Results for 'Politieke aspecten'

153 found
Order:
 1.  4
  Geldhandel en pandbedrijf in Gent tijdens de Bourgondische periode : politieke, fiscale en sociale aspecten.Marc Boone - 1988 - Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 66 (4):767-791.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Marc Haegeman De anglofilie in het graafschap Vlaanderen tussen 1379 en 1435: Politieke en economische aspecten.(Standen en Landen, 90.) Kortrijk-Heule, Belgium: UGA, 1988. Paper. Pp. 279. BF 1,520. [REVIEW]Kelly DeVries - 1991 - Speculum 66 (2):416-417.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Princely Virtues in the Middle Ages, 1200-1500.István Pieter Bejczy & Cary J. Nederman (eds.) - 2007 - Marston, Distributor].
 4. The Nature of Rights: Moral and Political Aspects of Rights in Late Medieval and Early Modern Philosophy.Virpi Mäkinen (ed.) - 2010 - The Philosophical Society of Finland.
 5. Culture and Well-Being: Anthropological Approaches to Freedom and Political Ethics.Alberto Corsín Jiménez (ed.) - 2008 - Pluto Press.
  The concept of well-being has emerged as a key category of social and political thought, especially in the fields of moral and political philosophy, development studies, and economics. This book takes a critical look at the notion of well-being by examining what well-being means, or could mean, to people living in a number of different regions including Sudan, Nepal, Papua New Guinea, India, Sierra Leone, and the UK. The contributors take issue with some of the assumptions behind Western concepts of (...)
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  14
  Duurzame onzekerheid.Arthur Petersen - 2009 - Wijsgerig Perspectief 49 (1):8.
  Hoe beoordelen we de door de mens veroorzaakte klimaatverandering? Wat verstaan we onder ‘duurzame ontwikkeling’? Deze twee met elkaar samenhangende vragen hebben grote politieke actualiteit en staan centraal in dit themanummer. In de maatschappij en politiek blijkt er verschil van inzicht te bestaan over allerlei aspecten van klimaat en duurzaamheid. Hoewel velen in onze maatschappij de algemene visie delen dat de huidige wijze waarop wij in het Westen onze ‘kwaliteit van leven’ realiseren niet ‘duurzaam’ is, is er veel (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  1
  Geleerden En Politiek: De Politieke Ideeën van Justus Lipsius in de Vroegmoderne Nederlanden.Erik de Bom - 2011 - Verloren.
  De Brabantse humanist Justus Lipsius (1547-1606) verwierf in zijn eigen tijd naam en faam met zijn filologische en antiquarische studies, en meer nog met zijn filosofische en politieke werken.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Online Politieke Fora Als Bakermat van Publieke Opinie.Peter Thijssen - forthcoming - Res Publica.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Coalitiesteun in Antwerpen, Hasselt en Oostkamp De invloed van politieke ontevredenheid, politiek wantrouwen en etnocentrisme vergeleken.Marc Swyngedouw, Koen Abts & Jarl Kampen - 2007 - Res Publica 4:577.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Politieke participatie van vrouwen en Islamitisch fundamentalisme in postrevolutionair Iran.Silvia Erzeel - 2005 - Res Publica 4:443.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Bilal Benyaich (1982) is licentiaat in de politieke wetenschappen (VUB) en is werk-zaam als beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. E-mail: bilal. benyaich@ coditel. net. [REVIEW]Hilde Eugelink - forthcoming - Res Publica.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. de kwaliteit van de politieke verslaggeving in nederland en België.Peter Van Aelst - forthcoming - Res Publica.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Over de (grond) wettelijke regulering van politieke partijen1.Ingrid van Biezen - forthcoming - Res Publica.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  32
  Aspecten der Moderne Biologie in Nederland.W. M. Kruseman - 1946 - Synthese 5 (3-4):174-181.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Vervreemding Als Politieke Interventie.Anke Coumans - 2012 - Filosofie En Praktijk 33 (3):93.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  41
  Alternatieve consumptie als vorm van politieke participatie? Een onderzoek naar de politieke motivatie voor het lidmaatschap van Voedselteams in Vlaanderen.Marleen Baetens & Marc Hooghe - 2004 - Res Publica 1:33.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. ''Arendts lezing van Kants' Kritiek van het oordeelsvermogen': Een herlezing van Arendts' Lezingen over Kants politieke filosofie'.Anneles Degryse - 2009 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 101 (4):245-260.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 18.  17
  Sferen en globalisering. Ethische aspecten Van sloterdijks bijdrage aan het globaliseringsdebat.van de Ven Bert - 2002 - Tijdschrift Voor Filosofie 64 (3):479-507.
  This article discusses the ethical dimension of Sloterdijk's spherology and its contribution to the current debate on globalization. It is shown that Sloterdijk already developed the core of his ethics in his earlier works. The central distinction here is the ontological difference between the intimate stay of the fetus in its mother's womb and the ominous outside of the world. From its birth onwards the infant has to develop new intimate spheres to make life bearable and to expand into the (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  25
  Wetenschap En Politieke Macht.Karel Boullart - 1976 - Philosophica 17.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  24
  Neoliberalisme en de symbolische institutie van de samenleving. Lefort en Foucault over de staat en'het politieke'(forthcoming).Toon Braeckman - forthcoming - Tijdschrift Voor Filosofie.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  19
  Politieke vrijheid: De republikeinse kritiek Van de liberale opvatting Van vrijheid.Van de Putte André - 2003 - Tijdschrift Voor Filosofie 65 (4):627-656.
  The debate following Berlin's famous lecture Two Concepts of Liberty circled around the opposition between negative and positive liberty. Berlin delivered his lecture during the period of the Cold War. Therefore it not only provoked a very technical debate within analytic philosophy on the concept of liberty but also contained an important butdebatable political message: those who endorse positive liberty should be conscious of the fact that the logic of positive liberty leads, if not necessarily at least easily to despotism, (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  21
  Recht is macht: Ontmaskering Van de autoriteit? Korte inleiding in Spinoza's politieke filosofie.De Dijn Herman - 2006 - Tijdschrift Voor Filosofie 68 (3):507-524.
  This paper is an interpretation of the precise meaning of Spinoza's provocative theses that "right is might", and that the real basis of political and other authority is power. The possibility condition of these radically modern theses — that imply the end of traditional theologico-political thinking — is a peculiar naturalistic theology. At the same time, this paper provides a brief, but thorough introduction to Spinoza's political philosophy. Some aspects of it which are often neglected, such as the intricate relationship (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. De onontkoombaarheid van de politiek. De soevereine vijand in de politieke filosofie van Carl Schmitt.Theo W. de Wit - 1994 - Tijdschrift Voor Filosofie 56 (3):590-591.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Breekbare vrijheid. De politieke ethiek van de zorg voor zichzelf.Michel Foucault, Niels Helsloot, Annemie Halsema, Ten Kate & Henk Manschot - 1996 - Tijdschrift Voor Filosofie 58 (3):591-592.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Onzichtbaarheid en erkenning. Democratie en de politieke rol van de kunstenaar.Martha Nussbaum - 1997 - Nexus 19.
  Aan de hand van voorbeelden uit de literatuurkritiek van de oudheid tot heden wordt een pleidooi geconstrueerd voor kritische openheid bij het ondergaan van kunstwerken met anti-democratische en racistische lading, zoals bijvoorbeeld de muziek van Wagner.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  14
  Wijsgerige aspecten van de informatica.Willem B. Drees - 1995 - Wijsgerig Perspectief 36 (1):1-6.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  14
  Politieke partijen als kern van democratie.Door Tessa Maas - forthcoming - Idee.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  14
  Hoe verdeeld is de lokale politiek? Politieke fragmentatie in Vlaamse gemeenten.Benny Geys - 2003 - Res Publica 45 (4):633-649.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  5
  De staat van de politieke filosofie.Antoon Braeckman & Raf Geenens - 2015 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 107 (4):415-462.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  15
  De islamitische receptie van westerse politieke filosofie in haar politieke context.Gerrit Steunebrink - 2006 - Wijsgerig Perspectief 46 (4):16-27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  6
  Marin Terpstra . Onenigheid en Gemeenschap. Basisboek Politieke Filosofie. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 575 pp., 39,50 €.Pieter Pekelharing - 2013 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 105 (3):198-200.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  14
  De Menswording: Physische En Sociologische Aspecten.J. Nenquin - 1969 - Philosophica 7.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  10
  Politieke dovemansoren en Dutchbat.D. Berghorst - forthcoming - Idee.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  13
  R. H. Kotting-Menko: Individu en Kosmos. Over enige gemeenschappelijke Aspecten van vroeggriekse Dickers en voorsocratische Philosophen. Pp. viii+94. Amsterdam: H. J. Paris, 1948. Paper, 4.50 g. [REVIEW]J. Tate - 1950 - The Classical Review 64 (01):33-.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  10
  Het gemeenschapskarakter van politieke verplichtingen.Dorota Mokrosinska - 2010 - Tijdschrift Voor Filosofie 72 (4):717-747.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  10
  Politieke Orde En Rawlsiaanse Rechtvaardigheid [Political Order and Rawlsian Justice].Bernard Cullen - 1990 - Irish Philosophical Journal 7 (1/2):200-202.
 37.  7
  De Toekomst van Politieke partijen.Door Philip Idenburg - forthcoming - Idee.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38.  9
  Eigenlijke existentie en politieke wereld.Klaus Held - 1993 - Tijdschrift Voor Filosofie 55 (4):634 - 656.
  Little attention has been paid to the dimension of the political world in the phenomenological project of Husserl and Heidegger. However, this is not due to phenomenology as such, as has been proven by the discovery of the political occurring in the work of Hannah Arendt. The author therefore takes the phenomenological ideal of openness to the world in authentic existence as his starting point in an attempt to provide a systematic phenomenological determination of the political world. A preparatory first (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  9
  Invullingen van burgerschap kunnen we zoeken in de politieke theorie of de dagelijkse praktijk van het beleid. Is er daarnaast niet een niche denkbaar waarin nieuwe invu~ lingen van burgerschap voorzichtig uitgroeien? Of een domein waar een burgerschap wordt voorgesteld als radicaal alternatief? Aan Boris van der Ham, acteur en polit~ cus, de vraag of kunstenaars zo'n voorhoede vormen.Boris van der Ham - forthcoming - Idee.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  6
  Van Politieke Partijen En de Dingen Die Voorbij Gaan.Natuurmonumenten Frans Evers - forthcoming - Idee.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  7
  Organische intellectuelen in het politieke lichaam. De staatsideologie van de laatmiddeleeuwse Bourgondische ambtenaren.Jan Dumolyn - 2005 - Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 83 (4):1077-1102.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  6
  Opkomstplicht: stimulans of frustratie? Een landenvergelijkende studie naar de gevolgen van opkomstplicht op politieke participatie.T. van der Meer & J. van Deth - 2010 - Res Publica (Misc) 52 (1):73-93.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Aanvechtbare Identiteit. Politieke Theorie En Het Proces van Identiteitsvorming.G. H. Van Oenen - 1997 - Krisis 69:146-157.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  5
  Waarheid en consensus in de politieke filosofie van Rawls.G. A. den Hartogh - 1992 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 84:93-120.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  4
  Politieke verplichting: gronden en grenzen.G. A. den Hartogh - 1988 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 80:231-258.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  4
  Politieke Correctheid: Zelfverdediging of Zelfverheerlijking?M. Fennema - 1997 - Krisis 67 (juni):81-84.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  4
  Het politiek belang. Over de politieke orde in een pluralistische samenleveng.F. van Zetten - 1995 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 87 (2):116-117.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  5
  Because It is Normative, Stupid! Over de Rol van Politieke Theorie Binnen de Politicologie.R. Pierik - 2011 - Res Publica (Misc) 53 (1):9-29.
 49.  4
  Karl Heidecker, The Divorce of Lothar II: Christian Marriage and Political Power in the Carolingian World. Trans. Tanis M. Guest.(Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past.) Ithaca, NY, and London: Cornell University Press, 2010. Pp. Xi, 227; 6 Genealogical Tables and 1 Map. $45. First Published in 1997 Under the Title Kerk, Huwelijk En Politieke Macht: De Zaak Lotharius II (855–869). [REVIEW]Ruth Mazo Karras - 2011 - Speculum 86 (2):505-507.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  3
  Politieke vernieuwing.Jan WiUem Duyvendak - forthcoming - Idee.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 153