Results for 'Ruhdan Uzun'

20 found
Order:
 1. İletişim Etiği: Sorunlar Ve Sorumluluklar.Ruhdan Uzun - 2009 - Dipnot.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  17
  Світові тенденції розвитку морських портів.Mykola Belopolskiy, Maksym Maltsev & Mychajlo Uzun - 2016 - Схід 2 (142):5-10.
  У статті досліджено світові тенденції розвитку морських портів за останні роки. Визначено напрямки розвитку, які демонструють взаємодію морського транспорту і світової економіки. Виділено чинники макросередовища, які суттєво впливають на діяльність підприємств морської галузі України. По кожній групі висвітлена проблема та рекомендовані напрями дій. На думку авторів, утілення в життя запропонованих заходів сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських портів на світовому ринку за рахунок збільшення обсягів перевалки вантажів, залучення нових вантажопотоків, розширення асортименту робіт та послуг.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg: Unter besonderer Berücksichtigung der Siemens AG.Fatma Uzun - 2018 - In Johannes Heinrich (ed.), Individualität, Subjektivität Und Selbstsorge Bei Nietzsche: Eine Analyse Im Gespräch Mit Foucault. De Gruyter. pp. 59-74.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  Hersek Deltasındaki Kıyı Alanı Kullanımı Değişiminin Coğrafi Analizi.Murat Uzun - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):2033-2033.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Osmanlı Tarihçilerinin Gelir Kaynakları.Efkan Uzun - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):373-373.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Programlarındaki Seçmeli Dersler.İbrahim Uzun - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1969-1969.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Common Turkish And Mongolian Words In East Turkistan Kirgiz Turkish -I-.Gülsine Uzun - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:1899-1913.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Na't Geleneğinde Şeyh G'lib Örneği.Şerife Uzun - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):1093-1093.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  The Kırghız Turks Of Eastern Turkistan.Gülsine Uzun - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:632-661.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Abdullah Tukay'ın Tatarca Üzerindeki Etk.Murat Uzun - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):1423-1440.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Sultan I. Mahmud'a Ait Bir Ruzn'me.Efkan Uzun - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):687-687.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  9
  Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Setindeki Metinlerin Kelime-Cümle Uzun.Kemal Zeki Zorbaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2509-2509.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  8
  Uzun Manzumeleri Işığında Cem Sultan'ın Ruh Âlemine Bakış.Ayşe Sağlam - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):363-363.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  Religion and Individualization in Bilge Karasu’s Story Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı.EVİS Ahmet - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:481-494.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  İmparatorluğun "En Uzun On Yılı"Nı Yazmak: Ömer Seyfettin Hik'yelerinde Farklı "On Temmuz"Lar.Şehnaz Şi̇şmanoğlu Şi̇mşek - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):665-665.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  82
  The Quest for Compliance in Schools: Unforeseen Consequences.Joan F. Goodman & Emily Klim Uzun - 2013 - Ethics and Education 8 (1):3-17.
  This study investigates the reaction of high school students in an alternative urban secondary school to highly controlling, authoritarian practices. Premised on the published theories, we imagined that students would object to the regime and consider it unduly repressive. Student reactions were elicited through questionnaires and interviews. To our considerable surprise, most respondents approved of the authoritarian regime and disapproved of granting students more self-expression. Most have come to believe that they do not deserve freedom from pervasive rules, for they (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  11
  Frege’nin Özel Ad Kuramındaki Sonsuz Gerileme Sorunu.Alper Yavuz - 2018 - In Vedat Kamer & Şafak Ural (eds.), VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı. İstanbul: Mantık Derneği Yayınları. pp. 513-527.
  Öz: Frege özel adların (ve diğer dilsel simgelerin) anlamları ve gönderimleri arasında ünlü ayrımını yaptığı Anlam ve Gönderim Üzerine (1948) adlı makalesinde, bu ayrımın önemi, gerekliliği ve sonuçları üzerine uzun değerlendirmeler yapar ancak özel adın anlamından tam olarak ne anlaşılması gerektiğinden yalnızca bir dipnotta kısaca söz eder. Örneğin “Aristoteles” özel adının anlamının Platon’un öğrencisi ve Büyük İskender’in öğretmeni ya da Stagira’da doğan Büyük İskender’in öğretmeni olarak alınabileceğini söyler. Burada dikkat çeken nokta örnekteki özel adın olası anlamları olarak gösterilen belirli (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  13
  İnas Ve Sanayi-I Nefise Mektebi'nin İlk Kadın Heykeltraşları.Derya Uzun Aydin - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):1125-1125.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  9
  Symbolısm Of Creatıng And Sprıngıng Up In Cengiz Aytmatov’s Works.Uzun Gülsine - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:723-735.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Sosyolojik Düşüncede Avrupa-Merkezcilik, Ötekileştirme Ve Oryantalist Söylem Üzerine Post-Kolonyal Bir Okuma Ve Eleştirisi.İrfan Kaya - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):163-188.
  Modernite, uzun bir zamandır tüm dünyada, Avrupa-merkezci bir ideolojiyle suç ortaklığı yapmasına ve özünde barındırdığı çelişkilerin bağdaşmazlığına rağmen, bilgi üretimi ve disiplinlerin teorik çerçevesini belirlemede hâkim paradigma olmayı sürdürmektedir. Avrupa-merkezci ideolojiyle girişilen suçun iştirakçilerinden bir diğeri de, modernliğin kendi kendini gözleme tarzı olarak ve onunla birlikte gelişen, aralarında totolojik bir görünüm sergileyen sosyolojidir.Modernitenin özünde barındırdığı çelişkilerin bağdaşmazlığı, yadsıma, inkâr vs. ötekileştirme nosyonunu kaçınılmaz kılar.Sosyolojik literatürde ötekileştirme, özcü bir yaklaşımla Batıda yaşanan tarihsel sürecin tek doğru ve evrensel olduğu iddiasıyla geliştirilen (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark