5 found
Order:
 1. Filozoficzne i psychospołeczne uwikłania pojęcia odpowiedzialności.Regina Borowik - 2002 - Prakseologia 142 (142):95-116.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Kapitał społeczno-kulturowy - rola zaufania jako czynnika wzmagającego efektywność polityczną, gospodarczą i cywilizacyjną.Regina Borowik & Barbara Borowik - 2003 - Prakseologia 143 (143):161-178.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Postulat szerszej wykładni w koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju.Regina Borowik - 2004 - Prakseologia 144 (144):77-88.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Tożsamość osobowa a zachowania konkurencyjne.Barbara Borowik & Regina Borowik - 2000 - Prakseologia 140 (140).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Wybór decyzji a subiektywizm w przekształcaniu informacji.Regina Borowik & Bohdan E. Borowik - 2006 - Prakseologia 146 (146):123-138.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark