Results for 'S. G. Magalh��es'

1000+ found
Order:
 1.  27
  The Eclogues of Baptista Mantuanus. [REVIEW]S. G. Owen - 1913 - The Classical Review 27 (7):241-242.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Agre, PE, 61 Airenti, G., 197 Bara, BG, 197 Barbosa, VC, 257.G. Bordage, W. J. Clancey, M. Colombetti, K. Crowley, G. S. Dell, K. Dunbar & L. M. R. Eizirik - 1993 - Cognitive Science 17:623.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Leibniz's De Summa Rerum: A Systematic Approach.G. H. R. Parkinson - 1986 - Studia Leibnitiana 18 (2):132-151.
  Dieser Aufsatz betrifft Leibniz' Gedanken über Metaphysik in der Zeit von Dezember 1675 bis Dezember 1676, d. h. von den letzten Monaten seines Parisaufenthaltcs bis zum Beginn seines Aufenthaltes in Hannover. In dieser Zeit entwarf Leibniz Pläne für eine Abhandlung über Gott und die Welt und erwog die Möglichkeit, dieser Abhandlung eine deduktive Form zu geben. Der vorliegende Aufsatz entwickit und erläutert eine vermutete deduktive Version ¿ es metaphysischen Systems, die in den verstreuten Schriften dieser Periode entdeckt werden kann. Es (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  2
  İbn Sîn'’Nın Eş-Şif': Metafizik 1/8’de Sofistlerle Tartışma Ve Dış Karşısında Zihnin Araçsallaşması.Ömer Ali Yildirim - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Bu çalışma İbn Sînâ’nın eş-Şifâ: Metafizik kitabının birinci makalesinin sekizinci faslını odağına alma amacındadır. Söz konusu fasıldaki sofistlere dair yapılan incelemenin metafizik ilmi açısından gerekliliği, zihni arka planı, burada kullanılan yöntem ve tercih edilen bu yöntemin gerekçelerini belirlemeye çalıştım. Filozofun buradaki ibarelerinin gönderme yaptığı teori, tartışma ve ilkeleri yakalamaya ve bunların felsefe tarihindeki izlerini bulmaya gayret ettim. Bu fasıldaki sorunlarla benzer meselelerin ele alındığı Aristoteles’in Metafizik kitabındaki görüşler arasındaki irtibata da yer vermeye çalıştım. Makalede, amaçlanan tahlili yapabilmek için İbn Sînâ’nın (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. S. Sari, Catalogo dei manoscritti lulliani a Roma.G. Pomaro - 2010 - Studia Lulliana 50:21-50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. A propósito de la guerra: una reflexión a partir de las ideas de Hannah Arendt.Gloria Comesaña S. & Katiuska Reyes G. - 2007 - Episteme 27 (2):1-22.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Laval Théologique et Philosophique, Universidad de Laval, Québec, Canadá.G. S. R. Dardo - 1946 - Philosophia (Misc.) 7:599.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Octavio N. Derisi, La Doctrina de la Inteligencia desde Aristóteles a Santo Tomás.G. S. R. Alberto - 1946 - Philosophia (Misc.) 5:154.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. G.W.F. Hegel, Contemporary Readings: The Presence of Hegel's Philosophy in the Current Philosophical Debates.Montserrat Herrero López (ed.) - 2011 - Georg Olms.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. G.W.F. Hegel, Contemporary Readings: The Presence of Hegel's Philosophy in the Current Philosophical Debates.Montserrat Herrero López (ed.) - 2011 - Georg Olms.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  13
  Petrus Johannes Theobaltus Koekemoer - teoloog saam en soos die kerk.S. J. Botha & H. G. Van der Westhuizen - 1990 - Hts Theological Studies 46 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. La escuela, el Estado y el mercado: delegación de poderes y elección en educación. Madrid: Morata.G. Whitty, S. Power & D. Halpin - forthcoming - Paideia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. G.S. Kirk, J.E.Raven, M. Schofield: The Presocratic Philosophers. [REVIEW]Alfonso Gómez-Lobo - 1985 - Revista Latinoamericana de Filosofia 11 (2):189.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Imaginación, formalismo y elección.G. L. S. Shackle - 1977 - Teorema: International Journal of Philosophy 7 (3-4):223-240.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Laval Théologique et Philosophique, Universidad de Laval, Québec, Canadá. [REVIEW]G. S. R. G. S. R. - 1946 - Philosophia (Misc.) 7:599.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Octavio N. Derisi, La Doctrina de la Inteligencia desde Aristóteles a Santo Tomás. [REVIEW]G. S. R. G. S. R. - 1946 - Philosophia (Misc.) 5:154.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  15
  Ca‘fer es-S'dık ve Ebû Hanîfe Arasındaki Hoca-Talebe İlişkisi.Zehra Korkmaz & Hayati Yilmaz - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1151-1181.
  Hicrî birinci yüzyılın sonu ile ikinci yüzyılın ortalarında yaşamış bulunan Ca‘fer-i Sâdık ve Ebû Hanîfe, akran iki âlimdir. Kûfe’de yetişen ve Ehl-i sünnet mezheplerinden birinin imamı olan Ebû Hanîfe’nin, Medine’de yetişen ve İsnâaşeriyye’nin altıncı imamı kabul edilen Ca‘fer ile bir araya geldiği ve onun talebesi olduğu hem sünnî hem Şiî kaynaklarda rivayet edilmektedir. Mukaddem kaynaklarda Ebû Hanîfe’nin Ca‘fer-i Sâdık’ın öğrencisi olduğu yönündeki ifadelerin, muahhar kaynaklarda abartılı bir şekilde yorumlandığı görülmüştür. Bu çalışmada Ebû Hanîfe ile Ca‘fer-i Sâdık arasındaki hoca-talebe ilişkisi netleştirilmeye (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  12
  Céjtin G. S.. Otnositél′ǹo no problémy raspoznavaniá svojstv associativnyh isčislénij . Doklady Akadéimii Nauk SSSR, vol. 107 , pp. 209–212. [REVIEW]Andrzej Mostowski - 1957 - Journal of Symbolic Logic 22 (2):219-220.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. LEIBNIZ, G. W.: "Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano".J. S. J. - 1978 - Logos. Anales Del Seminario de Metafísica [Universidad Complutense de Madrid, España] 13:81.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  8
  Vitae Philosophorum.Nigel G. Wilson, Diogenes Laertius & H. S. Long - 1965 - Journal of Hellenic Studies 85:185.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 22. La estetica de R. G. Collingwood.S. Ramos - 1959 - Dianoia 5 (5):135-149.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  11
  Equality and Community in G. A. Cohen’s Camping Trip Model: a Compromise with Fraternal Egalitarianism.Fernando Alberto Lizarraga - 2020 - Las Torres de Lucca. International Journal of Political Philosophy 9 (16):233-259.
  A partir de las críticas que el igualitarismo fraternal lanzó contra el igualitarismo de la suerte, G. A. Cohen propuso un compromiso a través del denominado modelo de campamento. Puesto que dicho trade-off no quedó formalizado, en este artículo se intenta aportar algunos elementos en tal dirección. En concreto, se argumenta: a) que Cohen tiende un primer puente hacia el igualitarismo fraternal al distinguir los aspectos de equidad y legitimidad en una concepción de lo justo, conjuntamente con la afirmación de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  28
  Cicero's de Legibus Cicéron: Traité des Lois. Texte établi et traduit par Georges de Plinval. (Collection Budé.) Pp. lxxii+130 (most double). Paris: Les Belles Lettres, 1959. Paper, 8 Fr. [REVIEW]R. G. M. Nisbet - 1960 - The Classical Review 10 (03):228-229.
 25.  26
  Static Electricity in Agathon's Speech in Plato's Symposium.John G. Griffith - 1990 - Classical Quarterly 40 (02):547-.
  Agathon's mannered yet striking encomium on Eros in Plato's Symposium has attracted critical attention in ample measure, yet at least one dark corner remains unilluminated. As the speaker approaches his climax in the words quoted above, he slips into nautical imagery: κυβερντης πιβτης … , but then disconcerts readers and commentators alike by immediately lapsing into the down-to-earth language of παρασττης τε σωτρ … words which seem to lack maritime connotations. The standard editions offer no help: Hug–Schöner devote several lines (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  17
  Cicero's de Legibus.R. G. M. Nisbet - 1960 - The Classical Review 10 (03):228-.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  34
  Burnet's Platonis Opera. Vol. V Platonis Opera, recognouit breuique adnotatione critica instruxit Joannes Burnet. Tomus V. Tetralogiam ix, Definitiones et Spuria continens. Oxford: Clarendon Press, 1907. 7½×5½. Pp. x + 598 (?). Cloth 8s. [REVIEW]R. G. Bury - 1907 - Classical Quarterly 1 (04):319-.
 28. Papel de la filosofia en una sociedad democratica.S. Rabade Romeo, G. Bueno, C. Diaz, A. Lopez Quintas, J. Sadaba & P. Cerezo Galan - 1986 - Diálogo Filosófico 2 (6):313-330.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  18
  Comments on F. R. Ankersmit's Paper, "Historicism: An Attempt at Synthesis".Georg G. Iggers - 1995 - History and Theory 34 (3):162-167.
  My differences with F. R. Ankersmit's essay are historiographical and theoretical. On the historiographical plane I disagree with the sharp distinction he draws between the "ontological realism" of Enlightenment historiography and the historical outlook of classical historicism. An examination of Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire shows that Gibbon indeed takes into account internal changes in the Roman Empire. Ranke and Droysen on the other hand assume that the rubjects of their study, whether the Papacy or the Prussian (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  27
  Colbert James G. Jr., La evolución de la lógica simbólica y sus implicaciones filosóficas. Ediciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona 1968, 341 pp. [REVIEW]José Ferrater Mora - 1971 - Journal of Symbolic Logic 36 (2):324-325.
 31.  11
  Recensión: Mill, J. S., Grote, G., Ética de la política en John Stuart Mill y George Grote, estudio preliminar, traducción y comentarios de Rafael Cejudo Córdoba. Madrid: Plaza y Valdés Editores, 2015. [REVIEW]Alberto Font Gallardo - 2018 - Télos 21 (2):121-127.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Poética de la Interpretación: La Obra de Arte En la Hermenéutica de H.G. Gadamer.Aníbal Rodríguez S. - 2005 - Universidad de Los Andes, Consejo de Publicaciones, Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. S. Aurelii Augustini Confessiones.J. H. Augustine, Dubois, Parker & J. G. And F. Rivington - 1838 - J.H. Parker J.G. Et F. Rivington.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Poética de la Interpretación: (La Obra de Arte En la Hermenéutica de H.G. Gadamer).Aníbal Rodríguez S. - 2005 - Universidad de Los Andes, Consejo de Publicaciones, Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Svojstva potokov, poroûdennáx stoxastyçeskymy uravnenyqmy S otraûenyem.A. G. Pylypenko - 2005 - Teorema: International Journal of Philosophy 500:1.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  97
  A Metafísica da Teologia do Pseudo-Aristóteles. Metaphysics in Pseudo-Aristotle's Theology.Jan G. J. Ter Reegen - 2006 - Anales Del Seminario de Historia de la Filosofía 23:59-74.
  This paper, looking over the life and the texts of the greek philosophers and analyzing the Pythagorean harmony, the two stories of Thales, the outstanding personality of Xenophanes, the humorous sense of Democritus and the Socratic irony, shows that philosophy in the beginning was understood not like an abstract reflection, but like a joyful search of the excellence in the human life.
  No categories
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  1
  İmam Zeynulâbi̇dîn’İn Es-Sahîfetu’s-Seccâdi̇yye İsi̇mli̇ Eseri̇ Etrafinda Geli̇şen Edebi̇yat.Cumali Çakmak & Abdulhadi Ti̇murtaş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):1-22.
  Şia anlayışında dördüncü imam olarak kabul edilen Ali b. Huseyn Zeynulabidîn’in yazdığı iddia edilen es-Sahifetu’s-Seccadiyye isimli dua konulu eser, Şia âleminde Kur’an-ı Kerîm ve Hz. Ali’ye atf edilen Nehcu’l-Belağa kitabından sonra gelen üçüncü önemli kitaptır. Toplam 54 dua metninden oluşan bu eser, sadece bir dua kitabı olarak ele alınmamış aynı zamanda ahlak, akide, fıkıh, sosyoloji, psikoloji ve edebiyat alanlarına da kaynaklık etmiştir. Eser üzerine onlarca şerh, haşiye, makale, akademik araştırmalar yapılmış ve eser, Türkçe, İngilizce, Farsça, Urduca gibi birçok dile çevrilmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. La concepción aristotélica del silogismo práctico. En defensa de una interpretación restrictiva [Aristotle’s Conception of Practical Syllogism. In Defense of a Restrictive View].Alejandro G. Vigo - 2010 - Dianoia 55 (65):3-39.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  6
  Erken Dönem Eş‘Ariyye’de Dakîku’L-Kel'm.Metin Yildiz - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):50-67.
  Bu makalede Erken dönem Eş‘ariyye’de dakîku’l-kelâm konusu izah edilmeye çalışılacaktır. Kelâm ilminin sistematik hale gelişinden itibaren konuları genellikle dakîku’l-kelâm ve celîlu’l-kelâm şeklinde ikili bir tasnifle ele alınmıştır. Dakîku’l-kelâm, konusu itibariyle âlem, âlemin unsurları, cevher, araz, cisim gibi fizik alanına tekabül ederken celîlu’l-kelâm ise uluhiyyet, nübüvvet ve sem’iyyât ile ilişkili olan metafizik alana tekabül etmektedir. Hicrî dördüncü asırda teşekkül eden Eş‘arî kelâm okulu varlık konusu başta olmak üzere fizik ve metafizik konuları sistematik bir şekilde ele almıştır. Erken dönem Eş‘arî kelâmında kelâm (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Santa Maria, Madre de Dios, en los Sermones de S. Antonio de Padua.G. Calvo Moralejo - 1995 - Verdad y Vida 53 (211-12):331-348.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  4
  On an ancient exile of light. The obliterated contacts between greek gnosis and M. Henry’s philosophy.Hernán G. Inverso - 2018 - Alpha (Osorno) 47:121-133.
  Resumen La filosofía de Michel Henry llevó adelante una propuesta de radicalización de la fenomenología que apela a una puesta en primer plano de la afectividad como expresión de la Vida. Para dar cuenta de la especificidad de este viraje adoptó las categorías opositivas de gnosis griega y gnosis cristiana, la primera asociada con el compromiso de la descripción del mundo en su exterioridad y la segunda vinculada con la experiencia de la carne. Sin embargo, entre las filosofías de la (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. İmam Eş’Ari̇’Ni̇n İman Ri̇salesi̇.Mehmet Keski̇n - 2022 - van İlahiyat Dergisi 10 (16):23-47.
  İslam Düşünce Tarihinin en büyük ekolu olan Eş’arilik, şüphesiz imamı ve kurucusu olarak kabul edilen İmam Eş’arî’nin fikrilerinin temel alındığı bir mezheptir. Eş’arî’nin inanca dair düşünceleri içinde en dikkati çekenlerden biri de iman konusundaki görüşleri oluşturmaktadır. Ona has iman görüşü İslam düşüncesindeki iman anlayışları içinde farklı bir yere sahiptir. Bu çalışmada bu farklılıklar öne çıkarılarak İslam Mezheplerinin temel ayrılık noktalarından biri olan iman konusuna Eş’arî’nin bakışı ve onun bu konu ile ilgili telif ettiği İman Risalesi ele alınmıştır. İmam Eş’arî yüzden (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  21
  J. G. Fichtes kritische Lektüre von Franz Anton Mesmers „Allgemeine Erläuterungen über den Magnetismus und den Somnambulismus“ als Ausgangspunkt für eigene naturphilosophischen Überlegungen.Hans Georg von Manz - 2016 - Fichte-Studien 43:239-254.
  J. G. Fichte’s »Tagebuch über den [animalischen] Magnetismus« [»Diary of the [animal] Magnetism«] from 1813 consists largely of excerpts and comments on reports from patients who have been treated with applications of animal magnetism. As part of the preparations for the critical edition of Fichte’s „Tagebuch über den Magnetismus“ the central text on which Fichte founded his further philosophical considerations could be identified: It is Franz Anton Mesmer’s „Allgemeine Erläuterungen über den Magnetismus und den Somnambulismus. Als vorläufige Einleitung in das (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  37
  The Neoplatonic Mood of H. G. Gadamer's Hermeneutics.B. Gutiérrez Carlos - 2016 - Ideas Y Valores 65 (162):337-352.
  El ser en su riqueza se expresa en el lenguaje que emana también del ser. El lenguaje emergió de su olvido en la filosofía griega, gracias a las ideas cristianas de encarnación y trinidad que le hicieron más justicia. El mayor milagro del lenguaje no estriba en que la palabra aparezca en su ser externo, sino en el hecho de que lo que emerge y se manifiesta sea siempre palabra. La vuelta de Gadamer al final de Verdad y método, en (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  21
  Ambiguity and Belief1: S. G. Williams.S. G. Williams - 2002 - Royal Institute of Philosophy Supplement 51:253-278.
  This paper is concerned with the notion of ambiguity—or what I shall refer to more generally as homonymy—and its bearing upon various familiar puzzles about intensional contexts. It would hardly of course be a novel claim that the unravelling of such puzzles may well involve recourse to something like ambiguity. After all, Frege, who bequeathed to us one of the most enduring of the puzzles, proposed as part of his solution an analysis of intensional contexts according to which all expressions (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  19
  La introducción del modelo físico-matemático en la medicina moderna: Análisis de la obra de G. A. Borelli , De motu animalium. Emilio Balaguer Perigűell. [REVIEW]Thomas S. Hall - 1977 - Isis 68 (3):480-481.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  7
  Hermeneutical Dissent A Political Interpretation of H. G. Gadamer’s Fusion of Horizons.Andrés Felipe Parra Ayala - 2014 - Ideas Y Valores 63 (155):59-84.
  Se ofrece una interpretación teórico-política de la fusión de horizontes de Gadamer. Se argumenta que el diálogo político, desde un punto de vista hermenéutico, debe entenderse como el proceso de cuestionamiento y disputa de los horizontes de sentido en donde descansan las prácticas sociales. Asimismo, se sostiene que el diálogo instituye una pregunta-escenario-común que abre el horizonte social de sentido hacia la contingencia e incertidumbre, así como que este nunca busca un consenso procedimental o sustancial que subsane los conflictos y (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  5
  Emotional competence: a supplementary subject in dentistry major's syllabus.Ximena Macaya Sandoval, Pablo Vergara -Barra & Patricia Rubí G. - 2018 - Humanidades Médicas 18 (1):109-121.
  El presente texto contiene los resultados de una revisión bibliográfica realizada con el objetivo de establecer la importancia de desarrollar competencias emocionales durante el proceso de formación de los profesionales de la salud, especialmente del área de odontología, atendiendo a que la especialidad está registrada como una de las profesiones más estresantes, situación que podría originarse durante el proceso educativo, ya que sus alumnos experimentan altos niveles de ansiedad o estrés durante su formación. Se entiende por competencia emocional el conjunto (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  9
  Philosophical Papers and Letters a Selection.G. W. Leibniz - 1956 - D. Reidel Pub. Co.
  The selections contained in these volumes from the papers and letters of Leibniz are intended to serve the student in two ways: first, by providing a more adequate and balanced conception of the full range and penetration of Leibniz's creative intellectual powers; second, by inviting a fresher approach to his intellectual growth and a clearer perception of the internal strains in his thinking, through a chronological arrangement. Much confusion has arisen in the past through a neglect of the develop ment (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50.  44
  Amatory Ovid D. Jones: Enjoinder and Argument in Ovid's Remedia Amoris. (Hermes Einzelschriften, 77.) Pp. 119. Stuttgart: Franz Steiner, 1997. DM 54. ISBN: 3-515-07078-8. J. L. Arcaz, G. Laguna Mariscal, A. Ramirez de Verger (edd.): La obra amatoria de Ovidio: Aspectos textuales, interpretación literaria y pervivencia . Pp. xii + 249. Madrid: Ediciones Clásicas, 1996. ISBN: 84-7882-244-. [REVIEW]Alison Sharrock - 1999 - The Classical Review 49 (01):60-.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000