Results for 'R��bert M��ty��si'

1000+ found
Order:
 1.  15
  Boekbesprekingen.Erik Eynikel, Martin Parmentier, J. Lambrecht, Archibald L. H. M. van Wieringen, O. H. Steck, Bart J. Koet, José R. de Kwaadsteniet, M. J. H. M. Poorthuis, Martien Parmentier, G. Rouwhorst, T. J. van Bavel, Jaap van der Meij, C. Traets, J. -J. Suurmond, Bernard Höfte, Wil Straatman, A. J. M. van der Helm, I. Verhack, A. van de Pavert, Bert Defreyne, Johan G. Hahn, Joh G. Hahn & T. van den Hoogen - 1991 - Bijdragen 52 (4):436-463.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Consolidation of Cryomilled Al–Si Using Spark Plasma Sintering.J. Milligan, R. Gauvin & M. Brochu - 2013 - Philosophical Magazine 93 (19):2445-2464.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Di̇n kültürü ve ahlak bi̇lgi̇si̇ dersi̇nde bi̇r öğreti̇m tasarimi modeli̇: Assure modeli̇.Salih Aybey - forthcoming - Trabzon İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  21
  Reproductive Numbers for Nonautonomous Spatially Distributed Periodic SIS Models Acting on Two Time Scales.M. Marvá, R. Bravo de la Parra & P. Auger - 2012 - Acta Biotheoretica 60 (1-2):139-154.
  In this work we deal with a general class of spatially distributed periodic SIS epidemic models with two time scales. We let susceptible and infected individuals migrate between patches with periodic time dependent migration rates. The existence of two time scales in the system allows to describe certain features of the asymptotic behavior of its solutions with the help of a less dimensional, aggregated, system. We derive global reproduction numbers governing the general spatially distributed nonautonomous system through the aggregated system. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  13
  VIII. European Bioethics Seminar: Health Care Issues in Pluralistic Societies.Bert Gordijn, M. D. Henk ten Have, M. D. Godelieve van Heteren, Paul Schotsmans, Marcel Verweij, Zbigniew Szawarsky & Henrik R. Wulff - 1998 - Medicine, Health Care and Philosophy 1 (2):205-205.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  19
  Lo Gicand La W: Fo Rmalversus Ju R Id Ic Al Lo G Ic Ro Bert E. Ro des, Jr. And Ho Ward Po Sposel, Premises and Conclusions: Symbolic Logic for Legal Analysis. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1997. X 1 387 Pp. No Price Stated. ISBN 0-13-262635-7. Reviewed by La Mbe'r MM Ro Yakkers, Department of Philosophy and Method. [REVIEW]M. M. La mbe’R. - 1999 - History and Philosophy of Logic 20 (47):53.
 7.  4
  Geli̇r eşi̇tsi̇zli̇ği̇, reji̇m baskiciliği ve si̇yasal şi̇ddet1.Edward N. Muller, Ferihan Polat Yildirim & Merve Gündoğan - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:139-143.
  Eski çağlardan beri siyasal şiddetin temel nedeninin gelir eşitsizliği olduğu ileri sürülmüştür. Bazı çalışmalar gelir eşitsizliği ve siyasal şiddet arasında hiçbir ilişkinin olmadığını belirtirken, bazıları ekonomik gelişme seviyesinin siyasal şiddetin daha güçlü bir belirleyicisi olduğunu savunmuşlardır. Göreceli yoksunluk tartışmaları ise yoksunluğun, uyarılmış hoşnutsuzluğun ve kolektif siyasal şiddetin çeşitli türleri arasında direk bir ilişki olduğunu savunurken kaynak seferberliği akımı; hoşnutsuzluk ve siyasal şiddet arasındaki direk bir ilişki varsayımını reddetmiştir. Rejim baskıcılığı ve siyasal şiddet arasındaki ilişkiyi saptamaya çalışan araştırmalarda ise; siyasal şiddetin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  12
  Zigzag Lines in a Si Low-Angle Twist Boundary.A. Boussaid, M. Fnaiech, F. Fournel & R. Bonnet * - 2005 - Philosophical Magazine 85 (11):1111-1122.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9.  22
  Applying Precipitate–Host Lattice Coherency for Compositional Determination of Precipitates in Al–Mg–Si–Cu Alloys.M. Torsæter, F. J. H. Ehlers, C. D. Marioara, S. J. Andersen & R. Holmestad - 2012 - Philosophical Magazine 92 (31):3833-3856.
 10. Ibn Sīnā = Avicenna : zindagī, ās̲ār va afkār-i ḥakīm-i Īrānī.Saʻīd Nafīsī - 2009
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Transformarea Elitelor Şi Regimurile Democratice.M. Burton, R. Gunther & J. Higlei - 1995 - Polis 4.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  15
  Il Secolo XXFilosofiche Si Confessano.M. M. R., Michele F. Sciacca & Giuseppe M. Sciacca - 1949 - Journal of Philosophy 46 (12):396.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  Mössbauer Effect and X-Ray Diffraction Investigation of Si–Fe Thin Films.J. D. McGraw, M. D. Fleischauer, J. R. Dahn & R. A. Dunlap - 2006 - Philosophical Magazine 86 (32):5017-5030.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  2
  Kurgunun gerçekli̇ği̇nden gerçekli̇ği̇n kurgusuna: Si̇s üzeri̇ne varoluşçu bi̇r i̇nceleme.M. Zeynep Esenyel - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:62-74.
  Unamuno’nun Sis adlı romanı gerçekliğin doğasına ilişkin felsefi bir sorgulama edimini bir aşk hikâyesi etrafında sembolize ederek dolaylı bir biçimde okuyucuya sunmaktadır. Eserin kahramanı Augusto Pérez’in varoluşsal krizinin kurgu ve gerçeklik arasındaki ilişkiyle birlikte farklı bir boyuta taşındığı bu roman, hayatın anlamı, ölümsüzlük arzusu ve bireyin tanrıyla olan ilişkisi gibi temaları varoluş ve kimlik arayışı ekseni etrafında şekillendirerek tartışmaya açmaktadır. Nesnel gerçeklik ve öznel hakikat arasında gidip gelen bu tartışma, Unamuno’nun varoluşçuluğu hakkında önemli ipuçları taşımakta ve kavramsal kişilikler aracılığıyla ustaca (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  20
  HRTEM Study of the Effect of Deformation on the Early Precipitation Behaviour in an AA6060 Al–Mg–Si Alloy.K. Teichmann, C. D. Marioara, S. J. Andersen, K. O. Pedersen, S. Gulbrandsen-Dahl, M. Kolar, R. Holmestad & K. Marthinsen - 2011 - Philosophical Magazine 91 (28):3744-3754.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  2
  Sosyoloji̇k açidan dünden bugüne si̇verek karakeçi̇li̇leri̇’nde deği̇şi̇m.Nazmi Avci & Fırat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; Eröz’ün (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Filosofia Morala Britanica.Alan Montefiore, Valentin Muresan, A. Zagura, R. Pruna & M. Czobor (eds.) - 1998 - Alternative.
  Aceasta este prima colectie de lucrari care acopera principalele directii in filosofia morala britanica. Sunt trei sectiuni: Radacini, Teorii si Aplicari Articolele sunt semnate de: C. Kirwan, Jim MacAdam,Rom Harre, Catherine Audard, Roger Crisp, David McNaughton, Onora O'Neill, John Lucas, Bernard Williams.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  11
  The Neoteric Poets.R. O. A. M. Lyne - 1978 - Classical Quarterly 28 (01):167-.
  In 50 B.C. Cicero writes to Atticus as follows : ‘Brundisium uenimus VII Kalend. Decembr. usi tua felicitate nauigandi; ita belle nobis flauit ab Epiro lenissimus Onchesmites. hunc si cui boles pro tuo uendito.’ The antonomasia, the euphonic sibilance, and the mannered rhythm are all prominent in Cicero's hexameter. The line is a humorously concocted example of affected and Grecizing narrative. But it is also a line which, Atticus is to suppose, would value; presumably therefore it is meant to hit (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 19.  26
  Boekbesprekingen.Jacques van Ruiten, P. C. Beentjes, W. Beuken, M. Poorthuis, J.-M. Tison, Wim Weren, Th C. De Kruijf, Bart Jan Koet, B. Dehandschutter, U. Hemel, Ulrich Hemel, P. Fransen, W. G. Tillmans, C. Traets, J. Loyson, A. H. C. Van Eijk, A. Baekelandt, R. G. W. Huysmans, J. Y. H. Jacobs, Bert Groen, J. Dijkman, J. W. Besemer, Marcello Gallucci & W. De Mahieu - 1983 - Bijdragen 44 (1):83-112.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  10
  Ahk'm Ayetlerini Yorumlamada Fıkhî Mezhep Faktörü: Cess's, Ebû Bekr İbnü’l-Arabî ve Kiy' el-Herr'sî Örneklemleri.İlyas Yildirim - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):623-653.
  Ayetler, ele aldıkları konular itibariyle geniş bir konu yelpazesine sahiptir. Bu konuları ise bazen doğrudan ve yoruma gerek bırakmayacak şekilde bazen de bu netlikte olmadan ortaya koyarlar. Bu durum, ayetle muhatap olan kişinin metni doğru anlamasında belli bir yöntem ve birikime sahip olmasını gerekli kılar. Bu ise muhatabın metni anlama ve yorumlamasında, sahip olduğu bakış açısının etkisini baskın hale getirir. Bu bağlamda ahkâm ayetlerine bakıldığında onların sınırlı ve bazı alanları düzenleyici oldukları görülür. Ayrıca içerdikleri ahkâma dair de çoğu kez farklı (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Okunsun nev-zemîn bir t'ze şi'r-i 'b-d'rım var: 17. Yüzyıl Sebk-i Hindî Şairi Na'îm'in Şiir Hakkında.Fatma Büyükkarci Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):213-213.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  14
  Speaker Identification Using Empirical Mode Decomposition-Based Voice Activity Detection Algorithm Under Realistic Conditions.R. Kumaraswamy, V. Kamakshi Prasad, Nilabh Kumar Pathak & M. S. Rudramurthy - 2014 - Journal of Intelligent Systems 23 (4):405-421.
  Speaker recognition under mismatched conditions is a challenging task. Speech signal is nonlinear and nonstationary, and therefore, difficult to analyze under realistic conditions. Also, in real conditions, the nature of the noise present in speech data is not known a priori. In such cases, the performance of speaker identification or speaker verification degrades considerably under realistic conditions. Any SR system uses a voice activity detector as the front-end subsystem of the whole system. The performance of most VADs deteriorates at the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  La recuperación psicocorporal como eje básico para la formación valoral ambiental.R. Eisenberg, C. Chávez, V. Cuevas, J. Gutiérrez, S. Rosas & A. M. Landázuri - 2004 - Polis: Revista Latinoamericana 9.
  Se presentan en este artículo los resultados que surgieron de incorporar lecciones de Autoconciencia por el Movimiento (ATM) -como estrategia pedagógica- para reconocer y actuar en pro de nuestro ambiente interno y externo, realizado con un grupo interprofesional de mujeres. El grupo se forma e investiga a sí mismo, bajo el enfoque de la Investigación Acción Participativa, y busca comprender mejor los procesos de formación ambiental en los campos de la salud y el ambiente.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  49
  Li̇ken Teri̇mi̇ne Türkçe Bi̇r Karşılık Öneri̇si̇.Mustafa Yavuz - 2017 - Avrasya Terim Dergisi 1 (5):28 - 35.
  Bu çalışmada, bitkibilimde kullanılan bir terim olan liken kelimesine, kök anlamına sadık kalarak Türkçe yeni bir karşılık önerilmektedir. Bu önerinin mantıksal çerçevesi, Antik Yunancadan, Orta Çağ Arapçasına, Orta Çağ Latincesine ve nihayetinde de Türkçeye kadar uzanan bir yelpazede, konuya esas teşkil eden tarihî metinlere ve onların kaydedildiği elyazmalarına dayanmaktadır. Türkçe metinlerde liken terimi yerine yalaç teriminin kullanımı öneri lmektedir. Bu öneri ülkemizdeki dilbilim, onomastik ve bitkibilim uzmanlarının eleştirel dikkatine sunulmaktadır.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. P a L o M a R, Il Triviale Del M o D E R N O E la Dottrina Della Vacuità.Stefano Franchi - unknown
  Il presente scritto e’ attualmante inedito. Per una versione in lingua inglese si veda Stefano Franchi, "Palomar, The Triviality of Modernity, and the Doctrine of the Void, ” New Literary History, 28, 4, 757-778. Si prega di non citare da questa versione senza previa autorizzazione.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Augustine; a Collection of Critical Essays.R. A. Markus - 1972 - Garden City, N.Y., Anchor Books.
  Introduction, by R. A. Markus.--St. Augustine and Christian Platonism, by A. H. Armstrong.--Action and contemplation, by F. R. J. O'Connell.--St. Augustine on signs, by R. A. Markus.--The theory of signs in St. Augustine's De doctrina Christiana, by B. D. Jackson.--Si fallor, sum, by G. B. Matthews.--Augustine on speaking from memory, by G. B. Matthews.--The inner man, by G. B. Matthews.--On Augustine's concept of a person, by A. C. Lloyd.--Augustine on foreknowledge and free will, by W. L. Rowe.--Augustine on free will (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 27. Sistema e subjetividade: o si estóico dos modernos.Laurent Jaffro - 2008 - Dois Pontos 5 (1).
  resumo Esse artigo investiga a leitura que Shaftesbury fez de Marco Aurélio, a fim de comparar a visão estóica da individual ida de e da ide nt ida de pessoal com o conceito lockia no de “self” e, de ma ne i ra mais ge ral, com os mo dos pelos quais a filosofia mo de rna entendeu o si-me s mo. A ênfase recai sobre a conexão int r í nseca ent re sistema e s u b j e (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  34
  Isospin and Deformation Studies in the Odd-Odd N = Z Nucleus Co-54.D. Rudolph, L. -L. Andersson, R. Bengtsson, J. Ekman, O. Erten, C. Fahlander, E. K. Johansson, I. Ragnarsson, C. Andreoiu, M. A. Bentley, M. P. Carpenter, R. J. Charity, R. M. Clark, P. Fallon, A. O. Macchiavelli, W. Reviol, D. G. Sarantites, D. Seweryniak, C. E. Svensson & S. J. Williams - unknown
  High-spin states in the odd-odd N = Z nucleus Co-54 have been investigated by the fusion-evaporation reaction Si-28(S-32,1 alpha 1p1n)Co-54. Gamma-ray information gathered with the Ge detector array Gammasphere was correlated with evaporated particles detected in the charged particle detector system Microball and a 1 pi neutron detector array. A significantly extended excitation scheme of Co-54 is presented, which includes a candidate for the isospin T = 1, 6(+) state of the 1f(7/2)(-2) multiplet. The results are compared to large-scale shell-model (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Rotational Bands in the Semi-Magic Nucleus Ni-57(28)29.D. Rudolph, I. Ragnarsson, W. Reviol, C. Andreoiu, M. A. Bentley, M. P. Carpenter, R. J. Charity, R. M. Clark, M. Cromaz, J. Ekman, C. Fahlander, P. Fallon, E. Ideguchi, A. O. Macchiavelli, M. N. Mineva, D. G. Sarantites, D. Seweryniak & S. J. Williams - unknown
  Two rotational bands have been identified and characterized in the proton-magic N = Z + 1 nucleus Ni-57. These bands complete the systematics of well-and superdeformed rotational bands in the light nickel isotopes starting from doubly magic Ni-56 to Ni-60. High-spin states in Ni-57 have been produced in the fusion-evaporation reaction Si-28(S-32, 2p1n)Ni-57 and studied with the gamma-ray detection array GAMMASPHERE operated in conjunction with detectors for evaporated light charged particles and neutrons. The features of the rotational bands in Ni-57 (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  11
  Notes on Dares and Dictys.R. T. Clark - 1914 - Classical Quarterly 8 (01):17-.
  C. i., p. 2, 12 dicit Peliae regi se eo uelle ire si uires sociique non deessent. Pelias … Argum … iussit … nauim aedificaret.Considering the next sentence read perhaps n a u e s for uires.C. ii., p. 3, 25. Graeci aduentare nauibus. mittit ad portam.M reads nauibus uti. May this conceal e t i t a ? cf. p. II , 2. For change of tense cf. opening lines of C. iii.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  3
  Sosyolojik Açıdan Dünden Bugüne Siverek Karakeçilileri’nde Değişim.Nazmi Avci & Ferhat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; Eröz’ün (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  33
  Polemika s Hillovým Pojetím „Nového Huma“.Zuzana Parusniková - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):127-138.
  Debata o tzv. „Novém Humovi“ byla v posledních desetiletích dominantním tématem humovské interpretace. James Hill ve svém příspěvku v tomto časopise podporuje hlavní požadavek „novohumovců“, který vymezuje Huma jako epistemologického skeptika a ontologického realistu. Vůči tomuto pojetí máme několik výhrad. Některé se týkají nejasností v definici realismu a celkově i smysluplnosti projektu „Nový Hume“. Některé se týkají konkrétních Hillových argumentů zaměřených na Humovy Dialogy a především jeho tvrzení, že v tomto díle lze nalézt další důkaz Humova realismu.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. I—R. M. Sainsbury and Michael Tye: An Originalist Theory of Concepts.R. M. Sainsbury & Michael Tye - 2011 - Aristotelian Society Supplementary Volume 85 (1):101-124.
  We argue that thoughts are structures of concepts, and that concepts should be individuated by their origins, rather than in terms of their semantic or epistemic properties. Many features of cognition turn on the vehicles of content, thoughts, rather than on the nature of the contents they express. Originalism makes concepts available to explain, with no threat of circularity, puzzling cases concerning thought. In this paper, we mention Hesperus/Phosphorus puzzles, the Evans-Perry example of the ship seen through different windows, and (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 34. Teoria dei suoni e antropologia: la percezione musicale nella teoria della Gestalt.R. Martinelli - 2007 - .
  La percezione musicale ha avuto un ruolo significativo nella storia della psicologia della Gestalt. Muovendo dalle critiche di Mach ed Ehrenfels alla dottrina elaborata da Helmholtz e dall’elaborazione teorica di Stumpf, destinata a fungere da ponte concettuale, il lavoro analizza la riflessione svoltasi in seno alla psicologia della Gestalt. Sorprendentemente, Köhler non si concentra sulle Gestalten musicali complesse, ma sulle qualità tonali più elementari, mostrandone la totale irriducibilità a fattori fisico-fisiologici. Sulla stessa linea è anche Hornbostel, il quale amplia tuttavia (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  15
  Measuring Infection Transmission in a Stochastic SIV Model with Infection Reintroduction and Imperfect Vaccine.M. Gamboa & M. J. Lopez-Herrero - 2020 - Acta Biotheoretica 68 (4):395-420.
  An additional compartment of vaccinated individuals is considered in a SIS stochastic epidemic model with infection reintroduction. The quantification of the spread of the disease is modeled by a continuous time Markov chain. A well-known measure of the initial transmission potential is the basic reproduction number R0\documentclass[12pt]{minimal} \usepackage{amsmath} \usepackage{wasysym} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsbsy} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{upgreek} \setlength{\oddsidemargin}{-69pt} \begin{document}$$R_0$$\end{document}, which determines the herd immunity threshold or the critical proportion of immune individuals required to stop the spread of a disease when a vaccine offers (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. İmam Zeynulâbi̇dîn’İn Es-Sahîfetu’s-Seccâdi̇yye İsi̇mli̇ Eseri̇ Etrafinda Geli̇şen Edebi̇yat.Cumali Çakmak & Abdulhadi Ti̇murtaş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):1-22.
  Şia anlayışında dördüncü imam olarak kabul edilen Ali b. Huseyn Zeynulabidîn’in yazdığı iddia edilen es-Sahifetu’s-Seccadiyye isimli dua konulu eser, Şia âleminde Kur’an-ı Kerîm ve Hz. Ali’ye atf edilen Nehcu’l-Belağa kitabından sonra gelen üçüncü önemli kitaptır. Toplam 54 dua metninden oluşan bu eser, sadece bir dua kitabı olarak ele alınmamış aynı zamanda ahlak, akide, fıkıh, sosyoloji, psikoloji ve edebiyat alanlarına da kaynaklık etmiştir. Eser üzerine onlarca şerh, haşiye, makale, akademik araştırmalar yapılmış ve eser, Türkçe, İngilizce, Farsça, Urduca gibi birçok dile çevrilmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  49
  Coevolution of Neocortical Size, Group Size and Language in Humans.R. I. M. Dunbar - 1993 - Behavioral and Brain Sciences 16 (4):681-694.
  Group size is a function of relative neocortical volume in nonhuman primates. Extrapolation from this regression equation yields a predicted group size for modern humans very similar to that of certain hunter-gatherer and traditional horticulturalist societies. Groups of similar size are also found in other large-scale forms of contemporary and historical society. Among primates, the cohesion of groups is maintained by social grooming; the time devoted to social grooming is linearly related to group size among the Old World monkeys and (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   186 citations  
 38.  21
  Resolving Ambiguity: Effects of Biasing Context in the Unattended Ear.J. R. Lackner & M. F. Garrett - 1972 - Cognition 1 (4):359-372.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   112 citations  
 39.  2
  Nietzsche’de “güç i̇stenci̇” ve kutsallik i̇li̇şki̇si̇.Fadime Rukiye Bayindir - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:76-84.
  Friedrich Nietzsche 19. yüzyıl felsefesinde tüm ahlaki ve dinsel inançlara savaş açarak yeni değerler arayan bir filozoftur. Bu eğilimini “Böyle Buyurdu Zerdüşt” isimli eserinde Zerdüşt karakterine yükleyen Nietzsche, Zerdüşt aracılığıyla bütün dinsel inançların çöktüğünü ve geleneksel ahlaki değerlerin yıkıldığını haber verip, insanları bağlı oldukları inançlardan kurtarmaya çalışan bir yeryüzü peygamberi portresi çizmiştir. Nietzsche’nin değerlerin altüst edilişinin simgesi ve sözcüsü olan Zerdüşt günümüz dinlerinin peygamberinden oldukça farklı bir yol çizmektedir. Nietzsche Zerdüşt üzerinden sadece değerlerin ters yüz edilmesini ve yıkılmasını savunmakla kalmaz (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Psychological Pathways to Fraud: Understanding and Preventing Fraud in Organizations. [REVIEW]Pamela R. Murphy & M. Tina Dacin - 2011 - Journal of Business Ethics 101 (4):601-618.
  In response to calls for more research on how to prevent or detect fraud (ACAP, Final Report of the Advisory Committee on the Auditing Profession, United States Department of the Treasury, Washington, DC, 2008 ; AICPA, SAS No. 99: Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, New York, NY, 2002 ; Carcello et al., Working Paper, University of Tennessee, Bentley University and Kennesaw State University, 2008 ; Wells, Journal of Accountancy, 2004 ), we develop a framework that identifies three (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 41.  5
  Kutsal nerede i̇kamet Eder? İçeri̇si̇ olarak dişarisi: İçeri̇si̇ni̇ i̇nsan deneyi̇mi̇ üzeri̇nden yeni̇den düşünmeye.Sıla Burcu Başarir & Engin Yurt - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:123-128.
  Mimarlık felsefesinde ―yer‖, ―mekan‖, ―uzam‖, ―boyut‖ gibi kavramlar sıklıklar tekrar tekrar ele alınıp tartışılır. Bu makalede en temelde aynı şeyin ―içerisi‖ ve ―dışarı‖ kavramları için yapılması denenmiştir. İç mekanlar genellikle binaların içi olarak düşünülür ve söz konusu bir dış mekan olduğunda, bu mekanın ―içerisi‖ olarak düşünülemeyeceği varsayılır. Dışarısı asla tam olarak bir iç mekan değildir. Bu makalede, bu görüş problematize edilmiş ve ―dışarının‖ da bir ―içerisi‖ olarak deneyimlenip deneyimlenemeyeceği araştırılmıştır. İlk olarak mekan sorununu ve bunun insan ile karşılıklı ilişkisini ele (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  5
  Çağının Tanığı Olarak Abb'sî Saray Tabipleri.Selahattin Polatoğlu - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):208-232.
  İlimler, sanatlar ve mesleklerin mazisi tarihe konu olduğu gibi, tarih de farklı sahalara mensup kimseler tarafından kaleme alınmıştır. İslam toplumunda 3./9. yüzyıldan itibaren tıp ve tabipler tarihine dair eserler yazılmaya başlamıştır. Öte yandan, tabiplerin de çağının tanığı olarak tarih yazdıklarını görmekteyiz. İslam dünyasında tabiplerin tarih yazıcılığının ilk örneklerine Abbâsî Devleti’nde rastlamaktayız. Saray tabipleri halifelerin ve devlet ricalinin tedavisiyle vazifeli iken, aynı zamanda siyasi ve toplumsal hadiselere de bizzat yakından şahit olmuşlardır. Bu tabiplerden bazıları gördüklerini rivayet ederek tarih yazımına dolaylı yoldan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Could Kant Have Been A Utilitarian?*: R. M. Hare.R. M. Hare - 1993 - Utilitas 5 (1):1-16.
  … the supreme end, the happiness of all mankind. The law concerning punishment is a Categorical Imperative; and woe to him who rummages around in the winding paths of a theory of happiness, looking for some advantage to be gained by releasing the criminal from punishment or by reducing the amount of it.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 44.  18
  The Trouble with Science.R. I. M. Dunbar - 1995 - Harvard University Press.
  Science is not a great way to make money, or these days, even a job. But there are great riches in it, and in this book too. Tim Bradford, 'New Scientist'.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 45.  8
  Three Notes on Tacitus.R. Shaw-Smith - 1979 - Classical Quarterly 29 (01):224-.
  Q. Veranius, the governor of Britain who died in office, assured Nero in his will that he would have subjugated Britain ‘si biennio proximo vixisset’’. Proximo is suspect; if he had lived two years longer they were bound to be the next two. Read si biennio provixisset. For the verb provivere, to live longer, see Ann. 6.25; for the confusion of proximo and pro, see Capelli, p.299; and cf. Iul. Cap., M. Aur. 27 ‘si anno uno superfuisset, provincias ex his (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  23
  Empirical Findings on Business–Society Relations in Europe.A. Konrad, R. Steurer, M. E. Langer & André Martinuzzi - 2006 - Journal of Business Ethics 63 (1):89-105.
  Based on a theoretical exploration in a previous article, this paper empirically analyzes which issues of SD are taken into account by corporations and stakeholders in what way, and to what extent the concept of sustainable development (SD) can be achieved through stakeholder relations management (SRM) on the corporate level. An important basis for this empirical analysis is a referential framework, which specifies 14 issues of SD. In a first empirical step, the literature-based framework has been operationalized for the business (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 47.  9
  David Buehler, M. Div., MA, is Coordinator of the Bioethics Committee and Director of Pastoral Care, Charlton Memorial Hospital, Fall River, Massachusetts Eileen R. Chichin, DSW, RN, is Coordinator at The Kathy and Alan C. Green-Berg Center on Ethics in Geriatrics and Long-Term Care, The Jewish Home and Hospital for Aged, New York, New York. [REVIEW]R. Muriel & M. D. Gillick - 1995 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 4:129-130.
 48.  49
  The Anatomy of Friendship.R. I. M. Dunbar - 2018 - Trends in Cognitive Sciences 22 (1):32-51.
 49.  9
  The Modern Mind: Its Missing Parts?R. I. M. Dunbar - 1993 - Behavioral and Brain Sciences 16 (4):758-759.
 50. A Philosophical Autobiography: R. M. Hare.R. M. Hare - 2002 - Utilitas 14 (3):269-305.
  I had a strange dream, or half-waking vision, not long ago. I found myself at the top of a mountain in the mist, feeling very pleased with myself, not just for having climbed the mountain, but for having achieved my life's ambition, to find a way of answering moral questions rationally. But as I was preening myself on this achievement, the mist began to clear, and I saw that I was surrounded on the mountain top by the graves of all (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
1 — 50 / 1000