13 found
Order:
 1. Husserlowski model aprioryzmu: ontologizacja, deformalizacja i relatywizacja a proiri.Piotr Łaciak - 2007 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Irracj onalność j ako argument przeciwko idealizmowi.Piotr Łaciak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):33-49.
  Artykuł prezentuje filozofie Kanta i Husserla w odniesieniu do Hartmannowskiego rozumienia irracjonalności. W metafizyce poznania Hartmanna irracjonalność, która odpowiada częściowej niepoznawalności bytu, okazuje się argumentem przeciwko idealizmowi, który zakłada całkowitą racjonalność naszego poznania ijego przedmiotu. W artykule autor pokazuje, że można wskazać podobieństwa między Kanta ideą niepoznawalności przedmiotu transcendentalnego, Husserla koncepcją transcendentalnej konstytucji świata i Hartmanna pojęciem gnoseologicznej irracjonalności. W transcendentalizmie Kanta irracjonalność implikuje asymetria między warunkami możliwości doświadczenia i warunkami możliwości przedmiotów doświadczenia, jako że niepoznawalność przedmiotu transcendentalnego i rzeczy (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Derrida a Problem Materialnego a Priori.Piotr Łaciak - 2001 - Sztuka I Filozofia 20.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Husserl a Idea Materialnego a Priori.Piotr Łaciak - 2000 - Principia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Jacquesa Derridy dehumanizacja fenomenologii.Piotr Łaciak - 1999 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kant I Husserl a Problem Materialnego a Priori.Piotr Łaciak - 2005 - Nowa Krytyka 18.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Miejsce i funkcja poznania istotnościowego w transcendentalnej fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2004 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 49.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Pojęcie a priori w fenomenologii Mikela Dufrenne'a.Piotr Łaciak - 1999 - Sztuka I Filozofia 17:254.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Pojęcie horyzontu w fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2000 - Sztuka I Filozofia 18:254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Pismo o idealność i transcendentność.Piotr Łaciak - 1999 - Sztuka I Filozofia 16:254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Pojęcie \"oczywistości\" w fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2007 - Fenomenologia 5:27-50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Rozumienie języka w Badaniach logicznych E. Husserla.Piotr Łaciak - 1995 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Status podmiotowości w fenomenologii Husserla.Piotr Łaciak - 2009 - Fenomenologia 7:61-78.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark