13 found
Order:
 1. Miejsce i rola prawa w myśleniu utopijnym.Piotr Wasyluk - 2010 - Hybris. Revista de Filosofía 10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Filozofia dziejów, historiozofia czy filozofia historii? Próba definicji.Piotr Wasyluk - 2012 - Diametros 32:215-231.
  Celem artykułu jest ukazanie specyfiki filozoficznej refleksji nad historią. W tym kontekście istotne staje się przedstawienie pojęć, którymi określa się ten rodzaj refleksji, a także obejmowany przez nią zakres problemowy. Filozofię dziejów, historiozofię i filozofię historii, należy więc rozpatrywać z konkretnej perspektywy badawczej, chociaż w potocznym rozumieniu pojęcia te stosowane są zamiennie.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Współczesne dylematy filozofii i kultury.Dorota Sepczyńska, Piotr Wasyluk & Jadwiga Błahut-Prusik (eds.) - 2010 - Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie.
  Współczesne dylematy filozofii i kultury powstały z inicjatywy pracowników Zakładu Filozofii Współczesnej, Myśli Społecznej i Ontologii UWM w Olsztynie. Jednak miały one stanowić przyczynek do zintegrowania badań nie tylko środowiska naukowego tegoż zakładu czy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (jego kadry, doktorantów i absolwentów). Celem niniejszego projektu było bowiem zawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy naukowcami Wydziału Humanistycznego, która mogłaby w przyszłości zaowocować wyznaczeniem wspólnych celów, kierunków i ram badawczych czy choćby interdyscyplinarnymi spotkaniami, konferencjami i publikacjami. Przyjęliśmy, że wątkiem łączącym dociekania naukowe w (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  15
  Z filozofii współczesnej. O prawdzie.Dorota Sepczyńska & Piotr Wasyluk (eds.) - 2010 - Instytut Filozofii UWM, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie.
  Naszym dążeniem nie jest osiągnięcie ostatecznych rozwiązań w kwestii Cóż jest prawda? , obraliśmy skromniejszy cel. Podtytuł O prawdzie nie sugeruje, iż praca stanowi kompendium wiedzy o problemie prawdy w całej filozofii współczesnej. Rezygnujemy bowiem z ujęć syntetycznych i systematycznych, w zamian chcemy skupić się na obiektywnych i rzetelnych prezentacjach i interpretacjach wybranych koncepcji prawdy w poglądach Martina Heideggera, Johna Graya, Xaviera Zubiriego, Jacques'a Derridy, Johna Rawlsa i Stefana Swieżawskiego. Zdaniem autorów tekstów, poglądy tych właśnie filozofów wskazały nowe drogi myślenia (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Antropologia po Freudzie (L. Ostasz: \\\"Osobowość z punktu widzenia antropologii filozoficznej i psychologii.Piotr Wasyluk - 2001 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 7.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Filozofia historii jako filozoficzna refleksja nad dziejami. Miejsce i rola filozofii historii w myśleniu filozoficznym.Piotr Wasyluk - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Filozofia od podstaw (S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska (red.): \"Podstawy filozofii\").Piotr Wasyluk - 2003 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 9.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Filozofia pokoju. Sprawiedliwość i pokój w kontekście rozwoju osobowego (Bożena Kuśmierczyk, \\\"Wybrane idee sprawiedliwości i pokoju. Od Kanta do współczesności\\\").Piotr Wasyluk - 2006 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 12.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Historia nauki jako historiozofia. Lucio Russo koncepcja rozwoju naukowego.Piotr Wasyluk - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Specyfika filozoficznego myślenia o dziejach.Piotr Wasyluk - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Utopizm Ericha Fromma.Piotr Wasyluk - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Utopia jako myślenie ahistoryczne?Piotr Wasyluk - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Wewnętrzny nakaz bycia człowiekiem (H. Romanowska-Łakomy, \\\"Droga do człowieczeństwa. Usłysz wewnętrzny nakaz bycia człowiekiem.\\\"). [REVIEW]Piotr Wasyluk - 2002 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 8.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark