Results for 'Pawe�� Grabarczyk'

83 found
Order:
 1.  94
  Perception of Affordances and Experience of Presence in Virtual Reality.Paweł Grabarczyk & Marek Pokropski - 2016 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 7 (2):25-44.
  Recent developments in virtual reality technology raise a question about the experience of presence and immersion in virtual environments. What is immersion and what are the conditions for inducing the experience of virtual presence? In this paper, we argue that crucial determinants of presence are perception of affordances and sense of embodiment. In the first section of this paper, we define key concepts and introduce important distinctions such as immersion and presence. In the second and third sections, we respectively discuss (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2. Towards a standard taxonomy of artifact functions.Pawe&Lstrok Garbacz - 2006 - Applied ontology 1 (3):221-236.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  1
  Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej: materiały z międzynarodowego sympozjum filozoficznego zorganizowanego w Katedrze Metafizyki Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa, 15.04.1997.Pawe± Mazanka, Miros±aw Mylik & Akademia Teologii Katolickiej (eds.) - 1997 - Warszawa: Wydawn. Akademii Teologii Katolickiej.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. nicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa.PAWEŁ MOŻDŻYŃSKI - 2011 - Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. L'anthropologie et la théologie dans le plan philosophique d'Epicure.K. Paw Owski - 1989 - Studia Filozoficzne 280:45-58.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Jak są możliwe obowiązki moralne, czyli J.S. Mill o naturze moralności.PAWEŁ ŁUKÓW - 2006 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 60.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  „Kaktus” in statu nascendi Włodzimierz Scisłowski i satyryczne pismo „Kaktus” w dokumentach cenzorskich Polski Ludowej (cz. 1. Wprowadzenie).Anna Wiśniewska-Grabarczyk - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 64 (1):399-419.
  Celem artykułu jest wprowadzenie do omówienia strategii cenzorskich stosowanych wobec utworów Włodzimierza Scisłowskiego złożonych do publikacji w piśmie satyrycznym „Kaktus” w latach 1957–1960. Materiał źródłowy stanowi zbiór kryptotekstów, czyli poufnych dokumentów oceniających artykuły z tygodnika, powstały w Wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu. Cenzorzy ingerowali w utwory satyryczne Scisłowskiego – we fraszki, wiersze, poematy, ballady, zarzucając autorowi złośliwe i przejaskrawione przedstawianie rzeczywistości politycznej i społecznej kraju. Część utworów ukazała się po wprowadzeniu narzuconych przez urząd cenzury zmian, część (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  2
  „Kaktus” in statu nascendi Włodzimierz Scisłowski i satyryczne pismo „Kaktus” w dokumentach cenzorskich Polski Ludowej (cz. 2. Ingerencje cenzorskie).Anna Wiśniewska-Grabarczyk - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 64 (1):421-487.
  Celem artykułu jest omówienie strategii cenzorskich stosowanych wobec utworów Włodzimierza Scisłowskiego złożonych do publikacji w piśmie satyrycznym „Kaktus” w latach 1957–1960. Materiał źródłowy stanowi zbiór kryptotekstów, czyli poufnych dokumentów oceniających artykuły z tygodnika, powstały w Wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu. Cenzorzy ingerowali w utwory satyryczne Scisłowskiego – we fraszki, wiersze, poematy, ballady, zarzucając autorowi złośliwe i przejaskrawione przedstawianie rzeczywistości politycznej i społecznej kraju. Część utworów ukazała się po wprowadzeniu narzuconych przez urząd cenzury zmian, część nie została (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  11
  Directival Theory of Meaning: From Syntax and Pragmatics to Narrow Linguistic Content.Paweł Grabarczyk - 2019 - Springer Verlag.
  This book presents a new approach to semantics based on Kazimierz Ajdukiewicz’s Directival Theory of Meaning, which in effect reduces semantics of the analysed language to the combination of its syntax and pragmatics. The author argues that the DTM was forgotten because for many years philosophers didn’t have conceptual tools to appreciate its innovative nature, and that the theory was far ahead of its time. The book shows how a redesigned and modernised version of the DTM can deliver a new (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 10. The Limits of Situational Ethics.I. Lazari-Paw Owska - 1986 - Danish Yearbook of Philosophy 23:197-208.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  12
  Directival Theory of Meaning Resurrected.Paweł Grabarczyk - 2017 - Studia Semiotyczne—English Supplement 29 (1):62-81.
  The first aim of this paper is to remind the reader of a very original theory of meaning which in many aspects has not been surpassed by subsequent theories. The theory in question is Kazimierz Ajdukiewicz’s Directival Theory of Meaning. In the first section I present a version of this theory which, I trust, retains the gist of the original but loses its outdated language. In the second section I analyze some problematic consequences of the directival theory and show how (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 12.  15
  Can memes explain the birth of comprehension?Paweł Grabarczyk - 2019 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 10 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13.  40
  Inferentialism without Normativity.Krzysztof Poslajko & Pawel Grabarczyk - 2018 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 25 (2):174-195.
  In this paper we argue that inferentialist approach to meaning does not, by itself, show that meaning is normative in a prescriptive sense, and that the constitutive rules argument is especially troubling for this position. To show that, we present the proto-inferentialist theory developed by Ajdukiewicz and claim that despite the differences between his theory and contemporary inferentialism rules of language in both theories function more like classificatory devices than prescriptions. Inferentialists can respond by claiming that in their theory meaning (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Split-Screen : Videogame History through Local Multiplayer Design.Veli-Matti Karhulahti & Pawel Grabarczyk - forthcoming - Design Issues.
  By looking at videogame production through a two-vector model of design – a practice determined by the interplay between economic and technological evolution – we argue that shared screen play, as both collaboration and competition, originally functioned as a desirable pattern in videogame design, but has since become problematic due to industry transformations. This is introduced as an example of what we call design vestigiality: momentary loss of a design pattern’s contextual function due to techno-economical evolution.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. How to Talk about Visual Perception? The Case of the Duck / Rabbit.Paweł Grabarczyk - 2014 - In Piotr Stalmaszczyk (ed.), Philosophy of Language and Linguistics: The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein. De Gruyter. pp. 53-70.
  In Remarks on the philosophy of psychology Wittgenstein uses ambiguous illusions to investigate the problematic relation of perception and interpretation. I use this problem as a starting point for developing a conceptual framework capable of expressing problems associated with visual perception in a precise manner. I do this by discerning between subjective and objective meaning of the term “to see” and by specifying the beliefs which are to be ascribed to the observer when we assert that she sees a given (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  23
  How “Meaning” became “Narrow Content”.Paweł Grabarczyk - 2016 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 46 (1):155-171.
  The paper traces how disappointment with the notion of linguistic meaning has led to a shift towards the new, technical term of “narrow content”. In the first part of the paper I analyze the ways “narrow content” is understood in the literature. I show two important distinctions which have to be applied to the term in order to avoid confusion – the difference between context and functional theories of narrow content, and the difference between mental and linguistic narrow content. I (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Kłopoty z „widzeniem”. O filozoficznie istotnych użyciach wyrażenia „widzieć”.Paweł Grabarczyk - 2016 - Studia Semiotyczne 30 (1):23-42.
  Celem artykułu jest wyróżnienie dwóch, funkcjonujących w języku potocznym sensów wyrażenia „widzieć” – obiektywnego i subiektywnego bez jednoczesnego przypisywania obserwatorom przekonań. Celem jest zatem ekstensjonalna eksplikacja. Pozwala to na opisywanie percepcji wzrokowej bez przesądzania o wyższych zdolnościach kognitywnych podmiotu percepcji. Wprowadzenie przekonań obserwatora pozwala następnie na wyrażenie większej ilości rozróżnień występujących w literaturze poświęconej filozoficznym zagadnieniom percepcji zmysłowej.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Do Animals See Objects?Paweł Grabarczyk - 2013 - In Marcin Miłkowski Konrad Talmont-Kamiński (ed.), Regarding Mind, Naturally.
 19.  6
  W obronie Gumika - Uwagi o 'Bajkach Funkcjonalistów' Tadeusza Skalskiego.Paweł Grabarczyk - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica (25):181-185.
  The titular "Bandie" is a fictional creature devised by Tadeusz Skalski in his "Fairy Tales of Functionalism" (published in "Folia Philosophica" 24). It is supposed to be a reduction ad absurdum for the thesis of organizational invariance. I show that the argument works only because the though experiment Skalski uses is highly suggestive and that, contrary to Skalski's intentions, The Bandie is in fact quite a complex dynamic system.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Concepts as soft detectors - On the role concepts play in perception.Paweł Grabarczyk - 2016 - New Ideas in Psychology 40:86-93.
  The idea that concepts play a significant role in some perceptions is widespread but everybody seems to differ as to where to draw the line. Some researchers say that the difference between direct and indirect, concept driven acts of perception manifests itself whenever we perceive abstract or general properties. Others point at second order properties or causal properties. I call this inability to precisely differentiate between acts of direct and indirect perception “The Division Problem”. Furthermore there is always a question (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Dy rektywalna teoria znaczenia jako teoria znaczenia wąskiego.Paweł Grabarczyk - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 88 (4):285-302.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  24
  O czym nam mówi milcząca planeta? Analiza wybranych wątków filozoficznych w Solaris Stanisława Lema.Paweł Grabarczyk - 2020 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 59 (4):69-80.
  The paper analyses selected philosophical aspects of Stanisław Lem’s Solaris. I argue that there is an interesting similarity between the history of “Solarist studies” –the fictional scientific discipline depicted by Lem and cognitive science. I show that both disciplines go through similar stages as they try to describe their main subject. In the further part of the paper, I focus on two problems identified in cognitive science that can be directly related to the themes found in Solaris: the problem of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. It's like a walk in the park - On why are walking simulators so controversial.Pawel Grabarczyk - 2016 - Transformacje 1 (3-4):241-263.
  The paper is devoted to controversies in computer games studies connected with game classification and characteristics. Controversies on walking simulators are discussed in depth; also historical roots of these games and their ergodicity.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  7
  Are representations glorified receptors? On use and usage of mental representations.Paweł Grabarczyk - 2021 - Semiotica 2021 (240):335-350.
  In the paper I present an application of Jerzy Pelc’s functional semiotics to contemporary cognitive science. I argue that, even though the original theory addressed only linguistic representations, it can be fruitfully applied to mental representations. I show how Pelc’s distinction between use and usage helps us clarify the notion of mental representations and how it makes it immune to skeptical challenges presented in contemporary cognitive science literature.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  94
  O niearbitralnym kryterium posiadania struktury obliczeniowej.Paweł Grabarczyk - 2013 - Filozofia Nauki 21 (4):31-50.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. Dyrektywalna teoria znaczenia w interpretacji behawioralnej.Paweł Grabarczyk - 2013 - In Piotr Stalmaszczyk (ed.), Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju. Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa. Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ & Primum Verbum.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  Introduction.Paweł Grabarczyk & Tadeusz Ciecierski - 2021 - In Tadeusz Ciecierski & Paweł Grabarczyk (eds.), Context Dependence in Language, Action, and Cognition. De Gruyter. pp. 1-6.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Od wrażenia do wyrażenia, czyli o niezdeterminowaniu przekładu i względności odniesienia.Paweł Grabarczyk - 2008 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 68 (4).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Introduction: Trends in Contemporary Polish Philosophy of Mind.Pawel Grabarczyk & Dawid Misztal - 2017 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 38:i-viii.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Directives and Context.Tadeusz Ciecierski & Paweł Grabarczyk - 2022 - Argumenta 15:35-53.
  The paper aims to add contextual dependence to the new directival theory of meaning, a functional role semantics based on Kazimierz Ajdukiewicz’s directival theory of meaning. We show that the original formulation of the theory does not have a straight answer on how the meaning of indexicals and demonstratives is established. We illustrate it in the example of some problematic axiomatic and inferential directives containing indexicals. We show that the main reason why developing the new directival theory of meaning in (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  79
  Eksperymenty myślowe w służbie esencjalizmu.Pawel Grabarczyk - 2009 - Filozofia Nauki 17 (1):23.
  Thought experiments are often employed by philosophers who try to differentiate between essential and accidental properties. These experiments are said to stimulate the intuition of the reader (be it eidetic, linguistic or any other type of intuition). But sometimes they rather persuade the reader than test his intuition. How can we test the readers without revealing to them the role of test subjects they play? I suggest that some works of fiction can be treated as massive thought experiments because they (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  5
  Problems with Seeing: On the Philosophically Significant Uses of the Expression ‘To See’.Paweł Grabarczyk - 2016 - Studia Semiotyczne—English Supplement 28:7-24.
  The aim of the paper is to distinguish two common notions of the expression “to see” – objective and subjective without attributing beliefs to the observer. Thus, the main aim can be characterized as extensional explication. This gives us the ability to describe visual perception without assuming anything about higher cognitive abilities of the agent. Subsequent addition of the notion of belief enables me to characterize more visual categories present in the literature of the subject.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  70
  Czym się różni kategoryzacja od konceptualizacji?Paweł Grabarczyk - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 86 (2):455-470.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Co począć z podziałem na filozofię analityczną i kontynentalną?Paweł Grabarczyk - 2015 - In Maciej Soin & Przemysław Parszutowicz (eds.), Filozofia 2.0: paradygmaty i instytucje. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Czy Saul Kripke mógłby być fenomenologiem?Paweł Grabarczyk - 2003 - Filozofia Nauki 1.
  In this article I am trying to compare the methods of phenomenology and analytic philosophy. Such a general comparison is of course impossible in a small article. In order to make it possible I am comparing selected authors. Phenomenology is thus represented by Husserl and Ingarden, analytic philosophy by Putnam and Kripke (they are chosen because of their realism and essentialism). I am trying to analyze the way the authors describe their methods. First I am analyzing analytic philosophy from the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Granice sacrum. Wymiary religijności w myśli współczesnej.Pawel Grabarczyk & Tomasz Sieczkowski (eds.) - 2017 - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Komputacjonizm kontratakuje. [REVIEW]Paweł Grabarczyk - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 86.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Od bodźca do moralności.Paweł Grabarczyk - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):111-123.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  13
  W poszukiwaniu teorii znaczenia. Próby eksplikacji pojęcia znaczenia w filozofii XX wieku.Pawel Grabarczyk - 2018 - Łódź, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Umysł - software czy hardware?Paweł Grabarczyk - 2008 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 7.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Świat jawności całkowitej, czyli o roli prywatności w życiu społecznym.Paweł Grabarczyk - 2013 - Diametros 36:62-80.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  6
  Learning Lament between the Paws: Walking with Aslan through Pain and Suffering.Scott Holman - 2016 - Journal of Spiritual Formation and Soul Care 9 (2):194-206.
  Our life in this broken world requires tools to own and express our grief in ways that are connected to our faith in God. We find that the biblical genre of lament is appropriate to the task. However, we do not come to lament without baggage, and we sometimes require additional help in the form of symbolic capital borrowed from stories and songs. In this case, The Chronicles of Narnia provide such capital. As we reflect on these stories, we can (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  7
  The Architecture of Context Sensitivity.Tadeusz Ciecierski & Paweł Grabarczyk (eds.) - 2020 - Springer.
  This volume addresses foundational issues of context-dependence and indexicality, which are at the center of the current debate within the philosophy of language. Topics include the scope of context-dependency, the nature of content and the character of input data of cognitive processes relevant for the interpretation of utterances. There's also coverage of the role of beliefs and intentions as contextual factors, as well as the validity of arguments in context-sensitive languages. The contributions consider foundational issues regarding context-sensitivity from three different, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. The Architecture of Context and Context-Sensitivity.Tadeusz Ciecierski & Pawel Grabarczyk (eds.) - 2020 - Springer.
 45. Metaphors In Discourse About Intertextuality.PaweŁ Jarnicki - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia 4 (2):111-132.
  The author analyses conceptual metaphors characteristic of one of the literary theories, the theory of intertextuality, employing the methods of cognitive linguistics, i.e. the cognitive theory of metaphor. He claims that the tools of this conception enable one to describe the idea of paradigm-change; in this context author considers the role of metaphor in science. By interpreting synonyms as different realizations of various Idealized Cognitive Models, he shows that the change of metaphors employed in talking about ‘what happens between texts’ (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  19
  The Sacred Paw: The Bear in Nature, Myth and Literature: Review.Elizabeth A. Lawrence - 1986 - Between the Species 2 (2):16.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  13
  On functions definiable in implicational algebras.Pawe L. Bielak - 1974 - Bulletin of the Section of Logic 3 (3/4):24-26.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  12
  The Monkey's Paw.Arthur L. Manure - 1972 - Journal of Social Philosophy 3 (1):1-4.
 49.  11
  On complexity reduction of Σ1 formulas.Zofia Adamowicz & Pawe Zbierski - 2003 - Archive for Mathematical Logic 42 (1):45-58.
  For a fixed q  ℕ and a given Σ1 definition φ(d,x), where d is a parameter, we construct a model M of 1 Δ0 + ¬ exp and a non standard d  M such that in M either φ has no witness smaller than d or phgr; is equivalent to a formula ϕ(d,x) having no more than q alternations of blocks of quantifiers.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  39
  Introduction: Individual Concepts in Language and Thought.Tadeusz Ciecierski & Paweł Grabarczyk - 2020 - Topoi 39 (2):349-356.
1 — 50 / 83