacewicz - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 45 (1):181-193.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Dwa nurty rozwojowe sztucznej inteligencji.Paweł Stacewicz - 2001 - Filozofia Nauki 3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. O modelowaniu informatycznym ze szczególnym odniesieniem do badań nad sztuczną inteligencją.Paweł Stacewicz & Andre Włodarczyk - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (190).
  Niniejszy artykuł dotyczy modelowania różnych zjawisk przy użyciu pojęć i narzędzi informatycznych, związanych głównie z badaniami nad sztuczną inteligencją (SI). Po przedstawieniu idei sformalizowanego modelu informatycznego (MI) omawiamy ogólnie interaktywną procedurę modelowania (która składa się z czterech, powtarzanych cyklicznie, etapów: abstrakcji, formalizacji, symplifikacji i weryfikacji), a następnie charakteryzujemy ją w kontekście szczególnym, tj informatycznym. Omawiając różne typy MI, odwołujemy się przede wszystkim do badań nad AI; np. rozróżniamy między modelami regułowymi (implementowanymi często w postaci systemów eksperckich), sieciowymi (realizowanymi często w (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark