25 found
Order:
 1.  16
  Stanisław Kamiński (1965). Reguły sylogizmów z uwzględnieniem schematów o zaprzeczonym podmiocie. Studia Logica 16 (1):45-49.
  Translate
    Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 2.  16
  S. Łuszczewska-Romahnowa, Helena Rasiowa, Stanisław Kamiński & Laudwik Borkowski (1958). Recenzje. Studia Logica 8 (1):319-333.
 3.  17
  S. Kaminski (1965). Rules for Syllogisms with the Consideration of Schemata with Negated Subject Terms. Studia Logica 16 (1):52-52.
 4.  11
  Stanisŀaw Kamiński (1960). Próba Klasyfikacji Bŀędów Wysŀowienia Myśli. Studia Logica 9 (1):241 - 244.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  9
  Steve Kaminski (1997). Turnaround Strategy at the Oaklands Golf Club 1993/1995–The Implications for Business Ethics. Teaching Business Ethics 1 (4):369-378.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  13
  Stanisław Kamiński (1958). W Sprawie Liczby Konkludujących Trybów Sylogistycznych. Studia Logica 8 (1):165 - 176.
 7.  4
  Stanisław Kamiński (1958). O Początkach Indukcji MatematycznejО Первых Исследованиьх Принципа Математической ИндукцииOn the Origin of Mathematical Induction. Studia Logica 7 (1):221-241.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 8.  24
  Klemens Szaniawski, Barbara Stanosz, Tadeusz Kubiński, Stanisław Surma, Ija Lazari-Pawłowska, Fan Franciszek Drewnowski, Leon Koj, Stanisław Kamiński, Ewa Żarnecka-Biajy & Witold A. Pogorzelski (1963). Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji. Studia Logica 14 (1):351-383.
 9.  19
  Jerzy Pelc, Leon Koj, Jan Franciszek Drewnowski, Klemens Szaniawski & Stanislaw Kamiński (1961). Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji. Studia Logica 11 (1):241-262.
 10.  5
  Stanisław Kamiński (1958). Hobbesa Teoria definicjiТеория Определения гоббсаHobbes' Theory of Definition. Studia Logica 7 (1):43-69.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  15
  Stanisław Kamiński (1961). Tradycyjna Teoria Wnioskowania Bezpośredniego Jako Pewien Fragment Dwuwartościowego Rachunku Zdań. Studia Logica 11 (1):7 - 21.
 12.  17
  S. Kamiński (1961). Traditional Theory of Immediate Inference as a Fragment of Two-Valued Propositional Calculus. Studia Logica 11 (1):21.
 13.  11
  Stanisław Kamiński (1958). O Początkach Indukcji Matematycznej. Studia Logica 7 (1):221 - 241.
 14.  10
  Stanislaw Kaminski (1977). The Development of Logic and the Philosophy of Science in Poland After the Second World War. Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 8 (1):163-171.
 15.  9
  Klemens Szaniawski, J. Wysokiński, Ewa Żarnecka-Biały, Stanislaw Kamiński & Leon Koj (1966). Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji. Studia Logica 18 (1):199-223.
 16.  10
  Stanisław Kamiński (1958). Hobbesa Teoria Definicji. Studia Logica 7 (1):43 - 69.
 17. S. Kamiński & T. Styczeń (1968). Doświadczalny punkt wyjścia etyki,„. Studia Philosophiae Christianae 4 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. S. Kaminski (1984). L. Borkowski Comme Continuateur des Travaux Logico-Méthodologiques de l'École de Lwow-Varsovie. Roczniki Filozoficzne 32 (1):7-17.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. S. Kaminski (1985). La Philosophie Sert-Elle la Théologie? Roczniki Filozoficzne 33 (2):57-67.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. S. Kaminski (1982). Les tendances de l'évolution de la problématique sémiotique. Roczniki Filozoficzne 30 (1):93-118.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. S. Kamiński (1974). Metodologiczne typy etyki.„. Roczniki Filozoficzne 22 (2):5-18.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. S. Kaminski (1983). ST La Science, la Philosophie Et la Sagesse. Roczniki Filozoficzne 31 (2):19-26.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. S. Kaminski (1986). ST Sur l'Évolution de la Théorie Empirique. Zagadnienia Naukoznawstwa 22 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Stanisław Kamiński, Marian Kurdziałek & Zofia Józefa Zdybicka (eds.) (1976). Saint Thomas d'Aquin, Pour Le Septième Centenaire De Sa Mort: Essais d'Actualisation De Sa Philosophie = Saint Thomas Aquinas, 700th Anniversary of His Death: Modern Interpretation of His Philosophy. Tnkul.
 25. Stanisław Kamiński, Marian Kurdziałek & Zofia Józefa Zdybicka (eds.) (1980). Theory of Being to Understand Reality. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
   
  Export citation  
   
  My bibliography