Order:
 1. Koncepcja umowy społecznej i natury człowieka u J.J. Rousseau w świetle teorii pożądliwości mimetycznej R. Girarda.Piotr Pasterczyk - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 84 (4):373-387.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Pojecie osoby w antropologii Hansa Eduarda Hengstenberga.Piotr Pasterczyk - 2013 - Roczniki Filozoficzne 61 (4):5-18.
  CONCEPT OF PERSON IN THE HANS EDUARD HENGSTENBERG’S ANTHROPOLOGY S u m m a r y ! The article discuss the anthropological issue of Scheler’s most successful pupil, Hans Eduard Hengstenberg. The German philosopher tried to unite two different philosophical traditions: phenomenology and classical metaphysics. His main achievement was foundation of the new anthropological position based on the phenomenological concept of Sachlichkeit and the ontology of constitution. The article explains the inner logic of Hengstenberg’s ontological position and exams his philosophical (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Znaczenie" Fenomenologicznych interpretacji Arystotelesa" dla genezy fundamentalnej ontologii Martina Heideggera.Piotr Pasterczyk - 2010 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 55:227-235.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark