15 found
Order:
 1. Husserlowski model aprioryzmu: ontologizacja, deformalizacja i relatywizacja a proiri.Piotr Łaciak - 2007 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Derrida a Problem Materialnego a Priori.Piotr Łaciak - 2001 - Sztuka I Filozofia 20.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  14
  Fenomenologia a problem „w sobie” przedmiotu.Piotr Łaciak - 2019 - Diametros 62 (62):18-32.
  The author presents his own interpretation of the phenomenological puzzle of the “in itself” of a real object and the world itself. The solution to this puzzle is of decisive importance for a proper understanding of transcendental phenomenology. According to Husserl, a transcendent object is “in itself” with reference to factual experience because its esse does not resolve itself into its percipi and it can exist even if it is not in fact experienced. However, the “in itself” of a real (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Husserl a Idea Materialnego a Priori.Piotr Łaciak - 2000 - Principia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Irracj onalność j ako argument przeciwko idealizmowi.Piotr Łaciak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):33-49.
  Artykuł prezentuje filozofie Kanta i Husserla w odniesieniu do Hartmannowskiego rozumienia irracjonalności. W metafizyce poznania Hartmanna irracjonalność, która odpowiada częściowej niepoznawalności bytu, okazuje się argumentem przeciwko idealizmowi, który zakłada całkowitą racjonalność naszego poznania ijego przedmiotu. W artykule autor pokazuje, że można wskazać podobieństwa między Kanta ideą niepoznawalności przedmiotu transcendentalnego, Husserla koncepcją transcendentalnej konstytucji świata i Hartmanna pojęciem gnoseologicznej irracjonalności. W transcendentalizmie Kanta irracjonalność implikuje asymetria między warunkami możliwości doświadczenia i warunkami możliwości przedmiotów doświadczenia, jako że niepoznawalność przedmiotu transcendentalnego i rzeczy (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Jacquesa Derridy dehumanizacja fenomenologii.Piotr Łaciak - 1999 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Kant I Husserl a Problem Materialnego a Priori.Piotr Łaciak - 2005 - Nowa Krytyka 18.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Miejsce i funkcja poznania istotnościowego w transcendentalnej fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2004 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 49.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Metoda sceptycka w filozofii Kanta i Husserla.Piotr Łaciak - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:5-23.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Pojęcie a priori w fenomenologii Mikela Dufrenne'a.Piotr Łaciak - 1999 - Sztuka I Filozofia 17:254.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Pojęcie horyzontu w fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2000 - Sztuka I Filozofia 18:254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Pismo o idealność i transcendentność.Piotr Łaciak - 1999 - Sztuka I Filozofia 16:254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Pojęcie \"oczywistości\" w fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2007 - Fenomenologia 5:27-50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Rozumienie języka w Badaniach logicznych E. Husserla.Piotr Łaciak - 1995 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Status podmiotowości w fenomenologii Husserla.Piotr Łaciak - 2009 - Fenomenologia 7:61-78.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark