Results for 'Rola Jaafar'

122 found
Order:
 1.  22
  A Cross-Sectional Survey Study to Assess Prevalence and Attitudes Regarding Research Misconduct Among Investigators in the Middle East.Marwan Felaefel, Mohamed Salem, Rola Jaafar, Ghufran Jassim, Hillary Edwards, Fiza Rashid-Doubell, Reham Yousri, Nahed M. Ali & Henry Silverman - 2018 - Journal of Academic Ethics 16 (1):71-87.
  Recent studies from Western countries indicate significant levels of questionable research practices, but similar data from low and middle-income countries are limited. Our aims were to assess the prevalence of and attitudes regarding research misconduct among researchers in several universities in the Middle East and to identify factors that might account for our findings. We distributed an anonymous questionnaire to a convenience sample of investigators at several universities in Egypt, Lebanon, and Bahrain. Participants were asked to a) self-report their extent (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2.  18
  Results of a Self-Assessment Tool to Assess the Operational Characteristics of Research Ethics Committees in Low- and Middle-Income Countries.Henry Silverman, Hany Sleem, Keymanthri Moodley, Nandini Kumar, Sudeshni Naidoo, Thilakavathi Subramanian, Rola Jaafar & Malini Moni - 2015 - Journal of Medical Ethics 41 (4):332-337.
 3.  40
  Is Man the Vicegerent of God?Jaafar Sheikh Idris - 1990 - Journal of Islamic Studies 1 (1):99-110.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  6
  The Effect of Social–Economic Factors on Women's Fertility: A Case Study in Tabriz City.Jaafar Hezarjariby & Alireza Abbaspour - 2010 - Social Research (Islamic Azad University Roudehen Branch) 3 (6):139-153.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Rola atmana w procesie poznawczym według bramińskiej szkoły filozoficznej njaji-waiśesziki.Katarzyna Zofia Gdowska - 2011 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.Janina Filek - 2005 - Prakseologia 145 (145):43-58.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Rola informacji w funkcjonowaniu przyrody w kontekście sporu o ewolucję.Maciej Giertych - 2001 - Filozofia Nauki 2.
  Biological reality does not consist of chemistry and physics of organism alone. It also includes their information content. This information regulates developmental and reproductive processes. Its quantity is finite. We observe mixing of information (mating patterns, reduction division, hybridisation, genetic engineering), its loss (species extinction, reduction of genetic diversity in domestication, isolation, inbreeding) and increase of useless or injurious information (duplications, neutral and harmful mutations, genetic load). On the other hand we do not observe new useful biological information arising (positive (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Rola wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Od teorii poznania do etyki i estetyki.Krzysztof Wawrzonkowski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):155-177.
  Celem niniejszego artykuły jest przedstawienie roli związków kojarzeniowych wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Zagadnienie to analizuję na gruncie jego rozważań teoriopoznawczych, etycznych i estetycznych. Hume był pierwszym myślicielem, który tak szeroko próbował wykorzystać asocjacjonizm do opisu najważniejszych sfer aktywności ludzkiej, a przy tym był przekonany, że jest to jego największe naukowe osiągnięcie. Wskazanie na sposoby, w jakie wyobraźnia łączy ze sobą poszczególne idee, pozwoliło mu wyjaśnić mechanizmy nią rządzące jako część jego modelu ludzkiej natury.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  5
  Heurystyczna rola obrazów świata w przyjmowaniu faktów filozoficznych.Piotr Duchliński - 2017 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (2):139-178.
  This article aims to show that our acceptance or non-acceptance of certain facts is influenced by our adoption of a philosophical world-picture as a kind of background knowledge on the basis of which one decides what does or does not exist, and what is true or false. For this purpose, I discuss the positions of the existential Thomists, as well as those of Wittgenstein and Abel, while also occasionally invoking the work of Putnam and Fleck. To begin with, it is (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Rola pamięci w filozofii Waltera Benjamina.Piotr Schollenberger - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 49 (1):77-94.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Rola matematyki w nauce.Gaston Milhaud - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:183-206.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  53
  Rola negacji w opisie świata według arystotelesowskiej Metafizyki.Jan Bigaj - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):265 - 292.
  The Role of Negation in the Description of the World According to Aristote’s Metaphysics. The notions of ‘being’ and ‘non-being’ have entered philosophical language, forming the basis of ontology and meontology, as the counterparts of the Greek expressions to on and to me on (nominalised forms, affirmative and negative, of the participle of the verb einai). Originally, however, these expressions did not have any objectifying meaning, but played the role of meta-language names, representing the copula einai in all its forms, (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Rola przyjaźni w komunikowaniu się w biznesie.Ryszard Banajski - 1999 - Prakseologia 139 (139).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  30
  Rola matematyki w powstawaniu teorii pola J.C. Maxwella.Robert Janusz - 2006 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 38.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  16
  Nurses’ Burnout: The Influence of Leader Empowering Behaviors, Work Conditions, and Demographic Traits.Rola H. Mudallal, Wafa’A. M. Othman & Nahid F. Al Hassan - 2017 - Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing 54:004695801772494.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Rola doświadczenia wewnętrznego w poznaniu – Edmund Husserl a Richard Hönigswald.Iwona Alechnowicz-Skrzypek - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):319-333.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Eksplanacyjna Rola Teorii Filozoficznych W Badaniach Kognitywistycznych.Błażej Skrzypulec - 2013 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 7 (1).
  Tematem artykułu jest eksplanacyjna rola jaką mogą pełnić teorie filozoficzne w badaniach z zakresu kognitywistyki. Wyróżnione zostają cztery uzupełniające się role, powiązane z różnymi koncepcjami wyjaśniania. Zgodnie z pierwszą rolą eksplanacyjną teorie filozoficzne wyjaśniają na sposób opisywany w koncepcjach naukowego wyjaśniania. Uzyskanie tego rodzaju wyjaśnień przy użyciu teorii filozoficznych wymaga jednak przeformułowania ich tez, przy użyciu pewnych rozumowań analogicznych, w twierdzenia mające charakter naukowy. Wedle drugiej roli ekplanacyjnej teorie filozoficzne wyjaśniają poprzez sformułowanie koniecznych i wystarczających warunków, które muszą być (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Rola Historii Filozofii W Punkcie Wyjścia Metafizyki: Na Podstawie Tekstów Świętego Tomasza Z Akwinu Oraz Arystotelesa.Piotr Cyciura - 2006 - Wydawn. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Rola cogito w filozofii N. Malebranche'a.Jan Czerkawski - 1993 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 38.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Rola aksjomatu w matematyce współczesnej oraz w perspektywie dociekań nad aksjomatem wyboru.Katarzyna Lewandowska - 2011 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 48.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Rola dobroczynności w życiu społecznym i gospodarczym.Józef Majka - 1960 - Roczniki Filozoficzne 8 (2):61-88.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Rola mitu w argumentacji Platońskiej.Marian Przełęcki - 1990 - Studia Filozoficzne 290 (1).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Rola poznawcza przeżyć spostrzegawczych w poglądach epistemologicznych Koła Wiedeńskiego.Jakób Rajgrodzki - 1938 - Kwartalnik Filozoficzny 15 (3):231-259.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  23
  Rola pojęcia prawdopodobieństwa w strukturze wyobrażeń realnego świata.O. P. Pieńkowski - 1978 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  26
  Rola obrazów religijnych według Wittgensteina.Ewa Czesna - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (1):51-64.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Rola świadomej zgody rodziców w opiece nad noworodkami na granicy zdolności do przeżycia.Paweł Łuków - 2020 - Diametros 17 (63):40-55.
  The paper analyses the application of the best interest standard in the medical care of extremely preterm babies. It proposes that as long as the parents base their decision on a well-founded medical opinion regarding the neonate’s diagnosis and prognosis and are not victims of superstition or prejudice, medical professionals are obligated to respect the parents’ informed consent, even if the professionals disagree with the parents’ opinion. In their assessments of the neonate’s interest, medical professionals can be primarily guided by (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  Beyond the ‘East–West’ Dichotomy: Global Variation in Cultural Models of Selfhood.Vivian L. Vignoles, Ellinor Owe, Maja Becker, Peter B. Smith, Matthew J. Easterbrook, Rupert Brown, Roberto González, Nicolas Didier, Diego Carrasco, Maria Paz Cadena, Siugmin Lay, Seth J. Schwartz, Sabrina E. Des Rosiers, Juan A. Villamar, Alin Gavreliuc, Martina Zinkeng, Robert Kreuzbauer, Peter Baguma, Mariana Martin, Alexander Tatarko, Ginette Herman, Isabelle de Sauvage, Marie Courtois, Ragna B. Garðarsdóttir, Charles Harb, Inge Schweiger Gallo, Paula Prieto Gil, Raquel Lorente Clemares, Gabriella Campara, George Nizharadze, Ma Elizabeth J. Macapagal, Baland Jalal, David Bourguignon, Jianxin Zhang, Shaobo Lv, Aneta Chybicka, Masaki Yuki, Xiao Zhang, Agustín Espinosa, Aune Valk, Sami Abuhamdeh, Benjamin Amponsah, Emre Özgen, E. Ülkü Güner, Nil Yamakoğlu, Phatthanakit Chobthamkit, Tom Pyszczynski, Pelin Kesebir, Elvia Vargas Trujillo, Paola Balanta, Boris Cendales Ayala, Silvia H. Koller, Jas Laile Jaafar, Nicolay Gausel, Ronald Fischer, Taciano L. Milfont, Ersin Kusdil & Se Çağlar - 2016 - Journal of Experimental Psychology: General 145 (8):966-1000.
 28. Rola edukacji filozoficznej w socjalizmie.Stanisław Cieniawa - 1988 - Studia Filozoficzne 275 (10).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Actes du Saint-Siège.A. D. Ems' roLA ArosroLicA & Fratres Balutem Et Apostolicam Benedictionem - forthcoming - Nouvelle Revue Théologique.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Rola analizy psychologicznej w nietzscheańskiej koncepcji filozofii sztuki.Krystyna Górniak-Kocikowska - 1986 - Studia Filozoficzne 252 (11).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Rola polemiki z myślą Kartezjusza w kształtowaniu się koncepcji podmiotu ludzkiego i obrazu świata w rozprawie Condillaca O pochodzeniu poznania ludzkiego.Marek Grygorowicz - 1990 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 35.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  5
  Rola państwa i prawa w systemie Adama Smitha.Filip Lubiński - 2019 - Philosophical Problems in Science 67:125-152.
  The dominant contemporary interpretation of Adam Smith’s thought endeavors to show his anti-state attitude. According to this interpretation, Smith, as the father of economics would also be an opponent of state interference in the activity of private entities. The purpose of this work is a comprehensive presentation of the social system described by a Scottish philosopher. This task is accomplished by drawing attention to Smith’s views on the state and the law, as well as on his participation in the creation (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych.Tomasz Żuradzki - 2011 - Rocznik Kognitywistyczny 5:191-198.
  Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego sugerują, że przynajmniej niektórzy pacjenci w tzw. stanie wegetatywnym mogą być bardziej „świadomi”, niż to się do tej pory wydawało. W artykule zamierzam omówić te badania; następnie rozważę, o jakie rozumienie pojęcia świadomości może w nich chodzić; a wreszcie zastanowię się nad etycznymi implikacjami tych odkryć. Zamierzam też rozważyć, czy posiadanie wyższych form świadomości zawsze ma być dodatkową racją przemawiającą przeciwko zaprzestaniu podtrzymywaniu funkcji życiowych. Tym samym, w artykule chciałbym wskazać istotność badań z zakresu kognitywistyki (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  26
  Heurystyczna rola zasady Le Chateliera w przyrodoznawstwie.Wacław Dokurno - 1986 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 8.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Rola koncepcji ukrytego porządku Bohma we współczesnej filozofii fizyki.Bolesław Rok - 1989 - Studia Filozoficzne 289 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Rola estetyki w kształtowaniu świata.Yuriko Saito - 2010 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 37.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Dynamiczna rola próżni w fizycznym obrazie świata.Michał Tempczyk - 1990 - Studia Filozoficzne 290 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Rola pojęcia nieskończoności w fizyce.Michał Tempczyk - 1986 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 1 (1):61-70.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  2
  Rola rozumu w koncepcji estetycznej Alexandra Gerarda.Krzysztof Wawrzonkowski - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):249.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Rola filozofii cybernetyki w Związku Radzieckim i innych państwach bloku wschodniego w latach 1955–1975.Łukasz Cholewa - 2008 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 53.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Rola pomiaru w opanowywaniu natury.Jan Trąbka - 2003 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 4:35-42.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Rola pojęcia niebytu w twórczości matematycznej.Kazimerz Trzęsicki - 1988 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2 (2):75-86.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Epistemiczna rola logiki fałszu.Piotr Łukowski - 2006 - Filozofia Nauki 3.
  The idea of belief revision is strictly connected with the notion of contraction given by the set of postulates formulated by Alchourrón, Gärdenfors and Makinson. In the present paper expansion and contraction are defined by Tarski's consequence relation and Tarski-like elimination relation. The logic of falsehood (i.e. a logic dual in Wójcicki's sense to the given logic of truth) plays a key role for defining the elimination relation. A decision of adding or refusing of some sentences is arbitrary and depends (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Rola etyki i antropologii w rozważaniach o sztucznej inteligencji.P. Łupkowski - forthcoming - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  1
  Rola archetypów muzycznych w epoce hellenizmu.Andrzej T. Nowak - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:167-180.
  Autor artykułu przedstawia w syntetycznym skrócie zasady kształtowania się dwóch podstawowych form wypowiedzi literacko-muzycznej w antycznym świecie cywilizacji greckiej i hellenistycznej. Pokrótce omawia sposoby przejawiania się muzyki, traktowanej jako ważny element obiegu kulturowego w ówczesnej rzeczywistości. Archetypiczne wzorce hymnu i peanu - podstawowych form literacko-muzycznych kultury greckiej - zostały omówione według charakterystycznych cech oraz poparte konkretnymi przykładami literackimi. Wskazano, że synkretyzm form literacko-muzycznych, charakterystyczny dla antycznej kultury śródziemnomorskiej, był powiązany z elementami kultu religijnego. Wymiar religijny stanowił ważne uzupełnienie praktycystycznego sposobu (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Rola przyjaźni w wychowaniu człowieka.Izabella Andrzejuk - 2011 - Studia Philosophiae Christianae 47 (2):231-241.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Rola „sumienia” w problematyce „inności” i „innego” w filozofii Emmanuela Lévinasa i Paula Ricoeura.Patrycja Bobowska-Nastarzewska - 2011 - Sztuka I Filozofia 38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Rola adekwatności wytworów systemów multimedialnych w kształtowaniu umiejętności myślenia ucznia (Głos w dyskusji nad uniwersyteckim nauczaniem logiki).Edward Bryniarski - 2002 - Filozofia Nauki 2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  27
  Rola paradoksu kłamcy w konstrukcji logicznych teorii prawdy.Bartosz BOŻEK - 2002 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 30.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  6
  Rola natury czynu w argumentacji etycznej. Na marginesie dyskusji wokól norm ogólnie waznych we wspólczesnej teologii.Andrzej Szostek - 1979 - Roczniki Filozoficzne 27 (2):97.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 122