73 found
Order:
 1.  8
  Adrian Miaskowski SJ (1657-1737) Jako Filozof.Roman Darowski - 2001 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6:203-219.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  Adrian Miaskowski SJ (1657-1737) En Tant Que Philosophe.Roman Darowski - 2001 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6:219-221.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Adrian Miaskowski SJ (1657-1737) jako filozof.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6 (1):203-221.
  Adrian Miaskowski należy do wybitniejszych jezuitów polskich na przełomie XVII i XVIII w. Był pedagogiem, autorem Dialektyki, płodnym pisarzem w dziedzinie teologii, rektorem kilku kolegiów i prowincjałem jezuitów. W dotychczasowej literaturze istnieje na jego temat sporo dłuższych lub krótszych tekstów i wzmianek, a jego nazwisko figuruje w wielu encyklopediach i słownikach, na czele z Polskim Słownikiem Biograficznym. Jednakże jego poglądy filozoficzne nie były dotąd przedmiotem zainteresowania. Niniejsze krótkie opracowanie ma za cel wypełnić tę lukę. Zawiera biografię Miaskowskiego, przegląd treści Dialektyki (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Bogdan Lisiak, Ed.: Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ.Roman Darowski & Stanisław Ziemiański - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11 (1):296-298.
  The article reviews the book Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ, edited by Bogdan Lisiak.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Bogdan Lisiak SJ: Adam Adamandy Kochański (1631-1700). Studium Z Dziejów Filozofii I Nauki W Polsce W XVII Wieku.Roman Darowski & Stanisław Ziemiański - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11 (1):292-296.
  The article reviews the book Adam Adamandy Kochański. Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce w XVII wieku, by Bogdan Lisiak.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  15
  Działalność filozoficzna Jakuba Ortiza SJ (1564-1625) w Polsce i na Litwie.Roman Darowski - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:234-234.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  12
  Foreword.Roman Darowski - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:5-6.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Foreword.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1 (1):5-6.
  In order to „open us fuller and better to Europe", we are starting with a new review FORUM PHILOSOPHICUM. FORUM will be published once a year in English, French, German, Italian, Spanish, Latin and Polish. The articles in Polish will be followed by extensive summaries in foreign languages. Since we do not renounce Polish speaking readers, the articles in foreign languages are also followed by extensive summaries in Polish.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  36
  Filozofia Jezuitów Na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej W XIX Wieku [The Philosophy of the Jesuits in the Territories Ofthe Former Commonwealth: Poland, Lithuania, Belarus and Ukraine in the 19th Century] by Roman Darowski.Roman Darowski - 2012 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 17 (2):283-296.
 10. Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku. Pró­ba syntezy.Roman Darowski - 1996 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 41.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku.Roman Darowski - 2000 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5:21-42.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku, Próba syntezy.Roman Darowski - 1997 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2:243-243.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5 (1):21-53.
  Poniższe opracowanie obejmuje zasadniczo wiek XX. Nawiązuje jednak do pewnych dokumentów i faktów z XIX w., które miały znaczny wpływ na kształt filozofii jezuitów w XX w. Chodzi zwłaszcza o nową wersję dawnej Ratio studiorum z 1832 r. oraz o encyklikę Aeterni Patris z 1879 r. Badając dzieje filozofii jezuitów w Polsce, można wyróżnić: 1) filozofia związana z nauczaniem, głównie w Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, oraz 2) filozofia pozaszkolna, a więc nie związana ścisłej z nauczaniem.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Filozofia moralna Wojciecha Sokołowskiego SJ.Roman Darowski - 1993 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  9
  Giuseppe Angiolini SJ , profesor filozofii w Akademii Połockiej.Roman Darowski - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:223-229.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Giuseppe Angiolini SJ (1747–1814), Profesor Filozofii W Akademii Połockiej.Roman Darowski - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11 (1):223-229.
  This article discusses the biography, works and philosophical views of Giuseppe Angiolini, an Italian Jesuit working at the Academy of Polotsk at the turn of the 18th and 19th centuries. The whole philosophy represented by Angiolini is in line with Italian Catholic philosophy, which in turn was influenced by the traditional Jesuit Collegium Romanum. The philosophy of Angiolini contains certain Suarezian ideas. In this respect it was influenced by the Jesuit tradition, especially as regards the mental difference between essence and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Geneza dzieła Wojciecha Tylkowskiego SJ «Philosophia curiosa».Roman Darowski - 1980 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 26.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  Giuseppe Angiolini SJ (174 7-1814), Professor of Philosophy in the Polotsk Academy.Roman Darowski - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:223-233.
 19.  1
  Giuseppe (Joseph) Angiolini, S.J. (1747–1814), Professor of Philosophy at The Polotsk Academy.Roman Darowski - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11 (1):230-233.
  This article discusses the biography, works and philosophical views of Giuseppe Angiolini, an Italian Jesuit working at the Academy of Polotsk at the turn of the 18th and 19th centuries. The whole philosophy represented by Angiolini is in line with Italian Catholic philosophy, which in turn was influenced by the traditional Jesuit Collegium Romanum. The philosophy of Angiolini contains certain Suarezian ideas. In this respect it was influenced by the Jesuit tradition, especially as regards the mental difference between essence and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ignacy Dec. Dwie Antropologie. Tomaszowa I Marcelowa Teoria Człowieka [Deux Anthropologies. La Théorie de Thomme de Thomas d'Aquin Et de Marcel]. [REVIEW]Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):268-272.
  L'auteur se propose de comparer la theorie de I'homme de saint Thomas d'Aquin et de Gabriel Marcel. II est interessant de faire une comparaison entre ces deux penseurs, car la philosophie de Gabriel Marcel est souvent pergue comme un nouveau type de philosophie chretienne. On dit parfois que la philosophie de ce dernier est beaucoup plus proche de I'homme contemporain que ne l'est celle de Thomas d'Aquin.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ignacy Dec. Transcendencja Człowieka W Przyrodzie [Transcendance de I'homme Dans le Monde].Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):263-265.
  Le livre presente le probleme de la transcendance de Thomme d'apres les createurs de l'Ecole de Philosophie de Lublin. Cette ecole est nee a Lublin dans le milieu de l'Universite Catholique apres la deuxieme guerre mondiale. Elle est representee par des penseurs comme M. A. Krąpiec OP et le Cardinal K. Wojtyła. Ces deux philosophes ont aborde, dans leurs recherches, des problemes anthropologiques et ils ont presente une theorie interessante de l'homme. Dans leur theorie, la transcendance de l'homme est mise (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  23
  In Memoriam Piotr Lenartowicz SJ.Roman Darowski, Zbigniew Wróblewski & Jolanta Koszteyn - 2012 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 17 (1):117-126.
  The article presents an obituary for Polish philosopher Piotr Lenartowicz.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  7
  Józef Alojzy Dmowski SJ (1799-1879) Precursor of the Renewal of Thomism.Roman Darowski - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:241-258.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  11
  Józef Alojzy Dmowski SJ , prekursor odnowy tomizmu.Roman Darowski - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:258-258.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  Józef Alojzy Dmowski SJ (1799-1879) Precursor of the Renewal of Thomism.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):241-258.
  Józef Alojzy [Josephus Aloisius] Dmowski was one of the precursors of the nineteenth century renewal of Thomism and this was a few dozen years before the promulgation of Pope Leo XIII's encyclical, Aeterni Patris. He was one of the most famous Christian philosophers of the nineteenth century. His work was also the first extensive philosophy textbook of that time which included a l l the disciplines of the time, published by the Jesuits after the re-establishment of the Order in 1814.. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  J. Angiolini, Institutiones philosophicae, De Ente ejusque essentia ac existentia.Roman Darowski - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:234-247.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  13
  Jakub Gorczyca SJ, „Zarys etyki fundamentalnej. Być dla drugiego”.Roman Darowski - 2015 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 21 (2):105-108.
  Jakub Gorczyca SJ, „An Outline of Fundamental Ethics. Being for Others”.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  Jan Gerardinus SJ , jezuita belgijski, professor filozofii w Polsce.Roman Darowski - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:257-265.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  Jean Gerardinus SJ , Un Jésuite Beige, Professeur de Philosophic En Pologne.Roman Darowski - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:266-267.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):257-267.
  Pierwsza grupa jezuitów przybyła do Polski w jesieni 1564 r. Na początku następnego roku otwarli oni w Braniewie na Warmii kolegium z pięcioklasową szkołą średnią oraz Internat, zwany Konwiktem Szlacheckim. Już w r. 1566 wprowadzili wykłady dialektyki w klasie wymowy i kontynuowali je przez następne dwa lata. Wykłady te były początkowo przeznaczone dla konwiktorów oraz towarzyszących im zwykle wychowawców, a także dla eksternów. Pierwszym wykładowcą dialektyki w Braniewie był jezuita czeski Baltazar Hostounsky. W lecie 1565 r. został on wiceprowincjałem w (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  19
  Jakub Gorczyca: Zarys Etyki Fundamentalnej; Być Dla Drugiego.Roman Darowski - 2015 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 20 (1):99-102.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Jakub Gorczyca. Zarys Etyki Fundamentalnej.Roman Darowski - 2016 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 20 (1):99-102.
  Father Jakub Gorczyca, a Polish Jesuit, is a professor of philosophy at the Gregorian University in Rome. The subject of his particular concern is the set of problems encountered in philosophical anthropology, fundamental ethics and the philosophy of religion. Gorczyca draws philosophical inspiration from the intellectual tradition of Christianity, from phenomenology, and from the philosophy of dialogue.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Koleje życia i działalność filozoficzna Aleksandra Podlesieckiego.Roman Darowski - 1983 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  L'activité philosophique de Diego Ortiz (1564-1625) en Pologne et en Lituanie.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4 (1):219-234.
  Jusqu'a nos jours, il n'existait dans la litterature qu'un nombre restreint de mentions et de brefs articles sur Ortiz. Dans cette etude, mon propos est de presenter d'abord les etapes de la vie d'Ortiz, en me basant avant tout sur les sources manuscrites de son epoque, puisees dans les Archives Centrales des Jesuites a Rome. Je donnerai ensuite une description de son oeuvre philosophique et j'exposerai ses conceptions philosophiques principales. Ortiz fut egalement un theologien; son activite dans ce domaine depasse (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. La Philosophie des jésuites en Pologne du XVIᵉ au XVIIIᵉ siècle.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):211-243.
  Ces dernieres annees, plusieurs travaux sur la philosophie des jesuites en Pologne au XVIᵉ XVIᵉ et XVIIᵉ siecle ont ete publies. Ceux qui sent ecrits en langues plus connues, sont enumeres dans la bibliographie a la fin de cet article. Malgre cela, on ne pent pas dire que cette philosophie soit suffisamment explicite. Mais actuellement, il existe deja des fondements plus solides pour essayer de creer une synthese de cette philosophie. Cet essai est d'autant plus fonde que d'apres l'opinion de (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  8
  La philosophie des jésuites en Pologne du XVI e au XVIII e siècle–essai de syntèse.Roman Darowski - 1997 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2:211-242.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  9
  La Philosophie des Jésuites En Pologne au XXᵉ Siècle.Roman Darowski - 2000 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5:43-53.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  9
  L'activité philosophique de Diego Ortiz (1564-1625) en Pologne et en Lituanie.Roman Darowski - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:219-234.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Mateusz Bembus S. J. , profesor filozofii w Poznaniu.Roman Darowski - 1986 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 31.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Nowe zródla do dzialalnosci filozoficznej Jakuba Ortisa, SJ (1564-1625).Román Darowski - 1986 - Studia Philosophiae Christianae 2:15-24.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  12
  On the Occasion of His Seventieth Year.Roman Darowski - 2005 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10:253-255.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  On the Occasion of His Seventieth Year.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):253-255.
  Roman Darowski was born on August 12, 1935, in Szczepanowice, near Tarnow. He entered the Jesuit Order on July 31, 1951, and underwent a two year novitiate in Stara Wieś, near Krosno. He was ordained priest on July 31, 1961, in Warsaw. He studied philosophy at the Jesuit College in Cracow. He obtained a Master's Degree after presenting his thesis, Basic Foundations of Marxist Ethics [Podstawowe założenia etyki marksistowkiej], written under the direction of Tadeusz Ślipko, S. J. He studied theology (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  14
  Przedmowa.Roman Darowski - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:7-8.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  12
  Prof. Jan Popiel SJ.Roman Darowski - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:267-272.
 45.  1
  Prof. Jan Popiel SJ.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):267-272.
  Jan Popiel urodził się dnia 28 I 1914 r. w Brodnicy k. Śremu w Wielkopolsce w głęboko religijnej rodzinie ziemiańskiej. Był synem Michała i Jadwigi z Mańkowskich. Młodość spędził wraz z pięciorgiem rodzeństwa w majątku rodzinnym w Wójczy k. Pacanowa. Dwie jego siostry obrały zakonny stan życia w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Pierwszą i drugą klasę gimnazjalną Jan przerabiał prywatnie w latach 1923-1925 i pod koniec roku zdawał egzaminy w Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Następne kilka miesięcy wykorzystał (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  7
  Professor Jan Sieg SJ - In Memoriam.Roman Darowski - 2002 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7:252-254.
 47. Professor Jan Sieg SJ (1919-2001) - In Memoriam.Roman Darowski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):252-254.
  Jan Sieg, Sohn von Marceli und Teresa, geb. Rhunke, wurde am 20. Oktober 1919 in Płocicz, im Kreis Sępólno Krajeńskie in Pommern geboren. In den Jahren 1930 bis 1938 besuchte er die Oberschule in Chojnice und legte dort die Reifeprüfung ab. Am 28. September 1940 ist er dem Jesuitenorden beigetreten, woraufhin er in Stara Wieś bei Krosno ein zweijähriges Noviziat absolvierte. Er studierte Philosophie in Nowy Sącz und Theologie in Stara Wieś und in Krakau. Ordiniert wurde er am 29. Juni (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  3
  Philosophy of the Jesuits in Lithuania Since the 16th Until the 18th Century.Roman Darowski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):323-332.
  In the philosophy of the Jesuits of this period one can distinguish philosophy connected with teaching, i.e. taught at schools led by the Jesuits, and Civic philosophy, not connected directly with teaching. This was mainly social, economic, and political philosophy, especially philosophy of the state, law and the like.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  10
  Paul Siwek SJ , philosophe et psychologue.Roman Darowski - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:279-283.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  12
  Paweł Siwek SJ , filozof i psycholog.Roman Darowski - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:284-284.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 73