18 found
Order:
 1. Rationality and Requirements of Logic.Ryszard Kleszcz - 2001 - Logica Trianguli 5:63-71.
  In this paper I discuss the problem of rationality of beliefs. The standard model of rationality proposes three conditions: 1) proper articulation, 2) respecting the requirements of logic , 3) sufficient justification. The second condition is usually understood as two requirements: one concerning consistency, the other suitable deductive abilities. This idea of logical rationality is idealised and not used in practice. For this reason the idealized conception should be reformulated. The conception of minimal logical rationality requires the fulfilment of some (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Kryteria racjonalności.Ryszard Kleszcz - 1996 - Filozofia Nauki 2.
  The standard model of rationality points to the following criteria of rationality: appropriate articulation, obeying the rules of logic, and proper justification. These criteria however cause troubles, when they are used in particular cases. In the article it is proposed two-level model of rationality. The first level would comprise four metaprinciples: linguistic exactness, obeying the rules of logic, criticism, and ability to solving the problems. The second level would refer to certain types of beliefs, building models for them.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Racjonalność logiczna.Ryszard Kleszcz - 1996 - Filozofia Nauki 4.
  The author presents an argument that the notion of rationality of beliefs must not be so restrictive as it is according to usual definitions. I.a. The postulate of effective elimination of all contradictory beliefs should be qithdrawn because nobody had the pssibility to derive and examine all the consequences of his beliefs. The final author's proposal is to enclose a kind of merely potential mechanism of elimination of contradictory beliefs into the notion concerned.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  6
  Borys Dombrovski.Stepan Ivanyk & Ryszard Kleszcz - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):138.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  16
  Logika, wszechmoc, Bóg.Ryszard Kleszcz - 2012 - Filo-Sofija 12 (19).
  Traditional theism (in Christianity, Judaism and Islam) understands God as possessing certain attributes including omnipotence. God is omnipotent in the sense that God possesses unlimited (maximal) power. For some classical philosophers and theologians (PetrusDamiani, René Descartes) God’s omnipotence requires his being able to do absolutely anything, including the logically impossible. But in Thomas Aquinas’ opinion, to do what is logically impossible is not an act of power but is self-contradictory action. For Aquinas, a logically impossible action is not an action. (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Ija Lazari-Pawłowska. Spotkania - rozmowy - oddziaływanie.Ryszard Kleszcz - 2011 - Etyka 44:109-114.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  14
  Ajdukiewicz: nauki humanistyczne, antynaturalizm, metodologia rozumiejąca.Ryszard Kleszcz - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 88 (4):489-512.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Criteria of Rationality.Ryszard Kleszcz - 2006 - Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 89:469.
 9.  3
  Criticism and Rationality in the Lvov-Warsaw School.Ryszard Kleszcz - 2017 - In Dariusz Kubok (ed.), Thinking Critically: What Does It Mean?: The Tradition of Philosophical Criticism and its Forms in the European History of Ideas. De Gruyter. pp. 161-172.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Chance and Divine Providence. Methodological Notes with Pascal in the Background.Ryszard Kleszcz - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):169-185.
  Przypadek i Opatrzność Boża. Uwagi metodologiczne z Pascalem w dalszym tle Wedle autora tego artykułu, analityczna filozofia religii nie powinna być zamknięta dla innych sfer kultury i ignorować lub lekceważyć osiągnięć innych, zarówno przeszłych, jak i współczesnych prądów filozoficznych. Filozof analityczny, w tym analityczny filozof religii, może zatem szukać inspiracji również poza sferą filozofii analitycznej. Jednocześnie nie oznacza to, że filozof analityczny ma lekceważyć nauki przyrodnicze lub nie troszczyć się o precyzję języka i właściwe argumenty. Troska o precyzję językową i (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Co to znaczy „sprawiedliwość”?Ryszard Kleszcz - 1999 - Filozofia Nauki 1.
  The paper presents three essential meanings of the notion of „justice”: (1) justice as a feature of human acts, (2) justice as a feature of human beings, and (3) justice as a feature of the structure of distribution. The second part of the paper shows that justice as value may be in conflict with other values such as benevolence or honesty.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Filozofii I jej charakterze.Ryszard Kleszcz - 2005 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Jubileusz sześćdziesięciolecia Profesora Grzegorza Malinowskiego.Ryszard Kleszcz - 2006 - Ruch Filozoficzny 2 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Nauczyciel akademicki: neutralność czy aksjologiczne zaangażowanie?Ryszard Kleszcz - 2011 - Etyka 44:79-97.
  W artykule poddaje się dyskusji problem aksjologicznej neutralności w sferze dydaktyki uniwersyteckiej. W opinii Maxa Webera nauka wymaga obiektywności oraz wolności od wartościowania u osób ją uprawiających, które winny kierować się bezosobowym powołaniem skierowanym jedynie na poszukiwanie prawdy. Neutralność aksjologiczna pociąga za sobą w konsekwencji nie¬wartościowanie w dydaktyce uniwersyteckiej. W pracy autor rozpatruje argumenty wysuwane przez prof. Iję Lazari Pawłowską skierowane przeciwko weberowskiej neutralności aksjologicznej, zwłaszcza w domenie dydaktyki uniwersyteckiej.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Od analizy do argumentacji. Wprowadzenie do Perelmana.Ryszard Kleszcz - 1989 - Studia Filozoficzne 283 (6).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Problematyka dialogu (G. Dispaux, \"La logique et le quotidien. Une analyse dialogique des mecanismes d\'argumentation\", Paris 1984).Ryszard Kleszcz - 1987 - Studia Filozoficzne 258 (5).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Problem osobliwości nauk społecznych.Ryszard Kleszcz - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 51 (3):141-162.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Teoria argumentacji w ujęcie Chaima Perelmana (La théorie d'argumentation conçue par Chaim Perelman).Ryszard Kleszcz & Tadeusz Skalski - 1983 - Acta Universitatis Lodziensis 3.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark