Results for 'R��gis Jolivet'

1000+ found
Order:
 1. Origine de la famille.R. P. Gemelli, R. Jolivet & O. Habert - 1924 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 97:313-313.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. La Philosophie Et Ses Problèmes Recueil d'Études de Doctrine Et d'Histoire Offert À R. Jolivet.Régis Jolivet - 1960 - E. Vitte.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. R. Jolivet: Le Thomisme et la critique de la Connaissance. [REVIEW]M. de Munnynck - 1934 - Freiburger Zeitschrift für Philosophie Und Theologie 12:121f..
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Geli̇r eşi̇tsi̇zli̇ği̇, reji̇m baskiciliği ve si̇yasal şi̇ddet1.Edward N. Muller, Ferihan Polat Yildirim & Merve Gündoğan - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:139-143.
  Eski çağlardan beri siyasal şiddetin temel nedeninin gelir eşitsizliği olduğu ileri sürülmüştür. Bazı çalışmalar gelir eşitsizliği ve siyasal şiddet arasında hiçbir ilişkinin olmadığını belirtirken, bazıları ekonomik gelişme seviyesinin siyasal şiddetin daha güçlü bir belirleyicisi olduğunu savunmuşlardır. Göreceli yoksunluk tartışmaları ise yoksunluğun, uyarılmış hoşnutsuzluğun ve kolektif siyasal şiddetin çeşitli türleri arasında direk bir ilişki olduğunu savunurken kaynak seferberliği akımı; hoşnutsuzluk ve siyasal şiddet arasındaki direk bir ilişki varsayımını reddetmiştir. Rejim baskıcılığı ve siyasal şiddet arasındaki ilişkiyi saptamaya çalışan araştırmalarda ise; siyasal şiddetin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  21
  Bi̇r usûlcü olarak cüveynî’ni̇n hadi̇sçi̇li̇ği̇ ve hadi̇sçi̇li̇ği̇ne dâi̇r tartişmalar -“muʻâz hadi̇si̇” özeli̇nde-.Mehmet Macit Sevgi̇li̇ & Mehmet Macit Sevgili - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:217-246.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. R̥gveda, dārśanika mahattva evaṃ vivecanā.Saṅgītā Agravāla - 2022 - Dillī: Śakti Pabliśarsa eṇḍa Ḍisṭribyūṭarsa.
  Critical study of the philosophical suktas of R̥gveda, Hindu canonical work.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. ʻArūs al-afkār.Aḥmad Gīlānī - 2012 - Bun: Dānishgāh-i Fridrīsh Vilhalm.
 8. Aristote et la notion de création.R. Jolivet - 1930 - Revue des Sciences Philosophiques Et Théologiques 19:209-235.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. L'existentialisme," R. JOLIVET, "Introduction à Kierkegaard," P. MESUARD, "Le vrai visage de Kierkegaard. [REVIEW]M. F. Sciacca - 1949 - Giornale di Metafisica 4 (4):417.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Türk makam müzi̇ği̇ ekseni̇nde hati̇p zâki̇rî Hasan efendi̇’ni̇n i̇ki̇ i̇lâhîsi̇ üzeri̇ne makamsal ve bi̇çi̇msel bi̇r i̇nceleme.Emre Akgün - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):162-174.
  Türk makam müziği, kökeni Orta Asya’ya dayanan, Çin, Hint, Fars ve Ortadoğu kültürüyle yoğurulmuş, çok kültürlü yapısıyla oldukça zenginleşmiş bir müziktir. İslâmiyetin kabulüyle Orta çağ İslâm dünyasının en önemli kuramcılarından olan Kındî, Farâbî ve İbn-î Sînâ yapmış oldukları çalışmalarla Türk makam müziğinin gelişimine büyük katkı sağlamışlardır. Türk mûsikîsi en büyük gelişimini Osmanlı devleti zamanında göstermiştir. Padişahların birçoğunun mevlevî tarikatına mensup olması bu bağlamda mûsikî ve edebiyata hâkim olmaları gelişimi sağlayan en önemli etkenlerdendir. Türk makam müziğinin gelişiminde Doğu coğrafyası ile olan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Maurice Blondel et la pensée existentielle.R. Jolivet - 1952 - Les Etudes Philosophiques 7 (4):330 - 342.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Kurgunun gerçekli̇ği̇nden gerçekli̇ği̇n kurgusuna: Si̇s üzeri̇ne varoluşçu bi̇r i̇nceleme.M. Zeynep Esenyel - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:62-74.
  Unamuno’nun Sis adlı romanı gerçekliğin doğasına ilişkin felsefi bir sorgulama edimini bir aşk hikâyesi etrafında sembolize ederek dolaylı bir biçimde okuyucuya sunmaktadır. Eserin kahramanı Augusto Pérez’in varoluşsal krizinin kurgu ve gerçeklik arasındaki ilişkiyle birlikte farklı bir boyuta taşındığı bu roman, hayatın anlamı, ölümsüzlük arzusu ve bireyin tanrıyla olan ilişkisi gibi temaları varoluş ve kimlik arayışı ekseni etrafında şekillendirerek tartışmaya açmaktadır. Nesnel gerçeklik ve öznel hakikat arasında gidip gelen bu tartışma, Unamuno’nun varoluşçuluğu hakkında önemli ipuçları taşımakta ve kavramsal kişilikler aracılığıyla ustaca (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. İnanç müzi̇ği̇ etnoloji̇si̇ perspekti̇fi̇nde bi̇r şehri̇n i̇lâhi̇si̇ "ya hannân ya Mennan".Mustafa Dağdevi̇ren - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):84-98.
  Faith music has existed with the emergence of belief since the archaic period and has been a tool in showing devotion to the sacred in almost all beliefs. Music is sometimes used individually, sometimes together with collective rituals, sometimes only with human voices, sometimes only with instruments and sometimes with musical accompaniment, in order to spread the belief, convey religious information and reinforce the teachings, purify, communicate with the spirits and present their devotion to them. In the study, the hymn (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  15
  Coin Hoards J. Andreau, H. Broise, F. Catalli, L. Galeotti, V. Jolivet: Musarna 1. Les trésors monétaires . (Collection de l'École Française de Rome 304.) Pp. vi + 167, maps, ills.Rome: École Française de Rome, 2002. Paper. ISBN: 2-7283-0654-. [REVIEW]R. Abdy - 2005 - The Classical Review 55 (01):346-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. La doctrine augustinienne de l'illumination.R. Jolivet - 1930 - Revue de Philosophie 1:382.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. De «L'évolution» aux «Deux sources».R. Jolivet - forthcoming - Revue Thomiste.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. J.-P. Sartre et le materialisme.R. Jolivet - 1949 - Giornale di Metafisica 4 (5):510-8.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. L'intuition intellectuelle.R. Jolivet - 1932 - Revue Thomiste 37 (69):52.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. L'idéalisme à la croisée des chemins.R. Jolivet - 1933 - Revue Thomiste 38 (78):568.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Le problème du Mal chez S.R. Jolivet - forthcoming - Archives de Philosophie.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  7
  Le Probleme de la Hierarchie des Valeurs.R. Jolivet - 1949 - Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy 1:432-435.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Le problème métaphysique dans la philosophie de Heidegger.R. Jolivet - 1953 - Proceedings of the XIth International Congress of Philosophy 3:44-46.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Sanatin neli̇ği̇ne yönelen soruı) a bi̇r durak: Pathos‹*>.Ömer Naci Soykan - 2006 - In Mustafa Günay & Arslan Kaynardağ (eds.), Arslan Kaynardağ'a Armağan: Türkiye'de Felsefenin Kurumsallaşması. İlya. pp. 301.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Aṣl-i khalaʼ yā tuhīgī banā bar āmūzah-i Būdā.Mahshīd Mīr Fakhrāʼī - 2009 - Tihrān: Pizhūhishgāh-i ʻUlūm-i Insānī va Muṭālaʻāt-i Farhangī.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  10
  Müslüman olmayanlarin cehennem’de görecekleri̇ azâbin ebedîli̇ği̇ sorunu.Hasan Riza Özdemi̇r - 2017 - Dini Araştırmalar 20 (51):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Lectionum Varietates.F. Brunner, W. Courtenay, J. Genest, R. Imbach, J. Jolivet & Z. Kaluza - 1991 - Vrin.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27. Kültürlerarasi i̇leti̇şi̇me gi̇den bi̇r yol.Yabanci Di̇l Öğreti̇mi̇ - 2006 - In Mustafa Günay & Arslan Kaynardağ (eds.), Arslan Kaynardağ'a Armağan: Türkiye'de Felsefenin Kurumsallaşması. İlya. pp. 312.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Etudes de théologie et de philosophie arabo-islamiques à l'époque classique.Georges Vajda, Daniel Gimaret, Maurice R. Hayoun & Jean Jolivet - 1986 - Variorum.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  1
  Kastamonulu osmanli âli̇mi̇ balliklizade Ahmed mâhi̇r efendi̇ (1860/70-1922/25) ve tefsi̇rci̇li̇ği̇.Hatice Merve Çalişkan Başer - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  Son dönem Osmanlı âlimlerinden olan 1860/70 Kastamonu doğumlu Ahmed Mâhir Efendi “Ballıklızâde” lakabıyla tanınmaktadır. O, 19. yüzyılda, Batı’nın pek çok yönde ilerleme gösterdiği ve Osmanlı’nın ise yaptığı ıslahatların yanında toprak kaybetmeye başladığı Meşrutiyet döneminde yaşamıştır. Âlim Ahmed Hicâbî’den dersler almasının ardından kendisi de dersler vererek pek çok öğrenci yetiştirmiş, Dâru’l-Fünûn İlahiyât Fakültesi ve Medresetü’l-Vâizîn’de on üç yıl tefsir ve kelam dersleri okutmuştur. Bunun yanı sıra Yargıtay üyeliği, hâkimlik ve milletvekilliği yapmış olan âlim, siyasi bir kişilik olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yayınlanan (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  19.yy i̇ngi̇li̇z ahlak düşüncesi̇nde önemli̇ bi̇r kalem kavgasi: William Whewell ve John Stuart mill polemi̇ği̇.Metin Aydin - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Disagreements on the Meanings of the Notion al-Jin in the Qur’ān.Bayram Demi̇rci̇gi̇l - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Kur’an’da çokanlamlı lafızların medlulünün tespitinde müfessirler arasında çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Kur’an’da hangi anlama geldiği hususunda ihtilaf edilen çokanlamlı kelimelerden birisi de el-cin lafzıdır. Bu husustaki düşünce farklılığı kelimenin yalın olarak yer aldığı ayetlerde söz konusu olmuştur. Kelimenin eşdizimli kullanımları, bağlamını da açığa vurduğundan herhangi bir anlam ihtilafına mahal bırakmamıştır. Buna karşın yalın hâldeki kullanımlarda muhtelif bağlamsal yaklaşımlara müsait bir zeminin varlığı kelimeye müfessirlerce cinler, melekler, İblis ve şeytanlar gibi muhtelif anlamların yüklenmesine yol açmıştır. Bu konu cinler ve melekler arasında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Yunus emre’de fitrat olarak ‘dost eti̇ği̇’.Mevlüt Albayrak - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:1-15.
  İnsan dost olarak kendini bilir. Bu çalışma fıtratı üzerine kendini bilme eyleminde, dost kavra-mının ‘Dost etiği’ bağlamında yerini sorgulamak olacaktır. Dostu kardeş karşılığı kullanmayı denemek istiyorum. Kardeşlik ya dost, fıtrat üzere sorumluluk bilinci olanın kendisi için insanlı-ğı görme biçiminin adıdır. Dost, nesne bir örnek olan üzerinden insanlığın kendini arayış serüve-ninde her bir anda varoluşa dahil olmanın imkanıdır. Bu çalışma dost etiği başlığıyla bu imkânı Yunus Emre üzerinden betimlemeyi amaçlamaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The Epistemology of Maps.Quill R. Kukla - manuscript
  Maps provide us with an easily recognizable version of the new demarcation problem: On the one hand, we are all familiar with graphics and maps that unacceptably distort our perceptions without being technically inaccurate or fictive; indeed there are whole websites groups devoted to curating such images for fun. On the other hand, there are multiple unavoidably value-laden choices that must be made in the production of any map. Producing a map requires choosing everything from the colors and thicknesses of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  45
  On the transition from classical to quantum mechanics in generalized coordinates.Gary R. Gruber - 1976 - Foundations of Physics 6 (1):111-113.
  The classical Hamiltonian in generalized coordinates is given asH=1/2 Σ i.k p i g ik p k . We show that there is no operator of the formP i= −iA(qi) (∂/∂qi)+Gi(qi) (note that the Hermitian momentum operatorP i H is of this form) such that the quantum Hamiltonian operatorH Q is given asH Q =1/2 Σ i,k P i g ik P k or1/2 Σ i,k g ik P i P k , etc. In order to maintain a direct transition (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  4
  Harm Avoidance and Mobility During Middle Childhood and Adolescence among Hadza Foragers.Alyssa N. Crittenden, Alan Farahani, Kristen N. Herlosky, Trevor R. Pollom, Ibrahim A. Mabulla, Ian T. Ruginski & Elizabeth Cashdan - 2021 - Human Nature 32 (1):150-176.
  Cross-cultural sex differences in mobility and harm avoidance have been widely reported, often emphasizing fitness benefits of long-distance travel for males and high costs for females. Data emerging from adults in small-scale societies, however, are challenging the assumption that female mobility is restricted during reproduction. Such findings warrant further exploration of the ontogeny of mobility. Here, using a combination of machine-learning, mixed-effects linear regression, and GIS mapping, we analyze range size, daily distance traveled, and harm avoidance among Hadza foragers during (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36.  11
  Papirløses rett til å søke arbeid. En konsekvensetisk vurdering.Lars Fr H. Svendsen - 2012 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):38-45.
  Artikkelen vurderer hvorvidt ID-kravet, som begrenser asylsøkeres anledning til å søke arbeid, er etisk velbegrunnet innenfor rammene av en liberal rettskultur. Videre anlegges et konsekvensetisk perspektiv fordi ID-kravet er konsekvensetisk begrunnet, og det kan da foretas en immanent kritikk. Det vises at ID-kravet innebærer en begrensning av asylsøkeres negative og positive frihet, og at forsvarere av ID-kravet dermed må bevise at kravet har så gode konsekvenser at det legitimerer en slik begrensning av asylsøkeres frihet. Både generelle overveielser av ID-kravets fordeler (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  1
  Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse.Bjørn Hofmann - 2007 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):33-48.
  Hovedregelen for å kunne gi helsehjelp i Norge er at pasienter samtykker. I henhold til pasientrettighetsloven er det helsepersonell som skal avgjøre om pasienter har samtykkekompetanse. Dersom pasienter ikke er samtykkekompetente, kan de behandles mot deres uttrykte ønske. Dette reiser det viktige og vanskelige spørsmålet: På hvilket grunnlag skal helsepersonell vurdere samtykkekompetansen? Det finnes ulike, psykologiske, tester. Disse brukes ikke i Norge, hvor vurderingene i stor grad er basert på skjønn. Denne artikkelen undersøker en del sentrale moralske føringer for hvordan (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  4
  Fair play i kroppsøvingsfaget i lys av aristotelisk dydsetikk.Ove Ronny Olsen Sæle - 2013 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):88-104.
  Artikkelen ønsker å gi et konstruktivt bidrag til forståelsen og anvendelsen av fair play i en kroppsøvingsfaglig kontekst. Dette er et tema som er blitt aktualisert i og med at fair play er kommet inn som et sentralt element i kroppsøvingsfagets nye reviderte læreplan. Fair play omhandler regler, normer og verdier som skal gjelde ved idrettsutøvelse, og det er et etablert verdikonsept innenfor organisert idrettsliv og idrettsetisk forskning. I skolen, derimot, er fair play mindre kjent. Kroppsøvingsplanen hevder fair play omfatter (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Elster Og Sirenenes Sang.Jon Elster & Rune Slagstad (eds.) - 2010 - Pax Forlag.
  "Jon Elster har en posisjon i internasjonal filosofi og samfunnsforskning som ingen annen norsk akademiker. I denne boken, som utkommer til hans 70-årsdag, gis det et bilde av Elsters virke som analytisk vitenskapsfilosof, venstreradikal folkeopplyser og kontroversiell debattant. Elster selv kommer til orde gjennom to selvbiografiske skisser, 'Going to Chicago' og 'Paris tur-retur', samt en rekke mindre artikler om bl.a. dagdrøm, dialektikk, frustrasjon, Hegel, Marx, viljesvakhet og ønsketenkning. Debattanten Elster dokumenteres med ulike innlegg om vitenskapelig obskurantisme. Elsters vitenskapsteoretiske verktøykasse diskuteres (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. How do people feel while walking in the city? Using walking-triggered e-diaries to investigate the association of social interaction and environmental greenness during everyday life walking.Lukas Bollenbach, Julian Schmitz, Christina Niermann & Martina Kanning - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  BackgroundLight to moderate physical activity, which includes walking, is associated with positive effects on physical and mental health. However, concerning mental health, social and physical environmental factors are likely to play an important role in this association. This study investigates person-place interactions between environmental characteristics and momentary affective states during walking episodes. A within-subject design is implemented, in which affective states and environmental characteristics are assessed while participants are walking outside.MethodsOn smartphones, coupled with a motion sensor, e-diaries were triggered as (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  3
  Hva skal vi med etiske komiteer?Jakob Elster - 2007 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):11-31.
  Den offentlige beslutningsprosessen i bioetiske spørsmål i Norge preges av stor bruk av etiske komiteer. I denne artikkelen reiser jeg spørsmålet om hvordan denne bruken kan begrunnes. Mens en god offentlig prosess krever at det finnes organer som tar seg av nemndenes drøftende og informasjonsgivende funksjon, er det mindre sikkert hvorvidt vi trenger deres rådgivende funksjon, som det til en viss grad er mulig å skille fra de to andre funksjonene. Nemndenes rådgivende funksjon kjennetegnes ved at deres råd gis en (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  2
  Kampen om matfatet og matproduksjonen.Hans Morten Haugen - 2013 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):55-72.
  Antallet sultne i verden har økt, selv om det kan diskuteres om det i dag er en høyere eller lavere andel som lider under sult enn for seks år siden – før matprisøkningen. Alle er uansett enige om at det samlet sett produseres nok mat i verden til at alle kan få dekket sine ernæringsbehov. Artikkelen viser at to hovedretninger i debatten om matproduksjon står mot hverandre. Den dominerende retningen fokuserer primært på matsikkerhet, forstått som økt matproduksjon og økt handel (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Experimentalismo democrático, nuevas formas de regulación Y legitimación Del derecho.Pedro Mercado Pacheco - 2012 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 46:37-68.
  E n e l a r tícul o s e aborda n lo s pro b lema s d e l e gitimació n qu e plantea n la s nu ev a s fo r mas d e r e gulació n qu e s e asocia n co n l a “gobe r nanza ” com o model o d e ejercici o de l poder distint o a l “gobie r no” . Ant e l a crisi (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  48
  I—R. Jay Wallace: Duties of Love.R. Jay Wallace - 2012 - Aristotelian Society Supplementary Volume 86 (1):175-198.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 45.  15
  I—R. Jay Wallace: Duties of Love.R. Jay Wallace - 2012 - Aristotelian Society Supplementary Volume 86 (1):175-198.
  A defence of the idea that there are sui generis duties of love: duties, that is, that we owe to people in virtue of standing in loving relationships with them. I contrast this non‐reductionist position with the widespread reductionist view that our duties to those we love all derive from more generic moral principles. The paper mounts a cumulative argument in favour of the non‐reductionist position, adducing a variety of considerations that together speak strongly in favour of adopting it. The (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 46. CHURCH, R. W. - A Study in the Philosophy of Malebranche. [REVIEW]R. I. Aaron - 1933 - Mind 42:388.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. METZ, R. - Die philosophischen Strömungen der Gegenwart in Grossbritannien. [REVIEW]R. I. Aaron - 1936 - Mind 45:86.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. ROBINSON, R. -The Province of Logic. [REVIEW]R. I. Aaron - 1932 - Mind 41:389.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. I—R. M. Sainsbury and Michael Tye: An Originalist Theory of Concepts.R. M. Sainsbury & Michael Tye - 2011 - Aristotelian Society Supplementary Volume 85 (1):101-124.
  We argue that thoughts are structures of concepts, and that concepts should be individuated by their origins, rather than in terms of their semantic or epistemic properties. Many features of cognition turn on the vehicles of content, thoughts, rather than on the nature of the contents they express. Originalism makes concepts available to explain, with no threat of circularity, puzzling cases concerning thought. In this paper, we mention Hesperus/Phosphorus puzzles, the Evans-Perry example of the ship seen through different windows, and (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 50. SARTORIUS, R. : "Paternalism". [REVIEW]R. Young - 1984 - Australasian Journal of Philosophy 62:434.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000