55 found
Order:
Disambiguations
Roman Darowski [60]R. Darowski [8]
 1.  27
  Filozofia Jezuitów Na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej W XIX Wieku [The Philosophy of the Jesuits in the Territories Ofthe Former Commonwealth: Poland, Lithuania, Belarus and Ukraine in the 19th Century] by Roman Darowski.Roman Darowski - 2012 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 17 (2):283-296.
 2.  17
  Jakub Gorczyca: Zarys Etyki Fundamentalnej; Być Dla Drugiego.Roman Darowski - 2015 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 20 (1):99-102.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku.R. Darowski - 2001 - Ruch Filozoficzny 2 (2).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  16
  On the Occasion of His Seventy Fifth Birthday.Stanisław Ziemiański & Roman Darowski - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:275-278.
 5.  13
  Działalność filozoficzna Jakuba Ortiza SJ w Polsce i na Litwie.Roman Darowski - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:234-234.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  13
  Przedmowa.Roman Darowski - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:7-8.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  16
  In Memoriam Piotr Lenartowicz SJ.Roman Darowski, Zbigniew Wróblewski & Jolanta Koszteyn - 2012 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 17 (1):117-126.
 8.  12
  Piotr Viana SJ i jego działalność filozoficzna na Litwie.Roman Darowski - 1998 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3:217-217.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  18
  The Polish Contribution to World Philosophy.Roman Darowski - 2009 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 14 (2):217-245.
  The state of philosophy on Polish soil in different periods was significantly influenced by the prevailing political and social conditions. The defense and preservation of the national identity for long demanding years of determination and resistance became a specific socio-cultural priority. Despite of the adverse circumstances the influence of Poles on world philosophy has been significant, particularly during the period when the language of publication was Latin. The later and contem­porary heritage, written in Polish and not made available for translation (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  11
  Foreword.Roman Darowski - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:5-6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  11
  Prof. Jan Popiel SJ.Roman Darowski - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:267-272.
 12.  10
  Józef Alojzy Dmowski SJ , prekursor odnowy tomizmu.Roman Darowski - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:258-258.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  On the Occasion of His Seventieth Year.Roman Darowski - 2005 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10:253-255.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  10
  Vincentius Buczyński, S.J. , on the Way to a Revival of Thomism.Roman Darowski - 2005 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10:181-189.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  Wincenty Buczyński SJ Ku Odnowie Tomizmu.Roman Darowski - 2005 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10:189-189.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  12
  Review:" Adam Adamantly Kochanski (1631-1700). Studium z dziejow filozofii i nauki w Polsce w XVII wieku," by Bogdan Lisiak. [REVIEW]Roman Darowski - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:292-296.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  9
  Giuseppe Angiolini SJ , profesor filozofii w Akademii Połockiej.Roman Darowski - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:223-229.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  La Philosophie des Jésuites En Pologne au XXᵉ Siècle.Roman Darowski - 2000 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5:43-53.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  9
  Paul Siwek SJ , philosophe et psychologue.Roman Darowski - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:279-283.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  9
  Roman Darowski. Philosophical Anthropology: Outline of Fundamental Problems. Translated From Polish by Łukasz Darowski SDS.Roman Darowski - 2014 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 19 (1):154-157.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  9
  Tadeusz Ślipko SJ.Roman Darowski - 2002 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7:29-47.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  8
  Adrian Miaskowski SJ Jako Filozof.Roman Darowski - 2001 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6:203-219.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  8
  Adrian Miaskowski SJ En Tant Que Philosophe.Roman Darowski - 2001 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6:219-221.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  8
  J. Angiolini, Institutiones philosophicae, De Ente ejusque essentia ac existentia.Roman Darowski - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:234-247.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  8
  Paweł Siwek SJ , filozof i psycholog.Roman Darowski - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:284-284.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  Pedro Viana SJ et son activité de philosophe en Lituanie.Roman Darowski - 1998 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3:199-217.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  7
  Józef Alojzy Dmowski SJ Precursor of the Renewal of Thomism.Roman Darowski - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:241-258.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  7
  La philosophie des jésuites en Pologne du XVI e au XVIII e siècle–essai de syntèse.Roman Darowski - 1997 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2:211-242.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  Tadeusz Ślipko SJ.Roman Darowski - 2002 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7:48-48.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  9
  Giuseppe (Joseph) Angiolini, SJ (1747-1814) Professor of Philosophy at the Polotsk Academy.Roman Darowski - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:223-233.
 31.  6
  L'activité philosophique de Diego Ortiz en Pologne et en Lituanie.Roman Darowski - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:219-234.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  6
  Professor Jan Sieg SJ - In Memoriam.Roman Darowski - 2002 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7:252-254.
 33.  5
  Jan Gerardinus SJ , jezuita belgijski, professor filozofii w Polsce.Roman Darowski - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:257-265.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Review:" Edukacja Oświeceniowa a Szkoła Tradycyjna. Z Dziejów Kultury Intelektualnej I Filozoficznej"(Enlightenment Education and Traditional Education: From the History of Intellectual and Philosophical Culture), by Stanisław Janeczek. [REVIEW]Roman Darowski - 2009 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 14 (2):381-383.
 35.  4
  Review:" Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699)," Edited by Bogdan Lisiak. [REVIEW]Roman Darowski - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:296-298.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  Jean Gerardinus SJ , Un Jésuite Beige, Professeur de Philosophic En Pologne.Roman Darowski - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:266-267.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Philosophy of the Jesuits in Lithuania Since the 16th Until the 18th Century.Roman Darowski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):323-332.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku.Roman Darowski - 2000 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5:21-42.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Diego Ortiz SJ (1564-1625), Professeur de Philosophie À Poznan Et À l'Académie de Wilno.R. Darowski - 1983 - Studia Philosophiae Christianae 19 (2):5-24.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku. Pró­ba syntezy.Roman Darowski - 1996 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 41.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku, Próba syntezy.Roman Darowski - 1997 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2:243-243.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Filozofia moralna Wojciecha Sokołowskiego SJ.Roman Darowski - 1993 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Geneza dzieła Wojciecha Tylkowskiego SJ «Philosophia curiosa».Roman Darowski - 1980 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 26.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Koleje życia i działalność filozoficzna Aleksandra Podlesieckiego.Roman Darowski - 1983 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Les manuscrits des cours de logique de Marcin Smiglecki (Académie de Wilno, 1586 (87).R. Darowski - 1984 - Studia Philosophiae Christianae 20 (1):31-53.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. La philosophie de Jan Kowalski SJ (1711-1782).R. Darowski - 1986 - Studia Philosophiae Christianae 22 (1):167-186.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Le Rapport de Andrzej Rudzki SJ (1713-1766) À la Philosophie de Descartes.R. Darowski - 1988 - Studia Philosophiae Christianae 24 (1):170-176.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Mateusz Bembus S. J. , profesor filozofii w Poznaniu.Roman Darowski - 1986 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 31.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Nouvelles Sources Concernant l'Activité Philosophique de Diego Ortiz SJ (1564-1625).R. Darowski - 1986 - Studia Philosophiae Christianae 22 (2):15-24.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. New Sources on Ortiz, Diego (1564-1625) Activities in Poland.R. Darowski - 1986 - Pensamiento 42 (168):468-472.
1 — 50 / 55