Results for 'Piotr ��aciak'

1000+ found
Order:
 1. Teoria gry źródłowej czy pojęciowej?Piotr Łaciak - Dekonstruktywizm - 1998 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Irracjonalność jako argument przeciwko idealizmowi. Transcendentalizm Kanta i Husserla w świetle rozumienia irracjonalności Hartmanna.Piotr Łaciak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):33-49.
  Artykuł prezentuje filozofie Kanta i Husserla w odniesieniu do Hartmannowskiego rozumienia irracjonalności. W metafizyce poznania Hartmanna irracjonalność, która odpowiada częściowej niepoznawalności bytu, okazuje się argumentem przeciwko idealizmowi, który zakłada całkowitą racjonalność naszego poznania ijego przedmiotu. W artykule autor pokazuje, że można wskazać podobieństwa między Kanta ideą niepoznawalności przedmiotu transcendentalnego, Husserla koncepcją transcendentalnej konstytucji świata i Hartmanna pojęciem gnoseologicznej irracjonalności. W transcendentalizmie Kanta irracjonalność implikuje asymetria między warunkami możliwości doświadczenia i warunkami możliwości przedmiotów doświadczenia, jako że niepoznawalność przedmiotu transcendentalnego i rzeczy (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Husserlowski model aprioryzmu: ontologizacja, deformalizacja i relatywizacja a proiri.Piotr Łaciak - 2007 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  15
  Fenomenologia a problem „w sobie” przedmiotu.Piotr Łaciak - 2019 - Diametros 62 (62):18-32.
  Autor prezentuje własną interpretację fenomenologicznej zagadki „w sobie” przedmiotu rzeczywistego i samego świata. Rozwiązanie tej zagadki ma rozstrzygające znaczenie dla właściwego zrozumienia fenomenologii transcendentalnej. Według Husserla, rzecz transcendentna jest „w sobie” w odniesieniu do faktycznego doświadczenia, ponieważ jej esse nie rozpływa się w percipi i może istnieć nawet wtedy, gdy nie jest faktycznie doświadczana. „W sobie” przedmiotu realnego nie oznacza jednak jego istnienia poza wszelkim możliwym sposobem dania w świadomości, ale jest idealną jednością daną w nieskończonej wielości rzeczywistych i możliwych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Derrida a Problem Materialnego a Priori.Piotr Łaciak - 2001 - Sztuka I Filozofia 20.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Husserl a Idea Materialnego a Priori.Piotr Łaciak - 2000 - Principia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Jacquesa Derridy dehumanizacja fenomenologii.Piotr Łaciak - 1999 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Kant I Husserl a Problem Materialnego a Priori.Piotr Łaciak - 2005 - Nowa Krytyka 18.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Miejsce i funkcja poznania istotnościowego w transcendentalnej fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2004 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 49.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Metoda sceptycka w filozofii Kanta i Husserla.Piotr Łaciak - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:5-23.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Pojęcie a priori w fenomenologii Mikela Dufrenne'a.Piotr Łaciak - 1999 - Sztuka I Filozofia 17:254.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Pojęcie horyzontu w fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2000 - Sztuka I Filozofia 18:254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Pismo o idealność i transcendentność.Piotr Łaciak - 1999 - Sztuka I Filozofia 16:254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Pojęcie \"oczywistości\" w fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2007 - Fenomenologia 5:27-50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Rozumienie języka w Badaniach logicznych E. Husserla.Piotr Łaciak - 1995 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Status podmiotowości w fenomenologii Husserla.Piotr Łaciak - 2009 - Fenomenologia 7:61-78.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Wspomnienie - Piotr K. Stengert.Piotr Stengert - 2011 - Etyka 44:99-100.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  21
  The Letter From Piotr Jaroszewicz, Chairman of the Council of Ministers.Piotr Jaroszewicz - 1976 - Dialectics and Humanism 3 (2):5-5.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  40
  What Are the Limits of Mathematical Explanation? Interview with Charles McCarty by Piotr Urbańczyk.David Charles McCarty & Piotr Urbańczyk - 2016 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 60:119-137.
  An interview with Charles McCarty by Piotr Urbańczyk concerning mathematical explanation.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  92
  Unification by Fiat: Arrested Development of Predictive Processing.Piotr Litwin & Marcin Miłkowski - 2020 - Cognitive Science 44 (7).
  Predictive processing (PP) has been repeatedly presented as a unificatory account of perception, action, and cognition. In this paper, we argue that this is premature: As a unifying theory, PP fails to deliver general, simple, homogeneous, and systematic explanations. By examining its current trajectory of development, we conclude that PP remains only loosely connected both to its computational framework and to its hypothetical biological underpinnings, which makes its fundamentals unclear. Instead of offering explanations that refer to the same set of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 21. Paradoksy.Piotr Łukowski - 2006 - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 22.  11
  Eye Movement Correlates of Expertise in Visual Arts.Piotr Francuz, Iwo Zaniewski, Paweł Augustynowicz, Natalia Kopiś & Tomasz Jankowski - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 23.  6
  Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności.Maciej Drabiński - 2020 - Etyka 58 (2):26-49.
  Piotr Kropotkin był najważniejszym przedstawicielem tzw. darwinizmu rosyjskiego oraz teorii pomocy wzajemnej, która podkreślała znaczenie współpracy wewnątrzgatunkowej w procesie doboru naturalnego oraz walki o byt. Na jej kanwie rosyjski badacz wysunął tezę o ewolucyjnych źródłach moralności, będącej problem badawczym w niniejszym artykule. Stanowi to jednocześnie powód dlaczego poza przedstawieniem wspomnianej tezy i jej założeń, w publikacji zilustrowana została także teoria pomocy wzajemnej. Zaproponowana przez Kropotkina wizja moralności suponowała, iż stanowi ona „przyrodzoną” właściwość ludzkiej natury. Podstawę dla niej stanowić ma (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  13
  Socioemotional Wealth and Corporate Social Responsibility: A Critical Analysis.Piotr Zientara - 2017 - Journal of Business Ethics 144 (1):185-199.
  This theoretical paper is offered in the spirit of advancing the debate on the socioemotional wealth construct and its impact on how family firms conceptualize and practise corporate social responsibility. The study builds on Kellermanns et al.’s :1175–1182, 2012) claim that the SEW dimensions can be positively and negatively valenced as well as makes a distinction between the selective and instrumental approach to CSR and the holistic and normative one. Drawing on these considerations, it provides a theoretical underpinning in favour (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 25. The Hedonic Marking of Processing Fluency: Implications for Evaluative Judgment.Piotr Winkielman, Norbert Schwarz, Tetra Fazendeiro & Rolf Reber - 2003 - In Jochen Musch & Karl C. Klauer (eds.), The Psychology of Evaluation: Affective Processes in Cognition and Emotion. Lawerence Erlbaum.
 26.  2
  Sophist, Aristotle, and Stoic: Three Concepts of Ancient Rhetoric.Piotr Jaroszyński & Lindael Rolstone - 2022 - Studia Gilsoniana 11 (1):59-87.
  This study examines the concepts of rhetoric used in ancient times, using a process of research based upon “Interpretivist Research Philosophy”. Common thinking among rhetoricians and philosophers in general argues that one concept of rhetoric was utilized. This paper argues that there were at least three concepts of rhetoric known in Antiquity. Each was unique in its own right and contributed to what was to be a new body of knowledge. Research conclusions stem from a study of the works of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  56
  Analogical Understanding of Divine Causality in Thomas Aquinas.Piotr Roszak - 2017 - European Journal for Philosophy of Religion 9 (4):133-153.
  The article presents the question of understanding divine causality and its analogical character in the context of Thomas Aquinas’s teaching on Divine Providence. Analyzing Aquinas’s texts concerning the relation of God’s action towards nature and its activities it is necessary to emphasize the proper understanding of mutual relations between secondary causes and the primary cause which are not on the same level. Influenced by the reflection of M. Dodds and I Silva, the author of the article refers to Aquinas’s biblical (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 28.  7
  Approximation and Hardness of Shift-Bribery.Piotr Faliszewski, Pasin Manurangsi & Krzysztof Sornat - 2021 - Artificial Intelligence 298:103520.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  23
  Wznowienie filozoficznego wprowadzenia do teorii decyzji.Piotr Lipski - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):195-201.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Caturaranayacakram Essays in Jaina Philosophy and Religion.Piotr Balcerowicz - 2003
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  10
  Praxiology and the Reasons for Action.Piotr Makowski, Mateusz Bonecki & Krzysztof Nowak-Posadzy (eds.) - 2015 - Transaction Publishers.
  This volume explores two traditions in practical philosophy: action theory, which concerns the nature of motivation for human action, and praxiology, the study of human action. By bringing different perspectives together, the volume strives to contribute to the international debate on theories of reasons for action as a philosophy of action. The volume consists of three main parts. The first part, “Reasons for Action," bridges the gap between reasons for action theories and praxiology. The second part of the volume, titled (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. The Philosophical Issue in Machine Consciousness.Piotr Boltuc - 2009 - International Journal of Machine Consciousness 1 (1):155-176.
  The truly philosophical issue in machine conscioiusness is whether machines can have 'hard consciounsess'. Criteria for hard consciousness are higher than for phenomenal consciousness, since the latter incorporates first-person functional consciousness.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 33. World View and Theory in Indian Philosophy.Piotr Balcerowicz (ed.) - 2012 - Manohar.
 34.  82
  Unconscious Emotion.Piotr Winkielman & Kent C. Berridge - 2004 - Current Directions in Psychological Science 13 (3):120-123.
 35.  5
  Teaching, Otherness, and the Equalising Thing.Piotr Zamojski - 2019 - Studies in Philosophy and Education 38 (5):563-568.
 36.  86
  Ten Misconceptions From the History of Analysis and Their Debunking.Piotr Błaszczyk, Mikhail G. Katz & David Sherry - 2013 - Foundations of Science 18 (1):43-74.
  The widespread idea that infinitesimals were “eliminated” by the “great triumvirate” of Cantor, Dedekind, and Weierstrass is refuted by an uninterrupted chain of work on infinitesimal-enriched number systems. The elimination claim is an oversimplification created by triumvirate followers, who tend to view the history of analysis as a pre-ordained march toward the radiant future of Weierstrassian epsilontics. In the present text, we document distortions of the history of analysis stemming from the triumvirate ideology of ontological minimalism, which identified the continuum (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 37. An Unknown Preface From Diodorus’ Bibliothêkê (Book 34)?Piotr Wozniczka - 2021 - Classical Quarterly 71 (2):655-675.
  This paper deals with two fragments from Diodorus’ Bibliothêkê that are unanimously considered to belong to the narrative of the First Slave Revolt in Sicily. It is the main concern of this paper to demonstrate that they most likely did not, but instead originate from an unknown preface to Book 34. The article begins with a brief introduction into Diodorus’ prefaces and discusses the Byzantine transmission of both fragments. Against this backdrop, three main steps are consecutively applied to prove the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  13
  Jayarāśi Bhaṭṭa: A Sceptic or Materialist?Piotr Balcerowicz - 2020 - Journal of Indian Philosophy 48 (4):565-604.
  The paper examines the Tattvôpaplava-siṁha of Jayarāśi Bhaṭṭa, and presents an analysis of his positive arguments that can be traced in the work. Despite the widely held opinion that Jayarāśi was a sceptic or held no positive opinions, the author concludes that, first, Jayarāśi does not fit a standard description of a sceptic. What may appear as an approach to philosophical problems, typical of a sceptic, turns out to be Jayarāśi’s particular method of critical examination on the part of a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39.  87
  Heidegger and the Problem of Idealism.Piotr Hoffman - 2000 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 43 (4):403 – 411.
  Was Heidegger a 'realist' or an 'idealist'? The issue has been and continues to be hotly debated in Heidegger scholarship. Here it is argued that the much more desirable realistic interpretation of Heidegger can be sustained, provided his theory of moods is given its due. Moods, I argue, are not only 'equiprimordial' with Dasein's understanding of being, but are also irreducible to the latter. It is often held - correctly, as it seems to the author - that Heidegger's idealism is (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 40. Transcendentalising Reduction.Piotr Duchliński & Piotr S. Mazur - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 27 (1):89-110.
  The aim of the article is to outline the concept of transcendentalising reduction and to demonstrate what role it plays in Thomistic metaphysics. An adaptive interpretation has been used in the analyses by applying phenomenological thinking based on epoche reduction to Thomistic metaphysics. It was used to present the structure of transcendentalising reduction, which consists of several different epoché. Consistently applied, this reduction should lead to a neutralised concept of being as a subject of metaphysics expressed in the formula “being (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Tricky Intuitions.Piotr Lichacz - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (2):249-258.
  This article is a critical discussion of the book Setting Health-Care Priorities by Torbjörn Tännsjö. This critique targets mainly Tännsjö’s method, but also several unjustified conclusions and some implicit assumptions.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Capitalizing on Transparency: Commercial Surveillance and Pharmaceutical Marketing After the Physician Sunshine Act.Piotr Ozieranski & Shai Mulinari - 2022 - Big Data and Society 9 (1).
  How corporations surveil and influence consumers using big data tools is a major area of research and public debate. However, few studies explore it in relation to physicians in the USA, even though they have been surveilled and targeted by the pharmaceutical industry since at least the 1950s. Indeed, in 2010, concerns about the pharmaceutical industry's undue influence led to the passing of the Physician Sunshine Act, a unique piece of transparency legislation that requires companies to report their financial ties (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Linguistic and Philosophical Investigations Into Proper Names.Piotr Stalmaszczyk & Luis Fernandez Moreno (eds.) - forthcoming - Peter Lang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  4
  Philosophical Approaches to Proper Names.Piotr Stalmaszczyk & Luis Fernandez Moreno (eds.) - 2016 - Peter Lang.
  The articles in this collection focus on philosophical approaches to proper names. The issues discussed include abstract names, empty names, naming and name-using practices, definite descriptions, individuals, reference, designation, sense and semantics. The contributions show the importance and lasting influence of theories proposed by John Stuart Mill, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Donald Davidson, and Saul Kripke. Individual chapters assess traditional analyses and modern controversies, and contribute to the debate on proper names in contemporary philosophy of language.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  9
  The Middle Wittgenstein’s Critique of Frege.Piotr Dehnel - 2020 - International Journal of Philosophical Studies 28 (1):75-95.
  ABSTRACTThis article aims to analyse Wittgenstein’s 1929–1932 notes concerning Frege’s critique of what is referred to as old formalism in the philosophy of mathematics. Wittgenstein disagreed with Frege’s critique and, in his notes, outlined his own assessment of formalism. First of all, he approvingly foregrounded its mathematics-game comparison and insistence that rules precede the meanings of expressions. In this article, I recount Frege’s critique of formalism and address Wittgenstein’s assessment of it to show that his remarks are not so much (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Is Leibnizian Calculus Embeddable in First Order Logic?Piotr Błaszczyk, Vladimir Kanovei, Karin U. Katz, Mikhail G. Katz, Taras Kudryk, Thomas Mormann & David Sherry - 2017 - Foundations of Science 22 (4):73 - 88.
  To explore the extent of embeddability of Leibnizian infinitesimal calculus in first-order logic (FOL) and modern frameworks, we propose to set aside ontological issues and focus on pro- cedural questions. This would enable an account of Leibnizian procedures in a framework limited to FOL with a small number of additional ingredients such as the relation of infinite proximity. If, as we argue here, first order logic is indeed suitable for developing modern proxies for the inferential moves found in Leibnizian infinitesimal (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  47
  Subliminal Affective Priming Resists Attributional Interventions.Piotr Winkielman & Robert B. Zajonc & Norbert Schwarz - 1997 - Cognition and Emotion 11 (4):433-465.
 48.  15
  Doubt, Time, Violence.Piotr Hoffman - 1986 - University of Chicago Press.
  In this work of original philosophy, Piotr Hoffman focuses on two of the central concerns of modern philosophy—doubt and time.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49. Deep Uncertainties in the Criteria for Physician Aid-in-Dying for Psychiatric Patients.Piotr Grzegorz Nowak & Tomasz Żuradzki - 2019 - American Journal of Bioethics 19 (10):54-56.
  In their insightful article, Brent Kious and Margaret Battin (2019) correctly identify an inconsistency between an involuntary psychiatric commitment for suicide prevention and physician aid in dying (PAD). They declare that it may be possible to resolve the problem by articulating “objective standards for evaluating the severity of others’ suffering,” but ultimately they admit that this task is beyond the scope of their article since the solution depends on “a deep and difficult” question about comparing the worseness of two possible (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50.  11
  O wolności człowieka w aspekcie metafizycznym.Piotr Cyciura - 2013 - Filo-Sofija 13 (20).
  Piotr Cyciura Human Freedom and MetaphysicsHuman freedom is in a sense the topic of metaphysics. Freedom is usually regarded as what is the most perfect in the reality. For man being perfect is the same as acting in the way which is proper for him only, viz., acting in a rational manner. However, what man desires is more perfect than what he is. The human existence is participated whereas what man aims at in the most rational manner is the (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000