Results for 'Philosophers, Lenartowicz, Piotr'

999 found
Order:
 1.  17
  In Memoriam Piotr Lenartowicz SJ.Roman Darowski, Zbigniew Wróblewski & Jolanta Koszteyn - 2012 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 17 (1):117-126.
 2.  33
  Początek drogi [recenzja] Piotr Lenartowicz SJ, Elementy filozofii zjawiska biologicznego, 1987.Anna Dyduch-Falniowska - 1988 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 10.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Kształtowanie Postawy Obywatelskiej, Zbiór Tekstów Pod Redakcją Piotra Lenartowicza SJ. [The Formation of the Civic Responsability. Texts Edited by Piotr Lenartowicz, S.J.]. [REVIEW]Arkadiusz Tieplakoff - 1998 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3:276-279.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Dynamika rozwojowa jako podstawowy behawior istot żywych w koncepcji życia Piotra Lenartowicza SJ.Jolanta Koszteyn - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 24 (2):40-56.
  Patrząc na osobnika z perspektywy jego rozwoju. można powiedzieć, że w swej najgłębszej istocie jest on nie tyle i nie przede wszystkim całościową funkcjonalną strukturą, która przejawia życie, ile jest raczej żywą dynamiką, której jednym z zasadniczych przejawów jest zintegrowane budowanie, odbudowywanie, naprawianie i modyfikowanie różnorakich skorelowanych struktur ciała, czyli maszyn molekularnych, organelli i organów, które warunkują zachodzenie różnorodnych procesów biochemicznych i fizjologicznych oraz umożliwiają selektywne interakcje ze środowiskiem abiotycznym i biotycznym. Dynamika rozwojowa — w przekonaniu Lenartowicza — jest podstawowym (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Organizm żywy w ujęciu Piotra Lenartowicza SJ.Jolanta Koszteyn - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 24 (1):71-96.
  Kluczowe w filozofii Lenartowicza było pojęcie organizmu żywego rozumianego jako cykl życiowy, który będąc powiązany z innymi podobnymi cyklami wplata się w sieć linii pokoleń danego rodzaju istot żywych. Fundamentem cyklu życiowego jest dynamika rozwojowa rozpoczynająca się w momencie poczęcia organizmu. Patrząc na osobnika z perspektywy jego rozwoju, można powiedzieć, że w swej najgłębszej istocie jest on nie tyle i nie przede wszystkim całościową funkcjonalną strukturą, która przejawia życie, ile jest raczej żywą dynamiką, której jednym z zasadniczych przejawów jest zintegrowane (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  Response to Gutowski, Piotr.Charles Hartshorne - 1990 - Process Studies 19 (1):10-14.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Piotr Spyra, The Epistemological Perspective of the Pearl Poet.Christina Carlson - 2019 - Augustinian Studies 50 (1):128-129.
 8.  23
  Filozofia Procesu I Jej Metafilozofia by Piotr Gutowski. [REVIEW]Leemon McHenry - 1995 - Process Studies 24:96-99.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  18
  Response to Piotr Gutowski.Charles Hartshorne - 1990 - Process Studies 19 (1):10-14.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The Continuing Relevance of John Dewey: Reflections on Aesthetics, Morality, Science, and Society. Larry Hickman, Matthew Caleb Flamm, Krzysztof Piotr Skowronski, and Jennifer A. Rea. [REVIEW] Good - 2012 - Transactions of the Charles S. Peirce Society 48 (3):391.
  It seems philosophers often feel compelled to assess the continuing relevance of their chosen fields of specialization and/or their favorite philosophers. While this volume does not set out to prove that the philosophy of John Dewey is of continuing relevance (and it is difficult to imagine how one would prove such a thing), several of the included essays explicitly argue that Dewey's work provides resources to advance contemporary philosophical debates. The collection was assembled from essays presented at a June 2009 (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Violence in Modern Philosophy.Piotr Hoffman - 1989 - University of Chicago Press.
  Following on the arguments adumbrated in his previous works, Piotr Hoffman here argues that the notion of and concern with violence are not limited to political philosophy but in fact form the essential component of philosophy in general. The acute awareness of the ever-present possibility of violence, Hoffman claims, filters into and informs ontology and epistemology in ways that require careful analysis. In his previous book, Doubt, Time, Violence , Hoffman explored the theme of violence in relation to Descartes' (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  20
  Tadeusz Kotarbiński's Action Theory - Reinterpretive Studies.Piotr Tomasz Makowski - 2017 - New York, USA: Palgrave-Macmillan.
  The book introduces Tadeusz Kotarbiński’s philosophy of action into the mainstream of contemporary action-theoretical debates. Piotr Makowski shows that Kotarbiński–Alfred Tarski’s teacher and one of the most important philosophers of the renowned Lvov-Warsaw school—proposed a groundbreaking, original, and (in at least a few respects) still fresh perspective in action theorizing. The book examines and develops Kotarbiński’s ideas in the context of the most recent discussions in the philosophy of action. The main idea behind Kotarbiński’s action theory—and thus, behind this (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Biological Adaptation: Dependence or Independence From Environment?Jolanta Koszteyn & Piotr Lenartowicz - 1997 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2:71-97.
 14.  13
  On the Descriptive Terminology of the Information Transfer Between Organisms.Jolanta Koszteyn & Piotr Lenartowicz - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:165-201.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  29
  O empirycznych przesłankach pluralizmu bytowego.Piotr Lenartowicz - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:37-51.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  15
  Życie a orientacja w rzeczywistości przyrodniczej.Piotr Lenartowicz - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:304-305.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Phenotype-Genotype Dichotomy: An Essay in Theoretical Biology.Piotr Lenartowicz - 1975 - Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae.
 18.  13
  Metodologiczne Aspekty Kontrowersji Ewolucjonizm-Kreacjonizm [Methodological Aspects of Evolutionism - Creationism Controversy].Piotr Lenartowicz - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:292-293.
 19.  11
  Terminologia opisu przekazywania informacji pomiędzy organizmami.Jolanta Koszteyn & Piotr Lenartowicz - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:202-206.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  11
  The Body-Mind Dichotomy. A Problem or Artifact?Piotr Lenartowicz - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:9-36.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  10
  Fossil Hominids - an Empirical Premise of the Descriptive Definition of Homo Sapiens.Piotr Lenartowicz & Jolanta Koszteyn - 2000 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5:141-167.
 22.  9
  On Empirical Premisses of Ontological Pluralism.Piotr Lenartowicz - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:51-53.
 23.  9
  Problem „psychofizyczny" Zagadka czy artefakt?Piotr Lenartowicz - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:37-42.
 24.  9
  Substanc Ja I Poznawanie Zjawisk Biologicznych.Piotr Lenartowicz - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:69-71.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  8
  Adaptacja biologiczna: zależność czy niezalezność od środowiska?Jolanta Koszteyn & Piotr Lenartowicz - 1997 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2:97-102.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  Comment les pattes viennent au serpent Essai sur Vetonnante plasticite du vivant.Piotr Lenartowicz - 2005 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10:278-280.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Substance and Cognition of Biological Phenomena.Piotr Lenartowicz - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:55-68.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  7
  Hominidy plio/plejstoceńskie - empiryczny element opisowej definicji homo sapiens.Piotr Lenartowicz & Jolanta Koszteyn - 2000 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5:167-176.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  O Paley'u, Epagogé, Zmyśle Technicznym I Argumentacji a Fortiori.Piotr Lenartowicz & Jolanta Koszteyn - 2002 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7:79-83.
 30. What Do Philosophers Believe?David Bourget & David J. Chalmers - 2014 - Philosophical Studies 170 (3):465-500.
  What are the philosophical views of contemporary professional philosophers? We surveyed many professional philosophers in order to help determine their views on 30 central philosophical issues. This article documents the results. It also reveals correlations among philosophical views and between these views and factors such as age, gender, and nationality. A factor analysis suggests that an individual's views on these issues factor into a few underlying components that predict much of the variation in those views. The results of a metasurvey (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   129 citations  
 31.  78
  Plato on the Rhetoric of Philosophers and Sophists.Marina McCoy - 2008 - Cambridge University Press.
  Marina McCoy explores Plato's treatment of the rhetoric of philosophers and sophists through a thematic treatment of six different Platonic dialogues, including Apology, Protagoras, Gorgias, Republic, Sophist, and Phaedras. She argues that Plato presents the philosopher and the sophist as difficult to distinguish, insofar as both use rhetoric as part of their arguments. Plato does not present philosophy as rhetoric-free, but rather shows that rhetoric is an integral part of philosophy. However, the philosopher and the sophist are distinguished by the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 32.  91
  Women Philosophers of the Seventeenth Century.Jacqueline Broad - 2002 - Cambridge University Press.
  In this rich and detailed study of early modern women's thought, Jacqueline Broad explores the complexity of women's responses to Cartesian philosophy and its intellectual legacy in England and Europe. She examines the work of thinkers such as Mary Astell, Elisabeth of Bohemia, Margaret Cavendish, Anne Conway and Damaris Masham, who were active participants in the intellectual life of their time and were also the respected colleagues of philosophers such as Descartes, Leibniz and Locke. She also illuminates the continuities between (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 33. Texts Less Travelled: The Case of Women Philosophers.Tove Pettersen - 2017 - In Isis Herrero Lópes, Johanna Akujarvi, Cecilia Alvstad & Synnøve Lindtner (eds.), Gender and Translation: Understanding Agents in Transnational Reception. York University: pp. 153-178.
  This chapter discusses several possible reasons why works by women philosophers have traveled significantly less than those written by men, although women’s contributions go back to the start of European history of philosophy. Differentiating between geographic, linguistic, historic and philosophical travels, Tove Pettersen claims that gender is particularly significant with regard to historical and philosophical traveling. As the case of women philosophers clearly demonstrate, gender hampers the circulation of certain texts and inhibit transhistorical exchange of knowledge and ideas. ****** Che (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  17
  African-American Philosophers: 17 Conversations.George Yancy (ed.) - 1998 - Routledge.
  African-American Philosophers brings into conversation seventeen of the foremost thinkers of color to discuss issues such as Black existentialism, racism, Black women philosophers within the academy, affirmative action and the conceptual parameters of African-American philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 35. Are Philosophers Responsible for Global Warming?Nicholas Maxwell - 2008 - Philosophy Now 65 (65):12-13.
  The suggestion that philosophers are responsible for global warming seems, on the face of it, absurd. However, that we might cause global warming has been known for over a century. If we had had in existence a more rigorous kind of academic inquiry devoted to promoting human welfare, giving priority to problems of living, humanity might have become aware of the dangers of global warming long ago, and might have taken steps to meet these dangers decades ago. That we do (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  63
  Moral Philosophers Are Moral Experts! A Reply to David Archard.John‐Stewart Gordon - 2014 - Bioethics 28 (4):203-206.
  In his article ‘Why Moral Philosophers Are Not and Should Not Be Moral Experts’ David Archard attempts to show that his argument from common-sense morality is more convincing than other competing arguments in the debate. I examine his main line of argumentation and eventually refute his main argument in my reply.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 37. Women Philosophers of the Early Modern Period.Margaret Atherton (ed.) - 1994 - Hackett Publishing Company.
  An important selection from the largely unknown writings of women philosophers of the early modern period. Each selection is prefaced by a headnote giving a biographical account of its author and setting the piece in historical context. Atherton’s Introduction provides a solid framework for assessing these works and their place in modern philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 38. The First Philosophers: The Presocratics and Sophists.Robin Waterfield (ed.) - 2000 - Oxford University Press.
  Aristotle said that philosophy begins with wonder, and the first Western philosophers developed theories of the world which express simultaneously their sense of wonder and their intuition that the world should be comprehensible. But their enterprise was by no means limited to this proto-scientific task. Through, for instance, Heraclitus' enigmatic sayings, the poetry of Parmenides and Empedocles, and Zeno's paradoxes, the Western world was introduced to metaphysics, rationalist theology, ethics, and logic, by thinkers who often seem to be mystics or (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 39.  24
  Philosophy and Philosophers: An Introduction to Western Philosophy.John Shand - 1993 - Mcgill-Queen's University Press.
  Philosophy and Philosophers is an important introduction to Western philosophy aimed at those who are unfamiliar with the nature of philosophy and its history. It is organized around the main schools of philosophical thought and ranges from ancient Greece, through the explosion of ideas in the seventeenth century, to the Enlightenment and the challenge of twentieth-century philosophy. In each chapter John Shand assesses the contribution of a single philosopher, paying particular attention to the key areas of the theory of knowledge, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 40. When Reason Goes on Holiday: Philosophers in Politics.Neven Sesardic - 2016 - New York: Encounter Books.
  Analytic philosophers usually emphasize the importance of logic, clarity and reason. Therefore when they address political issues one would expect that they would usually inject a dose of rationality in these discussions. But this book gives a lot of examples showing the unexpected level of political irrationality among leading contemporary philosophers.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  18
  Philosophers in Exile: The Correspondence of Alfred Schutz and Aron Gurwitsch, 1939-1959.Richard Grathoff (ed.) - 1989 - Indiana University Press.
  This book presents the remarkable correspondence between Alfred Schutz and Aron Gurwitsch, emigre philosophers influenced by Edmund Husserl, who fled Europe on the eve of World War II and ultimately became seminal figures in the establishment of phenomenology in the United States. Their deep and lasting friendship grew out of their mutual concern with the question of the connections between science and the life-world. Interwoven with philosophical exchange is the two scholars' encounter with the unfamiliar problems of American academic life—what (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 42. The Great Philosophers: Where They Missed It and Why.Lorna Green - manuscript
  The great philosophers missed it, and here are the reasons why, how to bring them all up to date, a woman's take on things, with new categories and concepts, like love, oneness, the feminine, the earth, Spirit, the end of the old order, and the beginning of the new.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. The Book of Dead Philosophers.Simon Critchley - 2008 - Granta.
  Pre-Socratics, physiologists, sages and sophists -- Platonists, Cyrenaics, Aristotelians and cynics -- Sceptics, stoics and epicureans -- Classical Chinese philosophers -- Romans (serious and ridiculous) and neoplatonists -- The deaths of Christian saints -- Medieval philosophers: Christian, Islamic, and Judaic -- Philosophy in the Latin Middle Ages -- Renaissance, Reformation and scientific revolution -- Rationalists (material and immaterial), empiricists and religious dissenters -- Philosophes, materialists and sentimentalists -- Many Germans and some non-Germans -- The masters of suspicion and some unsuspicious (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  30
  Rediscovering Women Philosophers: Philosophical Genre and the Boundaries of Philosophy.Catherine Villanueva Gardner - 2000 - Westview.
  This book examines the philosophical foremothers of women’s philosophy and explores what their work may have to offer modern theorizing in feminist ethics. Through such writers as Catharine Macaulay, Mary Wollstonecraft, and George Eliot, Gardner interprets a varied selection of moral philosophers in an attempt both to contribute to our understanding of their work, and perhaps even to encourage other philosophers to interpretive work of their own. She also looks into the reasons such forms as novels, letters, and poetry have (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45. The Great Philosophers: An Introduction to Western Philosophy.Bryan Magee - 2000 - Oxford University Press.
  Beginning with the death of Socrates in 399 BC, and following the strand of philosophical inquiry through the centuries to recent figures such as Bertrand Russell and Wittgenstein, Bryan Magee's conversations with fifteen contemporary writers and philosophers provide an accessible and exciting account of Western philosophy and its greatest thinkers. With contributions from A. J. Ayer, Bernard Williams, Martha Nussbaum, Peter Singer, and John Searle, the book is not only an introduction to the philosophers of the past, but gives an (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46.  55
  Gdzie spotykają się filozofowie Wschodu i Zachodu? Refleksje o filozofii porównawczej i konferencji w Honolulu „11th East-West Philosophers’ Conference”.Marzenna Jakubczak - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):519-528.
  The paper presents the idea of cross‐cultural philosophy, which have inspired the organizers of the cyclic global conferences held at the University of Hawai’i at Mānoa, USA, since 193 First, the author discusses some definitions of the comparative method applied in contemporary philosophy and promoted, among others, through the project of the “East‐West Philosophers’ Conference”. Then, she reports the major themes and panel topics raised during the eleventh conference organized in Honolulu, May 25–31, 2016.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Biographical Dictionary of Twentieth-Century Philosophers.Stuart Brown, Diane Collinson & Robert Wilkinson (eds.) - 1995 - Routledge.
  This _Biographical Dictionary_ provides detailed accounts of the lives, works, influence and reception of thinkers from all the major philosophical schools and traditions of the twentieth-century. This unique volume covers the lives and careers of thinkers from all areas of philosophy - from analytic philosophy to Zen and from formal logic to aesthetics. All the major figures of philosophy, such as Nietzsche, Wittgenstein and Russell are examined and analysed. The scope of the work is not merely restricted to the major (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48. The Center Must Not Hold: White Women Philosophers on the Whiteness of Philosophy.George Yancy (ed.) - 2010 - Lexington Books.
  In this collection, white women philosophers engage boldly in critical acts of exploring ways of naming and disrupting whiteness in terms of how it has defined the conceptual field of philosophy. Focuses on the whiteness of the epistemic and value-laden norms within philosophy itself, the text dares to identify the proverbial elephant in the room known as white supremacy and how that supremacy functions as the measure of reason, knowledge, and philosophical intelligibility.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. The Great Philosophers.Karl Jaspers - 1962 - London: Hart-Davis.
  Karl Jaspers died in 1969, leaving unfinished his universal history of philosophy, a history organized around those philosophers who have influenced the course of human thought. The first two volumes of this work appeared in Jasper's lifetime the third and fourth have been gathered from the vast material of his posthumous papers. This is the fourth volume. Following his original plan of "promoting the happiness that comes of meeting great men and sharing in their thoughts," Jaspers discusses Descartes, a pious (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 50.  5
  Philosophers.Steve Pyke - 1995 - Zelda Cheatle Press.
  In this riveting collection, which he has been working on for twenty-five years, Pyke presents 100 black-and-white portraits of contemporary philosophers, ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 999