Results for 'Raissa K. Mathura'

987 found
Order:
 1.  65
  Artifact characterization and mitigation techniques during concurrent sensing and stimulation using bidirectional deep brain stimulation platforms.Michaela E. Alarie, Nicole R. Provenza, Michelle Avendano-Ortega, Sarah A. McKay, Ayan S. Waite, Raissa K. Mathura, Jeffrey A. Herron, Sameer A. Sheth, David A. Borton & Wayne K. Goodman - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16:1016379.
  Bidirectional deep brain stimulation (DBS) platforms have enabled a surge in hours of recordings in naturalistic environments, allowing further insight into neurological and psychiatric disease states. However, high amplitude, high frequency stimulation generates artifacts that contaminate neural signals and hinder our ability to interpret the data. This is especially true in psychiatric disorders, for which high amplitude stimulation is commonly applied to deep brain structures where the native neural activity is miniscule in comparison. Here, we characterized artifact sources in recordings (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  10
  La sculpture de MathurāLa sculpture de Mathura.Ananda K. Coomaraswamy & J. Ph Vogel - 1931 - Journal of the American Oriental Society 51 (1):54.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  17
  Resenha Filosofando no Cinema: 25 filmes para entender o Desejo.Raíssa Marcelli Rocha - 2017 - Cadernos Do Pet Filosofia 8 (15):74-76.
  A obra aqui analisada pertence ao professor, ensaísta e filósofo Ollivier Pourriol, conferencista francês, cujas temáticas dos seus projetos circundam a relação entre filosofia e cinema. Esta obra, em específico, aborda o desejo no cinema. Dialogando as narrativas cinematográficas que abordam o desejo e pontuando entre filosofia e cinema os conceitos que se expressam nas imagens.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  22
  ZILLES, Urbano. O racional e o místico em Wittgenstein. 2ºed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1994, p.96.Raíssa Marcelli Rocha - 2016 - Cadernos Do Pet Filosofia 7 (14):104-106.
  A obra "O racional e o místico em Wittgenstein" é uma das obras do professor Urbano Zilles, da PUC-RS, que tem a finalidade de mostrar um panorama da filosofia de Ludwig Wittgenstein com leitura e análise de suas principais obras: Tractatus Lógicus-philosophicus e Investigações Filosóficas.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  The Brazilian Presidential Election of 2018 and the relationship between technology and democracy in Latin America.Raíssa Mendes Tomaz & Jerzui Mendes Torres Tomaz - 2020 - Journal of Information, Communication and Ethics in Society 18 (4):497-509.
  PurposeThe purpose of this paper selected by ICIL 2019 committee in Rome is to demonstrate the current importance of the internet in the protection of democracy in developting countries.Design/methodology/approachIt is intended to make a comparison with the growing and current phenomenon of Brazilian disinformation with other contemporary phenomena related to new technologies through literature review methodology.FindingsThe Brazilian elections in 2018 represent an authentic model in a post-Cambridge Analytical phase where the myth of the sanctity of data has been broken. The (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  33
  Modulation of Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor by a Single Dose of Ayahuasca: Observation From a Randomized Controlled Trial.Raíssa Nóbrega de Almeida, Ana Cecília de Menezes Galvão, Flávia Santos da Silva, Erick Allan dos Santos Silva, Fernanda Palhano-Fontes, João Paulo Maia-de-Oliveira, Lobão-Soares Barros de Araújo, Bruno Lobão-Soares & Nicole Leite Galvão-Coelho - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Antik Yunan’da Mitos-Logos İlişkisi: Thales’in Arkhe Sorununa Bakışının Mitos Açısından Değerlendirilmesi.Musa Yanık - 2020 - Ibad Sosyal Bilimler Dergisi 3 (7):863-281.
  Mitos ve Logos kavramları Antik Yunan uygarlığında söz kavramına karşılık gelen sözcükleri karşılamak için kullanılmıştır. Felsefe tarihinin başlangıcı için yapılan tanımlamalarda ise mitos kavramının yerine logos kavramının tercih edilmesi iki kavram arasında bir farklılığı ortaya koymak için yapılmaktadır. Bu ayrımın nedeni ise mitos’un daha çok dinsel içerikle anılması logos’un ise içerisinde bir tür akılsallık barındırması şeklindeki yorumlarda kendini göstermektedir. Ancak söz konusu ayrımın ilk doğa filozofu/ilk felsefeci olarak nitelendirilen Thales için geçerli olup olmadığı geçmişte olduğu gibi günümüzde de halen tartışılmaktadır. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Communication Stereotypes in Interpersonal Communication.Raissa Dragneva - 1992 - Communications 17 (3):397-408.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Intergender Communication Stereotypes.Raissa Dragneva - 1992 - Communications 17 (1):91-102.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  36
  Doğal Teoloji ve Doğal Din (Stanford Felsefe Ansiklopedisi).Musa Yanık, Andrew Chignell & Derk Pereboom - 2024 - Öncül Analitik Felsefe Dergisi. Translated by Musa Yanık.
  “Doğal din” terimi, bazen doğanın kendisinin ilahi olduğu bir panteistik doktrine atıfta bulunur. “Doğal teoloji” terimi ise aksine, başlangıçta gözlemlenen doğal gerçekler temelinde (ve bazen) Tanrı’nın varlığını savunmaya yönelik projeye atıfta bulunur. Bununla birlikte çağdaş felsefede, hem “doğal din” hem de “doğal teoloji” genel olarak, dinî veya teolojik konuları araştırmak için insana, “doğal” olan bilişsel yetilerini – akıl, algı, içgözlem- kullanma projesini ifade eder. Doğal din veya teoloji, mevcut anlayış üzerine, doğayla ilgili ampirik araştırmalarla sınırlı olmamakla birlikte ayrıca panteistik bir (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  34
  History of Epistemic Communities and Collaborative Research.K. Brad Wray - 2001 - In James Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (Second Edition). Elsevier. pp. 867-872.
  Studies of epistemic communities and collaborative research in the social sciences have deepened the understanding of how science works, and more specifically how the social dimensions of scientific practice both enable and impede social scientists in realizing their epistemic goals. Two types of studies of epistemic communities are distinguished: general theories of epistemic communities aim to construct accounts of theoretical change applicable to all social scientific specialties, whereas historical studies emphasize the contingencies that affect specific social scientific disciplines, subfields, or (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Bradleyan idealism and philosophical materialism.K. M. Ziebart - 2019 - In Philip MacEwen (ed.), Idealist Alternatives to Materialist Philosophies of Science. Leiden: BRILL.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Modal Ontolojik Argümanlar.Musa Yanık - 2024 - Oncul Analitik Felsefe Dergisi 1.
  Modal ontolojik argüman, Tanrı’nın varlığını sadece bilfiil gerçek olan bu dünyada değil, bütün mümkün dünyalarda göstermeye yönelik bir argümandır. Anselm’in (1033-1109) Proslogion adlı eserinin 3. bölümünde “kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen” şeklinde tanımlanan; Tanrı’nın var olmamasının da düşünülemeyeceğini, bu yüzden de varolmamasının imkansızlığı üzerinde kurulu yeni bir argüman bulunduğunu öne süren bazı araştırmacılar, bu argümanı mümkün dünyalar semantiği yardımıyla formüle edip, “modal ontolojik argüman” şeklinde adlandırmışlardır. Çok farklı şekillerde formüle edilmiş bu argüman kabaca Tanrı’nın mümkünse zorunlu olması, dolayısıyla bilfiil gerçek olan (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. REFORMCU EPİSTEMOLOJİ: TEMEL UNSURLAR, İTİRAZLAR VE YENİ BAKIŞ AÇILARI.Musa Yanık - 2023 - Felsefe Dünyasi 1 (78):219-260.
  Çağdaş epistemoloji içerisinde, dışsalcı, güvenilirci ve erdeme dayalı epistemolojik tartışmaların bir benzerini, dini epistemoloji içerisinde etkili bir şekilde yer edinen ve reformcu epistemoloji olarak bilinen yaklaşım üzerinden görebilmek mümkündür. Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff ve William Alston gibi filozofların öne çıktığı bu yaklaşımın ana iddiası, kanıta ya da argümana dayanmaksızın, Tanrı’nın varlığına inanmanın bütünüyle doğru, rasyonel, makul ve güvenilir olacağı şeklindeki bir tezdir. Kanıtın, gerekçelendirme için zorunlu bir koşul olmadığı fikri, algısal deneyimlerin gerekçelendirilmesine benzer şekilde, dini deneyimlerin de öyle olduğu ve (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Asymmetric mislocalisation of a visual flash ahead of and behind a moving object.K. Watanabe - 2004 - In Robert Schwartz (ed.), Perception. Malden Ma: Blackwell. pp. 162-162.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  Pivotal strategies for the educational leader: the importance of Sun Tzu's The art of war.Ovid K. Wong - 2008 - Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Education.
  The Art of War application to education is about solving problems to improve student and school success. The Art of War describes the significance of a leader and his knowledge and prudent application of the strategies. At the core of theses strategies is the non-negotiable moral purpose of the leader to be reinforced by other fine qualities as wisdom, commitment, discipline, and courage.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Kuhn and the History of Science.K. Brad Wray - 2019 - In M. Fricker, N. J. L. L. Pedersen, D. Henderson & P. J. Graham (eds.), The Routledge Handbook of Social Epistemology. Routledge. pp. 40-48.
  The article examines Thomas Kuhn's work in the history of science with special attention to its relevance to subsequent developments in social epistemology. The article begins with a discussion of Kuhn's historical work, and the so-called historical turn in philosophy of science. It then examines Kuhn's views on textbook science, followed by an analysis of Kuhn's views on the relationship between the history of science and the philosophy of science. Then it discusses Kuhn's contributions to our understanding of the social (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Tanrı, Özgürlük ve Kötülük.Alvin Plantinga & Musa Yanık - 2022 - Ankara, Türkiye: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  Ateistler, kötülük probleminin Tanrı’nın varlığı aleyhine en güçlü argüman olduğu konusunda hâlâ ısrarcılar. Felsefe tarihine baktığımızda da Epikuros’tan Hume’a ve yakın dönemde Mackie’ye kadar uzanan bir yelpazede çeşitli düşünürler tarafından bu konuda birçok eleştirinin dile getirildiğini görmek mümkün. Plantinga bu çalışmasında felsefe tarihinin en köklü sorunlarından biri olan ‘Tanrı’nın varlığı sorusu’nu cevaplamaya çalışmakla kalmayıp felsefi bir yöntem ve soruşturmanın nasıl olması gerektiği konusunda muhteşem bir örnek de sunmaktadır. Plantinga, bu kitabıyla bizi, felsefe tarihinin en temel ilkelerinden birini hatırlamaya çağırıyor: var (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  33
  Quasi stable outcomes in the assignment game.Raïssa-Juvette Samba Zitou & Rhonya Adli - 2012 - Theory and Decision 72 (3):323-340.
  There is a great deal of literature on matching, theoretical, and empirical, concerning stable assignments and mechanisms that achieve them. The starting point of this study is an interesting question about assignment procedures: given a situation where some agents (the senior workers) on one side have a priority status, which changes the classical theory. The core of game may not be stable. We prove the existence of a quasi stable constrained core. This constrained core may not be a lattice but (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Epistemik Güvenilircilik ve Alvin Plantinga’da Tanrı İnancının Güvenilirliği Sorunu.Musa Yanık - 2020 - Din Ve Felsefe Araştırmaları Dergisi 3 (6):181-208.
  Güvenilirci (reliabilist) bilgi teorisi, çağdaş epistemik gerekçelendirme kuramları içerisinde, dışsalcı (externalist) kuramın bir türü olarak kendisine yer bulmaktadır. Kısaca, bir inancı gerekçelendiren şeyin o inancın oluşturulduğu sürecin güvenilirliği olduğunu öne süren bu yaklaşım, bu bilişsel süreçleri özne dışı unsurlara bağladığı içinde dışsalcı bir pozisyonda yer almaktadır. Bu bilgi teorisinin tam karşı konumunda yer alan içselci (internalist) bilgi teorisi ise, özne merkezli bir yaklaşımla, doğru inancı gerekçelendirecek yöntemin, kişinin kendi zihinsel yapısından yola çıkarak, belli kognitif süreçler sonucunda ulaşılabileceğini öne sürmektedir. Epistemik (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. İslam İnancını Erdem Epistemolojisi Üzerinden Anlamak.Musa Yanık - 2022 - Dem Yayınları 1:95-113.
  Epistemolojik olarak bilgiye başvuran ve bilme faaliyetinde bulunan insanın, Kur’an’da önemli bir yeri vardır. Buradaki bilme faaliyetini, salt teolojik bir buyruk olarak, yani Allah’ı bilmek olarak değil, doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında hem teorik hem de ahlaki bir farklılık olarak anlamak ve Kur’an'da insana epistemik özellikler atfedildiğini ve böylece insanın epistemik başarılarından dolayı övüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir önermeye yönelik olarak rasyonel bir tutum benimseyen, yani bilen özne ile bu faaliyette isteyerek ve istemeyerek giren kişinin durumu (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  ‘Dead white men’ and classics - (d.) Zuckerberg not all dead white men. Classics and misogyny in the digital age. Pp. VIII + 270. Cambridge, ma and London: Harvard university press, 2018. Cased, £20, €25, us$27.95. Isbn: 978-0-674-97555-2. [REVIEW]Mathura Umachandran - 2020 - The Classical Review 70 (1):271-273.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Hristiyan Eskatolojsindeki Diriliş İnancının Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi.Musa Yanık - 2020 - Din Ve Felsefe Araştırmaları Dergisi 3 (5):64-94.
  Hristiyan inancı içerisinde merkezi konuma sahip olan mevzulardan birisi de, İsa’nın ölümünden üç gün sonra diriltildiğine yönelik olan inançtır. Hristiyan eskatolojisinin de dayanak noktasını oluşturan bu mevzu, dinler tarihi ya da teoloji gibi disiplinlerin içerisinde tartışıldığı gibi, çeşitli Hristiyan düşünürlerce, din felsefesi disiplini içerisinde de tartışılmıştır. Din felsefesi açısından bakıldığında, konunun merkezi konumda olması, bu mevzunun rasyonel bir zeminde tartışılıp tartışılamayacağını da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, özellikle din felsefesi içerisinde birçok Hristiyan düşünür tarafından konu ele alınmış ve farklı çevrelerce de (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Dini Epistemoloji Nedir?Musa Yanık - 2022 - İstanbul, Türkiye: Düşün Yayıncılık.
  Dini epistemoloji, teistik inançların rasyonel zeminde gerekçelendirilme yollarını arayan, çağdaş epistemolojinin bir alt dalıdır. Musa Yanık, bu kitapta günümüzdeki en güçlü yaklaşım olan reform epistemolojisinden güvenilircilik bakış açısıyla yani “daha yüksek bir olasılıkla doğru olması yönünden” İslam inancının rasyonelliğini ortaya koymakta ve uygulamalı dini epistemolojinin sağlam ve cesur bir örneğini sergilemektedir. (Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir) -/- Epistemoloji topyekûn insan zihnini biçimlendirme ve inanç da dahil olmak üzere bilişsel faaliyetleri yönlendirme potansiyeline sahip bir alandır. Zira Allah’ın varlığı, birliği, nübüvvet ve (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Tanrı ve Diğer Zihinler.Musa Yanık & Alvin Plantinga - 2024 - Ankara: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  “1950’li yıllarda dönemin büyük felsefecileri arasında dinsel inancı savunan bir kişi bile yoktu. 1990’lı yıllarda Yale’den UCLA’ya, Oxford’dan Heidelberg’e kadar birçok yerde insanın manevi yanını savunan ve geliştiren yüzlerce kitap yazılacak, sel olup akacaktı. Aradaki 40 yıllık süre zarfındaysa sadece ve sadece Alvin Plantinga vardı.” Kelly James Clark Tanrı’nın veya tanrıların varlığı sorusu felsefenin ezeli sorularından biri olagelmişse de Nietzsche’nin Tanrı’nın ölümünü ilan ettiği günden bu yana onu doğrularcasına yaşanan acılar, savaşlar, kötülükler bu konudaki tartışmaların sesini uzun süre bastırdı. Ama (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Tanrı Var mı?Musa Yanık & W. David Beck - 2024 - Ankara: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  Tarihte herhalde çok az soru Tanrı’nın varlığı sorusu kadar sık sorulmuş, çok yanıtlanmış ve verilen birbirinden farklı onca yanıta rağmen kesin bir sonuca ulaştırılamayıp tartışılmaya devam etmiştir. Yine de geçmişe dönüp baktığımızda bu soruya verilen farklı yanıtların farklı uygarlıkların inşa edilmesine, bazılarının yıkılmasına, acımasız çatışmalara ve her şeye rağmen kucaklaşmalara da vesile olduğunu görüyoruz. Tanrı var mı? Varsa onu nasıl bilebiliriz? Tanrı yoksa her şey mubah mı? İnsan aklı ilahi olanı kavrayabilir mi? Tanrı’nın varlığı ahlaklı olmanın şartı mı? Evren akıllı (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  44
  The Relationship between scientific psychology and common sense psychology.K. W. Wilkes - 1993 - In Scott M. Christensen & Dale R. Turner (eds.), Folk psychology and the philosophy of mind. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum. pp. 167--187.
 28. Dini Epistemoloji: Alvin Plantinga Örneği.Musa Yanık - 2019 - Dissertation, Ondokuz Mayis Universitesi
  Alvin Plantinga, analitik felsefe düşüncesi içerisinde yetişmiş ve bu gelenek içinde teistik din felsefesinin oluşumuna katkıda bulunmuş bir filozoftur. Ayrıca teizmin savunusu için yaptığı çalışmalarla, çeşitli üniversitelerden aldığı onur ödülleri ve 2017 yılında kazandığı Templeton Prize ödülüyle, haklı bir üne kavuşmuş bir şahsiyettir. Bu çalışmayı yapmamızdaki en önemli amaç, Plantinga’nın dini epistemoloji üzerine yaptığı çalışmaları analiz edip bu düşüncelerinin ardalanına dair bir tespitte bulunmaktır. Bu çalışmada yararlandığımız öncelikli kaynaklar, Plantinga’nın Nicholas Wolterstorff ile birlikte kaleme aldığı “Faith and Rationality” adlı eser (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Hyŏndae munye sajoron.Hŭi-sŏk Yang - 1982 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Chayu Munʼgo.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. The very idea of a critical social science: a pragmatist turn.Stephen K. White - 2004 - In Fred Rush (ed.), The Cambridge companion to critical theory. New York: Cambridge University Press. pp. 310-335.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 31.  27
  In the Shadow of Hourani: Thinking Islamic Ethics in the 21st Century.Raissa A. Von Doetinchem de Rande - 2023 - Journal of Religious Ethics 51 (2):225-235.
  The present article proceeds in three parts: first, I describe George F. Hourani's approach and its continued relevance in the study of Islamic ethics. Next, I demonstrate the weaknesses of Hourani's approach, particularly his commitment to mapping Islamic thought anachronistically onto a menu of “isms” derived from modern ethical theory. To highlight the urgency of reexamining Hourani's approach and influence, I also demonstrate how scholars' continued reliance upon Hourani perpetuates the limitations of his approach in the study of Islamic ethics (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Threat priming diminishes the gaze cueing effect.Manman Zhai & Jari K. Hietanen - forthcoming - Cognition and Emotion.
  Gaze cueing effect (GCE) refers to attention orienting towards the gazed-at location, characterised by faster responses to gazed-at than non-gazed-at stimuli. A previous study investigated the effects of affective priming on GCE and reported that threatening primes enhanced GCE. However, it remains unknown whether the threat or heightened arousal potentiated GCE. We investigated how highly arousing threatening and positive primes, compared to low arousing neutral primes modulate GCE. After a brief exposure to an affective prime (pictures of threat or erotica) (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  14
  Making Sense of Tantric Buddhism: History, Semiology, and Transgression in the Indian Traditions.Christian K. Wedemeyer - 2012 - Columbia University Press.
  _Making Sense of Tantric Buddhism_ fundamentally rethinks the nature of the transgressive theories and practices of the Buddhist Tantric traditions, challenging the notion that the Tantras were "marginal" or primitive and situating them instead--both ideologically and institutionally--within larger trends in mainstream Buddhist and Indian culture. Critically surveying prior scholarship, Wedemeyer exposes the fallacies of attributing Tantric transgression to either the passions of lusty monks, primitive tribal rites, or slavish imitation of Saiva traditions. Through comparative analysis of modern historical narratives--that depict (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 34.  8
  Making Sense of Tantric Buddhism: History, Semiology, and Transgression in the Indian Traditions.Christian K. Wedemeyer - 2012 - Cambridge University Press.
  _Making Sense of Tantric Buddhism_ fundamentally rethinks the nature of the transgressive theories and practices of the Buddhist Tantric traditions, challenging the notion that the Tantras were "marginal" or primitive and situating them instead -- both ideologically and institutionally -- within larger trends in mainstream Buddhist and Indian culture. Critically surveying prior scholarship, Wedemeyer exposes the fallacies of attributing Tantric transgression to either the passions of lusty monks, primitive tribal rites, or slavish imitation of Saiva traditions. Through comparative analysis of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 35.  6
  AHLAK, İKTİSAT VE BİLİM: ADAM SMİTH FELSEFESİNE GİRİŞ. [REVIEW]Musa Yanık - 2020 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1):169-171.
  Gökhan Murteza, “Ahlak, İktisat ve Bilim: Adam Smith Felsefesine Giriş” isimli eserinde genellikle İktisat disiplininin birçok farklı konusunu felsefi açıdan tartışmaya açmıştır. Murteza’nın bu eseri, devleti ve toplumu ilgilendiren bu araştırma alanının, A. Smith ile birlikte bir bilim dalı olarak görülmeye başlanmasının sonucunda, gerçekten ahlaki olanı içerip içermediği problemi üzerinde durmaktadır.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  20
  An exceptional Sage and the need for the Messenger: The politics of fiṭra in a 12th-century tale.Raissa A. von Doetinchem de Rande - 2019 - Arabic Sciences and Philosophy 29 (2):207-226.
  RésuméCet article part d'une lecture inhabituelle, inégalitaire, du terme fiṭra dans le Ḥayy ibn Yaqẓān d'Ibn Ṭufayl ; cette lecture modifie de façon conséquente notre compréhension de l'ensemble de l’œuvre. Nous verrons qu’à des moments cruciaux de la démonstration, il n'utilise le terme fiṭra que pour décrire la capacité des êtres à raisonner, ce qui implique qu'un fossé divise l'humanité et défie les acceptions ordinairement égalitaires de la fiṭra. Ce fossé éclaire, selon moi, les implications politiques du conte. Alors qu'Ibn (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  87
  Political theory and postmodernism.Stephen K. White - 1991 - New York: Cambridge University Press.
  Postmodernism has evoked great controversy and it continues to do so today, as it disseminates into general discourse. Some see its principles, such as its fundamental resistance to metanarratives, as frighteningly disruptive, while a growing number are reaping the benefits of its innovative perspective. In Political Theory and Postmodernism, Stephen K. White outlines a path through the postmodern problematic by distinguishing two distinct ways of thinking about the meaning of responsibility, one prevalent in modern and the other in postmodern perspectives. (...)
 38. Kiraṇāvalīrahasyam.Mathurānātha Tarkavāgīśa - 1981 - Vārāṇasī: Nideśakaḥ, Anusandhānasaṃsthānasya, Sampūrṇānandasaṃskr̥taviśvavidyālaye. Edited by Gaurīnātha Śāstrī & Udayanācārya.
  Supercommentary on the Dravyaprakaraṇa portion of Udayanācārya's Kiraṇāvalī, commentary on Praśastapādācārya's Padārthadharmasaṅgraha, basic Vaiśeṣika work; from the neo-Nyāya point of view in Hindu philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Māthurīpañcalakṣaṇī: Nepāladeśīyena Śrīmadumānāthopādhyāyena viracitayā Vyāpticandrikākhyayā vyākhyayā sahitā: Śrīhariharaśāstrisaṅkalitapañcalakṣaṇīmāthurīkroḍapatreṇa ca samalaṅkr̥tam ; tathā, Māthurīsiṃhavyāghralakṣaṇam: Paṃ. Śrīharirāmaśuklaviracitavyākhyayā sahitaṃ saṃśodhitañca.Mathurānātha Tarkavāgīśa - 1930 - Vārāṇasī, Bhārata: Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna. Edited by Harirāma Śukla, Harihara Śāstri, Umānāthopādhyāya & Gaṅgeśa.
  Portions, dealing with the definition of invariable concomitance (vyāpti), from the commentary on Tattvacintāmaṇi, basic work of the neo-Nyāya school in Hindu philosophy, by Gaṅgeśa, 13th cent.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Māthurī.Mathurānātha Tarkavāgīśa - 1969
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Vyāptipañcakarahasyam ; Siṃhavyāghralakṣaṇarahasyaṃ ca.Mathurānātha Tarkavāgīśa - 1928 - Vārāṇasī, Bhārata: Caukhambhā Saṃskr̥ta Saṃsthāna. Edited by Ḍhunḍhirāja Śāstri, Śivadattamiśra Gauḍa & Gaṅgeśa.
  Commentary on Anumānakhaṇḍa in the Tattvacintāmaṇi, 13th century basic work of the neo-Nyāya school in Hindu philosophy, by Gaṅgeśa; portions dealing with definition of invariable concomitance (vyāpti).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  35
  The moral experiences of pediatric nurses in Brazil: Engagement and relationships.Raissa Passos dos Santos, Eliane Tatsch Neves & Franco Carnevale - forthcoming - Nursing Ethics:096973301775374.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  70
  Feminism and ancient philosophy.Julie K. Ward (ed.) - 1996 - New York: Routledge.
  An important volume connecting classical studies with feminism, Feminism and Ancient Philosophy provides an even-handed assessment of the ancient philosophers' discussions of women and explains which ancient views can be fruitful for feminist theorizing today. The papers in this anthology range from classical Greek philosophy through the Hellenistic period, with the predominance of essays focusing on topics such as the relation of reason and the emotions, the nature of emotions and desire, and related issues in moral psychology. The volume contains (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 44. Why literary devices matter.Lorraine K. C. Yeung - 2021 - Polish Journal of Aesthetics 60 (1):19-37.
  This paper investigates the emotional import of literary devices deployed in fiction. Reflecting on the often-favored approach in the analytic tradition that locates fictional characters, events, and narratives as sources of readers’ emotions, I attempt to broaden the scope of analysis by accounting for how literary devices trigger non-cognitive emotions. I argue that giving more expansive consideration to literary devices by which authors present content facilitates a better understanding of how fiction engages emotion. In doing so, I also explore the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  9
  Talking a good game: inquiries into the principles of sport.Spencer K. Wertz - 1991 - Dallas: Southern Methodist University Press.
 46.  39
  BML revisited: Statistical physics, computer simulation, and probability.Raissa M. D'Souza - 2006 - Complexity 12 (2):30-39.
 47.  18
  “Os Colunas do Maranhão”: teias de intrigas em uma “remota província” do Brasil Império.Raissa Gabrielle Vieira Cirino - 2018 - Dialogos 22 (2):76.
  Inseridos em um quadro de instabilidades latentes marcado pela oposição entre “portugueses” e “brasileiros”, os sujeitos políticos do Maranhão se organizaram por diferentes vias para legitimar suas reivindicações por acesso aos empregos da administração imperial e ao erário provincial. Além das discussões em botequins, nas praças e instituições criadas após o processo de Independência no Maranhão, a suposta atuação da sociedade secreta Colunas do Trono e do Altar chamou a atenção. Através de uma interessante denúncia, averiguaremos a atuação de vários (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  50
  On referring to Gestalts.Olav K. Wiegand - 2010 - In Mirja Hartimo (ed.), Phenomenology and mathematics. London: Springer. pp. 183--211.
 49.  6
  Stanovlenie nauchnogo znanii︠a︡: gnoseologicheskie aspekty.A. V. Zvedeni︠u︡k - 1989 - Tashkent: Izd-vo "Fan" Uzbekskoĭ SSR. Edited by Zh Tulenov.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Aristotle on Philia: The Beginning of a Feminist Ideal of Friendship.Julie K. Ward - 1996 - In Feminism and ancient philosophy. New York: Routledge. pp. 155-71.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
1 — 50 / 987