Results for 'Po-Hsun Tu'

999 found
Order:
 1.  7
  Indirect Targeting of Subthalamic Deep Brain Stimulation Guided by Stereotactic Computed Tomography and Microelectrode Recordings in Patients With Parkinson’s Disease.Po-Hsun Tu, Zhuo-Hao Liu, Chiung Chu Chen, Wey Yil Lin, Amy L. Bowes, Chin Song Lu & Shih-Tseng Lee - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 2. Ju Hsüeh Fa Chan Ti Hung Kuan T Ou Shih Hsin-Chia-Po 1988 Nien Ju Hsüeh Ch Ün Ying Hui Chi Shih.Wei-Ming Tu - 1997
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. A Confucian Life in America with Tu Wei Ming.Bill D. Moyers, Wei-Ming Tu, N. Wnet York, Ill) Wttw Chicago & Mich) Wtvs-Tv Detroit - 1990 - Pbs Video.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Du Weiming Wen Ming de Chong Tu Yu Dui Hua.Wei-Ming Tu, Hanmin Zhu & Yongming Xiao - 2001
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Tu Youguang Wen Cun =.Youguang Tu - 2009 - Hua Zhong Ke Ji da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  13
  The Works of Li Po the Chinese Poet.E. H. S., Shigeyoshi Obata & Li Po - 1966 - Journal of the American Oriental Society 86 (2):262.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  13
  On Reichenbach's Common Cause Principle and Reichenbach's Notion of Common Cause* G Pabor Hofer-Szab Po Department of Philosophy Technical University of Budapest.Mikl Pos R. Pedei & L. Paszl Po E. Szab Po - 1999 - British Journal for the Philosophy of Science 50:377-399.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Lu Hsun: Complete Poems.Michelle Yeh, David Y. Ch'en & Lu Hsun - 1991 - Journal of the American Oriental Society 111 (1):126.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Skye Dguʼi Bdag Po la Rigs Lam Gsal Byed.Mdzad Pa Po & Yoṅs-ʼdzin Rnam-Rgyal-Grags-Pa - 2009 - In Yoṅs-ʼdzin Rnam-Rgyal-Grags-Pa & Śākya-Mchog-Ldan (eds.), Rigs Gźuṅ Rgya Mtshoʼi ʼjug Ṅogs Baiḍūryaʼi Them Skas. Rigpe Dorje Publications.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ju Chia Ch Uan T Ung Ti Hsien Tai Chuan Hua Tu Wei-Ming Hsin Ju Hsüeh Lun Chu Chi Yao.Wei-Ming Tu & Hua Yüeh - 1992
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Li Po and Tu Fu.Dominic Cheung & Arthur Cooper - 1978 - Journal of the American Oriental Society 98 (2):173.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Germeticheskiĭ Mir Immanuila Kanta: Po Tu Storonu Zrenii͡a I Slukha.Asi͡a Pekurovskai͡a - 2010
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Zhongguo Lun Li de Zhou Xin Tu Po: Li Shi Yu Jing Zhong de Shun Wen Hua.Tiankui Wang - 2011 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Poznanie, jakim dysponuje dusza oddzielona od ciała po śmierci, według bł. Jana Dunsa Szkota na podstawie analizy Ordinatio IV d. 45.Grzegorz Witold Salamon - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (2):31-58.
  Artykuł podejmuje problematykę gnozeologiczną w odniesieniu do intelektu duszy oddzielonej od ciała w rozumieniu Jana Dunsa Szkota. Tej problematyce są poświęcone cztery kwestie w Ordinatio IV d. 45. W tej konkretnej sytuacji poznawczej jest możliwe, według Doktora Subtelnego, poznanie nowych istot rzeczy, mimo braku poznania zmysłowego. Jest to odejście od poglądu empiryzmu genetycznego i przyznanie intelektowi większych zdolności poznawczych, niż było to w koncepcji Arystotelesa. W stanie po śmierci intelekt dysponuje również pamięcią o istotach rzeczy poznanych w stanie połączenia z (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  15
  ¿Cuál Comunicación Para Qué Democracia?Elda Morales - 2004 - Utopía y Praxis Latinoamericana 9 (24):67-77.
  The anal y sis is based on a the ory that con cen trates on com mu ni ca tion as the axis of in ter me di a tion be tween pol i tics and de moc - racy. It at tempts to an swer the ques tions: i) Should pol i tics be de fined as a com mu ni ca tive fact?, ii) Can so ci ety’s com mu ni ca tive sy..
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. „Tu – pomiędzy ”. Parada z tekstów Jana Potockiego.Dariusz Adamski - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Tekst jest wyborem fragmentów przypisywanych Janowi Potockiemu. Jean Potocki, mistrz ironii, twardo usadowiony w nieuchwytnym na pozór miejscu pomiędzy oświeceniem a romantyzmem, pozostaje najczęściej plagiatowanym autorem Europy. Zapewne przysłużył się pośmiertnie sprawie praw autorskich, ale i stało się tak, jakby oryginalność i płodność jego myśli była na tyle inna, że nie sposób przedstawić go inaczej jak wymazując jego imię, jeśli po prostu nie niszcząc. Choć historia jego francuskich i amerykańskich plagiatów jest wyczerpująco udokumentowana, nie istnieje jeszcze definitywne wydanie jego arcydzieła: (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  28
  Confucian Thought: Selfhood as Creative Transformation.Weiming Tu - 1985 - State University of New York Press.
  I. The "Moral Universal" from the Perspectives of East Asian Thought jl\ defining characteristic of East Asian thought is the widely accepted proposition ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   42 citations  
 18.  33
  Erratum To: How Ethical Leadership Influence Employees' Innovative Work Behavior: A Perspective of Intrinsic Motivation. [REVIEW]Yi Dong Tu & Xin Xin Lu - 2013 - Journal of Business Ethics 116 (2):457-457.
 19.  25
  Li as Process of Humanization.Wei-Ming Tu - 1972 - Philosophy East and West 22 (2):187-201.
 20.  18
  Hormonal Pleiotropy and the Juvenile Hormone Regulation of Drosophila Development and Life History.Thomas Flatt, Meng-Ping Tu & Marc Tatar - 2005 - Bioessays 27 (10):999-1010.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 21.  46
  The Use of Newborn Screening Dried Blood Spots for Research.Li-Ming Gong, Wen-Jun Tu, Jian He, Xiao-Dong Shi, Xin-Yu Wang & Ying Li - 2012 - Journal of Bioethical Inquiry 9 (2):189-193.
  ObjectiveTo investigate the attitudes of Chinese parents regarding the storage of dried blood spots collected for newborn screening (NBS) and their use in research.MethodsWe conducted a hospital-based survey of parents and examined parental attitudes regarding (a) allowing NBS sample storage, (b) permitting use of children’s NBS samples for research with parental permission, and (c) permitting use of children’s NBS samples for research without parental permission.ResultsThe response rate was 52 percent. Of parents surveyed, 68 percent would permit their infant’s NBS sample (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  38
  The Creative Tension Between Jên and Li.Wei-Ming Tu - 1968 - Philosophy East and West 18 (1/2):29-39.
 23.  65
  A Comparison of a Bayesian Vs. A Frequentist Method for Profiling Hospital Performance.Peter C. Austin, C. David Naylor & Jack V. Tu - 2001 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 7 (1):35-45.
 24.  51
  On the Mencian Perception of Moral Self-Development.Wei-Ming Tu - 1978 - The Monist 61 (1):72 - 81.
  Mencius’ claim that human nature is good is well known among students of classical Confucian thought. It has been taken for granted that underlying Mencius’ deceptively simple thesis is an appeal to intuition. No persuasive argument is offered, except the insistence that the moral propensities, such as the “four germinations” are inherent in human nature. A corollary of this insistence is the unquestioned belief that human beings all have the inner ability to commiserate with others, to feel ashamed of themselves, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 25.  28
  Response.Weiming Tu - 2008 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 7 (4):437-447.
 26.  18
  Quantifying the Impact of Survivor Treatment Bias in Observational Studies.Peter C. Austin, Muhammad M. Mamdani, Carl Van Walraven & Jack V. Tu - 2006 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 12 (6):601-612.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  30
  Subjectivity and Ontological Reality: An Interpretation of Wang Yang-Ming's Mode of Thinking.Wei-ming Tu - 1973 - Philosophy East and West 23 (1/2):187-205.
 28. Confucian Ethics Today: The Singapore Challenge.Weiming Tu - 1984 - Federal Publications.
 29.  48
  Yuasa, Yasuo, Overcoming Modernity: Synchronicity and Image-Thinking, Translated by Shigenori Nagatomo and John Krummel.Xiaofei Tu - 2010 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 9 (3):371-373.
 30.  48
  Dare to Compare: The Comparative Philosophy of Mou Zongsan.Xiaofei Tu - 2007 - Kritike 1 (2):24-35.
  New Confucianism is comparative philosophy par excellence. It stands or falls with the validity of the comparisons its thinkers have made regarding Western and Asian religious and philosophical systems and conceptions. Yet comparative philosophy and comparative religion in and beyond Asia have recently received criticisms. Questions that have been raised include: is it not a fallacy to take Asian philosophy and religion out of their historical and social contexts and to present them as unchanging entities? Are the across-space-and-time comparisons between (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  23
  The Neo-Confucian Concept of Man.Wei-ming Tu - 1971 - Philosophy East and West 21 (1):79-87.
 32.  13
  An Introductory Note on Time and Temporality.Wei-ming Tu - 1974 - Philosophy East and West 24 (2):119-122.
 33.  9
  Category-Selective Attention Modulates Unconscious Processes in the Middle Occipital Gyrus.Shen Tu, Jiang Qiu, Ulla Martens & Qinglin Zhang - 2013 - Consciousness and Cognition 22 (2):479-485.
  Many studies have revealed the top-down modulation on unconscious processing. However, there is little research about how category-selective attention could modulate the unconscious processing. In the present study, using functional magnetic resonance imaging , the results showed that category-selective attention modulated unconscious face/tool processing in the middle occipital gyrus . Interestingly, MOG effects were of opposed direction for face and tool processes. During unconscious face processing, activation in MOG decreased under the face-selective attention compared with tool-selective attention. This result was (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Niektoré aspekty poľského peksonalizmu so zameraním na personalizmus Karola wojtylu.Novo Ivana & Trnava Tu - 2002 - Filozofia 57 (6-10):752.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Dang Dai Zhongguo Tao Xingzhi Jiao Yu Si Xiang Shi Yan Yan Jiu =.Linxiang Jin, Guoshu Hu & Tang Tu (eds.) - 2008 - Zhejiang Gong Shang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Confucian Spirituality.Weiming Tu & Mary Evelyn Tucker (eds.) - 2003 - Crossroad Pub. Company.
 37. Jiu Ming: Ming Qing Zhongguo de Yi Sheng Yu Bing Ren.Feng'en Tu - 2012 - San Min Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Meiguo Zhe Xue Shi =.Jiliang Tu - 2007 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ru Jia Chuan Tong Yu Wen Ming Dui Hua.Weiming Tu - 2006 - Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Ru Xue Yu Ren de Fa Zhan.Keguo Tu - 2011 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Si Xiang, Wen Xian, Li Shi: Si Meng Xue Pai Xin Tan.Weiming Tu (ed.) - 2008 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. The Triadic Chord: Confucian Ethics, Industrial East Asia, and Max Weber: Proceedings of the 1987 Singapore Conference on Confucian Ethics and the Modernisation of Industrial East Asia.Weiming Tu (ed.) - 1991 - Institute of East Asian Philosophies.
 43. Tian Yu Ren: Ru Xue Zou Xiang Shi Jie de Qian Zhan: Du Weiming Fan Zeng Dui Hua.Weiming Tu - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Ti Zhi Ru Xue: Ru Jia Dang Dai Jia Zhi de Jiu Ci Dui Hua = Embodied Knowing: Conversations on the Modern Value of Confucianism.Weiming Tu - 2012 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Confucian Studies: Critical Concepts in Asian Philosophy.Xinzhong Yao & Weiming Tu (eds.) - 2010 - Routledge.
  v. 1. Reassessing Confucian traditions -- v. 2. Reinterpreting Confucian ideas -- v. 3. Reconstructing Confucian ethics -- v. 4. Reappraising Confucian ideals.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Zou Ru Zhe Xue Shi de Su Zao Lun Zhe Xue =.Hua Zhang & Keguo Tu (eds.) - 2010 - Qi Lu Shu She.
 47. The Debate Between Mencius and Hsün-Tzu: Contemporary Applications.Robert E. Allinson - 1998 - Journal of Chinese Philosophy 25 (1):31-49.
  This article takes one of the richest historical debates, that of Hsun-Tzu and Mencius, as the contextual starting-point for the elaboration of human goodness. In support of Mencius, this article develops additional metaphysical and bio-social-evolutionary grounds, both of which parallel each other. The metaphysical analysis suggests that, in the spirit of Spinoza, an entity’s nature must necessarily include the drive toward its preservation. Likewise, the multi-faceted bio-social-evolutionary argument locates the fundamental telos of humanity in the preservation of social ties and (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Tu Wei-Ming and Charles Taylor on Embodied Moral Reasoning.Andrew T. W. Hung - 2013 - Philosophy, Culture, and Traditions 3:199-216.
  This paper compares the idea of embodied reasoning by Confucian Tu Wei-Ming and Canadian philosopher Charles Taylor. They have similar concerns about the problems of secular modernity, that is, the domination of instrumental reason and disembodied rationality. Both of them suggest that we have to explore a kind of embodied moral reasoning. I show that their theories of embodiment have many similarities: the body is an instrument for our moral knowledge and self-understanding; such knowledge is inevitably a kind of bodily (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Pawel Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 50.  57
  Axiomatizations of a Class of Equal Surplus Sharing Solutions for TU-Games.René van den Brink & Yukihiko Funaki - 2009 - Theory and Decision 67 (3):303-340.
  A situation, in which a finite set of players can obtain certain payoffs by cooperation can be described by a cooperative game with transferable utility, or simply a TU-game. A (point-valued) solution for TU-games assigns a payoff distribution to every TU-game. In this article we discuss a class of equal surplus sharing solutions consisting of all convex combinations of the CIS-value, the ENSC-value and the equal division solution. We provide several characterizations of this class of solutions on variable and fixed (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
1 — 50 / 999