Results for 'Ren��ta Ki��o��ov��'

1000+ found
Order:
 1.  1
  Spor o Normativnih Temeljih Estetike.Bohdan Dziemidok & Fj - 1995 - Filozofski Vestnik 16 (1).
  Eden glavnih grehov, pripisanih tradicionalni filozofski estetiki, je normativizem, ki naj bi predstavljal grožnjo umetniški svobodi. Če naj bo normativizem eden glavnih grehov tradicionalne estetike, potem ni nič čudnega, da naj bi po mnenju nekaterih predstavnikov analitične estetike odrešitev našli v begu v čisti deskriptivizem. Ta naj bi bil ne le osvobojen vseh normativističnih teženj, pač pa tudi vsakršnega vrednotenja. Kot rezultat tega smo dobili več klasifikatoričnih ter aksiološko nevtralnih definicij umetnosti. Narejeni so bili poskusi ustvariti nekatere čisto deskriptivne koncepcije (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. O Diskurzih o »Neuspehu Avantgarde«.Kikuko Toyama - 1995 - Filozofski Vestnik 16 (1).
  V članku poskušam analizirati nekatere značilne diskurze posvečene »neuspehu avantgarde« ter tako osvetliti latentno strukturo zanikanja / potlačitve / izključitve, na kateri leži temelj zahodne moderne umetnosti, se pravi strukturo, ki je bila razvita kot druga plat samooblikovanja umetnosti v dobi, ko je nastal mit o njeni avtonomiji. Odkar so moderne »umetnosti« padle v rodovno kategorijo »Umetnost«, ta daje videz, da je postajala vedno bolj obrobna, da pa je hkrati pridobivala v zameno več privilegijev. Da bi se lahko vzpostavila v (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Ideal čistega uma in kantov spis o edinem možnem dokaznem temelju.Peter Klepec - 1993 - Filozofski Vestnik 14 (1).
  V pričujočem prispevku nas zanima obravnava Kantovega predkritičnega spisa Edini možni dokazni temelj za demonstracijo božjega obstoja, ki jo podaja Kant v Kritiki čistega uma. Med obemi deli obstaja skorajda več vzporednic kot pa razlik, zato je še posebej zanimiva Kantova kritika Spisa, pri čemer se postavlja tudi vprašanje, do katere mere je ta kritika upravičena. Ker pa v poglavju "Ideal čistega uma" zavzema centralno mesto koncept transcendentalnega ideala, nas poleg tega zanima tudi vprašanje, če in v kateri točki, je (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  16
  A Grammar of Spoken Chinese.O. Švarný, Yuen Ren Chao & O. Svarny - 1972 - Journal of the American Oriental Society 92 (1):136.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 5. Ta Shan Zhi Shi: Mengdan de Zhongguo Ren Lun Yu Zheng Zhi Zhe Xue Yan Jiu.Guoming Mao - 2011 - Ji Nan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. O./Weigelin, L. I Deiters, W. I Ritz, A. I Kaltenborn, R.: Ein-satzbereiche und Potenziale der RFID-Technologie im Deutschen Gesundheits-wesen. Stuttgart. [REVIEW]Ki Koch Gassner - 2007 - IRB: Ethics & Human Research 1.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. O Štirih Poetičnih Formulah, Ki Bi Lahko Povzele Kantovsko Filozofijo.Gilles Deleuze - 1999 - Problemi 1.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Kongzi Zhe Ge Ren Yu Ta Suo Mian Dui de Wen Ti.Yaocheng Shao - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  15
  O INSTANTE nº 01, de Søren Aabye Kierkegaard.Álvaro Luiz Montenegro Valls & Marcio Gimenes de Paula - 2013 - Revista de Filosofia Moderna E Contemporânea 1 (1).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Jerzy Pelc.Alfred Tars Ki, O. Języku Przedmiotowym & Metajęzyku I. Pojęciu Prawdy - 1998 - Studia Semiotyczne 21:301.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. R o B E R T B . Ta L I S s E.Robert Talisse - manuscript
  Contemporary liberal democracy employs a conception of legitimacy according to which political decisions and institutions must be at least in principle justifiable to all citizens. This conception of legitimacy is difficult to satisfy when citizens are deeply divided at the level of fundamental moral, religious, and philosophical commitments. Many have followed the later Rawls in holding that where a reasonable pluralism of such commitments persists, political justification must eschew appeal to any controversial moral, religious, or philosophical premises. In this way, (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  12
  Myrrha's 'wedding' (ov. Met. 10. 446–70).Shawn O'bryhim - 2008 - Classical Quarterly 58 (1):190-195.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  45
  Księga o Adlerze.Søren Kierkegaard - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (1):132-142.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  8
  Encyclopedia of Chinese BiographyChung Kuo Jen Ming Ta Tz'u Tien.Yuen Ren Chao - 1923 - Isis 5 (2):446-447.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  24
  Fu-Sheng Yin. K'o-Hsüeh-Ching-Yen-Lun It Cheng-Hsing Chi Ch'i P'i-P'ing . Kuo-Li T'aiwan-Ta-Hsüeh Wen-Shih-Che Hsüeh-Pao , No. 2 , Pp. 193–213. [REVIEW]Hao Wang - 1951 - Journal of Symbolic Logic 16 (4):304-304.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Vedānta-Kaustubha-Prabhā: Śrīnimbārka-Brahmasūtra Vr̥tti Evaṃ Vedānta-Kaustubha-Bhāṣya Kī Vistr̥ta Vyākhyā.Keśavakāśmīri Bhaṭṭācārya - 2006 - Śrīrādhākr̥ṣṇa-Saṅkīrtana-Sevā-Samiti.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Văn Hóa Đạo Đức Ở Nước Ta Hiện Nay: Vấn Đề Và Giải Pháp.Quý Đức Lê - 2007 - Nhà Xuất Bản Văn Hóa-Thông Tin & Viện Văn Hóa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  Elif-N'me Of Deli Birāder Ġhazālì [Ö. 1535?].Hakan TAŞ - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:642-652.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  9
  Yahudi Asıllı Mühtedî Bilgin Samuel bin Yahy' el-Mağribî’nin (ö. 1175) Yahudiliğe Reddiyesi: İfh'mu'l-Yehûd.Fatıma Betül Taş - 2016 - Dini Araştırmalar 18 (47).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  The Literary Art Hüsn-I Ta‘Lîl in B'kî’s Ghazels.İsrafil Babacan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:429-440.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Dalāʼil-I Vujūd-I Bārī Taʻālaʹ: Mullah Sadrā Shīrazī Kī Naẓar Men̲.Sayyid Nāṣir Zaīdī - 2006 - Al-Baṣīra.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  9
  Book Reviews : Halldén, Søren, The Strategy of Ignorance: From Decision Logic to Evolutionary Epistemology. Library of Theoria No. 17. Thales, Stockholm, 1986. Pp. 198. [REVIEW]J. O. Wisdom - 1992 - Philosophy of the Social Sciences 22 (1):143-145.
 23.  13
  Notes on antiphon λογοσ πepi metaσtaσeωσ.M. O. B. Caspari - 1910 - Classical Quarterly 4 (02):93-.
  The text of the lately discovered fragment of Antiphon's last and greatest speech, as restored by Professor Nicole, has been used by its editor to sanction some novel theories regarding the orator's public career.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  22
  Is Yi More Basic Than Ren in the Teachings of Confucius?L. U. O. Shirong - 2011 - Journal of Chinese Philosophy 38 (3):427-443.
 25. "The Strategy of Ignorance: From Decision Logic to Evolutionary Epistemology", by Søren Halldén. [REVIEW]J. O. Wisdom - 1992 - Philosophy of the Social Sciences 22 (1):143.
 26.  1
  Kierkegaard’nun Öznel-Nesnel Hakikat Ayrımı Temelinde Tekil Birey Anlayışı.Soner Soysal - 2019 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 6 (2):90-101.
  Bu makalede Søren Kierkegaard felsefesinin temel kavramlarından birisi olan ve yine bu felsefeye varoluşçu karakterini kazandıran tekil birey kavramını ele alıyorum. Kierkegaard, ilk bakışta epistemolojik bir ayrımmış gibi görünen, bu kavramı öznel ile nesnel hakikat arasında yaptığı ayrım üzerine temellendirir. Kierkegaard tekil bireye giden yolun nesnel hakikatten değil, öznel hakikatten geçtiğini ileri sürer. Tekil birey, Kierkegaard’ya göre, kendi yaşamının sorumluluğunu alabilen, kendi yaşamını şekillendiren değerleri seçebilen ve bu değerlerle nasıl ilişki kuracağını belirleyebilen bir bireydir. Ne var ki, Kierkegaard’ya göre, tekil (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Svoboda, ki jo menimo The freedom which we mean.Volker Gerhardt - unknown - Phainomena 51.
  Uvodno poglavje je pregled razprav o svobodi spod peresa določenih nevrofiziologov iz Nemčije. V tem okviru lahko pridemo do zaključka, da ni potrebna vrzel v vzročnosti narave, da bi lahko obstajalo nekaj takega kot svoboda. V tem oziru so Libetovi eksperimenti nekonsistentni. Svoboda je v bistvenem smislu prostost od določenosti volje po volji drugega. In svoboda ima enako kot človekova zavest bistveno družbeno formo. To pa še ne pomeni, da lahko podamo oris naravne zgodovine svobode, zgodovine, v kateri bi neizogiben (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Ki̇mi̇ nöroloji̇k veri̇ler işiğinda beyi̇n-bi̇li̇nç i̇li̇şki̇si̇ II.Beyza Nur Çavuş - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:56-61.
  Yüzyıllardır tartışılagelen zihin-beden sorunu, günümüzde bilinç ve beyin arasındaki etkileşim problemi olarak ele alınmaktadır. Ortaya konan nörolojik verilerden hareketle, tamamen maddi bir organ olan beyin ile fiziksel özellikler taşımayan bilinç arasında, nasıl bir ilişki olduğunu açıklamak için felsefi kuramlar ileri sürülmektedir. Bu kuramlardan bazıları, bilinç ile beynin birbirinden tamamen bağımsız olduğunu iddia eden düalist kuramlardır. Bazıları ise, bu bağımsızlığı reddederek ikisinden birini diğerine indirgeme yolu ile çözüme ulaşmaya çalışan monist kuramlardır. Bu çalışmada, beyin-bilinç ilişkisini açıklamaya çalışan çağdaş felsefi kuramlar ele (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  Internal-Friction Study of the Interstitial–Substitutional Effect on the Deformation Behaviour of Nb–O, Nb–Ta–O and Nb–Mo–O Single Crystals.Eri Miura, Ken'ichi Ota, Kyosuke Yoshimi & Shuji Hanada - 2003 - Philosophical Magazine 83 (20):2343-2357.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  9
  Bobbio in pravni pozitivizem. Tridelba in njen avtor sam.Juan Ruiz Manero - 2015 - Revus 26:7-12.
  Prispevek kritično obravnava znano Bobbievo tridelbo pravnega pozitivizma na pozitivizem kot splošni pristop k učenju prava, nauk o pravu in ideologijo. Avtor uvodoma opozori na nekaj problemov same tridelbe, nato pa se osredotoči na Bobbievo samoopredelitev znotraj nje. Na primeru Bobbieve obravnave pojmov temeljne norme in pravila priznavanja pokaže, kako ga njegovo kasnejše zavračanje teh dveh pojmov nezavedno privede do sprejemanja pravnega pozitivizma kot nauka o pravu in pravne ideologije – ki ju je sicer zavračal. Avtor vidi razlog za ta (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  33
  Shaw-Kwei Moh. Lo-Chch'i Hsi-T'ung Ti Ting-Isei Wun-Ti . Nan-King Ta-Hsüeh Hsüeh-Pao Tse-Jan K'o-Hsüeh Pan Vol. 1 No. 3, Pp. 801–809. [REVIEW]Hao Wang - 1960 - Journal of Symbolic Logic 25 (2):182-182.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  8
  Shaw-Kwei Moh. Zhe-ch'üeh chu-yi lo-ch'i ti ch'ian-t'an ch'ai-shao . Tung-pei Jen-min Ta-hsüeh tse-jan k'o-hsüeh hsüeh-pao, no. 2 , pp. 247–265. [REVIEW]Hao Wang - 1960 - Journal of Symbolic Logic 25 (2):181-181.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  Islam, Judaism, and Zoroastrianism.Navras Jaat Aafreedi, Raihanah Abdullah, Zuraidah Abdullah, Iqbal S. Akhtar, Blain Auer, Jehan Bagli, Parvez M. Bajan, Carole A. Barnsley, Michael Bednar, Clinton Bennett, Purushottama Bilimoria, Leila Chamankhah, Jamsheed K. Choksy, Golam Dastagir, Albert De Jong, Amanullah De Sondy, Arthur Dudney, Janis Esots, Ilyse R. Morgenstein Fuerst, Jonathan Goldstein, Rebecca Ruth Gould, Thomas K. Gugler, Vivek Gupta, Andrew Halladay, Sowkot Hossain, A. R. M. Imtiyaz, Brannon Ingram, Ayesha A. Irani, Barbara C. Johnson, Ramiyar P. Karanjia, Pasha M. Khan, Shenila Khoja-Moolji, Søren Christian Lassen, Riyaz Latif, Bruce B. Lawrence, Joel Lee, Matthew Long, Iik A. Mansurnoor, Anubhuti Maurya, Sharmina Mawani, Seyed Mohamed Mohamed Mazahir, Mohamed Mihlar, Colin P. Mitchell, Yasien Mohamed, A. Azfar Moin, Rafiqul Islam Molla, Anjoom Mukadam, Faiza Mushtaq, Sajjad Nejatie, James R. Newell, Moin Ahmad Nizami, Michael O’Neal, Erik S. Ohlander, Jesse S. Palsetia, Farid Panjwani & Rooyintan Pesh Peer - 2018 - Springer Verlag.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  1
  Islam, Judaism, and Zoroastrianism.Navras Jaat Aafreedi, Raihanah Abdullah, Zuraidah Abdullah, Iqbal S. Akhtar, Blain Auer, Jehan Bagli, Parvez M. Bajan, Carole A. Barnsley, Michael Bednar, Clinton Bennett, Purushottama Bilimoria, Leila Chamankhah, Jamsheed K. Choksy, Golam Dastagir, Albert De Jong, Amanullah De Sondy, Arthur Dudney, Janis Esots, Ilyse R. Morgenstein Fuerst, Jonathan Goldstein, Rebecca Ruth Gould, Thomas K. Gugler, Vivek Gupta, Andrew Halladay, Sowkot Hossain, A. R. M. Imtiyaz, Brannon Ingram, Ayesha A. Irani, Barbara C. Johnson, Ramiyar P. Karanjia, Pasha M. Khan, Shenila Khoja-Moolji, Søren Christian Lassen, Riyaz Latif, Bruce B. Lawrence, Joel Lee, Matthew Long, Iik A. Mansurnoor, Anubhuti Maurya, Sharmina Mawani, Seyed Mohamed Mohamed Mazahir, Mohamed Mihlar, Colin P. Mitchell, Yasien Mohamed, A. Azfar Moin, Rafiqul Islam Molla, Anjoom Mukadam, Faiza Mushtaq, Sajjad Nejatie, James R. Newell, Moin Ahmad Nizami, Michael O’Neal, Erik S. Ohlander, Jesse S. Palsetia, Farid Panjwani & Rooyintan Pesh Peer - 2018 - Springer Verlag.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. O pozadziejowym warunku bycia w historii.Mirosław Jagłowski - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:123-132.
  Zapoczątkowany w XX w. spór o człowieka wyraża się pytaniem o to, czy ma on własna rzeczywistość, czy raczej jest wytworem sił historycznych. W ostatnich dziesięcioleciach zdecydowana przewagę zdobyła ta druga opcja, wspierana zwłaszcza argumentami kulturowych i społecznych konstruktywistów. Niektórzy filozofowie XX stulecia, określając te sytuacje ubóstwieniem historii, wykazywali, iż nie cała rzeczywistość jest kulturowo konstruowanym, historycznie zmiennym sensem, i ze do tej nie podlegającej historycznej konstrukcji sfery należy także rzeczywistość ludzkiego bytu. Do tej grupy dołączył ostatnio m.in. J. Habermas, (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  8
  NooΣ; Ta AnaΞiΛea.R. McKenzie - 1923 - Classical Quarterly 17 (3-4):195-197.
  The word νóoς must, if it is inherited from Indo-European, be a word of the λóγoς type, and come from Indo-Eur. nósos, nówos, or nóyos, since a consonant must have been lost, and it is known that only s, w, and y vanished between vowels in Greek. Neither nóyos nor nówos can be traced with a suitable meaning in any Indo-European language; nóyos, on the other hand, would be a very probable ancestor of Skr. nayas. The senses of nayas are, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  Porównanie Koncepcji Nowomowy W Powieści Rok 1984 George’a Orwella Ze Sposobem Myślenia o Języku W Powieści Ta Ohydna Siła C.S. Lewisa.Andrzej Wicher - 2020 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 58 (3):477-498.
  The aim of the article is to investigate some of the possible sources of inspiration for Orwell’s concept of the artificial language called Newspeak, which, in his novel Nineteen Eighty-Four, is shown as an effective tool of enslavement and thought control in the hands of a totalitarian state. The author discusses, in this context, the putative links between Newspeak and really existing artificial languages, first of all Esperanto, and also between Orwell’s notion of “doublethink”, which is an important feature of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  7
  Ding an Sich Kot Zagata Razmejitvene Geste?Peter Klepec - 1994 - Filozofski Vestnik 15 (1).
  Članek skuša ponazoriti zagato, ki jo za intepretaeijo Kantove filozofije kot razmejitvene geste predstavlja reč na sebi. Če namreč drži, da imamo v Kantovi filozofiji vselej opravka z razmejitvijo dveh področij in če drži, daje ta razmejitev, čeravno predpostavljena, šele vnazajšnji produkt, se zdi, da obstaja vsaj ena ločnica, vsaj en primer, kjer ta interpretacija ne drži - ločnica med pojavi in rečmi na sebi. Ta ločnica je paradoksna, kolikor prvi člen, pojav, za Kanta še zdaleč ni sporen, medtem ko (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  20
  Plato and the MEΓIΣTA ΓENH of the Sophist: A Reinterpretation1.A. L. Peck - 1952 - Classical Quarterly 2 (1-2):32-56.
  It is important to recognize that the problem dealt with by Plato in the central part of the Sophist is one which arises from the use of certain Greek phrases, and has no necessary or direct connexion with metaphysics. We tend to obscure this fact if we use English terms such as ‘Being’, ‘Reality’, ‘Existence’, etc., in discussing the dialogue, and indeed make it almost impossible to understand what Plato is trying to do. It is the way in which die (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 40.  6
  Ideja Protiinstitucije. Saint-Simon Z Jacquesom Derridajem.Petar Bojanić - 2017 - Filozofski Vestnik 38 (2).
  »Protiinstitucija« je »francoska stvar« in je del tistega, kar bi sam poimenoval francoski institucionalizem. Moj namen je tematizirati ta contre ali »proti«, to upiranje instituciji, a hkrati želim rekonstruirati nekaj več kot zgolj upiranje samo. Prvič, contre vedno implicira penser autrement, ki je na neki način povezno z utopijo. Drugič, zdi se mi, da je Saint Simon naš večni sodobnik in da je njegovo razglabljanje o Evropi še vedno aktualno – tako kot včasih je tudi danes Evropa autre chose in (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  8
  Kant: Dolg in Nič. »Manj Od Ničle «.Petar Bojanić & Sanja Todorović - 2014 - Filozofski Vestnik 35 (3).
  Znano je, da so negativne velikosti svojo legitimnost od svojega nastanka dalje dobile skozi to, da so bile interpretirane kot dolg. S pretvorbo matematike v prirodoslovje pa je ta interpretacija postala nezadostna. Kantov spis iz leta 1763 o negativnih velikosti predstavlja poskus, da se po vzoru na Eulerjev argument o neizogibnosti iz dela Réflexions sur l'espace et le temps pokaže realnost negativnih velikosti izhajajoč iz tretjega Newtonovega zakona akcije in reakcije. Kantov pojem realne zoperstavljenosti skuša dotedanjo interpretacijo – dolg, spraviti (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  2
  Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin Ahl'k Düşüncesi: Meşş'î Felsefe ile Tasavvufî Düşünceyi İşr'kî Hikmette Sentezleme.İlker Kömbe - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):149-174.
  Bu makale, Osmanlı döneminde, on yedinci yüzyılın ortası ile on sekizinci yüzyılın başında yaşamış olan Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin ahlâk, ev idaresi ve siyasetten meydana gelen pratik felsefe türündeki Şerhu’l-Ahlâki’l-Adud şerhinin ahlâk ilmi bölümünü inceleme konusu yapmaktadır. Bu incelemenin iki iddiasından söz edilebilir. Birincisi, Müneccimbaşı ve yazdığı şerh, ahlâk felsefesi veya pratik felsefe açısından ve yazıldığı dönem dikkate alındığında, kadim olandan hareketle yenilenme veya kadim olanı güncelleme olarak tanımlanabilir. Fakat felsefî ahlâk bağlamında, kadim olanı yenileme veya güncelleme, yöntemlerin ayrıştırılması şeklinde değil, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  2
  Aristotel Proti Platonu: Variacije Dokaza Tretjega Človeka in Samopripis Idej.Boris Vezjak - 2017 - Filozofski Vestnik 38 (1).
  Gregory Vlastos je v svoji znani rekonstrukciji argumenta »tritos anthropos« menil, da je regres tretjega človeka usodna napaka platonske teorije idej, saj vpeljuje najmanj dve protislovni logični značilnosti tega nauka: predpostavlja namreč dve načeli, samopripis in neistovetnost. Argument tretjega človeka zato obravnavam na podlagi upoštevanja omenjenih načel in njune veljavnosti v dveh inačicah, ki ju je podal Aleksander Afrodizijski. V prvi, ki je tradicionalno pripisana Aristotelu pod imenom O idejah in jo najdemo v Aleksandrovem komentarju k Metafiziki, in nato še (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  9
  (I.) NooΣ; (Ii.) Ta AnaΞiΛea.R. McKenzie - 1923 - Classical Quarterly 17 (3-4):195-.
  The word νóoς must, if it is inherited from Indo-European, be a word of the λóγoς type, and come from Indo-Eur. nósos, nówos, or nóyos, since a consonant must have been lost, and it is known that only s, w, and y vanished between vowels in Greek. Neither nóyos nor nówos can be traced with a suitable meaning in any Indo-European language; nóyos, on the other hand, would be a very probable ancestor of Skr. nayas. The senses of nayas are, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  17
  Os profetas também temem: Análise narrativa da fuga de Elias – 1 Reis 19, 1-21 (Prophets fear too: Narrative analysis of Elijah's flight – 1 Ki 19, 1-21). [REVIEW]Karina Andrea Pereira Garcia Coleta - 2013 - Horizonte 11 (30):775-799.
  À primeira vista, parece óbvia a mensagem contida no episódio em que o profeta Elias, ao fugir para o deserto, alcança o monte Horeb. Há os que percebem na narrativa uma clara referência a uma jornada interior, empreendida pelo profeta, com vistas à renovação de seu chamado ou mesmo como um retorno às fontes da fé. No entanto, a análise das estratégias de construção da narrativa pode levar ao propósito da mensagem conforme engendrada pelo narrador. O presente artigo consiste em (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Osmanlı İdaresinde Arnavutluk’ta Görülen Kripto (Gizli) Hıristiyanlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme.İlir Rruga - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):1237-1268.
  Balkan yarımadası Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girdikten sonra orada yaşayan farklı milletler ile Osmanlılar arasında karşılıklı bir şekilde sosyo-kültürel, ekonomik, dinî vb. alanlarda bir etkileşim ve gelişim meydana gelmiştir. Bu etkileşim ve gelişimin nasıl olduğuna dair objektif ve sübjektif bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu hususla ilgili son araştırmalarda ortaya çıkan ortak kanaat, Osmanlıların fethettikleri yeni bölgelerdeki Gayri Müslimlere İslâm dinini telkin etmekle birlikte onların din, gelenek ve örflerini zorla değiştirme politikaları izlemedikleri gerçeğidir. Nitekim Osmanlılar Balkanlarda 5 asır hâkimiyet sürmekle birlikte 20. yüzyıla (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  5
  Utopija Med Žanrom in Konceptom.Neda Pagon - 1993 - Filozofski Vestnik 14 (1).
  Avtorica umešča utopije oziroma utopične tekste v zgodovino idej in ugotavlja, da je žanr utopičnega romana s tematiko o realnih in idealnih oblikah vladavin prispeval k odkrivanju resnega v utopijah. Skozi ta postopek si utopija prisvoji zahteve racionalnega diskurza, postane izziv racionalnosti. Določanje tipa racionalnosti, ki je na delu v utopijah pa pomeni iskanje statusa koncepta. Utopija se vzpostavi kot anti-koncept — kot sistematično nasprotovanje realnemu; kot protimodel — v tem je razvidni pomen utopije za racionalnost.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Kierkegaard and the Matter of Philosophy: A Fractured Dialectic.Michael O'Neill Burns - 2014 - Rowman & Littlefield International.
  This book offers an examination of the political and ontological significance of the authorship of Søren Kierkegaard in relation to German Idealism and contemporary European philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49.  4
  O Mito de Sísifo de Albert Camus e sua relev'ncia no processo de ensino-aprendizagem de Filosofia. [REVIEW]Marcelo Barreira - 2019 - Conjectura: Filosofia E Educação 24:019015.
  O artigo preconiza a relevância pedagógica da filosofia da não-significação de Albert Camus, especialmente em O Mito de Sísifo. O eixo argumentativo segue a última frase deste livro: “É preciso imaginar Sísifo feliz”. A certeza da existência e a estranheza de se inserir num cenário de catástrofe, sem esperança, suscita em estudantes, especialmente da rede pública, um “sentimento da absurdidade”, mas esse estado não há de ser visto como maldição. A liberdade paradoxalmente advém quando se assume o absurdo como meio (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Z dziejów pytania o sens polskich dziejów.Marek N. Jakubowski - 2006 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 12:9-24.
  W wieku XIX i w I połowie XX filozofowie polscy zamiast filozofią polityczną zajęli się filozofią historii. Tego typu podejście stworzyło istotną kontynuację ideową, pomimo znacznych różnic uwarunkowanych odmiennymi kontekstami polityczno-teoretycznymi. Ta ciągłość wyraża się w dwóch ideach zrodzonych już w XV- i XVI-wiecznej polskiej myśli politycznej, tj. w idei polskiej misji historycznej jako „przedmurza” i w pojęciu specyficznie polskiego umiłowania wolności. Autor artykułu przybliża to zjawisko, prezentując zestaw trzech koncepcji: późnooświeceniową Staszica, romantyczną Cieszkowskiego oraz neoromantyczną Zdziechows- kiego.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000