11 found
Order:
 1.  3
  The Epistemic Significance of Current Clear and Distinct Perceptions in Descartes’ Epistemology.Przemysław Gut - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (2):87-118.
  Znaczenie epistemiczne aktualnie jasnych i wyraźnych ujęć w epistemologii Kartezjusza W niniejszym artykule omawiam kwestię dotyczącą roli, jaką Kartezjusz wyznaczył w budowie gmachu wiedzy pewnej temu, co można określić mianem aktualnie jasnych i wyraźnych ujęć. Powyższa kwestia jest od dawna przedmiotem ożywionej dyskusji wśród komentatorów epistemologii Kartezjusza. W współczesnej literaturze historyczno-filozoficznej spotkać można dwie zasadnicze interpretacje na temat funkcji jaką pełnią w systemie Kartezjusza aktualnie jasne i wyraźne ujęcia. Pierwszą można nazwać interpretacją psychologiczną, drugą zaś normatywną. Ta ostatnia głosi, że (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  The Highlights of Descartes’ Epistemology.Przemysław Gut & Arkadiusz Gut - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (2):9-19.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Leibniz, Myśl Filozoficzna W Xvii Wieku.Przemysław Gut (ed.) - 2004 - Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  22
  The Legacy of Spinoza. The Enlightenment According to Jonathan Israel.Przemysław Gut - 2014 - Diametros 40:45-72.
  The aim of the paper is to present and analyze the interpretation of the Enlightenment which has recently been proposed by Jonathan Israel, with the focus on its philosophical aspect as opposed to the historical one. The paper consists of two parts. The task of the first part is reconstructive: it attempts to explore Israel’s most characteristic statements concerning the Enlightenment. The second and more extensive part has a polemical character: it endeavours to furnish the reader with an answer to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  17
  Spinozjańska koncepcja wolności jako działania rozumnego, zgodnego z naturą i cnotliwego.Przemysław Gut - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (1):51-70.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Komentarz do tekstu „Prawdy konieczne i przygodne\" Gottfrieda W. Leibniza.Przemysław Gut - 2008 - Roczniki Filozoficzne 56 (2):389-406.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  The Cartesian Theory of Emotions and Early Modern Philosophy.Przemysław Gut - 2018 - Ruch Filozoficzny 74 (3):119.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Inne umysły.Przemysław Gut & Arkadiusz Gut - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (4):123-146.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  The Philosophy of the 17th Century and Its History: Introduction.Przemysław Gut - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):9-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Stefan Swieżawski: Osoba I Dzieło.Jan Czerkawski & Przemysław Gut (eds.) - 2006 - Wydawn. Kul.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Z Dziejów Filozoficznej Refleksji Nad Człowiekiem: Księga Pamiątkowa Ku Czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007).Jan Czerkawski, Piotr Gutowski & Przemysław Gut (eds.) - 2007 - Wydawn. Kul.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark