Results for 'Ryszard W��jcicki'

1000+ found
Order:
 1. Wątki fenomenologiczne w polskich badaniach nad filmem.Ryszard W. Kluszczyński - 1987 - Studia Filozoficzne 255 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Interactive Art: Aspects, Histories and Strategies.Ryszard W. Kluszczyński - 2008 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 10:119-146.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Note.Ryszard W. Kluszczyński - 2006 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 8:111-112.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Nomadic Images. Transmediality and Hybridity in Contemporary Media Art.Ryszard W. Kluszczyński - 2011 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 13:119-134.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Orlan, Stelarc and the Art of the Virtual Body.Ryszard W. Kluszczyński - 2005 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 7:85-94.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Art of Intallation.Ryszard W. Kluszczyński - 2000 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 2:53-74.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The Multimedia Challenge. Art at the Turn of the Century.Ryszard W. Kluszczyński - 1999 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 1:87-108.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. University of Lodz, Poland.Ryszard W. Kluszczyriski - 2003 - Art Inquiry: Recherches Sur les Arts 5:87.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Screens/Images/Worlds_transformations of Seeing.Ryszard W. Kluszczyński - 2003 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 5:87-104.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Decyzje w sytuacjach konfliktów moralnych.Ryszard Banajski - 2006 - Prakseologia 146 (146):113-122.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Konkurencja w świecie roślin, zwierząt i ludzi.Ryszard Banajski - 2000 - Prakseologia 140 (140).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Organizacja i zarządzanie nauką i techniką w Niemieckiej Republice Demokratycznej.Ryszard Fraczek - 1988 - Zagadnienia Naukoznawstwa 24:81.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Filozofia w obronie tradycji klasycznego racjonalizmu politycznego.Ryszard Mordarski - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 17:301-307.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. W sprawie aktualności romantycznej filozofii przyrody.Ryszard Panasiuk - 1989 - Studia Filozoficzne 278 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. „Rzeczywisty tajny radca” Theodor W. Adorno i „Doktor Faustus: Tomasza Manna.Ryszard Różanowski - 2010 - Nowa Krytyka 24.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Infrastruktura etycza w biznesie.Ryszard Banajski - 2009 - Prakseologia 149 (149):167-186.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Na straży zaufania w biznesie.Ryszard Banajski - 2003 - Prakseologia 143 (143):247-258.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Rola przyjaźni w komunikowaniu się w biznesie.Ryszard Banajski - 1999 - Prakseologia 139 (139).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Nauki Ekonomiczne W Świetle Nowych Wyzwań Gospodarczych.Ryszard Bartkowiak & Janusz Ostaszewski (eds.) - 2010 - Szkoła Główna Handlowa W Warszawie.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Kazimierz Ajdukiewicz w Warszawie w latach 1926-1928.Ryszard Jadczak - 1994 - Nowa Krytyka 5.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Czas i przestrzeń osoby ludzkiej w interpretacji personalistycznej.Ryszard Kozłowski - 2005 - Colloquia Communia 78 (1-2):133-143.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  8
  U źródeł humanizmu ekologicznego. Idea ochrony przyrody w europejskiej myśli filozoficznej.Ryszard Rosa - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 5:91-103.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. W trzydziestą rocznicę śmierci Władysława Tatarkiewicza.Ryszard Wiśniewski - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Teoria argumentacji w ujęcie Chaima Perelmana (La théorie d'argumentation conçue par Chaim Perelman).Ryszard Kleszcz & Tadeusz Skalski - 1983 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 3.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  Hermann Cohen W Drodze Ku „Religii Rozumu Ze Źródeł Judaizmu”. Przystanek Breslau.Ryszard Różanowski - 2019 - Studia Philosophica Wratislaviensia 14 (3):21-35.
  Hermann Cohen on the Way to „Religion of Reason: Out of the Sources of Judaism” Breslau Stop On the way leading Hermann Cohen from his family Coswig to Marburg and — later — to Berlin, from a Jewish province to a multicultural metropolis, Breslau is a special point. The future philosopher came here in 1857, hoping for the future of fice of the rabbi, to begin studies at the newly established Jewish Theological Seminary. Here too, four years later, he enrolled (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. O głębszym rozumieniu osoby (Ryszard Kozłowski, \"Filozofia osoby ludzkiej w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika\").Halina Romanowska-Łakomy - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:339-342.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. pierwszy profesor filozofi w Braniewie,'.S. J. Roman Darowski & S. I. Ryszard Singleton - 1982 - Studia Philosophiae Christianae 17 (2):41-56.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Teksty etyczne w spuściźnie naukowej Kazimierza Twardowskiego.Ryszard Jadczak - 1996 - Etyka 29:237-245.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ocena wkładu Davida Rossa w zrozumienie powinności.Ryszard Moń - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (1):73-91.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  4
  Zmiana w redakcji „Ruchu Filozoficznego”.Ryszard Wiśniewski & Adam Grzeliński - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):123.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Jednostka i państwo w filozofii politycznej Hegla.Ryszard Panasiuk - 1986 - Colloquia Communia 24 (1):177-188.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Koncepcja podmiotu poznania w Fenomenologii ducha Hegla.Ryszard Panasiuk - 1976 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 22.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. O dialektyce w marksizmie, jej genezie i funkcji raz jesz­cze.Ryszard Panasiuk - 1994 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 39.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Problematyka antropologiczna w doktrynie Marksa. Próba ujęcia tematu.Ryszard Panasiuk - 1973 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 19.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Rozprawy Filozoficzne: Księga Pamiątkowa W Darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi.Józef Pawlak, Włodzimierz Tyburski & Ryszard Wiśniewski (eds.) - 2000 - Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Czy znaczenia nie są w głowach? - raz jeszcze na temat eksperymentu myślowego "Ziemia Bliźniacza" H. Putnama.Ryszard Philipp - 2009 - Diametros 22:151-159.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  11
  An Assessment of David Ross Contribution to the Understanding of Obligations (Ocena Wkladu David a Rossa W Zrozumienie Powinnosci).Mon Ryszard - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (1).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Popperowskie i niepopperowskie teorie w nauce.Ryszard Wójcicki - 1997 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 22 (2):7-26.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Werystyczne i heurystyczne teorie w nauce.Ryszard Wójcicki - 1997 - Filozofia Nauki 2.
  The central claim of this paper is the following. There are two different types of notions applied in science, and in fact in any discourse whatsoever. Some of the notions are veristic, i.e. they refer to some specific fairly well defined entities (individual objects, species, relations, systems, regularities, etc.). But there are also heuristic notions that serve the users to call attention to the fact that a specific situation can be accounted for, or even less - there is a chance (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Recepcja etyki Tadeusza Kotarbińskiego w Polsce.Ryszard Wiśniewski - 2006 - Etyka 39:21-33.
  Artykuł jest szkicem odpowiedzi na pytanie: dlaczego etyka Tadeusza Kotarbińskiego, będąc w istocie typem do brze znanej filozofom etyki autonomicznej, a normatywnie bliska ideom chrześcijańskiego miłosierdzia, stała się popularna i żywo dyskutowana w Polsce drugiej połowy XX wieku. Autor omawia ówczesne dyskusje, wskazując na powody zainteresowania stanowiskiem etycznym Kotarbińskiego w kręgu polskich myślicieli chrześcijańskich. Jego źródeł upatruje w reakcji na program uniezależnienia postaw etycznych od sporów światopoglądowych. Jednocześnie zwraca uwagę, że w kręgu szkoły lwowsko–warszawskiej i jej wpływów etyka Kotarbińskiego miała (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  31
  Reviews. [REVIEW]Benson Mates, Ryszard Wójcicki, Bruce Vermazen & Rollin W. Workman - 1967 - Synthese 17 (1):344-367.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. Der Mensch und das System. Die Stelle der Anthropologie in der Philosophie Hegels – Człowiek i system. Miejsce antropologii w filozofii Hegla.Ryszard Panasiuk - 1987 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 4.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Krytyczne wydanie dzieł Schellinga rozpoczęte (F. W. J. Schelling, \"Historisch-Kritische Ausgabe\", Stuttgart).Ryszard Panasiuk - 1989 - Studia Filozoficzne 279 (2).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. L'homme, l'histoire et l'universe chez Hegel et Marx (Człowiek, historia i wszechświat w filozofii Hegla i Marksa).Ryszard Panasiuk - 1983 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 2.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Społeczeństwo obywatelskie i prawa polityczne w Heglowskim modelu państwa.Ryszard Panasiuk - 1989 - Studia Filozoficzne 283 (6).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Porządek dóbr w etyce Władysława Tatarkiewicza.Ryszard Wiśniewski - 1978 - Etyka 16:131-146.
  This article is an attempt to reconstruct and analyse the outline of hierarchy of goods in the ethics of Professor Władysław Tatarkiewicz, a distinguished Polish historian of philosophy and aesthetics, a well known philosopher and aesthetician, but somewhat underestimated, in the opinion of the author of this article, as a moral philosopher. In his opinion Władysław Tatarkiewicz emphasized the specific features of his philosophical position most clearly in his monographs “On the Absoluteness of Goodness”, “On Happiness”, and minor axiological papers. (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce.Roman Kisiel & Ryszard Stanisław Pałach - 2000 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 6.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Początki i stuletnia obecność „Ruchu Filozoficznego\" w polskiej filozofii. Analiza formalno-organizacyjna i merytoryczna.Ryszard Wiśniewski & Marcin Zdrenka - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Kultura Wizualna Anglii Xviii I Xix Wieku W Świetle Teorii Sztuki I Estetyki.Jacek Jaźwierski, Ryszard Kasperowicz & Marta Pastwa (eds.) - 2008 - Wydawn. Kul.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  Do Auditory Mismatch Responses Differ Between Acoustic Features?HyunJung An, Shing Ho Kei, Ryszard Auksztulewicz & Jan W. H. Schnupp - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 15.
  Mismatch negativity is the electroencephalographic waveform obtained by subtracting event-related potential responses evoked by unexpected deviant stimuli from responses evoked by expected standard stimuli. While the MMN is thought to reflect an unexpected change in an ongoing, predictable stimulus, it is unknown whether MMN responses evoked by changes in different stimulus features have different magnitudes, latencies, and topographies. The present study aimed to investigate whether MMN responses differ depending on whether sudden stimulus change occur in pitch, duration, location or vowel (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000