Results for 'Sümeyra Turan'

66 found
Order:
 1.  17
  Yalnızlıkla Başa Çıkma: Yalnızlık, Dini Başa Çıkma, Dindarlık, Hayat Memnuniyeti Ve Sosyal Medya Kullanımı.Yahya Turan - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:479-516.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  14
  Manhood Deprived and Constructed During Conflicts and International Prosecutions: The Curious Case of the Prosecutor V. Uhuru Muigai Kenyatta Et Al.Gözde Turan - 2016 - Feminist Legal Studies 24 (1):29-47.
  Recent case law on sexual violence crimes heard before the ad hoc international criminal tribunals and courts, that interpret them in connection with ethnic conflict, raises the question of which acts can be defined as sexual violence. The International Criminal Court, in the situation of Kenya, does not regard acts of forced nudity, forcible circumcision and penile amputation as sexual violence when they are motivated by ethnic prejudice and intended to demonstrate the cultural superiority of one tribe over another. The (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  3
  Abdurrahman Bedevî ve Bir Varoluşçuluk Denemesi.Sümeyra Turan - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):375-387.
  Varoluşçuluk düşünce tarihi boyunca kendisine birçok taraftar bulmuş ve İslam dünyasında da çeşitli kişi ve eserlerde tezahür etmiş bir akımdır. Bu makalede varoluşçuluğun genelde İslam, özelde ise Arap dünyasındaki ilk ve en önemli temsilcisi olarak kabul edebileceğimiz Abdurrahman Bedevî ve onun varoluşçu düşünceleri incelenecektir. Çalışmada Bedevî’nin varoluşçu-luğu nasıl değerlendirdiği betimsel bir tarzda ele alınacaktır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  A Correlation Coefficients Analysis on Innovative Sustainable Development Groups.Ugur Turan - 2020 - EUREKA: Social and Humanities 1:46-55.
  The purpose of this study is to observe the evaluation of all the factors that influence sustainable development, by doing this, the author collected all the logically affecting indicators of 2000–2018 and divided them into 4 groups by affiliation which are Economic and Political, Energy and Environmental, Innovation and Entrepreneurship, Intellect and Social Capital. This paper tries to perform the correlation coefficients matrix analysis to show, how the innovative indicators on sustainable development groups interact with each other, and open by (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  A Different Breath In Modern Kyrgyz Poetry After Independency: Bayas Tural.İsmail Turan Kalli̇mci̇ - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:383-394.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  16
  İbn Miskeveyh’de Estetiğin Tez'hürleri.Ramazan Turan - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1013-1034.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  İbn Miskeveyh’de Estetiğin Tez'hürleri.Ramazan Turan - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1013-1034.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  8
  Context, Contrast, and the Structure of Discourse in Turkish.Umit Deniz Turan & Deniz Zeyrek - 2011 - In Anita Fetzer & Etsuko Oishi (eds.), Context and Contexts: Parts Meet Whole? John Benjamins. pp. 147.
  This paper attempts to account for the contrastive discourse connective (tam) tersine (‘on the contrary’) in Turkish discourse. We suggest that this connective evokes a discourse structure which has at least three parts: the material in the prior linguistic context, its refutation, and then rectification in the clause where the connective is hosted. Since negation is obligatory in the discourse context for refutation, we include a discussion of negation and we conclude that the obligatory negative clauses are instances of descriptive (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  22
  Design as Enclosure: Draft of a Phenomenology of Artifice.Ahmet Zeki Turan - 2013 - Technoetic Arts 11 (2):173-183.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Die Provinz hat keine Namen.Tevfik Turan - 2009 - In Strukturelle Zwänge – Persönliche Freiheiten: Osmanen, Türken, Muslime: Reflexionen Zu Gesellschaftlichen Umbrüchen. Gedenkband Zu Ehren Petra Kapperts. Walter de Gruyter. pp. 395-404.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Do Structures Of Idioms Change?Ahmet Turan Si̇nan - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1996-2009.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  44
  Does the Is-Ought Issue Suggest a Transcendental Realm?Halil Turan - 2007 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 1:7-12.
  The principle that values cannot be derived from facts, though first explicitly formulated by David Hume, does not seem to be consistent with Hume's assertions that value becomes intelligible through experience, and that the will is determined by pleasure and pain. Moral reasoning involving pleasures and pains in the context of the peculiarities of human existence in society must be more complicated than reasoning involving ordinary, i.e. natural, pleasures and pains. Nevertheless, all pains and pleasures must be sensations. Hence Hume's (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  Feridüddin-i Att'r'ın Mantıku't-tayr İsimli Eserinin Türk Edebiyatındaki İlk ve Tek Şerhi: Şem'î Şem.Muhittin Turan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):991-991.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Hasan Rızayi And Kan-I Ma’Ani Named Verse Dictionary.Muhittin Turan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2939-2992.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  30
  Α-In2S3and Β-In2S3phases Produced by SILAR Technique.E. Turan, M. Zor, M. Kul, A. S. Aybek & T. Taskopru - 2012 - Philosophical Magazine 92 (13):1716-1726.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Investıgatıon On The Âteşkede Mesnevi Of Yenişehirli Avnî Bey.Lokman Turan - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:866-903.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  80
  Intentional Time Inconsistency.Agah R. Turan - 2019 - Theory and Decision 86 (1):41-64.
  We propose a theoretical model to explain the usage of time-inconsistent behavior as a strategy to exploit others when reputation and trust have secondary effects on the economic outcome. We consider two agents with time-consistent preferences exploiting common resources. Supposing that an agent is believed to have time-inconsistent preferences with probability p, we analyze whether she uses this misinformation when she has the opportunity to use it. Using the model originally provided by Levhari and Mirman (Bell J Econ 11(1):322–334, 1980), (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Irş'dü'l-Mülûk Ve's-Sel'tîn'de "Taki" Bağlacı Ve Anlamları.Ahmet Turan DOĞAN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1157-1157.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  10
  İktisat Öğretileri ve Marshall.Zübeyir Turan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):887-887.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  8
  Kit'b-ı Tıbb-I Hikmet'te Geçen Yabancı Tıp Terimlerine Türkçe Karşılıklar.Ahmet Turan DOĞAN - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):903-903.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  Mir’at-I Cünûn Of Avni Bey From Larissa.Lokman Turan - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:680-736.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  6
  Muallim M. Cevdet'in Arşivcilik Çabası -Türk Tarih Kurumu Arşivinde Bulgaristan'.Yusuf Turan Günaydin - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):195-195.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Mustafa Öztürk’ün “Kur’an’ın Tarihsel bir Hitap Oluş Keyfiyeti” Makalesi Özgülünde Kur’an’ın Tarihselci Bir Perspektiften Tevili Üzerine Bir Eleştiri.Necmeddin Turan - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1015-1050.
  Müslümanların kitabı olan Kur’an inzal olduğu zamanlardan beri hem Müslümanları hem de diğer din mensuplarını ilgilendire geldi. Kur’an’ın mesajını doğru bir şekilde anlamak için mütekellimler fakihler, filozoflar ve sufiler birtakım görüş açıları geliştirerek Kur'an'ı kendi zaviyelerinden anlama çabasına girdiler. Her grup Kur'an'ı doğru bir şekilde anlama faaliyetlerinde umum-husus muhkem-müteşabih, siyak-sibak hakikat-mecaz gibi bazı açıklama mekanizmalarına başvurdu. Bu makalede, genel olarak Kur'an’ı anlamak üzere geliştirilmiş bazı bakış açılarına değinilirken Öztürk’ün söz konusu makalesi özgülünde, Kur’an’ı anlamak üzere yeni bir bakış açısı olarak (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  9
  Processing Information About Support Exchanges in Close Relationships: The Role of a Knowledge Structure.Bulent Turan - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  Reflections of the Saadabad Pact in Cumhurıyet and Ulus Newspapers.Tufan Turan - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1749-1767.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  “S'h-N'me” Imitators In The Eras Of Mongols And Timur.Selami Turan - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:683-759.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  12
  Scrutinizing Storıes In Turkish Course Books For Primary Classes Between 6th, 7th And 8th Grade By Text Linguistic Methods. [REVIEW]Ahmet Turan Si̇nan - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:886-929.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. The Existence and Communication: Challenge of the Times.H. Turan - forthcoming - Analecta Husserliana.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. The Effectiveness of Matching Language to Enhance Perceived Empathy.Bulent Turan & Ruth M. Stemberger - 2000 - Communication and Cognition. Monographies 33 (3-4):287-300.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  10
  Türkiye'de Lise Tarih Öğretiminde Ermeni Sorunu ve Tehcir.Refik Turan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1471-1471.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  The Man Had Linguistics Liked: Prof. Dr. Doğan Aksan.Ahmet Turan Si̇nan - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:639-662.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  7
  The Perusal Of Tahsin Yucel’s Story “Ayna ” In The Light Of The Text Linguistic Methods.Ahmet Turan Si̇nan - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1955-1974.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  12
  The Perusal of Deniz Bank's Advertisement in the Light of the Semiotical Methods.Ahmet Turan Si̇nan - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1321-1341.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  8
  Tarih Öğretmenlerinin Öğrencilere Temel Ve Tarihsel Düşünme Becerilerinin Kazand.Refik Turan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):705-705.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  2
  The Sctucture of Narrative Texts in Turkish Lesson Books for Primary School and the Compatibility of These Texts With Program.Ahmet Turan Si̇nan - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1149-1167.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  8
  The World Of Similes That The Poets Of The Classıcal Turkish Poetry Form Around “Zevrak”.Selami Turan - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1007-1039.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  Use Of Ghazal In The Turkish Mesnevi Tradition.Lokman Turan - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:636-682.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  28
  Turning Inward or Focusing Out? Navigating Theories of Interpersonal and Ethical Cognitions to Understand Ethical Decision-Making.Lumina S. Albert, Scott J. Reynolds & Bulent Turan - 2015 - Journal of Business Ethics 130 (2):467-484.
  The literature on ethical decision-making is rooted in a cognitive perspective that emphasizes the role of moral judgment. Recent research in interpersonal dynamics, however, has suggested that ethics revolves around an individual’s perceptions and views of others. We draw from both literatures to propose and empirically examine a contingent model. We theorize that whether the individual relies on cognitions about the ethical issue or perceptions of others depends on the level of social consensus surrounding the issue. We test our hypotheses (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 39.  9
  Prototypes and Personal Templates: Collective Wisdom and Individual Differences.Leonard M. Horowitz & Bulent Turan - 2008 - Psychological Review 115 (4):1054-1068.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  14
  Medine-I Amasya S'kinlerinden Kapıkulu Sipahileri: 17. Yüzyılın İlk Yarısında Amasyada Sosyo-Politi.Turan AÇIK - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 1):1-1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  10
  Osman Turanın Siyasetçi Kimliği ve Yassıadada Yargılanması.Zehra Arslan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):19-19.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  30
  Turan Kayaoglu, Legal Imperialism: Sovereignty and Extra-Territoriality in Japan, the Ottoman Empire and China, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 237 Pp., ISBN-10: 0521765919. [REVIEW]Bertrand Badie - 2011 - Japanese Journal of Political Science 12 (3):424-425.
 43.  20
  Turán Paul. On the Work of Alan Baker. Actes du Congrès International des Mathématiciens 1970, Gauthier-Villars, Paris 1971, Vol. 1, Pp. 3–5.Baker Alan. Effective Methods in the Theory of Numbers. Actes du Congrès International des Mathématiciens 1970, Gauthier-Villars, Paris 1971, Vol. 1, Pp. 19–26. [REVIEW]Alonzo Church - 1972 - Journal of Symbolic Logic 37 (3):606-606.
 44. Bulent Turan Institute for Behavioral Studies Istanbul, Turkey and Ruth M. Townsley Stemberger.Enhance Perceived Empathy - 2000 - Communication and Cognition: An Interdisciplinary Quarterly Journal 33 (3/4):287-300.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  6
  A Study About Yunus Emre, A Theatre Work Written By Necip Fazıl Kısakürek.Turan Güler - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1311-1327.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  22
  Ethical Evaluations of Business Students in an Emerging Market: Effects of Ethical Sensitivity, Cultural Values, Personality, and Religiosity.Ali Kara, José I. Rojas-Méndez & Mehmet Turan - 2016 - Journal of Academic Ethics 14 (4):297-325.
  Business ethics has become a very important concern in global business and understanding the effects of various factors on ethical judgments continues to attract research and practitioner attention. Using the Multidimensional Ethics Scale with its five generally accepted philosophical constructs, and vignettes developed by Cohen et al., current study investigates the relationship between cultural values, personality, religiosity and the ethical sensitivity of business students. We focus on a rapidly emerging country, Turkey, whose economic environment is similar to that of the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 47.  30
  Predicting Counterproductive Work Behavior From Guilt Proneness.Taya R. Cohen, A. T. Panter & Nazli Turan - 2013 - Journal of Business Ethics 114 (1):45-53.
  We investigated the relationship between guilt proneness and counterproductive work behavior (CWB) using a diverse sample of employed adults working in a variety of different industries at various levels in their organizations. CWB refers to behaviors that harm or are intended to harm organizations or people in organizations. Guilt proneness is a personality trait characterized by a predisposition to experience negative feelings about personal wrongdoing. CWB was engaged in less frequently by individuals high in guilt proneness compared to those low (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 48.  39
  Evaluation of Nursing Students' Training in Medical Law.Nevin Kuzu Kurban, Halide Savaş, Bengü Çetinkaya, Türkan Turan & Asiye Kartal - 2010 - Nursing Ethics 17 (6):759-768.
  There is no co-ordinated focus on liabilities arising from nurses’ medical interventions in terms of occupational, administrative, civil legal and criminal activities. However, the Turkish Criminal Code, the Turkish Medical Ethics Code of Practice, and guidelines for patients’ rights offer some framework for the relevant ethical principles and responsibilities of nurses. The aim of this study was to investigate the evaluation of nursing students’ training in their legal liabilities. The sample consisted of 309 students who were taking a course entitled (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  13
  Improved Diode Properties in Zinc Telluride Thin Film-Silicon Nanowire Heterojunctions.Funda Aksoy Akgul, Guvenc Akgul, Hasan Huseyin Gullu, Husnu Emrah Unalan & Rasit Turan - 2015 - Philosophical Magazine 95 (11):1164-1183.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  4
  The Manner of Contention: Pluralism at Gezi.İlay Romain Örs & Ömer Turan - 2015 - Philosophy and Social Criticism 41 (4-5):453-463.
  This article is based on an ethnographic investigation of the Gezi Park events in 2013. Starting from the much acknowledged characteristics of Gezi as being its cultural and political pluralism and its commitment to non-violence, in this article we are engaging with two interlinked questions: How has the plurality of participants and orientations been possible to attain, and how could this pluralism be contained without any major conflict at Gezi? We propose to provide an answer by focusing on the manners (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 66