39 found
Order:
See also
Robert Janusz
Vatican Observatory
 1.  11
  Church's Thesis After 70 Years.Adam Olszewski, Jan Wolenski & Robert Janusz (eds.) - 2006 - Ontos Verlag.
  Church's Thesis (CT) was first published by Alonzo Church in 1935. CT is a proposition that identifies two notions: an intuitive notion of an effectively computable function defined in natural numbers with the notion of a recursive function. Despite the many efforts of prominent scientists, Church's Thesis has never been disproven. There exists a vast literature concerning the thesis. The aim of this book is to provide a one volume summary of the state of research on Church's Thesis. These include (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2. Church's Thesis after 70 Years.Adam Olszewski, Jan Wolenski & Robert Janusz - 2008 - Erkenntnis 69 (3):421-425.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3. Roberto Busa i humanistyczna informatyka.Robert Janusz - 2012 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum:91-106.
  Fr. Roberto Busa was an Italian Jesuit. In this article his biography will briefly be presented, and some issues raised by his philosophy analyzed. Busa was known as a pioneer of computerized research in the humanities. With the support of IBM he constructed the Index Thomisticus, containing all the works of St. Thomas Aquinas. He believed that expressions of the human can be mathematically modeled. He was the originator of a specific conception of hypertext, in which logically structured programs are (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  4
  The Vilnius Photometric System—Studying Stars and Interstellar Matter at the Vatican Observatory.Richard P. Boyle & Robert Janusz - 2018 - In S. J. Gionti & S. J. Kikwaya Eluo (eds.), The Vatican Observatory, Castel Gandolfo: 80th Anniversary Celebration. Springer Verlag. pp. 89-108.
  We introduce stellar photometry, its purpose and relationship to other astronomical quantities, presenting it within the context of astronomical research at the Vatican Observatory. We demonstrate the usefulness of the Vilnius Photometric System previously shown at Vilnius Astronomical Obs., Edinburgh Royal Obs., and Università di Roma “La Sapienza”, and then adopted by the Vatican Observatory for use with its Vatican Advanced Technology Telescope on Mount Graham, AZ, USA. The development of astronomical observations has led from photographic plates, through photoelectric detectors (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Wyzwania racjonalności: księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie.Michał Heller, Stanisław Wszołek & Robert Janusz (eds.) - 2006 - Kraków: Wydawn. WAM.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Asteroida 296968 Ignatianum.Robert Janusz - 2013 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 19 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  An important step towards an understanding of the type of the philosophy at the Center of Interdisciplinary Studies.Robert Janusz - 2021 - Philosophical Problems in Science 70:227-234.
  The Center of Interdisciplinary Studies in Cracow has a very rich tradition that has been studied by many and recently by Kamil Trombik. The very difficult period for the Church and for philosophy during the materialistic Marxist ideology was an opportunity for card. K. Wojtyła to outline a new mode of dialog between science and religion. The future Center, organized by Michał Heller and Józef Życiński not only captured this idea but transformed it into an academic institution centered on the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Abstraction, objects and global civilization.Robert Janusz - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:215-216.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  12
  Abstrakcja, obiekty i cywilizacja globalna.Robert Janusz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):203-216.
  The article is about an interaction between philosophy and informatics. The discussion is based on a complex example - a country, which has an evolving domain. In contemporary computer science very complex systems are modeled. However it would be impossible to model such systems with every detail, because it would be too difficult, it would be as complex as the reality itself. Frequently complex domains don't have an exact description of their behavior: some have an inadequate description, some have a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Abstrakcja, obiekty i cywilizacja globalna.Robert Janusz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):203-216.
  The article is about an interaction between philosophy and informatics. The discussion is based on a complex example - a country, which has an evolving domain. In contemporary computer science very complex systems are modeled. However it would be impossible to model such systems with every detail, because it would be too difficult, it would be as complex as the reality itself. Frequently complex domains don't have an exact description of their behavior: some have an inadequate description, some have a (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Co pojęcie entropii wniosło do filozofii?Robert Janusz - 2009 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 45.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  20
  Czy siła grawitacji działa na odległość?Robert Janusz - 2005 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 37.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Georg Schuppener, Karel Mačák. Stanislav Vydra (1741-1804). Zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt.Robert Janusz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):290-291.
  Książka ta jest obszerną pracą o ścisłe historyczno-naukowym charakterze, przedstawiającą życie Stanisława Wydry, jezuity, profesora matematyki na Uniwersytecie w Pradze. Składa się ona z Wprowadzenia i rozdziałów poświęconych: oświeceniu i odrodzeniu narodowemu w Czechach; sytuacji uniwersytetu w Pradze, a w szczególności - Wydziału Filozoficznego; następnie – podręcznikom do matematyki na osiemnastowiecznym uniwersytecie w Pradze; życiu Stanisława Wydry oraz jego pracom naukowym - w tym kilku w szczególności, i wreszcie - jego oddziaływaniu na matematykę i kulturę Czech. Po Dodatku umieszczono wykaz (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  Józef Bremer S.J.: Jak to jest być świadomym? Analityczne teorie umysłu a problem świadomości.Robert Janusz - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11 (1):288-289.
  The article reviews the book Jak to jest być świadomym? Analityczne teorie umysłu a problem świadomości [What Is It Like to be Conscious? Analytical Theories of Mind and the Problem of Consciousness], by Józef Bremer.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  11
  Jesuitische Mathematik in Prag im 16, und 17, Jahrhundert (1556-1654) [Jezuicka matematyka w Pradze w XVI i XVII wieku].Robert Janusz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6 (1):275-278.
  Praca Georga Schuppenera stanowi owoc bogatych studiów rzadko badanego zagadnienia, jakim jest jezuicka matematyka, jej historyczne uwarunkowanie i rozwój. Jezuitów powszechnie uważa się bowiem za uprawiających raczej studia teologiczne lub humanistyczne. Niejednokrotnie próbowano także zdeprecjonować wpływ zakonu na powstanie nowoczesnego, naukowego szkolnictwa. Trudno było polemizować z tego typu stereotypami bez oparcia się na źródłach archiwalnych, których niedostępność sprawiała, ze nie można było kusić się choćby na rzeczową apologetykę, nie mówiąc już o poważniejszym Studium. „Mrówcza" praca Georga Schuppenera dyskredytuje nazbyt uproszczone (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  15
  Jak to jest być świadomym? Analityczne teorie umyshi a problem świadomości.Robert Janusz - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11 (1):288-289.
  The article reviews the book Jak to jest być świadomym? Analityczne teorie umysłu a problem świadomości [What Is It Like to be Conscious? Analytical Theories of Mind and the Problem of Consciousness], by Józef Bremer.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Józef Bremer S.J.: Jak to jest być świadomym? Analityczne teorie umysłu a problem świadomości.Robert Janusz - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11 (1):288-289.
  The article reviews the book Jak to jest być świadomym? Analityczne teorie umysłu a problem świadomości [What Is It Like to be Conscious? Analytical Theories of Mind and the Problem of Consciousness], by Józef Bremer.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Józef W. Bremer. Wprowadzenie do logiki.Robert Janusz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):289-290.
  Co łączy Arystotelesa z logicznymi bramkami współczesnych komputerów? Tego można się dowiedzieć z podręcznika Bremera - obszernego i filozoficznie ugruntowanego wprowadzenia do logiki. Dzisiaj, po wielu sukcesach wyemancypowanej z filozofii logiki formalnej, jeszcze tylko nieliczni nie uważają jej za dyscypliny naukową. Wielu jednak szuka na różne sposoby filozoficznych interpretacji tej ścisłej dziedziny wiedzy. Dlatego logikę można uprawiać albo banalnie, albo z filozoficzną zadumą, np. na tle historycznych ścieżek jej rozwoju. Nie jest to jednak proste. Opatrzona Przedmową Jana Woleńskiego książka Bremera (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  28
  Konferencja w Wilnie [konferencje i sympozja].Robert Janusz - 2004 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 34.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  Moc sterowania matematycznego.Robert Janusz - 2011 - Semina Scientiarum 10:21-30.
  One can speak about mathematics too simplistically. On the one hand, school programs are such examples. On the other hand, the function of mathematics in elementary physics very much indicates the profound philosophical significance of mathematics: the author claims that mathematical language is a kind of command language, i.e. it is not just a description, but a control which has a specific power to manage the reality. This language has its proper hierarchy and structures which humans only are just starting (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  41
  Nauka i teologia nad jeziorem Albano [recenzja].Robert Janusz - 2004 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 35.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  15
  Ontology in Astronomy.Robert Janusz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):267-276.
  In the domain of astronomy the object oriented paradigm of informatics needs to construct an ontology to be able to reason about concepts and to construct queries in a computerized knowledge system. The article presents approaches to ontology in philosophy, the natural sciences and informatics and shows their limits and reciprocity.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  4
  Ontology in Astronomy.Robert Janusz - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):267-276.
  In the domain of astronomy the object oriented paradigm of informatics needs to construct an ontology to be able to reason about concepts and to construct queries in a computerized knowledge system. The article presents approaches to ontology in philosophy, the natural sciences and informatics and shows their limits and reciprocity.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  10
  Początki filozofii elektryczności i magnetyzmu w starożytnym stylu.Robert Janusz - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 24 (1):7-23.
  Filozofia elektryczności i magnetyzmu ma bardzo bogatą historię. Trudne do wytłumaczenia zjawiska elektryczne i magnetyczne nie poddawały się łatwo ujęciom racjonalny, tym naiwniej mówiono o nich na sposób fantastyczny, mityczny. W artykule omawiana jest pobieżnie historia opisu tych zjawisk, która doprowadziła do sformułowania pierwszych problemów filozoficznych. Dzisiejsza fizyka matematyczna dokonała unifikacji tych oddziaływań nie na podstawie zmysłowych intuicji „pierwotnych”, ale na podstawie matematycznego modelu. Zatem formy matematyczne i matematyczne struktury nie tylko stanowią właściwą bazę opisu naukowego, ale także wskazują na (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  28
  Prehistoria komputera.Robert Janusz - 2002 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 30.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  Paradygmat obiektowy w oprogramowaniu astronomicznym.Robert Janusz - 2019 - Semina Scientiarum 17:84-106.
  To create an astronomical software, one should use the most effective method to produce the quickest hardware calculation. However, the not so effective object oriented paradigm seems to have bigger influence on the astronomical domain. We discuss the status quo of its methodology. The traditional, Turing computation model does not have so distinct influence on knowledge creation because it is hardware-oriented. An object oriented programming language is more influential on discovery, because it works directly in the scientific domain.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  12
  Pierwsze próby wyjaśnienia zjawisk elektrycznych i magnetycznych.Robert Janusz - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 24 (2):7-39.
  Filozofię można nazwać „matką” naukowych teorii: czysto empirycznych i czysto matematycznych. Historia elektryczności i magnetyzmu ukazuje ważne jednoczenie się obu podejść. Unifikacja dokonująca się w nauce pozwala oczyszczać filozofię z mitycznych naleciałości, zaś nauce daje realistyczne odniesienie do świata, bez którego groziłby jej pusty formalizm. Omawiane tu problemy ukazują, że formy matematyczne są właściwą bazą dla nauki i przez to wskazują na filozoficzną, racjonalnie precyzyjną podstawę naszej rzeczywistości.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  32
  Rola matematyki w powstawaniu teorii pola J.C. Maxwella.Robert Janusz - 2006 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 38.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  Stulecie kosmologicznych prac Einsteina i de Sittera.Robert Janusz - 2017 - Philosophical Problems in Science 63:167-181.
  In the article some philosophical issues regarding the emergence of the modern cosmology are discussed. The mathematical field equations enabled for the first time in the history to set a cosmological problem as a physical one. The “power” of mathematics was not easy to be read by the pioneers of cosmology. Also the philosophical perspective on the Universe changed in front of this “power” expressed by Einstein and de Sitter in their models. In the paper we propose also some new (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  Stanislav Vydra . Zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt.Robert Janusz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):290-291.
  Książka ta jest obszerną pracą o ścisłe historyczno-naukowym charakterze, przedstawiającą życie Stanisława Wydry, jezuity, profesora matematyki na Uniwersytecie w Pradze. Składa się ona z Wprowadzenia i rozdziałów poświęconych: oświeceniu i odrodzeniu narodowemu w Czechach; sytuacji uniwersytetu w Pradze, a w szczególności - Wydziału Filozoficznego; następnie – podręcznikom do matematyki na osiemnastowiecznym uniwersytecie w Pradze; życiu Stanisława Wydry oraz jego pracom naukowym - w tym kilku w szczególności, i wreszcie - jego oddziaływaniu na matematykę i kulturę Czech. Po Dodatku umieszczono wykaz (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  16
  The Center for Interdisciplinary Studies in Cracow.Robert Janusz - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11 (1):269-274.
  This text offers the report on the activities of The Centre for Interdisciplinary Studies in Cracow—a research and educational institution at the Department of Philosophy of the Pontifical Academy of Philosophy in the Cracow. The main areas of its research are the philosophy of science, the history of science, and problems connected with the interrelations between philosophy, theology and the sciences.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  6
  The Center for Interdisciplinary Studies in Cracow.Robert Janusz - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11 (1):269-274.
  This text offers the report on the activities of The Centre for Interdisciplinary Studies in Cracow—a research and educational institution at the Department of Philosophy of the Pontifical Academy of Philosophy in the Cracow. The main areas of its research are the philosophy of science, the history of science, and problems connected with the interrelations between philosophy, theology and the sciences.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  14
  The centenary of Einstein's and de Sitter's cosmological works.Robert Janusz - 2017 - Philosophical Problems in Science 63:167-181.
  In the article some philosophical issues regarding the emergence of the modern cosmology are discussed. The mathematical field equations enabled for the first time in the history to set a cosmological problem as a physical one. The “power” of mathematics was not easy to be read by the pioneers of cosmology. Also the philosophical perspective on the Universe changed in front of this “power” expressed by Einstein and de Sitter in their models. In the paper we propose also some new (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  28
  Umysł - Ciało jeszcze raz [recenzja].Robert Janusz - 2002 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 30.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  8
  Wprowadzenie do logiki.Robert Janusz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):289-290.
  Co łączy Arystotelesa z logicznymi bramkami współczesnych komputerów? Tego można się dowiedzieć z podręcznika Bremera - obszernego i filozoficznie ugruntowanego wprowadzenia do logiki. Dzisiaj, po wielu sukcesach wyemancypowanej z filozofii logiki formalnej, jeszcze tylko nieliczni nie uważają jej za dyscypliny naukową. Wielu jednak szuka na różne sposoby filozoficznych interpretacji tej ścisłej dziedziny wiedzy. Dlatego logikę można uprawiać albo banalnie, albo z filozoficzną zadumą, np. na tle historycznych ścieżek jej rozwoju. Nie jest to jednak proste. Opatrzona Przedmową Jana Woleńskiego książka Bremera (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Wprowadzenie do publikacji z obrad konferencji: „Człowiek i Wszechświat. Wschód, Zachód, Południe”.Robert Janusz - 2013 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 19 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  10
  Ważny krok ku zrozumieniu tożsamości filozofii Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych.Robert Janusz - 2021 - Philosophical Problems in Science 70:227-234.
  The Center of Interdisciplinary Studies in Cracow has a very rich tradition that has been studied by many and recently by Kamil Trombik. The very difficult period for the Church and for philosophy during the materialistic Marxist ideology was an opportunity for card. K. Wojtyła to outline a new mode of dialog between science and religion. The future Center, organized by Michał Heller and Józef Życiński not only captured this idea but transformed it into an academic institution centered on the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  36
  Warsztaty na Gregorianie [konferencje i sympozja].Robert Janusz - 2005 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 37.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  2
  Georg Schuppener. Jesuitische Mathematik in Prag im 16, und 17, Jahrhundert (1556-1654) [Jezuicka matematyka w Pradze w XVI i XVII wieku]. [REVIEW]Robert Janusz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6 (1):275-278.
  Praca Georga Schuppenera stanowi owoc bogatych studiów rzadko badanego zagadnienia, jakim jest jezuicka matematyka, jej historyczne uwarunkowanie i rozwój. Jezuitów powszechnie uważa się bowiem za uprawiających raczej studia teologiczne lub humanistyczne. Niejednokrotnie próbowano także zdeprecjonować wpływ zakonu na powstanie nowoczesnego, naukowego szkolnictwa. Trudno było polemizować z tego typu stereotypami bez oparcia się na źródłach archiwalnych, których niedostępność sprawiała, ze nie można było kusić się choćby na rzeczową apologetykę, nie mówiąc już o poważniejszym Studium. „Mrówcza" praca Georga Schuppenera dyskredytuje nazbyt uproszczone (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark