Results for 'Rūyā Khūyī'

5 found
Order:
 1. Mulla Sadra's School and Western Philosophies: Papers Presented at the Second World Congress on Mulla Sadra.Rūyā Khūyī & Ali Naqi Baqershahi (eds.) - 2005 - Sadra Islamic Philosophy Research Institute.
 2.  3
  İsr' Sûresinde Geçen Rüya ve Lanetlenmiş Ağaç Üzerine Ehl-i Sünnet ve Şîa Tefsirlerinde Bir Literatür Taraması.İ̇brahim Yildiz - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):255-289.
  Müfessirler, İsrâ sûresinin 60. âyetinde geçen Hz. Peygamber’e gösterilen rü’yâ ve lanetlenmiş ağaç ile nelerin kastedildiği konusunda çeşitli yorumlar ileri sürmüşlerdir. Bu yorumlar incelendiğinde Ehl-i sünnet ve Şiî müfessirlerin büyük ölçüde görüş ayrılığına düştükleri görülmektedir. Her iki mezhebe mensup müfessirler, kendi görüşlerini temellendirmek üzere naklî ve aklî deliller ortaya koymuşlardır. Şiî müfessirler, gerek rü’yâ gerekse lanetlenmiş ağacı Ümeyyeoğulları olarak yorumlamışlardır. Buna karşın Ehl-i sünnet müfessirlerinin büyük bir çoğunluğu rü’yâyı İsrâ gecesi Hz. Peygamber’e gösterilen olağanüstü haller olarak, lanetlenmiş ağacı ise cehennemin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Gesundheitsförderung Und Prävention von Übergewicht Und Adipositas Bei Kindern Und Jugendlichen: State of the Art.Rüya-Daniela Kocalevent & Dieter Kleiber - 2010 - In Stefan N. Willich & Dieter Kleiber (eds.), Jahrbuch Healthcapital Berlin-Brandenburg 2009/2010: Ernährung Im Fokus der Prävention. Akademie Verlag. pp. 43-70.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Ernährungsprojekte in Kitas. Eine Dokumentation von Projekten in Berlin und Brandenburg.Dieter Kleiber, Rüya-Daniela Kocalevent, Heike Mehlhase & Gregor Bethge - 2010 - In Stefan N. Willich & Dieter Kleiber (eds.), Jahrbuch Healthcapital Berlin-Brandenburg 2009/2010: Ernährung Im Fokus der Prävention. Akademie Verlag. pp. 97-118.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten. Ein Vergleich der Ergebnisse zum Thema Ernährung in Berlin und Brandenburg.Dieter Kleiber, Rüya-Daniela Kocalevent, Gregor Bethge & Heike Mehlhase - 2010 - In Stefan N. Willich & Dieter Kleiber (eds.), Jahrbuch Healthcapital Berlin-Brandenburg 2009/2010: Ernährung Im Fokus der Prävention. Akademie Verlag. pp. 85-96.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark