Results for 'Ruohui Li'

999 found
Order:
 1.  35
  On Laozi's Dao—An Attempt to Make Philosophy Speak Chinese.Ruohui Li - 2011 - Frontiers of Philosophy in China 6 (1):1-19.
  How is the meaning of the Dao to be understood? To answer this question, we should not make indiscreet remarks outside of the framework of Laozi’s thought; rather, we should enter the system, helping Laozi to establish a philosophical system on the Dao. Such an establishment is equivalent to that of a logical system of Laozi’s philosophy. We consider the presentation of Laozi’s thought as unverified propositions, and the purpose of this essay is to expound on these propositions and make (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  18
  Li, Ruohui 李若暉, Spring and Autumn and Warring States Intellectual History: An Exploration 春秋戰國思想史探微: Taipei 台北: Yee Wen Publishing Company 藝文印書館印行, 2012, Vi+214 Pages. [REVIEW]Rens Krijgsman - 2013 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 12 (1):129-132.
 3. Chun Qiu Zhan Guo Si Xiang Shi Tan Wei.Ruohui Li - 2012 - Yi Wen Yin Shu Guan Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Li as Cultural Grammar: On the Relation Between Li and Ren in Confucius' Analects.Chenyang Li - 2007 - Philosophy East and West 57 (3):311 - 329.
  A major controversy in the study of the "Analects" has been over the relation between two central concepts, ren (humanity, human excellence) and li (rites, rituals of propriety). Confucius seems to have said inconsistent things about this relation. Some passages appear to suggest that ren is more fundamental than li, while others seem to imply the contrary. It is therefore not surprising that there have been different interpretations and characterizations of this relation. Using the analogy of language grammar and mastery (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 5. Cong Li Shi Zhong Ti Qu Zhi Hui.Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) - 2005 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Fa Li Fa Wai.Yongjun Li - 2004 - Zhongguo Fa Zhi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  14
  Li, Chenyang 李晨陽, and Hong X iao 肖紅, eds., Self-Replanting of Our Spiritual Roots: Chinese Philosophy and Overseas Chinese 靈根自植: 中國哲學與世界華人.Lizhu Li - 2020 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 19 (3):485-488.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Li Daozeng Wen Ji.Daozeng Li - 2006 - Zhongguo Jian Zhu Gong Ye Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Li Gong Si Xiang Yan Jiu.Ruifang Li - 2011 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Li Gong Wen Ji.Gong Li - 2011 - Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Li Huiguo Wen Ji =.Huiguo Li - 2005 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong.Minghui Li & Huanghai Qiu (eds.) - 2010 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong.Minghui Li & Weifen Chen (eds.) - 2008 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Lun Li Xue Gang Yao.Zehou Li - 2010 - Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Li Shicen Jiang Yan Ji.Shicen Li - 2004 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Li Shicen Zhe Xue Lun Zhu.Shicen Li - 2011 - Shanghai Shu Dian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Li Xiulin Wen Cun.Xiulin Li - 2007 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  shang juan. Shi dai jing shen di zhe xue fan si -- xia juan. Zhongguo xian dai hua zhi zhe xue tan tao.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Li Yuancheng Ru Xue Lun Ji.Yuancheng Li - 2010 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Li Yanming Wen Ji.Yanming Li - 2005 - Tai Hai Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Li Zehou Jin Nian da Wen Lu 2004-2006.Zehou Li - 2006 - Tianjing She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Li Zongwu Zhuan.Zongwu Li - 2004 - Tuan Jie Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  35
  The Poetry of Li Shang-Yin, Ninth-Century Baroque Chinese Poet.Li Chi, Li Shang-yin & James J. Y. Liu - 1972 - Journal of the American Oriental Society 92 (2):340.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  30
  The Poems of Li Ho.Li Chi, J. D. Frodsham & Li Ho - 1973 - Journal of the American Oriental Society 93 (1):79.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  10
  Hu Shi and Li Ji.Li Guangmo - 2004 - Chinese Studies in History 37 (4):70-87.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Bing Jia Guan Li Zhe Xue.Guisheng Li - 2011 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Cong "Quan Li" Zou Xiang "Quan Li": Xi Ou Jin Dai Zi You Zhu Yi Si Chao Yan Jiu.Hongtu Li - 2007 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Dao de Li Xing Yu She Hui Kong Zhi: Song Ming Li Xue She Hui Kong Zhi Yu She Hui Zheng He Si Xiang.Yujie Li - 2004 - Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Guan Yu Lun Li Xue de 100 Ge Gu Shi =.Ruishan Li - 2010 - Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ren Lei Xue Li Shi Ben Ti Lun.Zehou Li - 2008 - Tianjin She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Ren Wen Li Ben: Lou Yulie Jiao Shou Fang Tan Lu.Silong Li (ed.) - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Song Dai Cheng Zhu Li Xue Guan Xue di Wei Yan Jiu.Juan Li - 2009 - Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Song Ming Li Xue Yu Dong Ya Ru Xue =.Jixiang Li - 2010 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Song Ming Li Xue Zhong de "Kong Yan Zhi le" Wen Ti.Huangming Li - 2006 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Shi Yong Li Xing Yu le Gan Wen Hua =.Zehou Li - 2005 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Tong Shi Li Shi.Daoji Li (ed.) - 2008 - Er Yu Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Fa Li Xue.Zhimao Liu & Xiaoping Li (eds.) - 2012 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Xin Shi de Li Liang: Taixu Wei Shi Xue Si Xiang Yan Jiu.Guangliang Li - 2004 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Yu Zhen Li Wei You Xian Dai Ke Xue de Zhe Xue Zhui Si.Jianhui Li - 2002
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Zhi du Lun Li Yan Jiu: Tan Xun Gong Gong Dao de Li Xing de Sheng Cheng Lu Jing = Zhidu Lunli Yanjiu: Tanxun Gonggong Daode Lixing de Shengcheng Lujing.Renwu Li - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Zheng Ju Zheng Ming Li Yan Jiu =.Ming Li - 2013 - Zhongguo Ren Min Gong an da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Li Xue Jia Gui Shen Guan Nian Shuo.Yun Zhou & Shen Li (eds.) - 2011 - Guo Jia Tu Shu Guan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  41
  Singing of the Source: Nature and God in the Poetry of the Chinese Painter Wu Li.Stuart Sargent, Wu Li & Jonathan Chaves - 1995 - Journal of the American Oriental Society 115 (3):517.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. Ru Xue Jie Shi Xue: Chong Gou Zhongguo Lun Li Si Xiang Shi = a Hermeneutic Study of Historical Ru-Academia: Reconstructing Chinese Ethical History, Ethical Spirit.Youzheng Li - 2009 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Shang juan. Li shi juan = The volume of historical institutions -- xia juan. Jing shen juan = The volume of ethical spirit.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  65
  Ernest Joós, Zen Li, Carmen Cervera, J.G. Arapura, Herbert Hörz.Ernest Joós, Zen Li, Carmen Cervera, J. G. Arapura & Herbert Hörz - 1988 - Philosophie Et Culture: Actes du XVIIe Congrès Mondial de Philosophie 5:607-608.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Li in the "Analects": Training in Moral Comptence and the Question of Flexibility.Karyn Lai - 2006 - Philosophy East and West 56 (1):69 - 83.
  It is proposed here that the Confucian li, norms of appropriate behavior, be understood as part of the dynamic process of moral self-cultivation. Within this framework li are multidimensional, as they have different functions at different stages in the cultivation process. This novel interpretation refocuses the issue regarding the flexibility of li, a topic that is still being debated by scholars. The significance of this proposal is not restricted to a new understanding of li. Key features of the various stages (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 46.  48
  Review of The Sage and the Second Sex: Confucianism, Ethics, and Gender by Chen-Yang Li. [REVIEW]Li-Hsiang Lee - 2001 - Philosophy East and West 51 (3):429-434.
 47. Cong Qi Meng Dao Qi Meng: Ou Zhou Jin Dai Si Xiang Yu Li Shi.Yongchi Li - 2010 - Dao Xiang Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Chuan Tong Ru Xue de Li Shi Xing Cha.Zonggui Li & Zaoqun Zhang (eds.) - 2012 - Hua Cheng Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Duo Yuan Wen Hua Shi Dai de Wen Xue Jing Dian Li Lun.Yuping Li - 2010 - Nan Kai da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Fan Jing Yu Zhongguo Shi Guan Li.Wen Li - 2011 - Qi Ye Guan Li Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999