39 found
Order:
 1.  13
  Boekbespreking.M. J. Beukes, S. J. Botha, A. D. Pont & D. J. C. Van Wyk - 1975 - HTS Theological Studies 31 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Agtergronde van die convent van Wezel en die sinode van Emden.S. J. Botha - 1972 - HTS Theological Studies 28 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  26
  Boekbespreking.S. J. Botha, P. J. Van der Merwe, D. J. C. Van Wyk, C. J. Viljoen, H. G. Van der Westhuizen, A. D. Pont, H. F. Stander, W. S. Vorster, J. J. Steenkamp, T. F. J. Dreyer, M. J. Schoeman & G. C. Velthuysen - 1984 - HTS Theological Studies 40 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  14
  Bullinger en die verbond na aanleiding van die Tweede Switserse Konfessie.S. J. Botha - 1985 - HTS Theological Studies 41 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Belydenis in kerkregtelike verband met besondere verwysing na die konsep Kerkorde 1997, Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.S. J. Botha - 1997 - HTS Theological Studies 53 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  Calvin 1 5 preaching on the church in the letter to the Ephesians.S. J. Botha - 1998 - HTS Theological Studies 54 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  14
  Calvyn se leer oor die kerk 1.S. J. Botha - 2000 - HTS Theological Studies 56 (2/3).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Die afskeiding onder Wessel Badenhorst van die Hervormde gemeente Potchefstroom in 1853 en die toetrede van Hartebeestfontein as 'n afsonderlike gemeente van die Nederduitsch Hervormde kerk in 1866.S. J. Botha - 1966 - HTS Theological Studies 22 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Die Bartholomeusnag-vier honderd jaar.S. J. Botha - 1973 - HTS Theological Studies 29 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Die belydenis in kerkregtelike verband in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.S. J. Botha - 1982 - HTS Theological Studies 38 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Die belangrikheid van Kerkgeskiedenis en Kerkreg in die teologiese opleiding en vorming van studente.S. J. Botha - 2002 - HTS Theological Studies 58 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Die betekenis van kerkgeskiedenis vir vandag.S. J. Botha - 1998 - HTS Theological Studies 54 (1/2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Die Corpus Christianum in die Middeleeue.S. J. Botha - 1996 - HTS Theological Studies 52 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Die Historiese Agtergrond van die Kerkwet van 1862 van die Nederduitsch Hervormde Kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek.S. J. Botha - 1963 - HTS Theological Studies 19 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  Die kerkregtelike posisie van die prokurasie-kommissie in die Nederduitse hervormde of gereformeerde kerk.S. J. Botha - 1969 - HTS Theological Studies 25 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  Ds MJ Goddefroy en Christeliknasionale onderwys.S. J. Botha - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):57-71.
  Rev MJ Goddefroy and Christian-National educationProfessor CH Rautenbach can be honoured as an excellent exponent of the principle of Christian-national education, based on the same views as the Nederduitsch Hervormde Church. In a tribute to him the purpose of this paper is to look into the matter of the Rev MJ Goddefroy and Christian-national education. Goddefroy came to South Africa exactly one hundred years ago in 1887 to become a minister in the Nederduitsch Hervormde Church and he on his part (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Ds Marié Joseph Goddefroy as volksman.S. J. Botha - 1987 - HTS Theological Studies 43 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  7
  Die Nederduitsch Hervormde Kerk en leervryheid, uit die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde gemeente Pretoria.S. J. Botha - 1981 - HTS Theological Studies 37 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  11
  Die ouderling en die regeervergaderings in die Nederduitsch Hervormde Kerk.S. J. Botha - 1990 - HTS Theological Studies 46 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  Die toetrede van Lydenbnrg tot die Nederduitsch Hervormde Kerkverband 1864 en die Herafskeiding onder F. Lion Cachet 1866.S. J. Botha - 1965 - HTS Theological Studies 20 (3/4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  13
  Die vyf en sewentigste verjaarsdag van die Fakulteit Teologie , Universiteit van Pretoria 1917-1992.S. J. Botha - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  8
  Historiese agtergrond en ontwikkeling van die Proponentsondertekeningsformule in die Reformatoriese tradisie.S. J. Botha - 2000 - HTS Theological Studies 56 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  9
  Is kerkvereniging vandag of in die toekoms 'n doelwit?S. J. Botha - 1986 - HTS Theological Studies 42 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  5
  Kerkbegrip en kerkorde.S. J. Botha - 1995 - HTS Theological Studies 51 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  Modaliteite in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika?S. J. Botha - 1996 - HTS Theological Studies 52 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  19
  'n Huldigingswoord aan Daniel Jacobus Booysen, Edgar Engelbrecht en Hendrik Gerhardus van der Westhuizen.S. J. Botha - 1998 - HTS Theological Studies 54 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  2
  ’n Voltydse skriba vir die Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk?S. J. Botha - 1992 - HTS Theological Studies 48 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Ortodoks as slagspreuk en liberaal as etiket.S. J. Botha - 1994 - HTS Theological Studies 50 (1/2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Ontleding van die Kerksaak van Trichardtsfontein 1893.S. J. Botha - 1961 - HTS Theological Studies 17 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  22
  Petrus Johannes Theobaltus Koekemoer - teoloog saam en soos die kerk.S. J. Botha & H. G. Van der Westhuizen - 1990 - HTS Theological Studies 46 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  8
  Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis 1957–1982.S. J. Botha - 1983 - HTS Theological Studies 39 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  12
  Waar lê die wortels van die "sondige verskeurdheid" in die kontrovers Bosman-Goddefroy 1888–1890?S. J. Botha - 1977 - HTS Theological Studies 33 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  17
  Ds C Spoelstra en die Nederduitsch Hervormde Kerk.C. J. Du Bruin & S. J. Botha - 1998 - HTS Theological Studies 54 (1/2).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  11
  Boekbespreking.P. G. Geertsema, C. J. Viljoen & S. J. Botha - 1974 - HTS Theological Studies 30 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  27
  J S Semler se beskouing van geskiedenis, kerkgeskiedenis en heils-geskiedenis - 'n Verkenning.Christo Pretorius & S. J. Botha - 1998 - HTS Theological Studies 54 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  17
  ’n Ondersoek na die siening van wyle professor H P Wolmarans oor kerk en kultuur.L. J. Strauss & S. J. Botha - 2002 - HTS Theological Studies 58 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  8
  Boekbespreking.H. G. Van der Westhuizen & S. J. Botha - 1981 - HTS Theological Studies 37 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  Die ontstaan en die doel van die Voortrekkers se gelofte in 1838.D. V. R. Van den Berg & S. J. Botha - 1994 - HTS Theological Studies 50 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  11
  Deeltydse predikante in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.B. J. Van Wyk & S. J. Botha - 2005 - HTS Theological Studies 61 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark