4 found
Order:
 1.  54
  Enkele Opmerkingen Bij Wijze Van Antwoord Op Sarot En Van Den Brink.Rudi Te Velde - 1999 - Bijdragen 60 (1):73-76.
  De uitvoerige reactie van Sarot en Van den Brink waarin ze hun ‘Utrechtse’ positie in de wijsgerige theologie verduidelijken en verdedigen tegenover mijn vragen en scepsis, zou een uitvoerige beantwoording verdienen, uitvoeriger en grondiger dan het mij op deze plaats mogelijk is. Ik zal, ten eerste, ingaan op de kwestie van het realisme en, ten tweede, op het verwijt van ‘agnosticisme’ aan mijn adres.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  18
  Fides Quaerensintellectum Als Motto Van Wijsgerige Theologie.Rudi Te Velde - 1998 - Bijdragen 59 (2):123-140.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  19
  Transcendence and revelation.Rudi Te Velde - 1997 - Bijdragen 58 (3):279-300.
  Contemporary theology commonly rejects the traditional 'Greek' reading of Exodus 3:14, according to which God reveals himself to Moses by the name of 'being' in favour of a more religious interpretation which sees in the name a confirmation of Gods enduring and liberating presence to his people. By means of an interpretation of Thomas Aquinas' reading of the Exodus-name in the Summa the author intends to show that Aquinas' account of the name is not guided by an exegetical and hermeneutical (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. The concept of the good according to Thomas Aquinas.Rudi te Velde - 1999 - In Wouter Goris (ed.), Die Metaphysik und das Gute: Aufsätze zu ihrem Verhältnis in Antike und Mittelalter: Jan A. Aertsen zu Ehren. Leuven: Peeters.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark