Results for 'Radi Haloub'

30 found
Order:
 1.  8
  Implications of Religion, Culture, and Legislation for Gender Equality at Work: Qualitative Insights From Jordan.Tamer Koburtay, Jawad Syed & Radi Haloub - forthcoming - Journal of Business Ethics:1-16.
  With a view to consolidating the existing theory development and stimulating new conceptual thinking, this paper explores the implications of culture, religion, and the legal framework on women’s employment and their limited advancement in the hospitality industry, one of the important elements of the economy in Jordan. A related aim is to contrast the egalitarian Islamic approach to gender equality with gender discriminatory tribal traditions that restrict women’s employment and progression. Guided by religion, culture, and gender literature, this study uses (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  11
  Antecedents of Maternal Parenting Stress: The Role of Attachment Style, Prenatal Attachment, and Dyadic Adjustment in First-Time Mothers.Claudia Mazzeschi, Chiara Pazzagli, Giulia Radi, Veronica Raspa & Livia Buratta - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  19
  Salem, Sara. “Feminismo islámico, interseccionalidad y decolonialidad.”.Blas Radi - 2015 - Ideas Y Valores 64 (159):294-296.
  El artículo presenta un análisis comparativo de los últimos parágrafos de la Vida de Pirrón de Diógenes Laercio y de un capítulo del Adversus ethicos de Sexto Empírico. Los resultados de este análisis harán plausible la hipótesis de una fuente común, reproducida parcialmente en DL, pero elaborada y refinada en Sexto. En ambos textos son centrales las nociones de fin y de elección. Se presentan las diferencias entre ambos textos entorno a la primera, y las tensiones internas comunes que implica (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. The Distinctive Terminology in Šarḥ Al-Kāfiya by Raḍī L-Dīn Al-ʾastarābāḏī.Beata Sheyhatovitch - 2018 - Brill.
  In _The distinctive terminology in Šarḥ al-Kāfiya by Raḍī l-Dīn al-ʾAstarābāḏī_ Beata Sheyhatovitch offers a comprehensive and systematic study of terminology used by a highly perceptive and original Arab grammarian from 13th century C.E.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Nastajanje Lumumbine, Nkrumahove i Sankarine Afrike ili o značaju posezanja za prošlošću radi suprotstavljanja dakarskom govoru.Marco Rampazzo Bazzan - 2012 - Filozofija I Društvo 23 (4):218-237.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Professional Ethics of Politicians in Slovakia.Vasil Gluchman - 2011 - Ethics and Bioethics (in Central Europe) 1 (1-2):39-50.
  Author applies four models of professional ethics of politicians (Aristotle’s virtuous citizen, Machiavelli’s prince, Erasmus’ man of values and Weber’s responsible politician) to politics and politicians in Slovakia since the first half of the 20th century to the present. According to author, there is possible to identify Milan Hodža with Weber’s model, Alexander Dubek with Aristotle’s one, Vladimír Meiar and Robert Fico are identified with Machiavelli’s model and Iveta Radiová with Erasmus’ model of professional ethics of politician in Slovakia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  21
  Michael Polanyi o Slobodi Znanosti / Michael Polanyi on Freedom of Science / Michael Polanyi Sur la Liberté de la Science / Michael Polanyi Über Die Wissenschaftsfreiheit.Péter Hartl - 2012 - Synthesis Philosophica 27 (2):307-321.
  U ovome radu istražujem Polanyijeve glavne argumente za akademsku slobodu. Akademska i politička sloboda međusobno su blisko povezane: ako država preuzme kontrolu nad znanošću, to dovodi do kolapsa same slobode u cijelome društvu. Njegovi argumenti protiv totalitarizma oslanjaju se na njegovu anti-pozitivističku filozofiju znanosti. On definira totalitarizam kao poricanje akademske slobode koje se temelji na pragmatičkom poimanju znanosti i instrumentalističkim interpretacijama moralnih vrijednosti. Polanyijeva ideja znanosti je duhovni, idealistički opis zajednice slobodnih intelektualaca koji su strastveno posvećeni potrazi za istinom i (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  28
  Treba li nas podučavati globalizaciji?Janez Vodičar - 2009 - Synthesis Philosophica 24 (2):281-295.
  Ricœur postavlja interesantnu definiciju utopije i ideologije. Svako društvo, s namjerom da ostane više ili manje stabilno, mora doseći ravnotežu među njima dvjema. Oslanjajući se na njegovu definiciju, pokušat ćemo razvrstati i »školsko« poimanje globalizacije. Traži se odgovor na pitanje radi li se pretežito o ideološkom ili ponajprije utopijskom pristupu aktualnih školskih politika. Od posebnog zanimanja za nas jest pitanje u čijem je interesu sve izraženija unifikacija školstva, stavi li se pod povećalo primjer Bolonjske reforme. Je li ovdje riječ (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  21
  O ovisnosti bioetičkih pozicija o njihovim pojedinim vodećim pojmovima, te o konzekvencama ovog uvida za debatu o biomedicini.Klaus Thomalla - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (2):259-282.
  Na temelju tri paradigmatske pozicije bioetičkoga diskursa pokazuje se u kojoj su mjeri one ovisne o svojim vodećim pojmovima. Pritom se iz bioetičkoga diskursa ne smije isključiti neko gledište samo zato što implicira metafizički način utemeljenja. Štoviše, na moralno-filozofskoj razini, svaku poziciju treba prosuđivati najprije teorijski imanentno, s obzirom na to da li svoje kriterije razvija konzistentno iz vodećih pojmova koji se mogu racionalno utemeljiti. Potom različiti pogledi mogu stupiti u razgovor koji dopušta pojavljivanje mogućih jednostranosti. Tek u drugom koraku (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  17
  Ethics in Public Administration: Classical Insights and Current Practices.N. Vittal - 2001 - Journal of Human Values 7 (1):5-20.
  This paper examines in some detail the chief reasons for the low ethical standards in public administration today. References have been made to the concept of dharma and the principles for ethics in public adminis tration as reflected in our tradition in the Vedanta, Upanishads, Manu and the Bhagwad Gita. Several radi cal, legal and systemic remedies are suggested and defended at length. The leitmotif of all this is an earnest call to return to and practise the ancient principles (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  29
  Jan Dejnožka: The Ontology of the Analytic Tradition and its Origins (Realism and Identity in Frege, Russell, Wittgenstein and Quine), Littlefield Adams Books, Maryland, 1996.Jaroslav Peregrin - manuscript
  Existuje překvapivě málo knih, které by se pokoušely o syntetizující pohled na analytickou filosofii. Je ovšem pravda, že ve druhé polovině našeho století se soubor filosofů, kteří se k analytické filosofii hlásí nebo kteří k ní bývají řazeni, stává natolik různorodý, že se jakákoli syntéza stává problematickou; překvapivě málo syntetizujících prací existuje ale i o ‘klasické’ analytické filosofii, to jest o analytické filosofii období zhruba od konce devatenáctého století do poloviny století dvacátého. Dejnožkova kniha je jednou z těch mála, které (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  11
  E-Learning in the Frame of the European E-Governance.Radi Romansky & Irina Noninska - 2008 - Communication and Cognition: An Interdisciplinary Quarterly Journal 41 (1):83.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  O Izvoru I Horizontu Bitka.Predrag Finci - 2015 - Filozofska Istrazivanja 35 (2):245-250.
  Pojam izvora od predsokratovaca preko Heideggera do postmoderne imao je različita značenja. Treba ga razlikovati od povijesnog izvora i bezdana. U filozofiji je pitanje izvora pitanje zasnivanja i autentičnosti. Kao što horizont nije samo ono buduće tako ni izvor nije nešto prošlo. Izvor i horizont zasnivamo sada i ovdje: oni pripadaju povijesnom biću, pa su u tom smislu i sami povijesni; pripadaju promjenjivom svijetu, u kome je jedino moguća njihova »vječnost«. Vječno se za nas izjednačava s pojmom vrijednosti, bilo da (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  11
  Fikcijsko svjedočanstvo.Snježana Prijić-Samaržija & Iris Vidmar - 2012 - Prolegomena 11 (1):65-82.
  U suvremene rasprave o svjedočanstvu C. A. J. Coady uveo je pojam patologije. Radi se o stanovitim otklonima od normalnih slučajeva svjedočenja zbog kojih epistemička vrijednost takvih iskaza postaje dvojbena. Temeljem Coadyjeve analize komunikacijskih akata pokušale smo identificirati uvjete ne-patološkog svjedočanstva kako bismo propitale može li se fikcija smatrati svjedočanstvom. U članku argumentiramo u prilog stava da je moguće govoriti o fikcijskom svjedočanstvu jer praksa fikcije ne krši postavljene uvjete epistemičke odgovornosti govornika/autora; proizvodi epistemičku korist za čitatelja koja predstavlja (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  8
  O rješivosti spora između realizma i konstruktivizma u ontologiji.Joško Žanić - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (1):93-106.
  U uvodu članak predstavlja, na temelju djela Michaela Devitta, sukobljene ontološke pozicije, realizam i konstruktivizam. Prvi insistira na nezavisnosti prirode svijeta od našeg pojmovnog aparata, jezika ili znanstvenih teorija, dok drugi tvrdi da takva zavisnost postoji. Središnji dio članka teži pokazati kako je spor između realizma i konstruktivizma nerješiv, i to pomoću misaonog eksperimenta na koji se nadostavlja pobijanje argumenata središnjih konstruktivista i realista . Također se ukratko razmatraju, te odbacuju, gledišta Hilaryja Putnama. U zaključku se tvrdi, pozivajući se djelomice (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Augustinov hod od ljubavi prema filozofiji do filozofije ljubavi.Ivan Bodrožić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):581-593.
  U obraćenju i životu svetog Augustina veliku je ulogu odigrala ljubav prema filozofiji. Toliko je značajan njezin utjecaj na njegov životni tijek da se čak govorilo o dva obraćenja: jedno na filozofiju, drugo na kršćanstvo. Ako bi bilo pretjerano govoriti o dva obraćenja, jer se radilo o istom procesu u kojem je filozofija odigrala značajnu ulogu u Augustinovu boljem razumijevanju kršćanstva, ipak se ne može zanijekati važnost filozofije u njegovoj intelektualnoj formaciji. Ako mu je kršćanstvo predstavljalo puninu, onda mu je (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  Dvoslojnost Spinozine ontologije.Miroslav Fridl - 2007 - Prolegomena 6 (1):45-57.
  The paper aims to present Spinoza’s understanding of the ontological status of finite beings, which was heavily influenced by mathematics, i.e. geometry. Spinoza stratified finite beings into two fairly incompatible layers: the one subjectively conceived, while the other is the objective level. The first level is related to the essence of being that is caused by God through immanent causality: here, we speak of entailment on the logical and epistemological level, and not the level of reality. Unlike essence, existence represents (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  Poredbenost perspektiva.Slavko Amulić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):407-425.
  Koje su mogućnosti čovjeka da preokrene putove razvoja prema mogućim civilizacijskim rješenjima, osnovno je pitanje na koje Fritjof Capra pokušava odgovoriti. Rad prikazuje na koji način Capra vidi krizu suvremenog društva i znanosti, te koje alternative vidi kao rješenja; njegov angažman pokazuje se u cjelini kao etički usmjeren na spoznaju načina odnosa u svijetu, čovjekove naravi i njegova najvišeg dobra, te je praktički usmjeren na razumijevanje konkretnog čovjekova opstanka. U radu se postavlja pitanje o mogućnosti uspoređivanja uvida istočnjačkih mistika i (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  6
  Politika identiteta i demokratska pravednost.Raul Raunić - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (4):719-734.
  Je li politika identiteta novi emancipacijski potencijal koji u formalizam liberalnih demokracija unosi zbiljski kulturni, socijalni i vrijednosni sadržaj grupnih identiteta ili se pak radi o kategorijalno proturječnom i neodrživom projektu koji razara autonomiju liberalnodemokratskog građanstva?Autor nastoji uravnoteženo odvagnuti značaj, poteškoće i doseg politike identiteta. U prvom dijelu razmatra se slojevitost i dinamičnost osobnih i grupnih identiteta, te političke artikulacije identiteta koje prethode današnjim raspravama. U drugom dijelu razmatraju se zahtjevi i poteškoće politike identiteta. One proizlaze iz njezina ishodišna (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  5
  Hegelova "Znanost logike".Zvonko Šundov - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):165-177.
  U ovome se članku kritički prikazuje i valorizira hrvatski prijevod Hegelove "Znanosti logike" . Radi se o vrlo dobrom prijevodu , koji je važan naročito zato što je danas sve manji broj mladih filozofa u stanju čitati djela na njemačkom jeziku. Nadalje, promišljaju se najvažnije dimenzije Hegelove "Znanosti logike", s posebnim osvrtom na pitanje o dokidanju metafizike. "Znanost logike" trebala bi služiti kao priručnik za postmetafizičko mišljenje.In diesem Aufsatz wird die kroatische Übersetzung von der Hegels Wissenschaft der Logik kritischdargestellt (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  Razumeti ustavo.Andrej Kristan - 2014 - Revus 23:7-11.
  Prvi del prispevka obravnava besedilno ustavo – in argument namena, s katerim razlagalci včasih radi istovetijo svoje odločitve v konkretnem sporu z voljo ustavopisca. Takšno rabo tega argumenta avtor izpodbije. Z miselnim eksperimentom pa nato utrjuje še, da bi ustavna teorija morala razlikovati med istočasno vplivnimi a) besedilno ustavo, b) predstavnoskladnimi oziroma ideološkimi ustavami in c) habitusom v smislu družbene ustave. | Besedilo je bilo napisano ob dvajsetletnici Ustave RS in objavljeno v jubilejnem zborniku: Igor Kaučič , Dvajset let (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  Intencionalnost i intencionalno djelovanje.Shaun Gallagher - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (2):339-346.
  Oni koji tvrde da je slobodna volja iluzija, u krivu su. Oni temelje svoju tvrdnju na znanstvenom dokazu koji testira pogrešnu razinu deskripcije intencionalnog djelovanja. Kod slobodne volje ne radi se o podosobnim neuronskim procesima, mišićnoj aktivaciji, ili temeljnim tjelesnim pokretima, već o kontekstualiziranim djelovanjima u sistemu koji je veći negoli što to mnogi suvremeni filozofi uma, psiholozi i neuroznanstvenici smatraju. U ovome članku opisujem vrstu intencionalnosti koja ide s vježbom slobodne volje.Those who argue that free will is an (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  Prijateljstvo u Aristotelovoj filozofiji.Marko Vučetić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):571-579.
  Prijateljstvo prati čovjeka od njegovih samih početaka, a očituje se u trajnoj dvostrukoj raspoloženosti: biti s drugim i biti netko drugome. U izlaganju se analizira Aristotelova filozofska refleksija o prijateljstvu. Osobita važnost posvećuje se trima različitim motivacijama koje ljude potiču na stupanje u različite oblike druženja ili prijateljevanja, a to su: zbog koristi, užitka ili, pak, zbog kreposti. Pokazuje se kako prijateljstvo vođeno kriterijem koristi nije istinsko prijateljstvo, jer se njime ne ostvaruje dobro osobe, nego neko korisno dobro koje osoba (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Sumrak osobnog identiteta u suvremenom tehničkom razdoblju.Fulvio Šuran - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (4):775-785.
  Nakon uvodnoga dijela u kojem ću govoriti o problematičnosti identiteta i poteškoći njegovog faktičnog priznavanja unutar suvremenog zapadnog kulturnog okruženja, u prvom ću poglavlju analizirati neke vidove suvremenog zapadnog mišljenja koji su problematiku identiteta, u bilo kojem svom obliku, dovele na površinu. U drugom ću se poglavlju usredotočiti na poimanje pojedinca kao individue, budući da se radi o pojmu koji je pretežito zapadnog porijekla i koji ima svoj izvor u antičkoj filozofiji, a unutar suvremenog tehničkog doba sve preduvjete svog (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  Pojam navike kod Aristotela.Vani Roščić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):559-570.
  Aristotelov nauk o navici, osim toga što je važan i bogat u sebi, predstavlja temelj potpunijeg shvaćanja njegove teorije o vrlinama, a time i njegove cjelokupne etike. Osnovne ideje ove problematike kroz cijelu povijest filozofije često su budile interes, a i danas njegov nauk tvori jezgru razmišljanja o navici, te je neminovno polazište suvremenih spekulacija. Stoga ćemo se uz obradu glavnih tekstova o navici u Aristotelovim djelima osvrnuti i na interpretaciju talijanskog filozofa Luigi Pareysona, koji smatra da je Aristotelova originalnost (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. .ʻAbd al-Muḥsin & ʻAbd al-Rāḍī Muḥammad - 2006
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Recenzentova Dilema. Etika Znanstvenih Zajednica I Teorija Igara: The Referee’s Dilemma. The Ethics of Scientific Communities and Game Theory.Tomislav Bracanović - 2002 - Prolegomena 1 (1):55-74.
  This article argues that various deviations from the basic principles of the scientific ethos – primarily the appearance of pseudoscience in scientific communities – can be formulated and explained using specific modelsof game theory, such as the prisoner’s dilemma and the iterated prisoner’s dilemma. The article indirectly tackles the deontology of scientific work as well, in which it is assumed that there is no room for moral skepticism, let alone moral anti-realism, in the ethics of scientific communities. Namely, on the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Phlamoudhi Vounari: A Sanctuary Site in Cyprus. [REVIEW]Diana M. Buitron & S. M. S. Al-Radi - 1985 - Journal of Hellenic Studies 105:225-226.
 29. Design of a Complex Testing System for E-Learning.Irina Noninska & Radi Romansky - 2007 - Communication and Cognition. Monographies 40 (1-2):113-118.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Igra – put k multidimenzioniranom mišljenju. Na tragu filozofije za djecu: Play – A Way into Multidimensional Thinking. Aiming Philosophy for Children.Bruno Ćurko & Ivana Kragić - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (2):303-310.
  Johan Huizinga u svojoj knjizi Homo ludens tvrdi kako civilizacija proizlazi i razvija se u igri i kao igra. Ona jest jedna od ljudskih karakteristika, ljudski obred, a služi za rekreaciju, zabavu, ali i učenje. Može li se onda dobro usmjerenom igrom razvijati ljudsko mišljenje? Cilj programa filozofije za djecu jest uvježbavanje multidimenzioniranog mišljenja. Po Mathew Lipmanu multidimenzionirano mišljenje jest cjelina koja se sastoji od kritičkog, kreativnog i skrbnog mišljenja. Program filozofije za djecu usmjeren je i prema predškolskoj i osnovnoškolskoj (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark