Order:
See also
Piotr Bylica
University of Zielona Gora
 1.  59
  Levels of analysis in philosophy, religion, and science.Piotr Bylica - 2015 - Zygon 50 (2):304-328.
  This article introduces a model of levels of analysis applied to statements found in philosophical, scientific, and religious discourses in order to facilitate a more accurate description of the relation between science and religion. The empirical levels prove to be the most crucial for the relation between science and religion, because they include statements that are important parts of both scientific and religious discourse, whereas statements from metaphysical levels are only important in terms of religion and are neutral in relation (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  2
  Clive’a S. Lewisa argument z pragnień przeciwko naturalizmowi.Piotr Bylica - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 56 (4):179-202.
  W artykule przedstawione zostaną różne sformułowania argumentu z pragnień, wysuniętego przeciwko naturalizmowi, autorstwa Clive’a S. Lewisa. Analizie zostaną poddane zarzuty o brak logicznej poprawności jego wywodu oraz dotyczące zwodniczego charakteru czynników irracjonalnych, do jakich zaliczają się uczucia i pragnienia. Wykazane zostanie, że sformułowania, w których mamy do czynienia z brakiem konkluzywności antynaturalistycznego wniosku Lewisa, można jednak traktować jako poznawczo wartościowe, gdyż są one oparte na indukcyjnym schemacie wnioskowania. Istnieją natomiast sformułowania, które jedynie wielkim kosztem, jakim jest uznanie Wszechświata za absurdalny, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Komplementarność nauki i religii.Piotr Bylica - 2006 - Filozofia Nauki 1.
  In my paper I'm going to present and evaluate position that science and religion (Christianity) do not contradict each other and that they rather answer different kinds of questions and solve different problems. Even if they both claim anything about the origin of Universe or human their claims are made from various, independent perspectives. Advocates of complementarity of science and religion state that science is a search for empirical data while religion refers to the domain of values and meaning. In (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Naturalizm metodologiczny jako warunek naukowości w kontekście relacji nauki i religii.Piotr Bylica - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 51 (3):163-175.
  W artykule przedstawiam tezę, uznawaną przez większość uczonych, że spełnianie postulatu naturalizmu metodologicznego jest warunkiem koniecznym naukowości oraz wskazuję na jej znaczenie dla relacji nauki i religii. Mówiąc o religii w tym artykule, mam na myśli przede wszystkim teizm chrześcijański. Staram się wykazać, że współczesna nauka nie pozostawia żadnych luk ani w naszej wiedzy (nie mam bynajmniej na myśli tego, że wszystkie problemy zostały już przez naukę rozwiązane), ani w porządku przyrodniczego świata, których wyjaśnienie wymagałoby odwołania do jakiejś nadnaturalnej, transcendentnej (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Naturalistic theism on general divine action within the framework of the levels of analysis model.Piotr Bylica - 2018 - Studia Philosophiae Christianae 52 (4):7.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Naturalistic theism on special divine action within the framework of the model of the levels of analysis.Piotr Bylica - 2018 - Studia Philosophiae Christianae 53 (1):5.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Ruch Inteligentnego Projektu.Piotr Bylica - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):101-109.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Testowalność teorii inteligentnego projektu.Piotr Bylica - 2003 - Filozofia Nauki 2.
  The article covers the problem of testability of intelligent design theory. The objection that intelligent design theory does not correspond to principle of methodological naturalism is discussed. I show that recognizing intelligent causes is commonly applied in science. I present the "specification-complexity" criterion, an attempt to generalize the criteria used to define the problem in particular sciences. This criterion - together with the concept of explanatory filter - is to guarantee the testability of intelligent design theory. The irreducible complexity criterion, (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. God, Design, and Naturalism: Implications of Methodological Naturalism in Science for Science–Religion Relation.Piotr Bylica & Dariusz Sagan - 2008 - Pensamiento 64 (242):621-38.
  The aim of this paper is to analyze the implications flowing from adopting methodological naturalism in science, with special emphasis on the relation between science and religion. Methodological naturalism, denying supernatural and teleological explanations, influences the content of scientific theories, and in practice leads to vision of science as compatible with ontological naturalism and in opposition to theism. Ontological naturalism in turn justifies the acceptance of methodological naturalism as the best method to know the reality. If we accept realistic interpretation (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations