25 found
Order:
 1.  16
  Reguły sylogizmów z uwzględnieniem schematów o zaprzeczonym podmiocie.Stanisław Kamiński - 1965 - Studia Logica 16 (1):45-49.
  Translate
    Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 2.  16
  Recenzje.S. Łuszczewska-Romahnowa, Helena Rasiowa, Stanisław Kamiński & Laudwik Borkowski - 1958 - Studia Logica 8 (1):319-333.
 3.  17
  Rules for Syllogisms with the Consideration of Schemata with Negated Subject Terms.S. Kaminski - 1965 - Studia Logica 16 (1):52-52.
 4.  11
  Próba Klasyfikacji Bŀędów Wysŀowienia Myśli.Stanisŀaw Kamiński - 1960 - Studia Logica 9 (1):241 - 244.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  13
  W Sprawie Liczby Konkludujących Trybów Sylogistycznych.Stanisław Kamiński - 1958 - Studia Logica 8 (1):165 - 176.
 6.  9
  Turnaround Strategy at the Oaklands Golf Club 1993/1995–The Implications for Business Ethics.Steve Kaminski - 1997 - Teaching Business Ethics 1 (4):369-378.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  4
  O Początkach Indukcji MatematycznejО Первых Исследованиьх Принципа Математической ИндукцииOn the Origin of Mathematical Induction.Stanisław Kamiński - 1958 - Studia Logica 7 (1):221-241.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 8.  24
  Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji.Klemens Szaniawski, Barbara Stanosz, Tadeusz Kubiński, Stanisław Surma, Ija Lazari-Pawłowska, Fan Franciszek Drewnowski, Leon Koj, Stanisław Kamiński, Ewa Żarnecka-Biajy & Witold A. Pogorzelski - 1963 - Studia Logica 14 (1):351-383.
 9.  19
  Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji.Jerzy Pelc, Leon Koj, Jan Franciszek Drewnowski, Klemens Szaniawski & Stanislaw Kamiński - 1961 - Studia Logica 11 (1):241-262.
 10.  15
  Tradycyjna Teoria Wnioskowania Bezpośredniego Jako Pewien Fragment Dwuwartościowego Rachunku Zdań.Stanisław Kamiński - 1961 - Studia Logica 11 (1):7 - 21.
 11.  17
  Traditional Theory of Immediate Inference as a Fragment of Two-Valued Propositional Calculus.S. Kamiński - 1961 - Studia Logica 11 (1):21.
 12.  5
  Hobbesa Teoria definicjiТеория Определения гоббсаHobbes' Theory of Definition.Stanisław Kamiński - 1958 - Studia Logica 7 (1):43-69.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  11
  O Początkach Indukcji Matematycznej.Stanisław Kamiński - 1958 - Studia Logica 7 (1):221 - 241.
 14.  10
  The Development of Logic and the Philosophy of Science in Poland After the Second World War.Stanislaw Kaminski - 1977 - Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 8 (1):163-171.
 15.  9
  Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji.Klemens Szaniawski, J. Wysokiński, Ewa Żarnecka-Biały, Stanislaw Kamiński & Leon Koj - 1966 - Studia Logica 18 (1):199-223.
 16.  10
  Hobbesa Teoria Definicji.Stanisław Kamiński - 1958 - Studia Logica 7 (1):43 - 69.
 17. Doświadczalny punkt wyjścia etyki,„.S. Kamiński & T. Styczeń - 1968 - Studia Philosophiae Christianae 4 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. L. Borkowski Comme Continuateur des Travaux Logico-Méthodologiques de l'École de Lwow-Varsovie.S. Kaminski - 1984 - Roczniki Filozoficzne 32 (1):7-17.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. La Philosophie Sert-Elle la Théologie?S. Kaminski - 1985 - Roczniki Filozoficzne 33 (2):57-67.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Les tendances de l'évolution de la problématique sémiotique.S. Kaminski - 1982 - Roczniki Filozoficzne 30 (1):93-118.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Metodologiczne typy etyki.„.S. Kamiński - 1974 - Roczniki Filozoficzne 22 (2):5-18.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. ST La Science, la Philosophie Et la Sagesse.S. Kaminski - 1983 - Roczniki Filozoficzne 31 (2):19-26.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. ST Sur l'Évolution de la Théorie Empirique.S. Kaminski - 1986 - Zagadnienia Naukoznawstwa 22 (4).
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Saint Thomas d'Aquin, Pour Le Septième Centenaire De Sa Mort: Essais d'Actualisation De Sa Philosophie = Saint Thomas Aquinas, 700th Anniversary of His Death: Modern Interpretation of His Philosophy.Stanisław Kamiński, Marian Kurdziałek & Zofia Józefa Zdybicka (eds.) - 1976 - Tnkul.
 25. Theory of Being to Understand Reality.Stanisław Kamiński, Marian Kurdziałek & Zofia Józefa Zdybicka (eds.) - 1980 - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
   
  Export citation  
   
  My bibliography