Results for 'Petr K������'

1000+ found
Order:
 1.  6
  Cybernétique, neurophysiologie et psychologie.Petr K. Anokhin - 1968 - Social Science Information 7 (1):169-197.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  39
  K modálnímu ontologickému důkazu: A Journal of Analytic Scholasticism.Petr Dvořák - 2004 - Studia Neoaristotelica 1 (1/2):33-69.
  The article deals with various modal versions of the ontological argument from N. Malcolm’s to P. Tichý’s interpretation of Anselm’s second proof. Three key presuppositions of the modal proof are pin-pointed and examined. The principal problem with the proof seems to be the notion of necessary existence attributed to God. More precisely, the question is whether this is not too strong an attribute, for then there would not be a situation, i.e. a possible world, consistently thinkable which precludes the existence (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Konec Se Blíží? Kritické Připomínky K Teorii Kolapsů.Petr Špecián - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (4):425-448.
  Studie poukazuje na tři základní slabiny současného českého diskurzu o kolapsech komplexních společností, jehož předním mluvčím se stal egyptolog Miroslav Bárta. Zaprvé nedošlo k vyrovnání s absencí vědeckého konsenzu ohledně determinantů historického vývoje a teorii, která by poskytla jednotící rámec pro zařazení a interpretaci konkrétních prediktorů kolapsu, byla věnována jen minimální pozornost. Zadruhé nebyla podána jasná odpověď na otázku, která společenská struktura je při studiu kolapsu vlastně předmětem zkoumání, přestože se volné přechody mezi rovinami kultur, států a civilizací nejeví z (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  33
  Od Misese k Schutzovi. Otázka apriorismu v ekonomii.Petr Špecián - 2012 - Politická Ekonomie 60 (3):395--410.
  The study analyzes Mises‘s approach to the question of apriorism in a broader methodological context. It shows that it is not inevitable to advocate the aprioristic character of economics (resp. science of human action), as Mises does, to maintain the subjectivist-individualist methodology and the effort to adequately grasp the general laws of human action from its perspective. The present redefinition of apriorism is developed on the basis of thoughts of Barry Smith and Alfred Schutz. It suggests abandoning the apodictic character (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  29
  K modálnímu ontologickému důkazu.Petr Dvořák - 2004 - Studia Neoaristotelica 1 (1/2):33-69.
  De argumento ontologico modaliIn haec dissertatione variae formae sic dicti „secundi seu modalis argumenti ontologici“ a nostrae auctoribus (inde a N. Malcolmio usque ad P. Tichý) propositae examinantur. Tria praecipua huius argumenti praesupposita deteguntur ac perpenduntur. Difficultatem maximam, qua argumentum omnibus in formis laboret, in existentia necessaria Deo tribuenda sitam esse demonstratur. Si enim huiusmodi existentia Deo tribueretur, nullum mundum possibilem talem existere dicendum esset, in quo Deus non adesset. Talem vero mundum possibilem non occurere falsum esse videtur.On the Modal (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. K Roli Prvního Principu V Descartově Filosofii.Petr GlombÍČek - 2003 - Filosoficky Casopis 51:725-738.
  [On the role of the first principle in Descartes' philosophy].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Poznámka k překladatelské diskusi Jana Kuneše s Jiřím Pecharem.Petr GlombÍČek - 2003 - Filosoficky Casopis 51:875-880.
  [A note on Jan Kuneš's and Jiří Pechar's discussion. on translation ].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Alfred Schütz - Od Husserla k Rakouské ekonomii.Petr Špecián - 2011 - E-Logos 18 (1):1-24.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9.  2
  K Lévinasově pojmu "il y a", aneb cesta od hrůzy k etice.Petr Vaškovic - 2020 - Filosoficky Casopis 68 (6):819-838.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Několik poznámek k Wittgensteinovým Několika poznámkám.Petr Glombicek - 2004 - Reflexe: Filosoficky Casopis 26:114-118.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  10
  Ján Maliarik (K 60. Výročí Úmrtí).Petr Jemelka - forthcoming - Filozofia.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Peter Winch, Idea sociální vědy a její vztah k filosofii.Petr Glombíček - 2005 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 12 (4):475-477.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. O expertech a lidech: spasitelské lhaní v časech pandemie [Of Experts and Men: White Lies in the Times of a Pandemic].Petr Špecián & Marek Hudík - 2021 - In Dedičstvo koronakrízy: Ako lepšie zvládnuť ďalšiu pandémiu. Bratislava, Slovensko: pp. 53-74.
  Krize spojená s příchodem pandemie koronaviru ukázala, že užitečné expertní vědění sice podle všeho existuje, ale ne každému, kdo se představí jako expert, bychom měli věřit. Slovy doktora House: „Všichni lžou.“ Lžou i odborníci. Kapitola se zaměřuje na situace, kdy odborník lže takříkajíc „s dobrým úmyslem,“ neboť se domnívá, že pravda by veřejnost vedla k chování, které není společensky žádoucí. V takovém případě se jedná o lhaní paternalistické, protože má ochránit veřejnost před ní samotnou. Ukážeme příklady, kdy k němu dochází, (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  47
  Wilfried Buchholz. Notation Systems for Infinitary Derivations. Archive for Mathematical Logic, Vol. 30 No. 5–6 , Pp. 277–296. - Wilfried Buchholz. Explaining Gentzen's Consistency Proof Within Infinitary Proof Theory. Computational Logic and Proof Theory, 5th Kurt Gödel Colloquium, KGC '97, Vienna, Austria, August 25–29, 1997, Proceedings, Edited by Georg Gottlob, Alexander Leitsch, and Daniele Mundici, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1289, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Etc., 1997, Pp. 4–17. - Sergei Tupailo. Finitary Reductions for Local Predicativity, I: Recursively Regular Ordinals. Logic Colloquium '98, Proceedings of the Annual European Summer Meeting of the Association for Symbolic Logic, Held in Prague, Czech Republic, August 9–15, 1998, Edited by Samuel R. Buss, Petr Háajek, and Pavel Pudlák, Lecture Notes in Logic, No. 13, Association for Symbolic Logic, Urbana, and A K Peters, Natick, Mass., Etc., 2000, Pp. 465–499. [REVIEW]Toshiyasu Arai - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (3):437-439.
 15.  28
  Michael Rathjen. The Superjump in Martin-Löf Type Theory. Logic Colloquium '98, Proceedings of the Annual European Summer Meeting of the Association for Symbolic Logic, Held in Prague, Czech Republic, August 9–15, 1998, Edited by Samuel R. Buss, Petr Hájek, and Pavel Pudlák, Lecture Notes in Logic, No. 13, Association for Symbolic Logic, Urbana, and A K Peters, Natick, Mass., 2000, Pp. 363–386. [REVIEW]Michael Möllerfeld - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (4):538.
 16.  9
  Thomas Strahm. Autonomous Fixed Point Progressions and Fixed Point Transfinite Recursion. Logic Colloquium '98, Proceedings of the Annual European Summer Meeting of the Association for Symbolic Logic, Held in Prague, Czech Republic, August 9–15, 1998, Edited by Samuel R. Buss, Petr Hájek, and Pavel Pudlák, Lecture Notes in Logic, No. 13, Association for Symbolic Logic, Urbana, and A K Peters, Natick, Mass., 2000, Pp. 449–464. [REVIEW]Andrea Cantini - 2001 - Bulletin of Symbolic Logic 7 (4):535-536.
 17.  5
  L. Beklemishev. Another Pathological Well-Ordering. Logic Colloquium '98, Proceedings of the Annual European Summer Meeting of the Association for Symbolic Logic, Held in Prague, Czech Republic, August 9–15, 1998, Edited by Samuel R. Buss, Petr Hájek, and Pavel Pudlák, Lecture Notes in Logic, No. 13, Association for Symbolic Logic, Urbana, and A K Peters, Natick, Mass., 2000, Pp. 105–108. [REVIEW]G. Mints - 2001 - Bulletin of Symbolic Logic 7 (4):534.
 18.  14
  Jeremy Avigad. A Realizability Interpretation for Classical Arithmetic. Logic Colloquium '98, Proceedings of the Annual European Summer Meeting of the Association for Symbolic Logic, Held in Prague, Czech Republic, August 9–15, 1998, Edited by Samuel R. Buss, Petr Hájek, and Pavel Pudák, Lecture Notes in Logic, No. 13, Association for Symbolic Logic, Urbana, and A K Peters, Natick, Mass., 2000, Pp. 57–90. [REVIEW]Ulrich Berger - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (3):439-440.
 19.  22
  Alasdair Urquhart. The Complexity of Linear Logic with Weakening. Logic Colloquium '98, Proceedings of the Annual European Summer Meeting of the Association for Symbolic Logic, Held in Prague, Czech Republic, August 9–15, 1998, Edited by Samuel R. Buss, Petr Hájek, and Pavel Pudlák, Lecture Notes in Logic, No. 13, Association for Symbolic Logic, Urbana, and A K Peters, Natick, Mass., 2000, Pp. 500–515. [REVIEW]Herman Ruge Jervell - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (1):100-101.
 20.  27
  Petr Kolář: Pravda a Fakt, Filosofia, Praha, 2002.Jaroslav Peregrin - unknown
  Nová kniha Petra Koláře, Pravda a fakt (Filosofia, Praha, 2002) je věnována tématu, kterým se Kolář částečně zabýval již ve své předchozí knize: teoriím pravdivosti a zejména teorii korespondenční. Diskuse o tom, jak explikovat pojem pravdy či pravdivosti se analytickou filosofií táhnou od jejích počátků, a rozdmychány byly zejména výsledky Tarského matematických analýz tohoto pojmu1. Kolář v první části knihy probírá a srovnává hlavní kategorie těch teorií, které jsou výsledky těchto diskusí (některé z nich samozřejmě tak či onak existovaly dávno (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  Mimesis: Metaphysics, Cognition, Pragmatics.Gregory Currie, Petr Kot̓átko & Martin Pokorny (eds.) - 2012 - College Publications.
  The concept of mimesis has been central to philosophical aesthetics from Aristotle to Kendall Walton: in plain terms, it highlights the links between a fictional world or a representational practice on the one hand and the real world on the other. The present collection of essays includes discussions of its general viability and pertinence and of its historical origins, as well as detailed analyses of various relevant issues regarding literature, film, theatre, images and computer games. The individual papers offer new (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  10
  Differences in Financing of Admission Rooms (ARs) and Hospital Emergency Rooms (ERs) Between the Years 2013 and 2014, Using an Example of a Lodz Municipal Hospital. [REVIEW]Bożena Woźniak, Aleksandra Sierocka, Petre Iltchev & Michał Marczak - 2014 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 39 (1):167-177.
  The goal of the article is to compare methods of financing ARs and ERs based on the data from the 1st half of 2013 and 1st half of 2014 from the K. Jonscher 3rd Municipal Hospital in Lodz. All the stays in the AR/ER in the 1st half of 2013 and the 1st half of 2014 were analysed. Based on the presented data, it can be clearly seen that the new method of financing AR/ER services proposed by the NFZ will (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Implicit Memory: History and Current Status.Daniel L. Schacter - 1987 - Journal of Experimental Psychology 13 (3):501-18.
  Je lui ai associÉ un court extrait d'une revue de questions portant sur le même thème. Implicit memory is revealed when previous experiences facilitate perf on a task that does not require conscious or intentional recollection of those expces. Explicit memory is revealed when perf on a task requires conscious recolelction of previous expces. Il s'agit de defs descriptives qui n'impliquent pas l'existence de deux systs de mÉmo sÉparÉs. Historiquement Descartes est le premier ˆ faire mention de phÉnomènes de mÉmo (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   140 citations  
 24.  4
  Logics of Order and Related Notions.Janusz Czelakowski & Adam Olszewski - forthcoming - Studia Logica:1-48.
  The aim of the paper is twofold. First, we want to recapture the genesis of the logics of order. The origin of this notion is traced back to the work of Jerzy Kotas, Roman Suszko, Richard Routley and Robert K. Meyer. A further development of the theory of logics of order is presented in the papers of Jacek K. Kabziński. Quite contemporarily, this notion gained in significance in the papers of Carles Noguera and Petr Cintula. Logics of order are (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Philosophy and Logic: Selected Writings of Petre Botezatu.Petre Botezatu - 1987 - "Al. I. Cuza" University of Iaṣi, Department of Philosophy.
 26.  34
  Rozpaky Nad Vopěnkovými Meditacemi o Základech Vědy.Jaroslav Peregrin - unknown
  V kontextu české filosofie, kde není nouze o vzdělané a chytré lidi, ale kde se to nijak nehemží skutečnými individualitami, představuje Petr Vopěnka zcela zvláštní případ. Je matematik nejenom vzděláním, ale v matematice i leccos dokázal. Jeho knihy o filosofii matematiky, zejména jeho tetralogie Rozprav s geometrií1, jsou velice vyhraněné: Vopěnka v nich předkládá svůj originální obraz a příliš se nestará o to, aby ho konfrontoval s tím, co si o tom myslí jiní. Jak sám připouští, i historické osoby, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Dedicated to Petr Vopeynka.Bohuslav Balcar & Petr Simon - 2001 - Annals of Pure and Applied Logic 109 (1):2-15.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. K, T, Maslin.K. Smith - 1995 - Cogito 9:79.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Privacy, Individuality, Rules: A Response to Petr Glombicek.Petr Kot'atko - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (2):211-234.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. På slagmarken med prins Otto – Kønsballade hos B.S. Ingemann i 1835.Lone Kølle Martinsen - 2019 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 79:97-115.
  In his historical novel from 1835, Prince Otto of Denmark and his Time, the poet Bernhard Severin Ingemann established the unknown, yet historical character, Prince Otto of Denmark as the hero of the novel. This choice has puzzled critics ever since, due to the fact that Prince Otto seems less a potential king than his brother Valdemar IV who actually became a king of Denmark. Georg Brandes claimed that Otto mirrored Ingemann’s persona as weak and feminine, a “monk” not suited (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Lehrer, K.-Self-Trust.K. Meeker & R. Van Woudenberg - 1999 - Philosophical Books 40:252-255.
 32. K. WENZEL, HoboPilgrim, ISBN 978-3-7867-2876-4.K. Vechtel - 2011 - Theologie Und Philosophie 86 (4):624.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. K. Mainzer.K. Mainzer, Symmetrica der Natur & Studieo zur Natur-und Wissenschaftsphilosophie - 1994 - In Dag Prawitz & Dag Westerståhl (eds.), Logic and Philosophy of Science in Uppsala. Kluwer Academic Publishers. pp. 453.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  Ramesh K. Sharma, J. M. E. McTaggart: Substance, Self, and Immortality (Lanham: Lexington Books, 2015), Pp. 544+Xviii, $130. [REVIEW]K. C. Pandey - 2020 - Journal of the Indian Council of Philosophical Research 37 (3):501-504.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  36
  K. I. Kalliphatides: (1) Ρμηνευτικ Σ Παρατηρ Σεις Στ Ν Δι Λογο Τ Ν Mηλ Ων. (2) Ρμηνευτικ Σ Παρατηρ Σεις Στ Ν Δι Λογο Τ Ν Mηλ Ων, I. Pp. 48, 12. Thessaloniki: Privately Printed, 1965. Paper.R. Weil: Thucydide: La Guerre du Péloponnèse: Périclès. Pp. 105; Map. Paris: Presses Universitaires de France, 1965. Paper, 9 Fr. [REVIEW]K. J. Dover - 1968 - The Classical Review 18 (01):109-.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Alfred Loisy: His Religious Significance.Maude D. Petre - 2014 - Cambridge University Press.
  Originally published in 1944, this book presents a study of the life and work of Roman Catholic priest and scholar Alfred Loisy, written by fellow Modernist Maude Petre. Petre died shortly after completing this short biography, and the text begins with a note on her life by James A. Walker. This book will be of value to anyone with an interest in this important figure in the controversial Catholic Modernist movement.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. K. J. WU "Discovering Formal Logic". [REVIEW]K. G. Ferguson - 1995 - History and Philosophy of Logic 16 (2):285.
 38. K. Wigginton," Computer Crime: Assessing the Lawyer's Perspective.K. Forcht & D. Thomas - 1989 - Journal of Business Ethics 8 (4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. K. Satchidananda Murty: Vedic Hermeneutics.K. Werner - 1996 - Asian Philosophy 6:79-80.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  15
  Prof. K. Borinski on W. B. Smith's Biblical Criticism.K. Borinski - 1911 - The Monist 21 (2):307.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  8
  Kıbrısta BM Tarafından Gerçekleştirilen.Soyalp Tamçeli̇k - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):733-778.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  39
  K. Brodersen (ed.): Große Gestalten der griechischen Antike. 58 historische Portraits von Homer bis Kleopatra . Pp. 507. Munich: C. H. Beck, 1999. Cased. ISBN: 3-406-44893-. [REVIEW]K. Kapparis - 2000 - The Classical Review 50 (1):380-381.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  10
  W. K. C. Guthrie's "A History of Greek Philosophy". Volume IV: "Plato: The Man and His Dialogues: Earlier Period". [REVIEW]K. W. Harrington - 1978 - Philosophy and Phenomenological Research 38 (3):431.
 44.  6
  Logic, Methodology, and Philosophy of Science.Petr Hájek, Luis Valdés-Villanueva & Dag Westerståhl (eds.) - 2005 - College Publications.
  This book collects most of the invited papers presented at the 12th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science in Oviedo, August 2003. It contains state of the art accounts of ongoing work by a selection of the most renowned researchers in the field. The papers in the Logic section deal with topics in mathematical logic, as well as philosophical logic, and the area of logic and computation. The section on General Methodology contains articles on models, theories, probability, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45.  16
  k.L. N. & K. I. - manuscript
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Plato and Europe.Petr Lom (ed.) - 2002 - Stanford University Press.
  The Czech philosopher Jan Patocka, who studied with Husserl and Heidegger, is widely recognized as the most influential thinker to come from postwar Eastern Europe. Refusing to join the Communist party after World War II, he was banned from academia and publication for the rest of his life, except for a brief time following the liberalizations of the Prague spring of 1968. Joining Vaclav Havel and Jiri Hajek as a spokesman for the Chart 77 human-rights declaration of 1977, Patocka was (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  13
  Sensorimotor Coupling in Music and the Psychology of the Groove.Petr Janata, Stefan T. Tomic & Jason M. Haberman - 2012 - Journal of Experimental Psychology: General 141 (1):54-75.
 48. HAAKONSSEN, K.: "The Science of a Legislator: The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith". [REVIEW]K. Campbell - 1982 - Australasian Journal of Philosophy 60:389.
 49. K Probleme Filosofii I͡azyka.K. Kh Khanazarov - 2007 - Uzbekistan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  14
  Jungmann, K. René Descartes.K. Jungmann - 1908 - Kant Studien 13 (1-3).
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000