Results for 'R. Hal Shigley'

1000+ found
Order:
 1.  11
  Irrelevant Information and Processing Mode in Speeded Discrimination.Harold L. Hawkins & R. Hal Shigley - 1972 - Journal of Experimental Psychology 96 (2):389.
 2. Dworkin on Equality of Resources: Hal R. Varian.Hal R. Varian - 1985 - Economics and Philosophy 1 (1):110-125.
  This essay is a review of Ronald Dworkin's recent essay on equality of resources. Many of the ideas discussed by Dworkin have also been examined by economists with, I believe, considerable insight. Unfortunately, economists tend to write for economists, not for philosophers, and their insights are seldom communicated properly to noneconomists. Of course, the same criticism can be levied on philosophers! But perhaps legal theorists are less subject to this criticism. One of the great contributions of Dworkin is that he (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3.  27
  The Manhattan Project: A Documentary Introduction to the Atomic Age. Michael B. Stoff, Jonathan F. Fanton, R. Hal Williams. [REVIEW]Robert W. Seidel - 1992 - Isis 83 (2):361-361.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Distributive Justice, Welfare Economics, and the Theory of Fairness.Hal R. Varian - 1975 - Philosophy and Public Affairs 4 (3):223-247.
 5. Attributions of Implicit Prejudice, or "Would Jesse Jackson 'Fail' the Implicit Association Test?".Hal R. Arkes & Philip E. Tetlock - 2004 - Psychological Inquiry 15 (4):257-78.
 6.  6
  Estimates of Contingency Between Two Dichotomous Variables.Hal R. Arkes & Allan R. Harkness - 1983 - Journal of Experimental Psychology: General 112 (1):117-135.
 7. Economic Models.Allan Gibbard & Hal R. Varian - 1978 - Journal of Philosophy 75 (11):664-677.
 8.  40
  Markets for Public Goods?Hal R. Varian - 1993 - Critical Review: A Journal of Politics and Society 7 (4):539-557.
  There is a presumption in some circles that the identification of an externality or a public good presents a prima facie case for government intervention. Tyler Cowen has assembled a group of articles that challenge this view by arguing that the market, broadly construed, can handle many problems of public goods and externalities that are normally considered the province of the state. Although these articles present a stimulating perspective on problems of externalities and public goods, several of the essays overstate (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9.  11
  What I've Learned About Writing Economics.Hal R. Varian - 2001 - Journal of Economic Methodology 8 (1):131-134.
 10.  21
  Heuristics Can Be Ecologically Rational.Hal R. Arkes - 2012 - Trends in Cognitive Sciences 16 (5):260-261.
 11.  1
  Practical Consequences of Flawed Social Psychological Research on Bias.Hal R. Arkes - 2022 - Behavioral and Brain Sciences 45.
  The flaws in social psychological research pointed out by Cesario have societal costs. These include ignoring crucial base rates thereby degrading the effectiveness of policy decisions, generalizing the conclusions derived from experiments on non-professionals thereby distorting the public's view of professional law enforcement personnel, questionable accusations of racism, and mis-attributions of the causes of racial differences in behavior.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  19
  Three Reservations About Consequentialism.Hal R. Arkes - 1994 - Behavioral and Brain Sciences 17 (1):11-12.
  According to a simple form of consequentialism, we should base decision on our judgments about their consequences for achieving out goals. Our goals give us reason to endorse consequentialism as a standard of decision making. Alternative standards invariably lead to consequences that are less good in this sense. Yet some people knowingly follow decision rules that violate consequentialism. For example, they prefer harmful omissions to less harmful acts, they favor the status quo over alternatives they would otherwise judge to be (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  9
  The Implicit Prejudice Exchange: Islands of Consensus in a Sea of Controversy.Philip E. Tetlock & Hal R. Arkes - 2004 - Psychological Inquiry 15 (4).
 14.  11
  Carl Shapiro and Hal R. Varian,Information Rules.Albert Jolink - 2003 - Ethics and Information Technology 5 (1):65-65.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  48
  Forecasting Tournaments, Epistemic Humility and Attitude Depolarization.Barbara Mellers, Philip Tetlock & Hal R. Arkes - 2019 - Cognition 188:19-26.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  16
  Assault of the Petulant: Postmodernism and Other FanciesSeeing Berger: A Revaluation of Ways of SeeingThe Naked ArtistHistoire de l'Art Et Lutte des Classes The Anti-Aesthetic: Essays on Post-Modern CultureThe Colors of Rhetoric: Problems in the Relation Between Modern Literature and PaintingThe Age of the Avant GardeClement Greenberg, Art CriticThe Tradition of the NewThe Anxious Object.John Adkins Richardson, Peter Fuller, Nicos Hadjinicolau, Hal Foster, Wendy Steiner, Hilton Kramer, Donald Kuspit, Harold Rosenberg, Suzi Gablik & Roy R. Behrens - 1984 - Journal of Aesthetic Education 18 (1):93.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  Âlemin Ötesine Uzanan El: Mu‘tezile’nin Basra ve Bağdat Ekolleri Arasında Boşluk/Hal' Tartışmaları.Ahmet Mekin Kandemir - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):1-34.
  Kelâmda boşluk fikrini atomculuğun kabulüyle başlatmak mümkün olsa da konuyla ilgili asıl tartışmaların Yunan felsefî mirasının İslam dünyasına aktarılmasından sonra gün yüzüne çıktığı görülmektedir. Kelâm literatüründe, felsefî gelenekte olduğu gibi boşluğun iki türü olduğu kabul edilmiştir. Bunların ilki âlemin dışında/ötesinde bulunan haricî boşluktur, ki bu tarz bir boşluğun olup olmadığı problemi kelâm kaynaklarında “âlemin ötesine bakan kimse bir şey görebilir mi” veya “âlemin dışına elini uzatan kimsenin eli hareket eder mi” soruları etrafında tartışılmıştır. İkincisi ve kelâmcıların gündemini daha çok meşgul (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Fıkhî Açıdan Tey'mün.Muhammed Latif Altun - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):163-192.
  İnsanın hal ve hareketleri onun nasıl bir karaktere sahip olduğunu dışa yansıtmaktadır. Bu yüzden hal ve hareketler kişiyi tanımamızda yardımcı olur. Yüce Allah, Kurʹân-ı Kerim’de ashâbü’l-yemîn ve ashâbü’l-meymene gibi ifadeler kullanmış ve bu ifadelerle bir takım insanları kast etmiştir. Kastedilen iyi insanların vasıfları bu ifadelerden hemen sonra zikredilmiştir. Bu da Allah’ın sağ tarafa önem atfettiğinin göstergelerindendir. Hal ve hareketleri bakımından sevilen Hz. Peygamber, Müslümanlar için örnek kabul edilmiş ve onun emir ve tavsiyeleri harfiyen uygulanmaya hassasiyet gösterilmiştir. O, sağ taraf ile (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Hal Fo Er (1 955-).Hal Foster - 2007 - In Diarmuid Costello & Jonathan Vickery (eds.), Art: Key Contemporary Thinkers. Berg. pp. 66.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Tahki̇ki̇ Ve Takli̇di̇ İman Perspekti̇fi̇nde Mü’Mi̇n Ki̇şi̇li̇k.Süleyman Yavuzer - 2022 - van İlahiyat Dergisi 10 (16):48-70.
  İman kavramı e-m-n kökünden gelen inanmak, güvenmek,bağlanmak, boyun eğmek, itaat ve takip etmek vb anlamlara gelen bir kelimedir. Arap dili grameri ve semantiği içerisinde farklı bağlaç/harflerle kullanılan ve birlikte kullanıldığı bağlaca/harfe göre farklı anlamlar kazanan, ayrıca çıkış noktalarına ve yaklaşım biçimlerine bağlı olarak farklılık ve çeşitlilik arz eden, anlam daralmaları ve genişlemeleri yanında özel alan kullanımları da bulunan bir kavramdır. Tahkiki iman, vahiyle bildirilen ve Allah Resulü’nün tebliğ ettiği bütün emir/nehiyler hususunda kalbi itmi’nan sağlayan, güven telkin eden, kesin itimat veren, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  17
  On the Halieutica of Oppian.A. S. F. Gow - 1968 - Classical Quarterly 18 (01):60-.
  It is more than half a century since P. Boudreaux equipped the Cynegetka of the Syrian author now sometimes called Pseudo-Oppian with a proper text and apparatus criticus. The Halieutica of Oppian is still without either. Onemight think the latter poem hardly worth the aureus for every line with which Marcus Aurelius is reported in the Life of the author to have rewarded it, or hesitate to say, with St Jerome, that O. Alieutica miro splendore conscripsit, but it is better (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  Kel'm Atomculuğunun Tümel Modeli: Cüveynî Örneğinde H'ller Teorisi.Mehmet Aktaş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):53-82.
  İmâmü’l-Haremeyn Ebü’l-Meâlî el-Cüveynî ve öncesi Eş‘arî kelâm sisteminde yer alan hâller teorisi, bu sistemin tümeller anlayışı şeklinde değerlendirilebileceği gibi ortak hakikatler şeklinde de değerlendirilebilir. Ancak bu dönemde söz konusu teoriyi savunanlar ve savunmayanlar olmak üzere iki farklı hakikat anlayışı göze çarpar. Hâlleri reddedenler hakikatleri nominal çerçevede değerlendirirken, bu teoriyi savunanlar ise realist bir tavırla mevcutlar için ortak hâl ve hakikatten bahseder. Bu doğrultuda onlar her ne kadar hâller teorisi üzerinden realist bir yöntem takınarak Aristotelesçi tümel anlayışına yaklaşmış olsalar da aralarında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Hanefî, M'turîdî Gelenekten Gelen Diyobend Ekolü’nün Tasavvufa Bakışı.T. A. Y. Ömer - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1275-1304.
  Muhammed Kâsım Nânotevî başkanlığında kurulan Diyobendîlerin ta-savvuf ile irtibatını konu edinen bu çalışmanın temel amacı, Hint alt kıtasının dinî yaşantısında etkin olan Diyobendîlerin tasavvufa olan yaklaşımlarını analiz etmektir. Çalışmada öncelikle Diyobend’in kuruluşu, İngilizlere karşı mücadeleleri, Osmanlı Devleti ile temasları ve daha sonra Diyobendîlerin tasavvuf anlayışına dâir bilgilere yer verilmiştir. Onların tasavvuf ile ilişkileri araştırılırken literatür açısından Diyobendîler ile ilgili temel kaynaklara bakılmıştır. Bu kaynaklar geniş bir incelemeye tabi tutularak onların tasavvufa bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar kısaca şöyle (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Existence and Intellect in Nicholas of Cusa.Fatih Topaloğlu - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:211-234.
  Varlığın mahiyeti meselesi, insanın varlığa hangi açıdan muhatap olduğu ile doğrudan ilgilidir. Felsefe tarihinde ortaya çıkmış olan farklı ekoller arasındaki ayrımı oluşturan da, temelde bu mesele karşısındaki tutumlarıdır. Nicholas of Cusa düşüncesinde varlık, insanın salt epistemik yetileri ile vukufiyet kesp edebileceği bir alan değildir. Bundan dolayı Mutlak Varlık, olduğu haliyle kendi mükemmelliği içerisinde kavranamaz. Bunun için öncelikli olarak gerekli olan, aklın bütün olumlayıcı bilgi iddialarından vazgeçtiği bir tür zihinsel arınmadır. Bu, aslında bir bilinç durumudur ve bu düzeye erişen idrak, varlığı (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  Arap Dilinde Mef‘ûller ve Türkçe Cümledeki Karşılıkları.Ahmet ŞEN - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1137-1151.
  Anlatımda yoğunluk, özne ile yüklem arasına bir takım unsurların ek-lenmesiyle başlar. Yüklemin anlamı çeşitli açılardan bütünlenir, belirgin kılı-nır ya da pekiştirilir. Bunun için sözcüklere ya da sözcelere başvurulur. Türkçe cümlede, yüklemcil öğeyi çeşitli açılardan tamamlama görevi üstlenmiş cümle öğesi olarak tarif edilen tümleç, eylemin gösterdiği iş, oluş vb.’lerini tamamlama işlevi nedeniyle böyle adlandırılmıştır. Arapçada cümledeki bütün öğeleri içeren iki temel kavram vardır: ıtlâk ve takyîd. Itlak kavramı, özne ve yüklemi ifâde eden temel öğelerdir. Takyîd ise, cümlenin müsned ve müsnedün ileyh (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Mehmet Akif İnan’ın Sûfî Kişiliği.Ali Teni̇k - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1075-1108.
  Mehmet Akif İnan, Türkiye sendikacılığının önde gelen bir siması olarak bilinmesinin yanı sıra şâir ve yazarlığıyla da toplumun ekseriyeti tarafından tanınan bir şahsiyettir. Fakat sûfî kişiliği pek bilinmemektedir. Yapılan araş-tırmada İnan’a daha mücadeleci ve aktif karakter sağlayan hakikat, bilinmeyen tasavvuf ve tarîkat yönüdür. O, tasavvuf terbiyesinin kazandırdığı ahlâkla, insanlara önceden gösterdiği fedakârlığın daha fazlasını gösterir. İnan, tasavvuf ilmiyle benlik dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra hem sendika çalışmalarında hem yazılarında ve şiirlerinde neslin kendi öz kültürü ve medeniyetiyle yetişmesi için gayret göstermiştir. İnan’ın tarîkata (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Introducing philosophy of medicine: three new books: Jacob Stegenga, Care and cure: an introduction to philosophy of medicine, University of Chicago Press, 2018, 288 pp, $29, ISBN: 978-0-226-59-503-0 (paperback) R. Paul Thompson and Ross E.G. Upshur, Philosophy of medicine: an introduction, Routledge, 2018, 206 pp, $44.95, ISBN: 978-0-415-50-109-5 (paperback) Alex Broadbent, Philosophy of medicine, Oxford University Press, 2019, 296 pp, $33.95, ISBN: 978-0-19-061-214-6.Jeremy R. Simon - 2021 - Theoretical Medicine and Bioethics 42 (5):267-276.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. CHURCH, R. W. - A Study in the Philosophy of Malebranche. [REVIEW]R. I. Aaron - 1933 - Mind 42:388.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. METZ, R. - Die Philosophischen Strömungen der Gegenwart in Grossbritannien. [REVIEW]R. I. Aaron - 1936 - Mind 45:86.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. ROBINSON, R. -The Province of Logic. [REVIEW]R. I. Aaron - 1932 - Mind 41:389.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. I—R. M. Sainsbury and Michael Tye: An Originalist Theory of Concepts.R. M. Sainsbury & Michael Tye - 2011 - Aristotelian Society Supplementary Volume 85 (1):101-124.
  We argue that thoughts are structures of concepts, and that concepts should be individuated by their origins, rather than in terms of their semantic or epistemic properties. Many features of cognition turn on the vehicles of content, thoughts, rather than on the nature of the contents they express. Originalism makes concepts available to explain, with no threat of circularity, puzzling cases concerning thought. In this paper, we mention Hesperus/Phosphorus puzzles, the Evans-Perry example of the ship seen through different windows, and (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 32.  45
  I—R. Jay Wallace: Duties of Love.R. Jay Wallace - 2012 - Aristotelian Society Supplementary Volume 86 (1):175-198.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 33.  43
  The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture.Hal Foster (ed.) - 1983 - Bay Press.
  For the past thirty years, Hal Foster has pushed the boundaries of cultural criticism, establishing a vantage point from which the seemingly disparate agendas of artists, patrons, and critics have a telling coherence. In The Anti-Aesthetic, preeminent critics such as Jean Baudrillard, Rosalind Krauss, Fredric Jameson, and Edward Said consider the full range of postmodern cultural production, from the writing of John Cage, to Cindy Sherman's film stills, to Barbara Kruger's collages. With a redesigned cover and a new afterword that (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 34. In R. Thomason.R. Montague - 1974 - In Richmond H. Thomason (ed.), Formal Philosophy. Yale University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 35.  6
  (A. R.) Hands Charities and Social Aid in Greece and Rome. (Aspects of Greek and Roman Life.) London: Thames and Hudson. 1968. Pp. 222. £2. 10s. [REVIEW]R. M. Errington & A. R. Hands - 1970 - Journal of Hellenic Studies 90:254-255.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 36.  21
  R.G. Collingwood's Definition of Historical Knowledge.R. B. Smith1 - 2007 - History of European Ideas 33 (3):350-371.
  R.G. Collingwood defined historical knowledge as essentially ‘scientific’, and saw the historian's task as the ‘re-enactment of past thoughts’. The author argues the need to go beyond Collingwood, first by demonstrating the authenticity of available evidence, and secondly, using Namier as an example, by considering methodology as well as epistemology, and the need to relate past thoughts to their present context. The ‘law of the consumption of time’ encourages historians to focus on landmark events, theories and generalisations, thus breaking from (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  17
  R.G. Collingwood's Definition of Historical Knowledge.R. B. Smith1 - 2007 - History of European Ideas 33 (3):350-371.
  R.G. Collingwood defined historical knowledge as essentially ‘scientific’, and saw the historian's task as the ‘re-enactment of past thoughts’. The author argues the need to go beyond Collingwood, first by demonstrating the authenticity of available evidence, and secondly, using Namier as an example, by considering methodology as well as epistemology, and the need to relate past thoughts to their present context. The ‘law of the consumption of time’ encourages historians to focus on landmark events, theories and generalisations, thus breaking from (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. MORRIS, C. R. -Locke, Berkeley, Hume. [REVIEW]R. I. Aaron - 1931 - Mind 40:396.
 39. SEMON, R. -The Mneme. [REVIEW]A. D. R. A. D. R. - 1922 - Mind 31:233.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  20
  Poetry for the Uninitiated: Dannie Abse’s “X-Ray” in an Undergraduate Medicine and Literature Class. [REVIEW]Sally Bishop Shigley - 2013 - Journal of Medical Humanities 34 (4):429-432.
  I recently taught an upper-division Honors class in Medicine and Literature with students ranging from a pre-physician’s assistant student and nursing student to English, French, History, and Technical Writing majors. The common thread connecting these students initially was their self-described fear of and helplessness with poetry. However, as the semester drew to a close, their class discussion and journals revealed not only increased comfort with poetry but also a preference for it. The information and insight they got from poetry, they (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Did Hal Committ Murder?Daniel C. Dennett - 1997 - In D. Stork (ed.), Hal's Legacy: 2001's Computer As Dream and Reality. MIT Press.
  The first robot homicide was committed in 1981, according to my files. I have a yellowed clipping dated 12/9/81 from the Philadelphia Inquirer--not the National Enquirer--with the headline: Robot killed repairman, Japan reports The story was an anti-climax: at the Kawasaki Heavy Industries plant in Akashi, a malfunctioning robotic arm pushed a repairman against a gearwheel-milling machine, crushing him to death. The repairman had failed to follow proper instructions for shutting down the arm before entering the workspace. Why, indeed, had (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 42. SARTORIUS, R. : "Paternalism". [REVIEW]R. Young - 1984 - Australasian Journal of Philosophy 62:434.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  56
  R. Budd Dwyer: A Case Study in Newsroom Decision Making.Patrick R. Parsons & William E. Smith - 1988 - Journal of Mass Media Ethics 3 (1):84 – 94.
  In late January of 1987, the State Treasurer of Pennsylvania, R. Budd Dwyer, shot himself to death in front of a dozen reporters and camera crews during a news conference in his office. Much was subsequently made in the popular press, and within the profession, about the difficult ethical decision television journalists were faced with in determining how much of the very graphic suicide tape to air. A review of the literature in this area suggests, however, that journalists have established (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 44.  5
  When Does the Present End and the Future Begin?Hal E. Hershfield & Sam J. Maglio - forthcoming - Journal of Experimental Psychology: General.
 45.  92
  The Objectivity of Morality: R. G. Swinburne.R. G. Swinburne - 1976 - Philosophy 51 (195):5-20.
  If I say “we are now living in England” or “grass is green in summer’ or ‘the cat is on the mat’ what I say will normally be true or false—the statements are true if they correctly report how things are, or correspond to the facts; and if they do not do these things, they are false. Such a statement will only fail to have a truth-value if its referring expressions fail to refer ; or if the statement lies on (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 46.  53
  The Evolution of Conformist Social Learning Can Cause Population Collapse in Realistically Variable Environments.Hal Whitehead - unknown
  Why do societies collapse? We use an individual-based evolutionary model to show that, in environmental conditions dominated by low-frequency variation (“red noise”), extirpation may be an outcome of the evolution of cultural capacity. Previous analytical models predicted an equilibrium between individual learners and social learners, or a contingent strategy in which individuals learn socially or individually depending on the circumstances. However, in red noise environments, whose main signature is that variation is concentrated in relatively large, relatively rare excursions, individual learning (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47. The Discourse of Others: Feminists and Postmodernism.Hal Foster - 1983 - In The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. Bay Press. pp. 62.
 48.  25
  Robert R. Tompkins. On Kleene's Recursive Realizability as an Interpretation for Intuitionistic Elementary Number Theory. Notre Dame Journal of Formal Logic, Vol. 9 No. 4 , Pp. 289–293. [REVIEW]R. E. Vesley - 1970 - Journal of Symbolic Logic 35 (3):475.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  10
  Bozkırın Üzerine Doğan Güneş: "Bozkırın Sırrı Türk Peygamber".Mehmet Özdemi̇r - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):827-827.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. R. S. Peters on Education and Ethics.R. S. Peters - 2015 - Routledge.
  R. S. Peters on Education and Ethics reissues seven titles from Peters' life's work. Taking an interdisciplinary approach, the books are concerned with the philosophy of education and ethics. Topics include moral education and learning, authority and responsibility, psychology and ethical development and ideas on motivation amongst others. The books discuss more traditional theories and philosophical thinkers as well as exploring later ideas in a way which makes the subjects they discuss still relevant today.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000