Results for 'Radu I. Petrescu'

1000+ found
Order:
 1.  14
  Le baromètre de Flaubert ou Littérature et Réalité.Radu I. Petrescu - 2008 - Cultura 5 (1):130-141.
  ”The Barometer of Flaubert or Literature and Reality”. Discussing the relationship between literature and reality, this study focuses on the analysis of the“reality effect” (effet de réel) which is applied to the narrative technique in Gogol’s novel Dead Souls by revisiting it through a Nabokovian perspective.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  28
  Poésie et parole prophétique.Radu I. Petrescu - 2007 - Cultura 4 (1):182-187.
  ”The Barometer of Flaubert or Literature and Reality”. Discussing the relationship between literature and reality, this study focuses on the analysis of the“reality effect” (effet de réel) which is applied to the narrative technique in Gogol’s novel Dead Souls by revisiting it through a Nabokovian perspective.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  The Little Chernobyl of Romania: The Legacy of a Uranium Mine as Negotiation Platform for Sustainable Development and the Role of New Ethics.Dacinia Crina Petrescu, Ruxandra Malina Petrescu-Mag & Ancuta Radu Tenter - 2019 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 32 (1):51-75.
  The study uncovers the drama of Stei Baita, a former uranium mine, which experienced during the communism period, an intensive industrialization. This shaped the territorial pattern, cultural, economic and social relationships, with a tremendous impact on the quality of the environment which was sacrificed against a rapid of a so-called economic growth. Stei Baita is a classic example of legacy mine land and the authors aim is to capture and assess all important aspects of sustainable development within this study-case of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Moralni Principu U Radu I Poslovnim Odnosima Preduzeća.Dragutin[from old catalog] Radunović - 1965 - Beograd, Rad.
 5.  16
  Herbert G. Bohnert. Communication by Ramsey-Sentence Clause. Philosophy of Science, Vol. 34 , Pp. 341–347. - Israel Scheffler. Reflections on the Ramsey Method. The Journal of Philosophy, Vol. 65 , Pp. 269–274. - Herbert G. Bohnert. In Defense of Ramsey's Elimination Method. The Journal of Philosophy, Vol. 65 Pp. 275–281. - Ilkka Niiniluoto. Empirically Trivial Theories and Inductive Systematization. Logic, Probability, and Language, Edited by Radu J. Bogdan and I. Niiniluoto, D. Reidel Publishing Co., Dordrecht1973, Pp. 101–107. [REVIEW]Raimo Tuomela - 1974 - Journal of Symbolic Logic 39 (3):617-619.
 6.  3
  Stavovi Učenika I Učitelja o Vrednovanju I Ocjenjivanju U Nastavi Glazbene kultureAttitudes of Students and Teachers on Evaluation and Grading in the Teaching of Music Culture.Amir Begić, Jasna Šulentić Begić & Valentina Šmitpeter - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):77-101.
  Vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi Glazbene kulture važna je sastavnica odgojno-obrazovnog procesa koja sa sobom nosi razne poteškoće i subjektivnost. U nastavi Glazbene kulture realiziraju se različite glazbene aktivnosti i sadržaji, koji su više ili manje specifični te se navedeno odražava i na vrednovanje i ocjenjivanje. Navedene aktivnosti i sadržaji u okviru Kurikuluma nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole i Glazbena umjetnost za gimnazije organizirane su u okviru tri domene/nastavna područja: Slušanje i upoznavanje glazbe, Izražavanje glazbom i uz glazbu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Experiential Imagining in Ethical Education as Part of a Synthesis of Cognitive Theory of Emotion and Gestalt pedagogyIskustvena Imaginacija U Etičkom Obrazovanju Kao Dio Sinteze Kognitivne Teorije Emocija I Gestalt Pedagogije.Mateja Centa - 2019 - Metodicki Ogledi 25 (2):49-65.
  Ovaj rad bavi se presjekom umjetnosti, imaginacije, emocija i etičkog obrazovanja iz perspektive inovativne sinteze kognitivne teorije emocija i Gestalt pedagogije. Jedan od elemenata ove sinteze kognitivna je teorija emocija kakvu podržava Martha Nussbaum. Emocije se shvaćaju kao procjene koje se odnose na percepciju svijeta oko nas. Emocije su naši stavovi, razumijevanja i evaluacije svijeta iz perspektive naših ciljeva i projekata. To se pokazalo kao odlična polazišna točka za proučavanje emocija i drugih domena unutar etike obrazovanja. U ovom radu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  30
  Tijelo I Tehnologija. Prilog Bioetičkoj Raspravi o Sportu.Ivana Zagorac - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (2):283-295.
  Razlika između prikaza vrhunskog sportaša nekad i danas možda se najbolje ocrtava u točki susreta kiborg-teorije i studija o sportu. Rekonceptualizacija pojma ‘sportaš’ u tome se smislu otvara kao pomak od ‘prirodnoga’ ka ‘umjetnom’. Tijekom ljudske povijesti vrhunski sportaši uvijek su bili doživljavani kao na određeni način ‘ne-prirodni’ i slavljeni kao heroji koji su nadvladali granice svojih prirodnih tijela. Današnji sportski događaji privlače više gledatelja nego ikada ranije, a oštra konkurencija podiže i same standarde i kriterije natjecanja. Sportovi koji privlače (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Stavovi Odgojitelja Predškolske Djece Prema Glazbenim Aktivnostima U Vrtiću I Samoprocjena Kompetentnosti Za Njihovu realizacijuThe Opinions of Pre-School Educators Towards Kindergarten Music Activities and a Self-Assessment of Their Competencies to Perform Them.Snježana Dobrota - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):59-76.
  Glazbenim aktivnostima u vrtiću pripada značajna uloga, s obzirom da bavljenje takvim aktivnostima pridonosi razvoju glazbenih sposobnosti, ali i intelektualnom, socijalnom, emocionalnom i tjelesnom razvoju djeteta. U radu su istraženi stavovi odgojitelja predškolske djece prema glazbenim aktivnostima u vrtiću te samoprocjena kompetentnosti za njihovu realizaciju. Rezultati potvrđuju da slušanje glazbe predstavlja značajnu aktivnost slobodnog vremena odgojitelja predškolske djece. Potvrđeno je da odgojitelji kojima se sviđa klasična glazba imaju pozitivnije stavove prema glazbenim aktivnostima u vrtiću. Nije uočena povezanost odlazaka na (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  27
  Analogija i vaganje: teza o djelomičnoj svodljivosti i njezini problemi.David Duarte - 2015 - Revus 25:127-140.
  Na temelju analize strukture i slijeda postupka analogije, autor upućuje kritiku tezi o djelomičnoj svodljivosti, tj. tezi prema kojoj se analogija, izuzev onoga njezinog koraka koji predstavlja strogu analogiju, može svesti na vaganje. U radu se stoga prvo iznose neki problemi navedene teze, poput nenužnosti svodljivosti ili činjenice da se pod krinkom vaganja provodi prava analogija. Središnja je teza rada tvrdnja da analogiju nije moguće uspješno svesti na oblik vaganja.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  21
  Misaoni eksperimenti i argumenti na osnovu zamislivosti.Duško Prelević - 2014 - Treći Program 161:71–81.
  U radu se istražuju sličnosti i razlike između misaoni eksperimenata i argumenata na osnovu zamislivosti. Brani se teza da intuicije igraju ključnu ulogu u opravdavanju misaonih eksperimenata, dok sa argumentima na osnovu zamislivosti to nije slučaj, zato što je zamislivost, na kojoj su ovi argumenti zasnovani, različita od intuicija i od njih nezavisna. Na bazi ovog uvida ukratko se prikazuju i različite vrste izazova s kojima se suočavaju misaoni ekspeimenti i argumenti na osnovu zamislivosti.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  29
  Globalizacija, globalizirana etika i moralna teorija.Vojko Strahovnik - 2009 - Synthesis Philosophica 24 (2):209-218.
  Jedan od izazova, koji proizlaze iz globalizacije kao multidimenzijskog fenomena, je mogućnost moralne integracije svijeta ili barem pronalaska vjerodostojnog zajedničkog temelja za smisleni etički dijalog. Prevladavanje moralnih fragmentacija modernog svijeta je još teže u svjetlu raznolikosti pogleda u moralnoj teoriji. Je li globalna etika uopće moguća imajući u vidu mnoga neslaganja o metaetičkim i normativnim pitanjima? Moralna teorija stoji pred izazovom pružanja upotrebljivog okvira za moralnu raspravu kao preduvjeta za moralnu integraciju. U svojoj posljednjoj knjizi, Robert Audi predlaže model pluralističkog (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  24
  Scientometrijski pristup znanstvenom radu u polju filozofije.Maja Jokić - 2006 - Prolegomena 5 (1):99-110.
  Istraživanjima vezanim uz vrednovanje znanstvenog rada u području filozofije na svjetskoj razini bavilo se vrlo malo autora. Zbog specifičnosti ove discipline, scientometrijski istraživati filozofiju unutar humanistike može biti komparativno interesantno, ali ona u ovim istraživanjima svakako zaslužuje posebno mjesto. U ovom radu pokušali smo dobiti uvid u potencijalnu vidljivost hrvatskih filozofskih časopisa indeksiranošću u bazi podataka The Philosopher’s Index i mjerenjem odjeka članaka kroz citiranost u Social Science Citation Index i Arts & Humanities Citation Index . Citatnom analizom nastojali (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  13
  Dva povratka jedne ideje: O političkim i etičkim nestalnostima demokracije. Prema politici nenasilja.Lenart Škof - 2012 - Synthesis Philosophica 27 (2):225-236.
  U ovom radu razmatramo dvije različite kritike liberalne demokracije. Kroz analizu suvremene slovenske političke misli Slavoja Žižeka i nekih njegovih sljedbenika, koji u zadnje vrijeme revitaliziraju »ideju komunizma«, prvo ćemo kritički promisliti emancipacijski potencijal ove struje suvremene slovenske filozofije. Interludij se fokusira na uporabe i logiku nasilja te se zalaže za novu političko-etičku kulturu nenasilja. U drugome dijelu rada, uzimajući u obzir Levinasovu etičku kritiku liberalne demokracije i fokusirajući se na njegov pojam različite vremenitosti unutar političke etike, razmotrit ćemo (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  Konceptualna jurisprudencija. Uvod u konceptualnu analizu i metodologiju u pravnoj teoriji.Kenneth Einar Himma - 2015 - Revus 26:35-63.
  U ovom radu nastojim da čitaoce uvedem u problemsku oblast konceptualne analize pravnih pojmova i njene metodologije. Pokušavam da, na prilično bazičnom nivou, objasnim šta je konceptualna analiza, na koji način se ona obavlja i zašto je ona važna za teoriju prava. Takođe nastojim i da objasnim na koji način je konceptualna analiza povezana sa drugim oblastima filozofije, kao što su metafizika i epistemologija. Zatim, objašnjavam poduhvat u koji se konceptualna jurisprudencija upušta – da opiše ona svojstva po kojima (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  11
  Homogenizacija i raznolikost kultura.Ivan Cifrić - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (1):25-52.
  U svijetu postoje raznolike kulture – kulturna raznolikost, ali i tendencija nestajanja kulturne raznolikosti – kulturna entropija. Istodobno se povećava dominacija moderne kulture – homogenizacija kulture. S neolitskom revolucijom uslijedila je kulturna eksplozija, a s industrijskom revolucijom i kulturna implozija. U radu se problematiziraju dvije teze: da je raznolikost kultura vrijednost za čovječanstvo, i druga da je homogeniziranje kulture neizbježna tendencija u kulturnoj evoluciji homo sapiensa. Osnovna teza je da se u post/modernosti zbivaju dva paralelna procesa homogeniziranja: biotička homogenizacija (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Balthasar Hubmaier I Njegovih Osamnaest tezaBalthasar Hubmaier and His Eighteen Articles.Danijel Časni - 2018 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 12 (1):43-62.
  U radu se govori o istaknutom anabaptističkom reformatoru Balthasaru Hubmaieru koji je svojim djelima dao značajan doprinos razvoju ranoga anabaptističkog pokreta. 2018. godine se prisjećamo 490. godišnjice njegove smrti spaljivanjem na lomači zbog vjerskih uvjerenja. U radu se predstavlja Hubmaierova biografija i daje pregled njegova stvaralaštva. Posebna pažnja posvećuje se njegovu prvom radu koji sadrži 18 teza, iz lipnja 1524., pod nazivom “Achtzehn schluß rede so betreffende ein gantz Cristlich leben“. U tezama je vidljiv Hubmaierov pogled na (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  11
  Civilno društvo i politička kultura.Dragica Vujadinović - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):21-33.
  U ovom se radu nudi pokušaj kategorijalnog razjašnjenja »civilnog društva« i »političke kulture«, kao i njihove bitne međupovezanosti u okvirima konstitucionalne demokracije. U kontekstu analize civilnog društva, demokratske političke kulture i bipolarne paradigme »civilno društvo-pravna država«, posebna je pozornost posvećena ugrađivanju republikanskih elemenata u liberalnu tradiciju i u idealno tipski model razvijenog demokratskog poretka. Jedna je od namjera da se ukaže na značaj stalnog procesa demokratizacije civilnog društva , kao i unapređivanja demokratske političke kulture , za uspostavljanje i unaprijeđivanje (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  11
  Psihoanaliza – između filozofije i pozitivizma psihologizacije.Snježan Hasnaš - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (1):21-26.
  Psihoanaliza kao teorija, praksa i interpretacija nije se pojavila kao samo još jedan »izam« na početku 20. stoljeća, već i kao jedan bitan pomak od doista tradicionalističkog poimanja onog unutarnjeg u čovjeku spram vanjskog. Sam Lacan, u suvremenosti jedan od najpoznatijih teoretičara i interpreta psihoanalize, kaže da pristup koji bi odogonetnuo mjesto polazišta njenog istraživanja i definiranja »nije baš unutra, a ne zna se da li je izvana«. Ovim se željelo nagovijestiti da ona uporišta koje govore ne samo o psihoanalizi, (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  9
  Čovjek i kultura »duhovne pustinje«.Marko Vučetić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):163-176.
  Čovjek je biće dijaloga, biće komunikacije, te se upravo na ovome području najuočljivije manifestiraju znakovi moguće krize. Cornelio Fabro, analizirajući komunikacijsku situaciju današnjeg čovjeka, uočava kako je tišina zamijenila govor. Razgovor sa samim sobom, bez kojega nema niti dijaloga sa drugima, supstituiran je čovjekovim pokušajem da putem umjetnosti, kulture ili filozofije uspostavi izvanjski dijalog sa svijetom koji ga okružuje. Kultura nastala u ovakvom okružju »duhovne pustinje«, kako kaže Fabro, također sama postaje kulturom egzistencijalno-duhovnog kolapsa.U radu se kritički propituje teza (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  8
  Logika dokazivanja mogućnosnih tvrdnji. Pozitivan argument u korist uključnog pravnog pozitivizma i moralnih temelja prava.Kenneth Einar Himma - 2014 - Revus 23:49-76.
  U ovome radu zagovaram stajalište koje uključni pozitivisti dijele s Ronaldom Dworkinom. Prema tezi o uključenosti morala , logički je moguće da pravni sustav uključuje moralne kriterije pravnosti . Do ovoga trenutka rasprava je uvijek imala oblik napada na koherentnost TUM-a, pri čemu su branitelji TUM-a samo pokušavali osporiti napadajući argument. Ja u prilog TUM-u iznosim pozitivan argument, koji započinjem objašnjenjem logike dokazivanja mogućnosnih tvrdnji kao što je to TUM. Pritome na samom početku vrijedi istaknuti da se logika dokazivanja (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  8
  Laclau i Mouffe o (ne)mogućnosti društva.Gordan Maslov - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (1):179-190.
  Ovaj tekst ima za svoj cilj teoretski uvod u rad dvoje postmarksističkih teoretičara politike, Ernesta Laclaua i Chantal Mouffe. Fokus je na njihovu zajedničkom radu Hegemonija i socijalistička strategija, pomoću čije se teze o temeljnoj »nemogućnosti društva« stvaraju epistemološke mogućnosti za lakanovsko promišljanje pojmova ideologije, kao i samog pojma ‘Političkog’ ili pojma i definicije ‘Društva’. Autori pokušavaju kroz koncept hegemonije Antonia Gramscija definirati ključno polje za konstrukciju političke zajednice. Njihova se teorija tako stavlja u kontekst i psihoanalitičkog diskursa, no (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  7
  Rawlsova teorija pravednosti i pitanje istine.Nebojša Zelič & Elvio Baccarini - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (1):65-83.
  U ovom radu raspravljamo odnos Rawlsovog političkog liberalizma i istine. Budući da je politički liberalizam teorija koja izbjegava sva kontroverzna epistemološka i metafizička pitanja, jednako tako izbjegava i pitanje svoje istinitosti i koncept istine uopće. Usredotočili smo se na tri autora koji tvrde da politički liberalizam ne može izbjeći pitanje istine. Prvi autor je perfekcionist, Joseph Raz, koji pokušava pokazati da je Rawlsova teorija nekoherentna ukoliko se ne bavi pitanjem istinitosti neke moralne doktrine na kojoj mora počivati. Drugi, David (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  Metafore zdravlja i bolesti u medicinskoj praksi.Krešimir Babel - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (1):121-138.
  U radu ću pokušati ukazati na moguće doprinose razmatranja metafora kao načela spoznaje raspravi o konceptualnim temeljima krize u medicini. Stoga ću u prvom dijelu rada dati sažeti prikaz temeljnih postavki kognitivne teorije metafore u djelu Georgea Lakoffa i Marka Johnsona koje će poslužiti kao smjernice u propitivanju metafora zdravlja i bolesti. U drugom dijelu u razmatranje ću uzeti primjere metafora vezanih uz pojmove zdravlja i bolesti uvriježenih kako u svakodnevnom govoru tako i u znanstvenim i stručnim medicinskim diskursima. (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  5
  Aristotelovo razmatranje logosa, »volje« i odgovornosti kod životinja.Željko Kaluđerović - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (2):311-321.
  U radu se analizira Aristotelovo razmatranje životinja, a u središtu autorovog istraživanja su tri pitanja: prisustvo logosa kod životinja, mogu li životinje djelovati voljno i jesu li životinje odgovorne za ono što čine. Aristotelov generalni stav je da životinje nemaju vjerovanja, mnijenja, rasuđivanja, mišljenja, razuma i uma. Proučavanjem Stagiraninovih spisa utvrđeno je, zatim, da životinje mogu djelovati voljno. Odgovor na dilemu jesu li životinje odgovorne za ono što čine ovisi o razumijevanju pojma odgovornosti kod Aristotela. Ako se odgovornost razumije (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  5
  Religija i znanost u djelu Vjekoslava Bajsića.Josip Oslić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):295-305.
  Vjekoslav Bajsić , koji je poput Karla Balića u mnogim bitnim postavkama svojega mišljenja i svoje »integralne skolastike« anticipirao temeljna nastojanja enciklike Fides et ratio, razvio je u svojim istraživanjima vrlo osebujno razumijevanje prirodne znanosti. U ovome se radu nastoji pokazati kako je Bajsić najsuvremenije prirodoznanstvene spoznaje pokušao učiniti ne samo religijski relevantnim, već jednako tako i samu religiju pokazati kao temeljni osmišljavajući moment prirodoznanstvenih istraživanja, bez kojega same prirodne znanosti uvijek iznova dospijevaju u »krizu smisla« vlastitoga postupanja. U (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  6
  Križarski ratovi i diskurs filozofije povijesti.Alen Tafra - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (4):709-717.
  Metageografijska kategorija Zapada svoju kurentnost u medijskom i akademskom diskursu najviše duguje temeljnoj longitudinalnoj podjeli u odnosu na Istok. Prostorno-vremenska univerzalizacija svjetske povijesti pritom je arbitrarna, izvorno europska konstrukcija. Tragamo li za podrijetlom modernoga pojma Europe i europskog identiteta, otkrivamo u kojoj je mjeri islam čimbenik njihova nastanka. Ranonovovjekovni europski humanisti reaktualiziraju antičke konstrukcije Istoka i Zapada – ili Europe i Azije – u smislu čvrstih kulturalnih i političkih granica. Ipak, oni pritom ponajviše započinju sekularizaciju kršćanstva kao srednjevjekovnog oblika zapadnog (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  6
  Hobbes I Problem Egoizma.Slobodan Sadžakov - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (1):63-77.
  U radu se razmatra Hobbesovo shvaćanje egoizma, posebno u kontekstu njegove koncepcije individualnosti te koncepcije prirodnog stanja i države. Hobbesovo učenje sagledano je kao istinski početak novovjekovnog razmatranja egoizma i prekid s kršćansko-srednjovjekovnim načinom ocjenjivanja egoizma koje podrazumijeva striktnu osudu egoističkog djelanja.Text examines Hobbes’ understanding of egoism, especially in the context of his concept of individuality and the concept of the state of nature and civil government. Hobbes’ views are considered to be the true beginning of the modern discussion (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  5
  Utopija i njezini doprinosi suvremenim razmatranjima roda.Ana Maskalan - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (3):505-524.
  U radu se raspravlja o pojmu i povijesti utopije, pri čemu se naglasak stavlja na moderne oblike utopija rodne tematike. Iako bi se moglo reći da je utopijsko mišljenje imanentno čovjeku, danas se riječ ‘utopija’ koristi mahom u pejorativnom značenju tlapnje i/ili političke zamisli čije ostvarenje nužno vodi u neki oblik totalitarizma. Takva su određenja utopije iznikla iz etimoloških, povijesnih i idejnih nedoumica vezanih uz utopijske teorijske i praktične tvorevine. Opisujući utopiju pojmovima kritike, nade i mašte te ju vezujući (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  Suvremeni čovjek u procijepu između kartezijanskog ideala moralnosti i (post)modernog kulturnog habitusa.Dafne Vidanec - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):137-154.
  Proboj zapadne europske filozofske misli na čijem se začelju pojavljuje ime francuskog mislioca R. Descartesa za sobom je donijelo oživljavanje čovjekove svijesti – tzv. post-renesansno intelektualno buđenje koje je navijestilo i označilo početak novog – modernoga doba, koje je na spoznajnoteorijskoj razini prepoznato kao početak vladavine instrumentalnog uma, odnosno, hegemonije Descartesovog cogita.U ovome radu nastoji se istražiti, pojasniti i protumačiti ulogu i značaj cogita u odnosu na moralno djelovanje modernoga čovjeka u percepciji suvremenog i glasovitog kanadskog filozofa, teoretičara i (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  Michelangelo i novoplatonizam u renesansnoj umjetnosti – s osvrtom na svod Sikstinske kapele i Mojsija.Marko Tokić - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):33-60.
  U radu iznosimo shvaćanje da je novoplatonizam u Michelangelovom kiparstvu prisutan na dublji način nego li to shvaćaju oni koji u Michelangelovoj umjetnosti iznalaze tek simboličku ilustraciju određenog novoplatoničkog učenja. Novoplatonizam u Michelangelovoj skulpturi ne vidimo kao simboliku koja upućuje na određenu novoplatoničku teoriju. U tom bismo slučaju o novoplatonizmu u umjetnosti govorili kao o onome izvanjskom s obzirom na bit umjetničkog djela, budući da se samo nastajanje i jestvo umjetničkog djela ne temelji u postupku teorijskog razmatranja, već u (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  4
  Aspekti i implikacije Kantova pojma slobode.Emil Kušan - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (1):79-91.
  U radu se kritički osvjetljava pojam slobode u okviru filozofske misli Immanuela Kanta. Ovime se prvenstveno misli na njegov etički nauk, pa posredno i na epistemološki i estetički, koji na njega upućuju i kroz njega se utemeljuju. Cilj rada je pokazati da se sloboda, tumačena u oba svoja aspekta , dade izjednačiti s konceptima autonomije i spontaniteta. Ovim se pak putem, obzirom da je sloboda ratio essendi moralnoga zakona, može argumentirati i u korist teze o praktičkom jedinstvu slobode i (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Pironizam i relativizam: Pyrrhonism and Relativism.Filip Grgić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (4):823-841.
  U ovom se radu pokušava pokazati da postoji određena vrsta relativizma koja je spojiva sa skepticizmom Seksta Empirika. Tvrdi se da se u PH I.217–219 Protagora ne shvaća kao aletički ili epistemički relativist, nego kao relativist u minimalnom smislu riječi, te da takvo stajalište nije protivno pironizmu kako ga Sekst karakterizira u PH I. Potom se pokazuje da nam prihvaćanje toga aspekta pironizma može pomoći da objasnimo neke inače problematične relativističke zaključke što ih nalazimo u Sekstovim spisima, naročito u (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Filozofija i književnost o svijetu i čovjeku: isto a različito.Iris Vidmar - 2013 - Prolegomena 12 (2):285-313.
  Suvremeni trendovi analitičke književne estetike sve se češće suočavaju s pitanjem o tome koliko su filozofija i književnost slične, a koliko različite. Ovakvo problematiziranje proizlazi iz činjenice da postoji određeni prostor preklapanja između njih dvije, zbog kojeg se postavlja pitanje o tome što je to po čemu se one razlikuju. Jedan od načina da se na to odgovori jest da pobliže pogledamo i filozofiju i književnost, te da na taj način pokušamo pronaći neko svojstvo po kojem se razlikuju. Boran Berčić (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  61
  Gabriel Cercel: Hans-Georg Gadamer, Hermeneutische Entwürfe. Vorträge und AufsätzePaul Marinescu: Pascal Michon, Poétique d'une anti-anthropologie: l'herméneutique de GadamerPaul Marinescu: Robert J. Dostal (ed.), The Cambridge Companion to GadamerAndrei Timotin: Denis Seron, Le problème de la métaphysique. Recherches sur l'interprétation heideggerienne de Platon et d'AristoteDelia Popa: Henry Maldiney, Ouvrir le rien. L'art nuCristian Ciocan: Dominique Janicaud, Heidegger en France, I. Récit; II. EntretiensVictor Popescu: Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia percepţieiRadu M. Oancea: Trish Glazebrook, Heidegger's Philosophy of SciencePaul Balogh: Richard Wolin, Heidegger's Children. Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas and Herbert MarcuseBogdan Mincă: Ivo De Gennaro, Logos - Heidegger liest HeraklitRoxana Albu: O. K. Wiegand, R. J. Dostal, L. Embree, J. Kockelmans and J. N. Mohanty (eds.), Phenomenology on Kant, German Idealism, Hermeneutics and LogicAnca Dumitru: James Faulconer an. [REVIEW]Gabriel Cercel, Paul Marinescu, Andrei Timotin, Delia Popa, Cristian Ciocan, Victor Popescu, Radu M. Oancea, Paul Balogh, Bogdan Mincă, Roxana Albu & Anca Dumitru - 2002 - Studia Phaenomenologica 2 (1):261-313.
  Hans-Georg GADAMER, Hermeneutische Entwürfe. Vorträge und Aufsätze ; Pascal MICHON, Poétique d’une anti-anthropologie: l’herméneutique deGadamer ; Robert J. DOSTAL, The Cambridge Companion to Gadamer ; Denis SERON, Le problème de la métaphysique. Recherches sur l’interprétation heideggerienne de Platon et d’Aristote ; Henry MALDINEY, Ouvrir le rien. L’art nu ; Dominique JANICAUD, Heidegger en France, I. Récit; II. Entretiens ; Maurice MERLEAU-PONTY, Fenomenologia percepţiei ; Trish GLAZEBROOK, Heidegger’s Philosophy of Science ; Richard WOLIN, Heidegger’s Children. Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Ranjivost Identiteta I pamćenjaVulnerability of Identity and Memory.Julijana Mladenovska-Tešija & Luka Đukić - 2018 - Kairos: Evangelical Journal of Theology 12 (1):63-74.
  Ovaj je rad nastao kao rezultat diskusija koje su se vodile sa studentima Visokoga evanđeoskoga teološkog učilišta u Osijeku, u okviru kolegija Uvod u filozofiju. U radu su korišteni dijelovi eseja studenta Luke Đukića “Memorijalni centri: uloga pamćenja” koji su, u cilju dijaloga o ulozi pamćenja, umetnuti unutar teksta J. Mladenovske-Tešije. Cilj je rada ukazati na relevantnost Ricoeurova razmišljanja o pamćenju za evanđeoske kršćane, posebice imajući u vidu Kristovu smrti na Golgoti kao protunarativ. This paper was created as a (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  İsr' Sûresinde Geçen Rüya ve Lanetlenmiş Ağaç Üzerine Ehl-i Sünnet ve Şîa Tefsirlerinde Bir Literatür Taraması.İ̇brahim Yildiz - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):255-289.
  Müfessirler, İsrâ sûresinin 60. âyetinde geçen Hz. Peygamber’e gösterilen rü’yâ ve lanetlenmiş ağaç ile nelerin kastedildiği konusunda çeşitli yorumlar ileri sürmüşlerdir. Bu yorumlar incelendiğinde Ehl-i sünnet ve Şiî müfessirlerin büyük ölçüde görüş ayrılığına düştükleri görülmektedir. Her iki mezhebe mensup müfessirler, kendi görüşlerini temellendirmek üzere naklî ve aklî deliller ortaya koymuşlardır. Şiî müfessirler, gerek rü’yâ gerekse lanetlenmiş ağacı Ümeyyeoğulları olarak yorumlamışlardır. Buna karşın Ehl-i sünnet müfessirlerinin büyük bir çoğunluğu rü’yâyı İsrâ gecesi Hz. Peygamber’e gösterilen olağanüstü haller olarak, lanetlenmiş ağacı ise cehennemin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  8
  Political Imagery: Sick Philosopher and Other as Poison1 on Violence and Hypochondria.Petar Bojanic - 2008 - Filozofija I Društvo 19 (2):49-78.
  U ovom radu pokušavam da rekonstruišem Levinasovo čitanje Hegela i njegovo razumevanje nasilja , služeći se tekstovima Franza Rosenzweiga o Hegelovoj državi i Derridinom interpretacijom različitih atributa nasilja kod Emmanuel Levinasa. Interesovaće me klasifikacija nekih figura nasilja iz različitih perioda Hegelovog života i njihovi tragovi u Levinasovim tekstovima počevši od teksta 'Liberté et commandement' iz 1953. godine. Analiza slavne Hegelove analogije iz njegove Rechtsphilosophie o suverenosti i organizmu, odnosno čitanje nekih paragrafa njegove Naturphilosophie, treba da objasne vezu između totaliteta (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. La Ubiqüitat de la Imatge =.Joana Hurtado, Christian Caujolle, Joan Fontcuberta & Radu Stern (eds.) - 2008 - Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, I Mitjans de Comunicació.
  Aquest llibre recull els textos de les reflexions que van tenir lloc en l'encont re internacional SCAN (festival de fotografia), a Internet del 29 de febrer al 1 7 d'abril de 2008, i al Teatre Metropol, el dia 17 d'abril de 2008. Tres teòrics de la imatge de reconegut prestigi internacional -Christian Caujolle, Joan Font cuberta i Radu Stern- van debatre virtualment a internet i posteriorment de form a presencial a Tarragona sobre el paper de la imatge al nostre (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2015 - In Bogusław Plawgo (ed.), Współpraca Transgraniczna Małych I Średnich Przedsiȩbiorstw Jako Czynnik Rozwoju Regionalnego. Na Przykładzie Podregionu Białostocko-Suwalskiego I Podregionu Krośnieńsko-Przemyskiego W Polsce, Obwodu Zakarpackiego Na Ukrainie Oraz Obwodu Grodzieńskiego Na. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. pp. 29--85.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński, [in:] B. Plawgo, Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiȩbiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne.Tomasz Żuradzki - 2014 - In Maciej Marszałek & Waldemar Kitler (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. pp. 509-522.
  Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów zbrojnych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  69
  Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 13--36.
  A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  67
  Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 157--233.
  A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 157-233.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  3
  19. Yüzyıl Ş'irlerinden Manastırlı S'lih F'ik’in Dîv'n’ına D'ir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri.Şebnem Çambel Kalço - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):149-170.
  1835 yılında Manastır’da dünyaya gelen Sâlih Fâik Bey, Encümen-i Şuarâ şâirlerindendir. Memuriyeti nedeniyle İstanbul, Burdur, Gümüşhane gibi çeşitli illerde bulunmuştur. Biri matbû, üçü yazma olmak üzere dört eseri mevcuttur. Bunlar; Arûz-i Türkî, Elfiyye-i Seniyye fi’l-Âdâbi’l-Ahmediyye, Peymâne ve Dîvân’dır. Fâik Bey 1899 yıllında İstanbul’da vefat etmiştir. Eserleri yaşadığı dönemin dînî, siyâsî, edebî ve toplumsal özelliklerini yansıtması bakımından önemlidir. Bu çalışmada Manastırlı Sâlih Fâik Bey’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, dîvânında rastladığımız dikkate değer hususlar ile devrinin mühim dergilerinden biri olan (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  61
  Wnioski i rekomendacje.Andrzej Klimczuk & Michał Skarzyński - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 289--306.
  A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 289-306.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  40
  J.L. Austin ve I. Kant’ta Kategorik Önermeler ve Mental Nedensellik Problemleri.Atilla Akalın - 2020 - Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 3 (8):624-631.
  One of the central figures of philosophy of language- John Langshaw Austin, attributes principles of causation to the mere pragmatic language. Conversely, Kant tried to construct a “free human act” which is independent from any physical determination except its innate motivations via his well-known the phenomenal / noumenal distinction. That kind of Kantian metaphysical ground which addresses to the noumenal field, he obviously tries to establish this behavioral causation again by denying Austinian style pragmatic propositions or illocutionary acts. I claimed (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  96
  Cotard Syndrome, Self-Awareness, and I-Concepts.Rocco Joseph Gennaro - 2020 - Philosophy and the Mind Sciences 1 (1):1-20.
  Various psychopathologies of self-awareness, such as somatoparaphrenia and thought insertion in schizophrenia, might seem to threaten the viability of the higher-order thought (HOT) theory of consciousness since it requires a HOT about one’s own mental state to accompany every conscious state. The HOT theory of consciousness says that what makes a mental state a conscious mental state is that there is a HOT to the effect that “I am in mental state M.” I have argued in previous work that a (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  26
  The Analytic Pragmatist Conception of the A Priori: C. I. Lewis and Wilfrid Sellars.James O'Shea - 2018 - In Maria Baghramian & Sarin Marchetti (eds.), Pragmatism and the European Traditions: Encounters with Analytic Philosophy and Phenomenology Before the Great Divide. London: Routledge. pp. 203–227.
  ABSTRACT: It is a familiar story that Kant’s defence of our synthetic a priori cognition in the Critique of Pure Reason suffered sharp criticism throughout the extended philosophical revolutions that established analytic philosophy, the pragmatist tradition, and the phenomenological tradition as dominant philosophical movements in the first half of the twentieth century. One of the most important positive adaptations of Kant’s outlook, however, was the combined analytic and pragmatist conceptions of the a priori that were developed by the American philosophers (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. I, Me, Mine: Back to Kant and Back Again. [REVIEW]Dennis Schulting - 2019 - Philosophical Review 128 (1):107-111.
  review of Béatrice Longuenesse latest book on Kant and self-consciousness I, Me, Mine (Oxford 2017).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. What Type of Type I Error? Contrasting the Neyman–Pearson and Fisherian Approaches in the Context of Exact and Direct Replications.Mark Rubin - forthcoming - Synthese:1-26.
  The replication crisis has caused researchers to distinguish between exact replications, which duplicate all aspects of a study that could potentially affect the results, and direct replications, which duplicate only those aspects of the study that are thought to be theoretically essential to reproduce the original effect. The replication crisis has also prompted researchers to think more carefully about the possibility of making Type I errors when rejecting null hypotheses. In this context, the present article considers the utility of two (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000