Order:
 1. Dwie doktryny cywilizacyjne. Koneczny a Majewski.Robert Piotrowski - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Filozoficzne rozważania na temat cywilizacji w ostatecznym rozrachunku stoją pod znakiem zapytania o ich prawomocność. Zdawałoby się, iż studia cywilizacyjne winnioemy zostawiæ antropologom, historykom, politologom i innym przedstawicielom nauk szczegółowych. Filozofie cywilizacji natomiast powinny zostać odłożone do antykwariatu doktryn spekulatywnych. Odpowiedź filozofów na takie pytanie da się łatwo przewidzieć: każda teoria cywilizacji zakłada jakąś jej filozofię. Ale typów tej filozofii jest ledwie kilka, przeto zasadne jest pytanie, czy wobec postępów kulturoznawstwa istnieją jakieś powody – poza antykwarycznymi,które usprawiedliwiałyby referowanie dawnych koncepcji (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Filozofia neokreacjonizmu amerykańskiego. O istocie doktryny inteligentnego projektu.Robert Piotrowski - 2006 - Filozofia Nauki 1.
  At the beginning of the 1990's the American public debate saw the entry of a new participant: the neo-creationist party, or, as they like to call themselves Intelligent Design. Their activities are not limited to critique of these aspects of scientific culture which are dominated by Darwinian evolutionists. The IDers offer alternative concepts, contradicting both Darwinism and many varieties of theistic evolutionism. Creationists often regard the latter as an effect of capitulation of Christianity before naturalism. The ID propaganda rather tends (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  Globalization and Universalist Ideologies.Robert Piotrowski - 2007 - Dialogue and Universalism 17 (3-4):103-107.
  Globalization is defined as reduction in world’s diversity due to cultural Gleichschaltung and compactification. A question is asked how the process is linkedwith the presence of universalist ideologies as great religions, utilitarianism, Socialism or ecologism. Some suggestions concerning further research are made.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark