Results for 'Piotr Ja��kowski'

1000+ found
Order:
 1.  28
  On Ja?Kowski's Discussive Logics.Newton C. A. Costa & Francisco A. Doria - 1995 - Studia Logica 54 (1):33-60.
  We expose the main ideas, concepts and results about Jaśkowski's discussive logic, and apply that logic to the concept of pragmatic truth and to the Dalla Chiara-di Francia view of the foundations of physics.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  Substanc Ja I Poznawanie Zjawisk Biologicznych.Piotr Lenartowicz - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:69-71.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Eugena Finka rozumienie Ja transcendentalnego.Piotr Łaciak - 2011 - Folia Philosophica 29:205--223.
  The paper deals with Eugen Fink’s interpretation of transcendental I. Fink does not make do with traditional phenomenological distinction between natural I and transcendental I, but within transcendental I he looks for the distinction between constitutive I i phenomenologizing I. Hence, according to Fink, we should distinguish three kinds of I: natural I, transcendental I which constitutes the world and transcendental-phenomenologizing I as theoretical spectator, who meets the conditions of phenomenological reduction but does not contribute to the constitution of the (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  18
  Reasons for Facebook Usage: Data From 46 Countries.Marta Kowal, Piotr Sorokowski, Agnieszka Sorokowska, Małgorzata Dobrowolska, Katarzyna Pisanski, Anna Oleszkiewicz, Toivo Aavik, Grace Akello, Charlotte Alm, Naumana Amjad, Afifa Anjum, Kelly Asao, Chiemezie S. Atama, Derya Atamtürk Duyar, Richard Ayebare, Mons Bendixen, Aicha Bensafia, Boris Bizumic, Mahmoud Boussena, David M. Buss, Marina Butovskaya, Seda Can, Katarzyna Cantarero, Antonin Carrier, Hakan Cetinkaya, Daniel Conroy-Beam, Marco A. C. Varella, Rosa M. Cueto, Marcin Czub, Daria Dronova, Seda Dural, Izzet Duyar, Berna Ertugrul, Agustín Espinosa, Ignacio Estevan, Carla S. Esteves, Tomasz Frackowiak, Jorge Contreras-Graduño, Farida Guemaz, Ivana Hromatko, Chin-Ming Hui, Iskra Herak, Jas L. Jaafar, Feng Jiang, Konstantinos Kafetsios, Tina Kavcic, Leif Edward Ottesen Kennair, Nicolas Kervyn, Nils C. Köbis, András Láng, Georgina R. Lennard, Ernesto León, Torun Lindholm, Giulia Lopez, Mohammad Madallh Alhabahba, Alvaro Mailhos, Zoi Manesi, Rocío Martínez, Sarah L. McKerchar & Mesk - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Marański uniwersalizm. Benjamin, Derrida i Buck-Morss o kondycji uniwersalnego wygnania.Agata Bielik-Robson & Piotr Sadzik - 2019 - Etyka 58 (1):175-197.
  Esej ten kreśli nową strategię uniwersalizacji historii, która wyłania się z analizy żydowskiejpraktyki filozofowania w erze nowożytnej. Nazywam ją „strategią marańską”, budując analogięmiędzy sytuacją conversos, którzy zostali zmuszeni do przyjęcia chrześcijaństwa, przechowującprzy tym judaizm „utajony”, a filozoficzną interwencją nowoczesnych myślicieli żydowskich,którzy wkroczyli w idiom zachodniej filozofii, jednocześnie nasycając go motywami wywiedzionymiz ich „partykularnego” kontekstu: nie po to jednak, by podważyć perspektywęuniwersalistyczną, lecz po to, by ją przekształcić. Dla Waltera Benjamina i Jacques’a Derridywłaściwy uniwersalizm okazuje się równoznaczny z „zadaniem tłumacza”: projektem (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. History and Development of the Discursive Logic.Janusz Ciuciura - 1999 - Logica Trianguli 3:3-31.
  In 1948, Stanis aw Ja kowski defined a logical system D2 of a discursive 1 sentential calculus. The aim of this paper is to introduce the reader to the basic ideas of the discursive logic and to show, in a historical perspective, its development originating from the two germ papers [19] and [20]. We intend to present some problems connected with it and outline the solutions they have received up to the present day.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  90
  A Brief History of Natural Deduction.Francis Jeffry Pelletier - 1999 - History and Philosophy of Logic 20 (1):1-31.
  Natural deduction is the type of logic most familiar to current philosophers, and indeed is all that many modern philosophers know about logic. Yet natural deduction is a fairly recent innovation in logic, dating from Gentzen and Ja?kowski in 1934. This article traces the development of natural deduction from the view that these founders embraced to the widespread acceptance of the method in the 1960s. I focus especially on the different choices made by writers of elementary textbooks?the standard conduits of (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 8.  1
  Wspomnienie - Piotr K. Stengert.Piotr Stengert - 2011 - Etyka 44:99-100.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  21
  The Letter From Piotr Jaroszewicz, Chairman of the Council of Ministers.Piotr Jaroszewicz - 1976 - Dialectics and Humanism 3 (2):5-5.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  51
  Unification by Fiat: Arrested Development of Predictive Processing.Piotr Litwin & Marcin Miłkowski - 2020 - Cognitive Science 44 (7).
  Predictive processing (PP) has been repeatedly presented as a unificatory account of perception, action, and cognition. In this paper, we argue that this is premature: As a unifying theory, PP fails to deliver general, simple, homogeneous, and systematic explanations. By examining its current trajectory of development, we conclude that PP remains only loosely connected both to its computational framework and to its hypothetical biological underpinnings, which makes its fundamentals unclear. Instead of offering explanations that refer to the same set of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 11.  80
  Ten Misconceptions From the History of Analysis and Their Debunking.Piotr Błaszczyk, Mikhail G. Katz & David Sherry - 2013 - Foundations of Science 18 (1):43-74.
  The widespread idea that infinitesimals were “eliminated” by the “great triumvirate” of Cantor, Dedekind, and Weierstrass is refuted by an uninterrupted chain of work on infinitesimal-enriched number systems. The elimination claim is an oversimplification created by triumvirate followers, who tend to view the history of analysis as a pre-ordained march toward the radiant future of Weierstrassian epsilontics. In the present text, we document distortions of the history of analysis stemming from the triumvirate ideology of ontological minimalism, which identified the continuum (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 12.  10
  Eye Movement Correlates of Expertise in Visual Arts.Piotr Francuz, Iwo Zaniewski, Paweł Augustynowicz, Natalia Kopiś & Tomasz Jankowski - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 13.  39
  What Are the Limits of Mathematical Explanation? Interview with Charles McCarty by Piotr Urbańczyk.David Charles McCarty & Piotr Urbańczyk - 2016 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 60:119-137.
  An interview with Charles McCarty by Piotr Urbańczyk concerning mathematical explanation.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności.Maciej Drabiński - 2020 - Etyka 58 (2):26-49.
  Piotr Kropotkin był najważniejszym przedstawicielem tzw. darwinizmu rosyjskiego oraz teorii pomocy wzajemnej, która podkreślała znaczenie współpracy wewnątrzgatunkowej w procesie doboru naturalnego oraz walki o byt. Na jej kanwie rosyjski badacz wysunął tezę o ewolucyjnych źródłach moralności, będącej problem badawczym w niniejszym artykule. Stanowi to jednocześnie powód dlaczego poza przedstawieniem wspomnianej tezy i jej założeń, w publikacji zilustrowana została także teoria pomocy wzajemnej. Zaproponowana przez Kropotkina wizja moralności suponowała, iż stanowi ona „przyrodzoną” właściwość ludzkiej natury. Podstawę dla niej stanowić ma (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. The Hedonic Marking of Processing Fluency: Implications for Evaluative Judgment.Piotr Winkielman, Norbert Schwarz, Tetra Fazendeiro & Rolf Reber - 2003 - In Jochen Musch & Karl C. Klauer (eds.), The Psychology of Evaluation: Affective Processes in Cognition and Emotion. Lawerence Erlbaum.
 16.  9
  Toward a History of Mathematics Focused on Procedures.Piotr Błaszczyk, Vladimir Kanovei, Karin U. Katz, Mikhail G. Katz, Semen S. Kutateladze & David Sherry - 2017 - Foundations of Science 22 (4):763-783.
  Abraham Robinson’s framework for modern infinitesimals was developed half a century ago. It enables a re-evaluation of the procedures of the pioneers of mathematical analysis. Their procedures have been often viewed through the lens of the success of the Weierstrassian foundations. We propose a view without passing through the lens, by means of proxies for such procedures in the modern theory of infinitesimals. The real accomplishments of calculus and analysis had been based primarily on the elaboration of novel techniques for (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 17.  19
  Controversies in the Foundations of Analysis: Comments on Schubring’s Conflicts.Piotr Błaszczyk, Vladimir Kanovei, Mikhail G. Katz & David Sherry - 2017 - Foundations of Science 22 (1):125-140.
  Foundations of Science recently published a rebuttal to a portion of our essay it published 2 years ago. The author, G. Schubring, argues that our 2013 text treated unfairly his 2005 book, Conflicts between generalization, rigor, and intuition. He further argues that our attempt to show that Cauchy is part of a long infinitesimalist tradition confuses text with context and thereby misunderstands the significance of Cauchy’s use of infinitesimals. Here we defend our original analysis of various misconceptions and misinterpretations concerning (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 18. The Philosophical Issue in Machine Consciousness.Piotr Boltuc - 2009 - International Journal of Machine Consciousness 1 (1):155-176.
  The truly philosophical issue in machine conscioiusness is whether machines can have 'hard consciounsess'. Criteria for hard consciousness are higher than for phenomenal consciousness, since the latter incorporates first-person functional consciousness.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 19.  6
  Approximation and Hardness of Shift-Bribery.Piotr Faliszewski, Pasin Manurangsi & Krzysztof Sornat - 2021 - Artificial Intelligence 298:103520.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  75
  Unconscious Emotion.Piotr Winkielman & Kent C. Berridge - 2004 - Current Directions in Psychological Science 13 (3):120-123.
 21.  13
  Socioemotional Wealth and Corporate Social Responsibility: A Critical Analysis.Piotr Zientara - 2017 - Journal of Business Ethics 144 (1):185-199.
  This theoretical paper is offered in the spirit of advancing the debate on the socioemotional wealth construct and its impact on how family firms conceptualize and practise corporate social responsibility. The study builds on Kellermanns et al.’s :1175–1182, 2012) claim that the SEW dimensions can be positively and negatively valenced as well as makes a distinction between the selective and instrumental approach to CSR and the holistic and normative one. Drawing on these considerations, it provides a theoretical underpinning in favour (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 22.  27
  A Non-Standard Analysis of a Cultural Icon: The Case of Paul Halmos.Piotr Błaszczyk, Alexandre Borovik, Vladimir Kanovei, Mikhail G. Katz, Taras Kudryk, Semen S. Kutateladze & David Sherry - 2016 - Logica Universalis 10 (4):393-405.
  We examine Paul Halmos’ comments on category theory, Dedekind cuts, devil worship, logic, and Robinson’s infinitesimals. Halmos’ scepticism about category theory derives from his philosophical position of naive set-theoretic realism. In the words of an MAA biography, Halmos thought that mathematics is “certainty” and “architecture” yet 20th century logic teaches us is that mathematics is full of uncertainty or more precisely incompleteness. If the term architecture meant to imply that mathematics is one great solid castle, then modern logic tends to (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 23.  85
  Heidegger and the Problem of Idealism.Piotr Hoffman - 2000 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 43 (4):403 – 411.
  Was Heidegger a 'realist' or an 'idealist'? The issue has been and continues to be hotly debated in Heidegger scholarship. Here it is argued that the much more desirable realistic interpretation of Heidegger can be sustained, provided his theory of moods is given its due. Moods, I argue, are not only 'equiprimordial' with Dasein's understanding of being, but are also irreducible to the latter. It is often held - correctly, as it seems to the author - that Heidegger's idealism is (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 24.  53
  Analogical Understanding of Divine Causality in Thomas Aquinas.Piotr Roszak - 2017 - European Journal for Philosophy of Religion 9 (4):133-153.
  The article presents the question of understanding divine causality and its analogical character in the context of Thomas Aquinas’s teaching on Divine Providence. Analyzing Aquinas’s texts concerning the relation of God’s action towards nature and its activities it is necessary to emphasize the proper understanding of mutual relations between secondary causes and the primary cause which are not on the same level. Influenced by the reflection of M. Dodds and I Silva, the author of the article refers to Aquinas’s biblical (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25.  21
  Is There Anything Like Indian Logic? Anumāna, ‘Inference’ and Inference in the Critique of Jayarāśi Bhaṭṭa.Piotr Balcerowicz - 2019 - Journal of Indian Philosophy 47 (5):917-946.
  The paper presents an analysis of the anumāna chapter of Jayarāśi’s Tattvôpaplava-siṁha and the nature of his criticism levelled against the anumāna model. The results of the analysis force us to revise our understanding of Jayarāśi Bhaṭṭa as a sceptic. Instead, he emerges as a highly critical philosopher. In addition, the nature of Jayarāśi’s criticism of the anumāna model allow us to conclude that anumāna should not be equated with inference, but rather is its limited subset, and may at best (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  12
  Jayarāśi Bhaṭṭa: A Sceptic or Materialist?Piotr Balcerowicz - 2020 - Journal of Indian Philosophy 48 (4):565-604.
  The paper examines the Tattvôpaplava-siṁha of Jayarāśi Bhaṭṭa, and presents an analysis of his positive arguments that can be traced in the work. Despite the widely held opinion that Jayarāśi was a sceptic or held no positive opinions, the author concludes that, first, Jayarāśi does not fit a standard description of a sceptic. What may appear as an approach to philosophical problems, typical of a sceptic, turns out to be Jayarāśi’s particular method of critical examination on the part of a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 27.  6
  Sex Differences in Human Olfaction: A Meta-Analysis.Piotr Sorokowski, Maciej Karwowski, Michał Misiak, Michalina Konstancja Marczak, Martyna Dziekan, Thomas Hummel & Agnieszka Sorokowska - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 28. Is Leibnizian Calculus Embeddable in First Order Logic?Piotr Błaszczyk, Vladimir Kanovei, Karin U. Katz, Mikhail G. Katz, Taras Kudryk, Thomas Mormann & David Sherry - 2017 - Foundations of Science 22 (4):73 - 88.
  To explore the extent of embeddability of Leibnizian infinitesimal calculus in first-order logic (FOL) and modern frameworks, we propose to set aside ontological issues and focus on pro- cedural questions. This would enable an account of Leibnizian procedures in a framework limited to FOL with a small number of additional ingredients such as the relation of infinite proximity. If, as we argue here, first order logic is indeed suitable for developing modern proxies for the inferential moves found in Leibnizian infinitesimal (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  12
  Doubt, Time, Violence.Piotr Hoffman - 1987 - University of Chicago Press.
  In this work of original philosophy, Piotr Hoffman focuses on two of the central concerns of modern philosophy—doubt and time.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30.  4
  Teaching, Otherness, and the Equalising Thing.Piotr Zamojski - 2019 - Studies in Philosophy and Education 38 (5):563-568.
 31.  13
  Prospection Does Not Imply Predictive Processing.Piotr Litwin & Marcin Miłkowski - 2020 - Behavioral and Brain Sciences 43.
  Predictive processing models of psychopathologies are not explanatorily consistent with the present account of abstract thought. These models are based on latent variables probabilistically mapping the structure of the world. As such, they cannot be informed by representational ontology based on mental objects and states. What actually is the case is merely some terminological affinity between subjective and informational uncertainty.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  47
  Subliminal Affective Priming Resists Attributional Interventions.Piotr Winkielman & Robert B. Zajonc & Norbert Schwarz - 1997 - Cognition and Emotion 11 (4):433-465.
 33.  51
  Retributivism, Consequentialism, and the Risk of Punishing the Innocent: The Troublesome Case of Proxy Crimes.Piotr Bystranowski - 2017 - Diametros 53:26-49.
  This paper discusses differences between two major schools in philosophy of criminal law, retributivism and consequentialism, with regard to the risk of punishing the innocent. As it is argued, the main point of departure between these two camps in this respect lies in their attitude towards the high evidentiary threshold in a criminal trial: while retributivism seems to strongly support setting this standard high, consequentialists may find it desirable to relax it in some cases. This discussion is set in the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  23
  Tadeusz Kotarbiński's Action Theory - Reinterpretive Studies.Piotr Tomasz Makowski - 2017 - New York, USA: Palgrave-Macmillan.
  The book introduces Tadeusz Kotarbiński’s philosophy of action into the mainstream of contemporary action-theoretical debates. Piotr Makowski shows that Kotarbiński–Alfred Tarski’s teacher and one of the most important philosophers of the renowned Lvov-Warsaw school—proposed a groundbreaking, original, and (in at least a few respects) still fresh perspective in action theorizing. The book examines and develops Kotarbiński’s ideas in the context of the most recent discussions in the philosophy of action. The main idea behind Kotarbiński’s action theory—and thus, behind this (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  27
  Logic in Religious and Non-Religious Belief Systems.Piotr Balcerowicz - 2018 - International Journal for Philosophy of Religion 84 (1):113-129.
  The paper first proposes a new definition of religion which features a novel four-layered element and which does not involve any circularity ; thereby, it allows to clearly distinguish the phenomenon of religion from certain other worldviews, in particular from certain political ideologies. Relying on the findings, the paper develops two structural conceptual models which serve to describe religious and non-religious belief systems. Further, the definition and the conceptual models allow to establish a clear criterion to distinguish pivotal structural differences (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  32
  An Axiomatisation of a Pure Calculus of Names.Piotr Kulicki - 2012 - Studia Logica 100 (5):921-946.
  A calculus of names is a logical theory describing relations between names. By a pure calculus of names we mean a quantifier-free formulation of such a theory, based on classical propositional calculus. An axiomatisation of a pure calculus of names is presented and its completeness is discussed. It is shown that the axiomatisation is complete in three different ways: with respect to a set theoretical model, with respect to Leśniewski's Ontology and in a sense defined with the use of axiomatic (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 37.  46
  Embodied and Disembodied Emotion Processing: Learning From and About Typical and Autistic Individuals.Piotr Winkielman, Daniel N. McIntosh & Lindsay Oberman - 2009 - Emotion Review 1 (2):178-190.
  Successful social functioning requires quick and accurate processing of emotion and generation of appropriate reactions. In typical individuals, these skills are supported by embodied processing, recruiting central and peripheral mechanisms. However, emotional processing is atypical in individuals with autism spectrum disorder (ASD). Individuals with ASD show deficits in recognition of briefly presented emotional expressions. They tend to recognize expressions using rule-based, rather than template, strategies. Individuals with ASD also do not spontaneously and quickly mimic emotional expressions, unless the task encourages (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 38.  3
  Législation pénale à l’époque stalinienne en Pologne—analyse jurilinguistique.Piotr Pieprzyca - forthcoming - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique:1-16.
  L’article aborde la problématique des actes normatifs de droit pénal adoptés en Pologne dans les années 1944–1956. L’auteur essaie de répondre à la question : comment le régime politique et l’idéologie stalinienne ont-ils influencé la manière de rédiger les textes juridiques de cette branche du droit lors des plus grandes répressions par le pouvoir d’après-guerre en Pologne? À partir de 1944, le droit pénal a été adapté aux besoins des autorités communistes, contrôlées par l’Union soviétique. Dans la période analysée, on (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  57
  Levels of Analysis in Philosophy, Religion, and Science.Piotr Bylica - 2015 - Zygon 50 (2):304-328.
  This article introduces a model of levels of analysis applied to statements found in philosophical, scientific, and religious discourses in order to facilitate a more accurate description of the relation between science and religion. The empirical levels prove to be the most crucial for the relation between science and religion, because they include statements that are important parts of both scientific and religious discourse, whereas statements from metaphysical levels are only important in terms of religion and are neutral in relation (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Paradoksy.Piotr Łukowski - 2006 - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 41. Tahto ja arvostelmasta pidättäytyminen Descartesin filosofiassa.Jan Forsman - 2015 - Ajatus 72:15-51.
  Artikkelissa otan kantaa niin sanottuun voluntarismikiistaan Descartesin tahdon käsitykseen ja arvostelmateoriaan liittyen kannattaen epäsuoraa voluntarismia. Käsittelen erityisesti kysymystä voiko tahdolla Descartesin mukaan olla suora kontrolli ihmisen arvostelmasta pidättäytymiseen? Pitkään vallassa olleen tulkintasuuntauksen mukaan Descartesin käsityksessä tahdolla on kyky vaikuttaa doksastisiin tiloihin suoraan, pelkällä tahdon aktilla. Tätä kutsutaan suoraksi voluntarismiksi ja se tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että meillä on kyky hyväksyä, olla hyväksymättä sekä pidättäytyä arvostelemasta täysin tahdonvaraisesti. Tässä tekstissä kannatan kuitenkin epäsuoraa voluntarismia: tahto kykenee vaikuttamaan doksastiseen tilaan epäsuorasti vaikuttamalla uskomuksen (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  23
  Three Functional Aspects of Working Memory as Strong Predictors of Early School Achievements: The Review and Illustrative Evidence.Piotr Rycielski, Radoslaw Kaczan, Klara Rydzewska, Izabela Krejtz & Grzegorz Sedek - 2016 - Polish Psychological Bulletin 47 (1):103-111.
  The paper presents an overview of research on working memory as a predictor of early school achievements. We contrast two main areas of research on the role of working memory in school achievements: the first concerns the structural model of working memory and the second focuses on executive functions. Then, we discuss the facet model of working memory as a promising approach merging the two research branches on working memory tasks as predictors of early school achievements. At the end we (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  23
  Influence of Suboptimally and Optimally Presented Affective Pictures and Words on Consumption-Related Behavior.Piotr Winkielman & Yekaterina Gogolushko - 2018 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  10
  Love Influences Reproductive Success in Humans.Piotr Sorokowski, Agnieszka Sorokowska, Marina Butovskaya, Maciej Karwowski, Agata Groyecka, Bogdan Wojciszke & Bogusław Pawłowski - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
 45.  4
  Time and Information in Perceptual Adaptation to Speech.Ja Young Choi & Tyler K. Perrachione - 2019 - Cognition 192:103982.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Metaphysics or Ontology?Piotr Jaroszyński - 2018 - Brill | Rodopi.
  This volume treats the evolution of the object of metaphysics from being to the concept of being to, finally, the object. It examines metaphysics and ontology, and the history of these terms. It is relevant to scholars and philosophers.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Bob Zajonc and the Unconscious Emotion.Piotr Winkielman - 2010 - Emotion Review 2 (4):353-362.
  This article focuses on Bob Zajonc’s views on unconscious emotion, especially in the context of the debates about the independence of affect and cognition. Historically, Bob was always interested in the “mere”—basic, fundamental processes. His empirical demonstrations of precognitive and preconscious emotional processes, combined with his elegant expositions of them, sharply contrasted with cold and complex cognitive models. Interestingly, Bob tended to believe that whereas the causes of emotion can be unconscious, the emotional state itself tends to be conscious. However, (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 48.  2
  Violence in Modern Philosophy.Piotr Hoffman - 1989 - University of Chicago Press.
  Following on the arguments adumbrated in his previous works, Piotr Hoffman here argues that the notion of and concern with violence are not limited to political philosophy but in fact form the essential component of philosophy in general. The acute awareness of the ever-present possibility of violence, Hoffman claims, filters into and informs ontology and epistemology in ways that require careful analysis. In his previous book, Doubt, Time, Violence , Hoffman explored the theme of violence in relation to Descartes' (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  1
  The Quest for Power: Hobbes, Descartes, and the Emergence of Modernity.Piotr Hoffman - 1995 - Humanities Press.
  In this original analysis, Hoffman shows how the modern self's drive for total autonomy and independence defines the relations of human selves as essentially violent. He further argues that the notion of violence underlies some of the key components of mainstream modern philosophizing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50.  52
  The Genesis of Iconology.Jaś Elsner & Katharina Lorenz - 2012 - Critical Inquiry 38 (3):483-512.
  Erwin Panofsky explicitly states that the first half of the opening chapter of Studies in Iconology—his landmark American publication of 1939—contains ‘the revised content of a methodological article published by the writer in 1932’, which is now translated for the first time in this issue of Critical Inquiry.1 That article, published in the philosophical journal Logos, is among his most important works. First, it marks the apogee of his series of philosophically reflective essays on how to do art history,2 that (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 1000