10 found
Order:
 1. Święto filozofów. Komunikat o VII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Szczecinie.Marta Śliwa & Piotr Markiewicz - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Georga Cantora filozofia nieskończoności.Piotr Markiewicz - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Kamuflaż, antykamuflaż i granice świadomości.Piotr Markiewicz - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (2):223-234.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Neuroestetyka - krytyczna analiza wybranych badań empirycznych.Piotr Markiewicz - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  Naturalistic Limits of Phenomenology of Perception.Piotr Markiewicz - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (7-8):137-148.
  I discuss the limits of Ingarden’s phenomenology of perception from a naturalistic perspective. Ingarden did not propose any proper method of the realization of the applied theory of perception (critics of perception). This situation enables to apply empirical data from cognitive neurosciences. The applied procedure shows that basic components of the phenomenology of perception are not valid.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Percepcyjne modelowanie informacji sensorycznej.Piotr Markiewicz - 2008 - Studia Philosophiae Christianae 44 (2):175-189.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Procesy wyobrażeniowe on-line.Piotr Markiewicz - 2009 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Typowe stanowisko w kontekście procesów wyobrażeniowych zakłada, że takie procesy realizują się bez obecności bodźca percepcyjnego. Celem artykułu jest wykazanie, że istnieją specyficzne procesy wyobrażeniowe transformujące bodziec percepcyjny w jego obecności. Inaczej mówiąc, niektóre wyobrażenia mają status on-line w procesie przetwarzania informacji wizualnej. Można się o tym przekonać analizując przykłady prostych iluzji wzrokowych. Podczas doznawania iluzji włączają się prawdopodobnie dodatkowe operacje wyobrażeniowe, które pozwalają na wizualizację osobliwych własności w bodźcach iluzorycznych. W konsekwencji proces rejestracji iluzji ma charakter dwutorowy, tj. percepcyjny (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Sny - Nasze Stany Wyzwolone (O. Flanagan, \"Dreaming Souls. Sleep, Dreams and the Evolution of the Conscious Mind\").Piotr Markiewicz - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
 9. Trzy wariacje na temat materiału sztruksowego (J. Dębowski, \"Świadomość. Poznanie. Naoczność poznania\").Piotr Markiewicz - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Umysł podczas snu z perspektywy funkcjonalnego neuroobrazowania.Piotr Markiewicz - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark