Results for 'Rola Jaafar'

160 found
Order:
 1.  24
  A Cross-Sectional Survey Study to Assess Prevalence and Attitudes Regarding Research Misconduct among Investigators in the Middle East.Marwan Felaefel, Mohamed Salem, Rola Jaafar, Ghufran Jassim, Hillary Edwards, Fiza Rashid-Doubell, Reham Yousri, Nahed M. Ali & Henry Silverman - 2018 - Journal of Academic Ethics 16 (1):71-87.
  Recent studies from Western countries indicate significant levels of questionable research practices, but similar data from low and middle-income countries are limited. Our aims were to assess the prevalence of and attitudes regarding research misconduct among researchers in several universities in the Middle East and to identify factors that might account for our findings. We distributed an anonymous questionnaire to a convenience sample of investigators at several universities in Egypt, Lebanon, and Bahrain. Participants were asked to a) self-report their extent (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2.  19
  Results of a self-assessment tool to assess the operational characteristics of research ethics committees in low- and middle-income countries.Henry Silverman, Hany Sleem, Keymanthri Moodley, Nandini Kumar, Sudeshni Naidoo, Thilakavathi Subramanian, Rola Jaafar & Malini Moni - 2015 - Journal of Medical Ethics 41 (4):332-337.
 3. Rola atmana w procesie poznawczym według bramińskiej szkoły filozoficznej njaji-waiśesziki.Katarzyna Zofia Gdowska - 2011 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 14.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Posttraumatic Growth, Positive Psychology, Perceived Spousal Support, and Psychological Complications in Head and Neck Cancer: Evaluating Their Association in a Longitudinal Study.Nik Ruzyanei Nik Jaafar, Norhaliza Abd Hamid, Nur Amirah Hamdan, Rama Krsna Rajandram, Raynuha Mahadevan, Mohd Razif Mohamad Yunus, Hazli Zakaria, Noorsuzana Mohd Shariff, Rohayu Hami, Salbiah Isa, Nurul Izzah Shari & Mohammad Farris Iman Leong Bin Abdullah - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Despite head and neck cancer association with various negative impacts, collective evidence is accumulating regarding the positive impacts of positive psychology on cancer survivors. However, data on how positive psychology is related to the psychological complications of HNC across time are lacking. This longitudinal study examined the trends of positive psychology, perceived spousal support, and psychological complications and determined the association between them, psychological complications, and PTG across two timelines among a cohort of HNC patients. A total of 175 HNC (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. The effect of social–economic factors on women's fertility: A case study in tabriz city.Jaafar Hezarjariby & Alireza Abbaspour - 2010 - Social Research (Islamic Azad University Roudehen Branch) 3 (6):139-153.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Rola informacji w funkcjonowaniu przyrody w kontekście sporu o ewolucję.Maciej Giertych - 2001 - Filozofia Nauki 2.
  Biological reality does not consist of chemistry and physics of organism alone. It also includes their information content. This information regulates developmental and reproductive processes. Its quantity is finite. We observe mixing of information (mating patterns, reduction division, hybridisation, genetic engineering), its loss (species extinction, reduction of genetic diversity in domestication, isolation, inbreeding) and increase of useless or injurious information (duplications, neutral and harmful mutations, genetic load). On the other hand we do not observe new useful biological information arising (positive (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Rola pamięci w filozofii Waltera Benjamina.Piotr Schollenberger - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 49 (1):77-94.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  18
  Nurses’ Burnout: The Influence of Leader Empowering Behaviors, Work Conditions, and Demographic Traits.Rola H. Mudallal, Wafa’A. M. Othman & Nahid F. Al Hassan - 2017 - Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing 54:004695801772494.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych.Tomasz Żuradzki - 2011 - Rocznik Kognitywistyczny 5:191-198.
  Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego sugerują, że przynajmniej niektórzy pacjenci w tzw. stanie wegetatywnym mogą być bardziej „świadomi”, niż to się do tej pory wydawało. W artykule zamierzam omówić te badania; następnie rozważę, o jakie rozumienie pojęcia świadomości może w nich chodzić; a wreszcie zastanowię się nad etycznymi implikacjami tych odkryć. Zamierzam też rozważyć, czy posiadanie wyższych form świadomości zawsze ma być dodatkową racją przemawiającą przeciwko zaprzestaniu podtrzymywaniu funkcji życiowych. Tym samym, w artykule chciałbym wskazać istotność badań z zakresu kognitywistyki (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Rola przyjaźni w wychowaniu człowieka.Izabella Andrzejuk - 2011 - Studia Philosophiae Christianae 47 (2):231-241.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Actes du Saint-Siège.A. D. Ems' roLA ArosroLicA & Fratres Balutem Et Apostolicam Benedictionem - forthcoming - Nouvelle Revue Théologique.
 12. Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.Janina Filek - 2005 - Prakseologia 145 (145):43-58.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Rola poznawcza przeżyć spostrzegawczych w poglądach epistemologicznych Koła Wiedeńskiego.Jakób Rajgrodzki - 1938 - Kwartalnik Filozoficzny 15 (3):231-259.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Rola etyki i antropologii w rozważaniach o sztucznej inteligencji.P. Łupkowski - forthcoming - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Rola matematyki w nauce.Gaston Milhaud - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:183-206.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  14
  Rola mass mediów w kulturze społeczeństwa jednowymiarowego Herberta Marcusego.Liudmyla Orokhovska - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 5 (2):111-122.
  In the article the author researches the problem of modern mass-media influence upon the ideologization of society and the appearance of “one-dimensional” man on the basis of H. Marcuse’s ideas. According to H. Marcuse’s statement that modern culture created by means of mass-media deprives a person of any real alternatives to the existing and thinking the author rises the problem of manipulation of mass consciousness in modern conditions.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Rola doświadczenia wewnętrznego w poznaniu – Edmund Husserl a Richard Hönigswald.Iwona Alechnowicz-Skrzypek - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):319-333.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Rola nauki w procesie ewolucji polityki inteligentnych specjalizacji w Unii Europejskiej.Agnieszka Olechnicka - 2020 - Zagadnienia Naukoznawstwa 55 (1(219)):95.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Eksplanacyjna rola teorii filozoficznych w badaniach kognitywistycznych.Błażej Skrzypulec - 2013 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 7 (1).
  Tematem artykułu jest eksplanacyjna rola jaką mogą pełnić teorie filozoficzne w badaniach z zakresu kognitywistyki. Wyróżnione zostają cztery uzupełniające się role, powiązane z różnymi koncepcjami wyjaśniania. Zgodnie z pierwszą rolą eksplanacyjną teorie filozoficzne wyjaśniają na sposób opisywany w koncepcjach naukowego wyjaśniania. Uzyskanie tego rodzaju wyjaśnień przy użyciu teorii filozoficznych wymaga jednak przeformułowania ich tez, przy użyciu pewnych rozumowań analogicznych, w twierdzenia mające charakter naukowy. Wedle drugiej roli ekplanacyjnej teorie filozoficzne wyjaśniają poprzez sformułowanie koniecznych i wystarczających warunków, które muszą być (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Rola przyjaźni w komunikowaniu się w biznesie.Ryszard Banajski - 1999 - Prakseologia 139 (139).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Rola adekwatności wytworów systemów multimedialnych w kształtowaniu umiejętności myślenia ucznia (Głos w dyskusji nad uniwersyteckim nauczaniem logiki).Edward Bryniarski - 2002 - Filozofia Nauki 2.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Rola analogii między skończonością i nieskończonością w stawianiu zagadnień matematycznych.Anna Izabella Buczek - 1981 - Roczniki Filozoficzne 29 (1):65-85.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Rola analogii między skończonością i nieskończonością w stawianiu zagadnień matematycznych.Anna Izabella Buczek - 1981 - Roczniki Filozoficzne 29 (1):65-85.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Rola historii filozofii w punkcie wyjścia metafizyki: na podstawie tekstów świętego Tomasza z Akwinu oraz Arystotelesa.Piotr Cyciura - 2006 - Bydgoszcz: Wydawn. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Rola cogito w filozofii N. Malebranche'a.Jan Czerkawski - 1993 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 38.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Rola analizy psychologicznej w nietzscheańskiej koncepcji filozofii sztuki.Krystyna Górniak-Kocikowska - 1986 - Studia Filozoficzne 252 (11).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Rola polemiki z myślą Kartezjusza w kształtowaniu się koncepcji podmiotu ludzkiego i obrazu świata w rozprawie Condillaca O pochodzeniu poznania ludzkiego.Marek Grygorowicz - 1990 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 35.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  30
  Rola matematyki w powstawaniu teorii pola J.C. Maxwella.Robert Janusz - 2006 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 38.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  5
  Heurystyczna rola obrazów świata w przyjmowaniu faktów filozoficznych.Piotr Duchliński - 2017 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (2):139-178.
  This article aims to show that our acceptance or non-acceptance of certain facts is influenced by our adoption of a philosophical world-picture as a kind of background knowledge on the basis of which one decides what does or does not exist, and what is true or false. For this purpose, I discuss the positions of the existential Thomists, as well as those of Wittgenstein and Abel, while also occasionally invoking the work of Putnam and Fleck. To begin with, it is (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  27
  Rola obrazów religijnych według Wittgensteina.Ewa Czesna - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (1):51-64.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  Rola analogii w formułowaniu zagadnień matematycznych.Anna Izabella Buczek - 1978 - Roczniki Filozoficzne 26 (1):161-253.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  27
  Heurystyczna rola zasady Le Chateliera w przyrodoznawstwie.Wacław Dokurno - 1986 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  10
  Rola wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Od teorii poznania do etyki i estetyki.Krzysztof Wawrzonkowski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):155-177.
  Celem niniejszego artykuły jest przedstawienie roli związków kojarzeniowych wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Zagadnienie to analizuję na gruncie jego rozważań teoriopoznawczych, etycznych i estetycznych. Hume był pierwszym myślicielem, który tak szeroko próbował wykorzystać asocjacjonizm do opisu najważniejszych sfer aktywności ludzkiej, a przy tym był przekonany, że jest to jego największe naukowe osiągnięcie. Wskazanie na sposoby, w jakie wyobraźnia łączy ze sobą poszczególne idee, pozwoliło mu wyjaśnić mechanizmy nią rządzące jako część jego modelu ludzkiej natury.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Rola Descartesa w rozwoju nowożytnej matematyki.Władysław Ślebodziński - 1950 - Kwartalnik Filozoficzny 19 (1-2):67-70.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Rola zasad antropicznych w rozwoju współczesnej kosmologii: studium metodologiczne.Sławomir Leciejewski - 2007 - Poznań: Wydawn. Naukowe Instytutu Filozofii.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Rola aksjomatu w matematyce współczesnej oraz w perspektywie dociekań nad aksjomatem wyboru.Katarzyna Lewandowska - 2011 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 48.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Rola czynnika kultury w procesie uczenia się i nauczania.Barbara Mazur - 2005 - Prakseologia 145 (145):159-170.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  6
  Rola natury czynu w argumentacji etycznej.Andrzej Szostek - 1979 - Roczniki Filozoficzne 27 (2):97-112.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Rola schematow uogolniających w tworzeniu się pojęć u dziecka.Maria Grzywak-Kaczyńska - 1960 - Roczniki Filozoficzne 8 (4):55-91.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  93
  Rola negacji w opisie świata według arystotelesowskiej Metafizyki.Jan Bigaj - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):265 - 292.
  The Role of Negation in the Description of the World According to Aristote’s Metaphysics. The notions of ‘being’ and ‘non-being’ have entered philosophical language, forming the basis of ontology and meontology, as the counterparts of the Greek expressions to on and to me on (nominalised forms, affirmative and negative, of the participle of the verb einai). Originally, however, these expressions did not have any objectifying meaning, but played the role of meta-language names, representing the copula einai in all its forms, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Rola „sumienia” w problematyce „inności” i „innego” w filozofii Emmanuela Lévinasa i Paula Ricoeura.Patrycja Bobowska-Nastarzewska - 2011 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 38.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Rola etosu w kształtowaniu działań społecznie odpowiedzialnych w świetle przeprowadzonych badań.Michał Kapias & Grzegorz Polok - 2015 - Annales. Ethics in Economic Life 18 (1):71-82.
  The subject of responsibility has lately become very important in the context of the economic crisis. In economy, it took the form of social responsibility. It concerns activities additionally undertaken by organizations in order to establish correct relations with their employees and society, as well as with regard to the natural environment. Therefore, a very important role is played by the ethos of the undertaken socially responsible actions. To a large extent it is reflected in the ethical dimension. Thus, in (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Rola dobroczynności w życiu społecznym i gospodarczym.Józef Majka - 1960 - Roczniki Filozoficzne 8 (2):61-88.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Rola analizy w "Tractatus logico-philosophicus" Ludwiga Wittgensteina.Szymon Makuła - 2012 - Folia Philosophica 30:221--238.
  The aim of the paper is to compare the role played by logical analysis in Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus and Russell’s On Denoting. Whereas in Russell’s work it is an important element of his argument in support of description theory, in his pupil’s it does not function this way. Russell, while analysing various propositions, including descriptions translates them into formal language, indicating that those propositions, despite the appearances, in fact do not denote. Logical analysis shall be a tool decisive in favour (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Rola filozofii we współczesnych demokracjach zachodnich Analiza tez Richarda Rorty’ego.Tomasz Szymon Markiewka - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (2).
 46. Rola koncepcji ukrytego porządku Bohma we współczesnej filozofii fizyki.Bolesław Rok - 1989 - Studia Filozoficzne 289 (12).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Rola rozumu w decyzjach moralnych: etyka Dawida Hume'a.Mirosław Rutkowski - 2001 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskigo.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Rola estetyki w kształtowaniu świata.Yuriko Saito - 2010 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 37.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Dynamiczna rola próżni w fizycznym obrazie świata.Michał Tempczyk - 1990 - Studia Filozoficzne 290 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Rola pojęcia nieskończoności w fizyce.Michał Tempczyk - 1986 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 1 (1):61-70.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 160