10 found
Order:
 1.  97
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2.  6
  Prawda i normatywność: Czy prawda jest normą oceny twierdzeń?Robert Kublikowski - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (4):43-58.
  Kategoria prawdy budzi kontrowersje od czasów filozofii starożytnej aż do współczesnej. W związku z dyskusjami na temat korespondencyjnej, klasycznej teorii prawdy powstały teorie nieklasyczne, łączące pojęcie prawdy z oczywistością, skutecznym działaniem, koherencją, powszechną zgodą itp. Ostra polemika próbuje w ogóle wyeliminować kategorię prawdy. Powstaje pytanie: czy taka radykalna krytyka jest słuszna i uzasadniona? Wydaje się, że jest ona przesadna. Celem artykułu jest argumentacja za tezą, że prawda — jako wartość i norma („wzorzec”, element systemu odniesienia itp.) — jest niezbywalna przy (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Definicja perswazyjna – niemanipulacyjna czy manipulacyjna?Robert Kublikowski - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):273-282.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  29
  Rozum – wiedza – wiara. Dynamika znaczeń.Robert Kublikowski - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (2):71-87.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  15
  Antyesencjalizm jako założenie antydefinicjonizmu Karla R. Poppera.Robert Kublikowski - 2004 - Roczniki Filozoficzne 52 (2):267-273.
  The paper aims at reconstructing Karl R. Popper's critical standpoint with regard to essentialism, as anti-essentialism is the main presupposition of his anti-definitionism. Popper criticised essentialism for claiming that it is justified to apply the concept of things' essential properties within the procedure of scientific explanation. He argued that the essentialists' "faith in essence" is not scientific because of the lack of a criterion which would allow us to tell whether a certain definition grasps the essential properties of a given (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  18
  Alfreda Tarskiego schemat T jako równość definicyjna.Robert Kublikowski - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (1):143-154.
  The goal of this paper is to present a way of reading Alfred Tarski\'s T-scheme as a definitional - and not material - equivalence. Anil Gupta and Nuel Belnap in their book The Revision Theory of Truth (MIT 1993), develop a theory of truth and a theory of definition, which are called Revision Theories - of Truth (RTT) and of Definition (RTD). They accept Tarski\'s T-sentences (such as: \"snow is white\" is true iff snow is white) and their central role (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Definicje i rozwój wiedzy: od Arystotelesa do Putnama = Definitions and the growth of knowledge: from Aristotle to Putnam.Robert Kublikowski - 2013 - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 8.  6
  Inferencjalizm semantyczny Roberta B. Brandoma = The semantic inferentialism of Robert B. Brandom.Robert Kublikowski - 2019 - Lublin: Wydawnictwo KUL.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Inferencjalizm semantyczny. Studium analityczno-krytyczne filozofii języka Roberta B. Brandoma.Robert Kublikowski - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):145-169.
  Inferencjalizm semantyczny Roberta B. Brandoma jest ważną i nową teorią znaczenia we współczesnej, analitycznej filozofii języka. Wyłożona została w bardzo obszerny sposób w monografii pt. Making It Explicit: Reasoning, Representing and Discursive Commitment. Jest to teoria jednocześnie pragmatyczna, normatywna, holistyczna i dyskursywna. Stanowisko Brandoma jest z jednej strony gloryfikowane, natomiast z drugiej strony wzbudza kontrowersje. Powstaje zatem metafilozoficzne pytanie: Jak ocenić wkład tej teorii w filozofię języka? Inferencjalizm akcentuje wnioskowania materialne, askrypcje de re i użycie wyrażeń deiktycznych. Są to kategorie (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Deixis, Reference and Inference.Tomasz Zarębski & Robert Kublikowski - 2021 - European Journal of Pragmatism and American Philosophy 13 (2).
  The article raises the issue of the relationship between Hilary Putnam’s externalist semantics, with a focus on the concepts of deixis and deictic (ostensive) definition, and Robert B. Brandom’s semantic inferentialism, with a focus on the concepts of observational, noninferential reports and of anaphoric reference and their roles in a broader inferential practice. The analysis of the two respective conceptions shows that despite the differences in philosophical background and terminology, Putnam’s and Brandom’s considerations largely overlap as to their views on (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark