19 found
Order:
 1.  10
  Melancholia I Katastrofa W Barokowym Dramacie Żałobnym.Rafał Michalski - 2018 - Ruch Filozoficzny 74 (2):45.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  30
  Transcendental Elements in the Philosophy of Helmuth Plessner.Rafał Michalski - 2013 - Dialogue and Universalism 23 (2):7-24.
  The essay reviews references to Immanuel Kant’s transcendental philosophy in the work of Helmuth Plessner. First discussed is the Krisis der transzendentalen Wahrheit im Anfang, in which Plessner effects a critique of the transcendental method and shows that overcoming its crisis requires philosophy to rigorously restrict the applicability of theory to the experimental sphere and put it up for judgment by the tribunal of practical reason. Next under scrutiny is Plessner’s programmatic text in philosophical anthropology, in which he strives to (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. List Józefa Bychowca O wojnie i przeznaczeniu żołnierza (Ein Brief von Józef Bychowiec Über den Krieg und die Bestimmung des Soldaten, Übersetzung R. Michalski) w opracowaniu M. Żelaznego i R. Michalskiego. [REVIEW]Mirosław Żelazny & Rafał Michalski - 2007 - Filo-Sofija 7 (1(7)):255-277.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  11
  Antropologia filozoficzna w Trzeciej Rzeszy.Rafał Michalski - 2009 - Filo-Sofija 9 (9):155-172.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Arnold Gehlen’s Anthropological Theory of Institution.Rafał Michalski - 2018 - Dialogue and Universalism 28 (4):177-193.
  The article reconstructs main assumptions and the theoretical context of Arnold Gehlen’s conception of institution. I argue that this conception is mainly a theory of action. At its centre Gehlen sets not so much specific institutions but rather specific forms of human activity that bring to life the over-individual normative structures. He describes them by means of a series of categories which, in his opinion, have a universal character. We do not find any genealogical analyzes here, but only a constellation (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  25
  Antyczne źródła pojęcia \"mimesis\".Rafał Michalski - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):45-64.
  Author: Michalski Rafał Title: ANCIENT SOURCES OF MEANING OF THE TERM “MIMESIS” (Antyczne źródła pojęcia mimezis) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 45-64 Keywords: ‘MIMESIS’, PLATO, PYTHAGORAS Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In this article I show the evolution of meaning of the term ‘mimesis’ in ancient Greece. I distinguish its two basic meanings: copying (imitation) and expression. The older meaning (mimesis as expression) comes from the Pythagorean tradition, (...)
  No categories
  Direct download (7 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  34
  Bemerkungen zu Hannah Arendts Theorie der Revolution.Rafał Michalski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (1):233-253.
  . Uwagi na temat teorii rewolucji Hanny Arendt Niniejszy artykuł zawiera krytyczny komentarz do teorii rewolucji Hannah Arendt. W pierwszej części artykułu zostaną omówione główne kategorie, za pomocą których filozofka definiuje istotę każdej rewolucji: polityka, wolność publiczna, demokracja bezpośrednia, działanie jako praxis, system rad, nowość, pluralizm. W drugiej części wskazane zostaną deficyty argumentacyjne, które można sprowadzić do dwóch punktów: ukrytej irracjonalności pojęcia tego, co polityczne oraz zbyt ostrego przeciwstawienia demokracji bezpośredniej i parlamentarnej.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Estetyczne wątki w antropologii filozoficznej Arnolda Gehlena.Rafał Michalski - 2013 - Studia Z Historii Filozofii 4 (1):163-186.
  The author of the article reconstructs the aesthetic motives in Arnold Gehlen’s project of philosophical anthropology. The first part of the essay presents the process of emerging of artistic creativity from ritual-presenting actions. In the second part author elaborates the conception of abstract art, which Gehlen treats as a specific laboratory in which artists explore the possibilities of deep, previously undiscovered layers of human perception.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Gra żałości – alegoria w barokowym dramacie żałobnym.Rafał Michalski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (3):25.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Hipermoralność a Pluralizm Etyczny – Perspektywa Antropologiczna.Rafał Michalski - 2013 - Ruch Filozoficzny 70 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Heiner F. Klemme, \"David Hume zur Einführung\", Junius Verlag, Hamburg 2007, ss. 192.Rafał Michalski - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  9
  Humanitaryzm jako hipertrofia moralności – ujęcie antropologiczne Arnolda Gehlena.Rafał Michalski - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):75.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  Kant a Rewolucja Francuska – przyczynek do teorii politycznego entuzjazmu.Rafał Michalski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (3):159-185.
  Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia pojęcia politycznego entuzjazmu, za pomocą którego Immanuel Kant wyraził stosunek do rewolucji francuskiej. Entuzjazm jako czysto rozumowy afekt, a nie jako kolektywnie przeżywana, irracjonalna euforia, pełni w rozważaniach królewieckiego filozofa ważną heurystyczną funkcję. Pozwala mu bowiem uzasadnić pozytywne znaczenie rewolucji, która na poziomie empirycznych faktów okazała się godną moralnego potępienia eskalacją przemocy. W pierwszej części przedstawiono definicję polityki, przydatne w dalszej analizy kategorii entuzjazmu. Głównym punktem odniesienia jest tu teoria polityczna Hannah Arendt. W drugiej części (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  10
  Koncepcja idei językowych we wczesnej filozofii Waltera Benjamina.Rafał Michalski - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)):209-224.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  15
  Paradoksy freudowskiej teorii wyparcia. Część I.Rafał Michalski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):179-208.
  Artykuł podejmuje próbę rekonstrukcji teorii wyparcia Sigmunda Freuda. Punktem wyjścia jest wykazanie sprzeczności pomiędzy dwoma odmiennymi ujęciami wyparcia: według pierwszego z nich, wyparcie polega na całkowitym wykluczeniu patogennego impulsu z obszaru świadomości, według drugiego zaś, wyparcie pozbawia odrzucany impuls energii emocjonalnej, ale nie odcina go od świadomości. W dalszej części artykułu omówione są paradoksy, które pojawiają się w topicznym i ekonomicznym modelu psychiki.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  13
  Paradoksy freudowskiej teorii wyparcia Część II.Rafał Michalski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):209-241.
  Druga część artykułu omawia paradoksy teorii wyparcia w kontekście zakłóceń językowych oraz na przykładzie nerwicy natręctw. W obydwu przypadkach wykażemy sprzeczność polegającą na tym, że nieświadome wyparcie zostaje dokonane przez świadome Ja. Następnie analizie poddana zostaje koncepcja pierwotnego wyparcia oraz oparte na niej rozróżnienie między procesem wtórnym i pierwotnym. Na zakończenie podjęta zostanie problematyka utrwalenia w kontekście teorii seksualności i nerwicy pourazowej.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  14
  Rozważania wokół platońskiej koncepcji śmiechu.Rafał Michalski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 6 (4):149-174.
  The purpose of this article is a critical reconstruction of the Platonic conception of laughter, which is presented primarily in Republic and Philebus. A comic quality calls, in his opinion, to lower emotions, it throws human mind out of balance and undermines the prevailing order of values. The philosopher associates a laughter with the feeling of envy, which comes down to the joy of humiliating of someone weaker. The comic envy - as opposed to passive jealousy - almost automatically leads (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  12
  The Origins of Linguistic Anthropology.Rafał Michalski - 2016 - Dialogue and Universalism 26 (3):77-94.
 19.  17
  W poszukiwaniu \"rajskich imion\" - antropologia filozoficzna wobec problemu genezy języka.Rafał Michalski - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)):101-117.
  Author: Michalski Rafał Title: IN SEARCH OF PARADISIAC NAMES – PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY AND THE PROBLEM OF ORIGIN OF LANGUAGE (W poszukiwaniu „rajskich imion” – antropologia filozoficzna wobec problemu genezy języka) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages: 101-117 Keywords: WALTER BENJAMIN, HERDER, GEHLEN, ORIGINS LANGUAGE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The article deals with the problem of origin of an individual, particular speech and its relation to the language of (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark