Results for 'Pekka K��rkk��inen'

1000+ found
Order:
 1.  73
  Theories of perception in medieval and early modern philosophy.Simo Knuuttila & Pekka Kärkkäinen (eds.) - 2008 - Dordrecht: Springer.
  In recent years, the rich tradition of various philosophical theories of perception has been increasingly studied by scholars of the history of philosophy of ...
 2.  66
  Observable (compendium entry).Paul Busch & Pekka Lahti - unknown
  This is an entry to the Compendium of Quantum Physics, edited by F Weinert, K Hentschel and D Greenberg, to be published by Springer-Verlag.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  52
  Lueders rule (compendium entry).Paul Busch & Pekka Lahti - unknown
  This is an entry to the Compendium of Quantum Physics, edited by F Weinert, K Hentschel and D Greenberger, to be published by Springer-Verlag.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  46
  Measurement theory (compendium entry).Paul Busch & Pekka Lahti - unknown
  This is an entry to the Compendium of Quantum Physics, edited by F Weinert, K Hentschel and D Greenberger, to be published by Springer-Verlag.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  15
  A Step towards a Complexity Theory for Analog Systems.K. Meer & M. Gori - 2002 - Mathematical Logic Quarterly 48 (S1):45-58.
  Recent years have seen an increasing interest in the study of continuous-time computational models. However, not so much has been done with respect to setting up a complexity theoretic framework for such models. The present paper intends to go a step into this direction. We consider problems over the real numbers which we try to relate to Lyapunov theory for dynamical systems: The global minimizers of particular energy functions are supposed to give solutions of the problem. The structure of such (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  er-Ris'le’de Ş'fiî’ye Göre Kur’'n’ın Arabîliği.Hülya Afacan & Osman Güman - 2022 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (46):485-503.
  İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren Kur’ân’da Arapça dışında bir kelimenin bulunup bulunma-dığı hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşler çerçevesinde mesele, Kur’ân’da yabancı dillerden bazı kelimelerin bulunup bulunmadığı merkezinde tartışıldığı gibi, bazı kelimelerin köken itibarıyla Arapça olmakla beraber şer’î terminolojinin ortaya çıkışı sonra-sında Arapların o zamana kadar bilmediği yeni anlamlar kazanmış olmasının Kur’ân’ın arabî olmasına engel teşkil edip etmeyeceği boyutuyla da tartışılmıştır. Şâfiî, Kur’ân’ın arabîliği görüşünün ilk ve en tavizsiz savunucularından biridir. Kur’ân, muhatapları Arap olduğu için Arapça nazil olmuştur. Her dil, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Kur’'n Yorumunda Fasıl ve Vasıl.Avnullah Enes Ateş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1073-1105.
  Arap dili ve belâgati Kur’ân’ın doğru anlaşılması ve yorumlanmasında en önemli etkenlerdendir. Apaçık Arapça olarak inen Kur’ân bu dilin en beliğ ve fasih kullanımlarını içerisinde barındırmaktadır. Dili ve kullanımları bilinmeyen bir kitabın doğru anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle Kur’ân’ın doğru anlaşılıp yorumlanması adına birçok çalışma Arap Dili ve Belâgati konularına tahsis edilmiştir. Bu çalışma belâgat ilminin me‛ânî başlığı altında ele alınan fasıl ve vasıl konusunu Kur’ân yorumuna etkisi açısından inceleyecektir. Ardı sıra gelen cümlelerin birbirleriyle ilişkisini konu edinen fasıl ve vasıl, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  K̲h̲irad afrozī aur raushan k̲h̲ayālī.Rifʻat Iqbāl K̲h̲ān - 2012 - Ḥaidarābād: Fikshan Hāʼūs.
  Study of rationalism in Urdu literature.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Aporiák próbatétele: tanulmányok, esszék.Lóránt Kicsák - 2015 - [Budapest]: Líceum.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. HAAKONSSEN, K.: "The Science of a Legislator: The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith". [REVIEW]K. Campbell - 1982 - Australasian Journal of Philosophy 60:389.
 11.  1
  Deník 1989.Rudolf Battěk - 2020 - Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.. Edited by Tomáš Vilímek, Michaela Tučková & Marek Suk.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Lehrer, K.-Self-Trust.K. Meeker & R. Van Woudenberg - 1999 - Philosophical Books 40:252-255.
 13.  5
  Ahlâk-ı alâ'î : Kınalızâde'nin ahlâk kitabı (inceleme - çeviri yazı - tıpkıbasım).Kınalızade Ali Çelebi - 2014 - Fatih, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Edited by Mustafa Koç.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Ḳunṭres Ḥovat ha-talmidim: ʻim targum be-Idish.Ḳalonimus Ḳalmish ben Elimelekh - 2003 - London: Asher Anshil Grad. Edited by A. A. Gratt.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. K. J. WU "Discovering formal logic". [REVIEW]K. G. Ferguson - 1995 - History and Philosophy of Logic 16 (2):285.
 16. K. Wigginton," Computer Crime: Assessing the Lawyer's Perspective.K. Forcht & D. Thomas - 1989 - Journal of Business Ethics 8 (4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Ma-kʻo-ssŭ chu i chê hsüeh wei wu chu i ti chi pên chih shih.Kʻo-tʻing Lo - 1956
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. K. Mainzer.K. Mainzer, Symmetrica der Natur & Studieo zur Natur-und Wissenschaftsphilosophie - 1994 - In Dag Prawitz & Dag Westerståhl (eds.), Logic and Philosophy of Science in Uppsala. Kluwer Academic Publishers. pp. 453.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. K, t, Maslin.K. Smith - 1995 - Cogito 9:79.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. K. WENZEL, HoboPilgrim, ISBN 978-3-7867-2876-4.K. Vechtel - 2011 - Theologie Und Philosophie 86 (4):624.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. K. Satchidananda Murty: Vedic Hermeneutics.K. Werner - 1996 - Asian Philosophy 6:79-80.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  23
  Prof. K. borinski on W. B. Smith's biblical criticism.K. Borinski - 1911 - The Monist 21 (2):307.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  K postmodernismu obratem k jazyku.Stanislav Hubík - 1994 - Boskovice: Albert.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Ludvík Feuerbach.Jakub Netopilík - 1973 - Praha,: Horizont, t. Jihočes. tisk., Čes. Budějovice.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  5
  Zum vortrag von K. Grelling und P. Oppenheim (Der gestaltbegriff im lichte der neuen logik).K. Dürr - 1937 - Erkenntnis 7 (1):357-357.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Zum eigenen Vortrag (K. Dürr, Aussagenlogik im Mittelalter).K. Dürr - 1937 - Erkenntnis 7 (1):356-356.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Principle in contemporary moral philosophy: an enquiry into the concept of principle in the moral philosophy of R.M. Hare, K. Baier and M.G. Singer.K. P. Mishra - 1977 - Cuttack: Cuttack Students' Store.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  23
  Freedom, progress, and society: essays in honour of Professor K. Satchidananda Murty.K. Satchidananda Murty, R. Balasubramanian & Sibajiban Bhattacharyya (eds.) - 1986 - Delhi: Motilal Banarsidass.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Consciousness, Gandhi and Yoga: interdisciplinary, East-West odyssey of K. Ramakrishna Rao.K. Ramakrishna Rao & B. Sambasiṿa Prasad (eds.) - 2013 - New Delhi: D.K. Printworld.
  Festschrift volume to K. Ramakrishna Rao, Indian psychologist, philosopher and educationist; contributed articles.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  43
  K. Brodersen (ed.): Große Gestalten der griechischen Antike. 58 historische Portraits von Homer bis Kleopatra. Pp. 507. Munich: C. H. Beck, 1999. Cased. ISBN: 3-406-44893-3. [REVIEW]K. Kapparis - 2000 - The Classical Review 50 (1):380-381.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Ahlâk-ı Alâʼî: tıpkıbasım.Kınalızade Ali Çelebi - 2011 - Ankara: TurkTarih Kurumu. Edited by Fahri Unan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Ham Sŏk-hŏn chajŏnjŏk insaengnon.Sŏk-hŏn Ham - 2003 - Sŏul-si: Chŏngusa. Edited by Sŏk-hŏn Ham.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Ḳunṭres Ḳorot batenu arazim: simane derekh le-vinyan ha-bayit ha-Yehudi.Sh Ḳarlbakh - 1997 - Bene Beraḳ: Ḳarlbakh.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. K̲h̲ālasā jīwana ate guramati rahita marayādā: saccakhaṇḍā wāsī brahama giānī Santa Gurabacana Siṅgha Jī 'K̲h̲ālasā Bhiṇḍarām wāliāṃ da pawittra jīwana ate guramati anusāra pañja saṃskāra, gurabāṇī dā adaba te dehadhārī pakhaṇḍī gurūāṃ da khaṇḍana.Karatāra Siṅgha K̲h̲ālasā - 2000 - Mahitā: Damadamī Ṭakasāla Jathā Bhiṇḍarāṃ.
  On Sikh ethics; includes brief biographies of Sikh religious leaders.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. K̲h̲udā, kāʼinātu ain māṇhu: zindāgīan jī abadī haqīqatan kī narvār kanduṛ caund maz̤mūna.Vaḥīduddīn K̲h̲ān̲ - 2000 - Sakkar: Milanu jā handa, ʻAzīz Būk Isṭor. Edited by Amānu Shaik̲h̲u.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. K probleme filosofii i︠a︡zyka.K. Kh Khanazarov - 2007 - Tashkent: Uzbekistan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Ḳunṭres Hagut teshuvah:... be-hilkhot teshuvah leha-Rambam.Aryeh Malkiʼel Ḳoṭler - 2001 - Laiḳṿaʼud: Katriʼel Blum. Edited by Moses Maimonides.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Kʻung tsʻung-tzu.Fu Kʻung - 1959 - Edited by Jung Chʻêng.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  3
  K.E. Løgstrup: indføring og tekster.K. E. Løgstrup - 1995 - København: Munksgaard. Edited by Erik Kempf & Ole Morsing.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  Příspěvky k filosofii.Aleš Novák - 2011 - Praha: Togga.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Volkmann-Schluck, K. H., Einleitung in das philosophische Denken.K. Oedingen - 1966 - Tijdschrift Voor Filosofie 28:720-728.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Basir 0 A, Hassanein K, Kamel M.K. B. Shaban - 2002 - Infor Mation Fusion in a Cooperative Multi——Agent System for Web in for M Ation Re—Trieval [Ai. In: Proceedings of the Fifth Inter National Conference on Infor Mation Fusion (Fusio 2002), Annapolis, Mar Yland, Usa, 8—1 1 July 2:1256-1262.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  43
  K. I. Kalliphatides: (1) Ἑρμηνευτικὲς Παρατηρήσεις στὸν Διάλογο τν Mηλίων. (2) Ἑρμηνευτικὲς Παρατηρήσεις στὸν Διάλογο τν Mηλίων, i. Pp. 48, 12. Thessaloniki: privately printed, 1965. Paper. - R. Weil: Thucydide: La Guerre du Péloponnèse: Périclès. Pp. 105; map. Paris: Presses Universitaires de France, 1965. Paper, 9 fr. [REVIEW]K. J. Dover - 1968 - The Classical Review 18 (01):109-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  10
  Ramesh K. Sharma, J. M. E. McTaggart: Substance, Self, and Immortality (Lanham: Lexington Books, 2015), pp. 544+xviii, $130. [REVIEW]K. C. Pandey - 2020 - Journal of the Indian Council of Philosophical Research 37 (3):501-504.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  23
  Jungmann, K. René Descartes.K. Jungmann - 1908 - Kant Studien 13 (1-3).
 46.  15
  W. K. C. Guthrie's "A History of Greek Philosophy". Volume IV: "Plato: The Man and his Dialogues: Earlier Period". [REVIEW]K. W. Harrington - 1978 - Philosophy and Phenomenological Research 38 (3):431.
 47.  16
  Yuri K. Melvil.Yuri K. Melvil - 1960 - Atti Del XII Congresso Internazionale di Filosofia 3:493-496.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Simpson, SG, Tanaka, K. and Yamazaki, T., Some conserva.K. Tanaka - 2002 - Annals of Pure and Applied Logic 118:249.
 49. Hod ha-ḳeraḥ ha-nora: le-verur meḳomah shel ruaḥ-ha-kefirah be-ṭahor ruaḥ-ha-emunah be-dorenu: perush la-maʼamar Yisurim memoraḳim sheba-sefer Orot, "Zerʻonim", pereḳ 5 la-rav R. Avraham Yitsḥaḳ ha-Kohen Ḳuḳ, zatsal.Yosef Ḳelner - 2005 - Yerushalayim: Netivot emunah. Edited by Abraham Isaac Kook.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Hod ha-ḳeraḥ ha-nora: le-verur meḳomah shel ruaḥ-ha-kefirah be-ṭahor ruaḥ-ha-emunah be-dorenu: perush la-maʼamar Yisurim memoraḳim sheba-sefer Orot, "Zerʻonim", pereḳ 5 la-rav R. Avraham Yitsḥaḳ ha-Kohen Ḳuḳ, zatsal.Yosef Ḳelner - 2005 - Yerushalayim: Netivot emunah. Edited by Abraham Isaac Kook.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000