6 found
Order:
 1.  76
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2.  27
  Rozum – wiedza – wiara. Dynamika znaczeń.Robert Kublikowski - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (2):71-87.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Inferencjalizm semantyczny. Studium analityczno-krytyczne filozofii języka Roberta B. Brandoma.Robert Kublikowski - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):145-169.
  Inferencjalizm semantyczny Roberta B. Brandoma jest ważną i nową teorią znaczenia we współczesnej, analitycznej filozofii języka. Wyłożona została w bardzo obszerny sposób w monografii pt. Making It Explicit: Reasoning, Representing and Discursive Commitment. Jest to teoria jednocześnie pragmatyczna, normatywna, holistyczna i dyskursywna. Stanowisko Brandoma jest z jednej strony gloryfikowane, natomiast z drugiej strony wzbudza kontrowersje. Powstaje zatem metafilozoficzne pytanie: Jak ocenić wkład tej teorii w filozofię języka? Inferencjalizm akcentuje wnioskowania materialne, askrypcje de re i użycie wyrażeń deiktycznych. Są to kategorie (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Definicja perswazyjna – niemanipulacyjna czy manipulacyjna?Robert Kublikowski - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):273-282.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  11
  Alfreda Tarskiego schemat T jako równość definicyjna.Robert Kublikowski - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (1):143-154.
  The goal of this paper is to present a way of reading Alfred Tarski\'s T-scheme as a definitional - and not material - equivalence. Anil Gupta and Nuel Belnap in their book The Revision Theory of Truth (MIT 1993), develop a theory of truth and a theory of definition, which are called Revision Theories - of Truth (RTT) and of Definition (RTD). They accept Tarski\'s T-sentences (such as: \"snow is white\" is true iff snow is white) and their central role (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Antyesencjalizm jako założenie antydefinicjonizmu Karla R. Poppera.Robert Kublikowski - 2004 - Roczniki Filozoficzne 52 (2):267-273.
  The paper aims at reconstructing Karl R. Popper's critical standpoint with regard to essentialism, as anti-essentialism is the main presupposition of his anti-definitionism. Popper criticised essentialism for claiming that it is justified to apply the concept of things' essential properties within the procedure of scientific explanation. He argued that the essentialists' "faith in essence" is not scientific because of the lack of a criterion which would allow us to tell whether a certain definition grasps the essential properties of a given (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark