16 found
Order:
 1.  31
  Filozofija Medija – Je Poruka.Sead Alić - 2010 - Synthesis Philosophica 25 (2):201-210.
  Mišljenje koje ukazuje na značenje posrednika u procesu spoznaje jednim svojim dijelom ulazi u područje gnoseologije. Probijajući se do biti promišljanoga, te odstranjujući ono što pripada posrednicima u procesu spoznaje, ovo je mišljenje dijelom i svojevrsna »proširena hermeneutika «. Proučavajući napredovanje spoznaje o posredovanosti same spoznaje, te napredovanje iskustva u kontekstu medija posredovanja, ovo je mišljenje i svojevrsna fenomenologija. Sabirući u sebi teorijsko, praktičko i poetičko, filozofija medija želi biti mišljenje koje nije određeno slikom, gramatikom, pojmom, kontekstom, performanceom, psihologijom nastupa, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  25
  Philosophy of Media – Is the Message.Sead Alić - 2010 - Synthesis Philosophica 25 (2):201-210.
  The theoretical position dealing with the significance of the mediator in the cognition process partially enters the area of epistemology. By both striving to reach the essence of what is thought about and eliminating everything that belongs to the mediator in the cognition process, this position is also in part a kind of “expanded hermeneutics”. Finally, by studying the advancement of the knowledge on the mediation of knowledge itself and the advancement of the experience within the context of the medium (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  Recenzije I Prikazi.Maja Pojak, Esad Ćimić, Jadran Zalokar, Dijana Đuran, Tomislav Krznar, Robert Marinković, Joško Žanić, Sead Alić, Ivan Andrijanić & Hrvoje Lasić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):761-788.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  11
  La philosophie des médias – est le message.Sead Alić - 2010 - Synthesis Philosophica 25 (2):201-210.
  La position qui traite de la signification de l’intermédiaire dans le processus de la cognition entre en partie dans le domaine de l’épistémologie. En s’efforçant d’atteindre l’essence de ce qui est pensé, et en éliminant ce qui appartient à l’intermédiaire dans le processus de la cognition, cette position est aussi, en quelque sorte, en partie une « herméneutique élargie ». En étudiant l’avancement de la connaissance de la médiation de la connaissance ellemême, ainsi que l’avancement de l’expérience du média de (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  Die Medienphilosophie – ist die botschaft.Sead Alić - 2010 - Synthesis Philosophica 25 (2):201-210.
  Die theoretische Position, welche die Bedeutung des Vermittlers im Erkenntnisprozess aufgreift, betritt partiell den Bereich der Epistemologie. Indem sie nach Essenz des Durchdachten trachtet und sämtliches eliminiert, was dem Vermittler im Erkenntnisprozess angehört, wird diese Position zum Teil ebenfalls zur „erweiterten Hermeneutik“. Letzten Endes, indem sie den Aufstieg des Wissens über die Vermittlung des Wissens selbst erforscht, sowie den Fortschritt der Erfahrung im Kontext des Vermittlungsmediums, erzeigt sich diese Position auch als eine Art Phänomenologie. Die Medienphilosophie umschließt das Theoretische, das (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Filozofski Život.Iris Vidmar, Marita Brčić, Snježan Hasnaš, Bruno Ćurko, Sead Alić, Dražen Zetić, Tomislav Krznar, Predrag Režan, Ruža Kovačević & Ivana Skuhala Karasman - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (4):999-1036.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Copy-paste kultura. Od "Mehaničke mlade" do copy-paste kulture.Sead Alić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):63-74.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Filozofski Život.Snježan Hasnaš, Sead Alić, Iris Vidmar, Ivana Zagorac, Marita Brčić, Tonći Kokić, Goran Grgec & Hrvoje Jurić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):483-505.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Philosophy of Praxis in the Rear-View Mirror of Mediology.Sead Alić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (3):555-565.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Copy-Paste Culture. From "Mechanical Bride" to Copy-Paste Theories.Sead Alić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):63-74.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Istok i Zapad ljudskoga mozga.Livia Pavletić & Sead Alić - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (2):353-364.
  Ljudski se mozak polako otvara znanstvenoj spoznaji. Novi uvidi u način rada ovog vrhunski sofisticiranog ljudskog/digitalnog »stroja« bacaju povratno svjetlo na načine »aktiviranja « ljudske osjetilnosti, načine doživljavanja i spoznavanja svijeta.Cilj je ovog rada istražiti moguću povezanost tehničkih naprava kao ljudskih ekstenzija i procesa u mozgu koji povratno određuju načine percepcije svijeta. Istovremeno riječ je o promišljanju zanimljive i u znanosti prisutne teze o podijeljenosti hemisfera ljudskoga mozga kao oblika podijeljenosti temeljnih ljudskih sposobnosti.U tom kontekstu želimo propitati bioetičku dimenziju McLuhanovog (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  The Mass Freed.Sead Alić - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (2):271-280.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Globalno selo.Sead Alić - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (1):51-61.
  Da je svijet postao globalnim selom danas čujemo gotovo svakodnevno, na bilo kojoj geografskoj širini. McLuhanova metafora gotovo da je na mitski zoran način oslikala procese koji se zbivaju u suvremenom nam svijetu i kao takva postala je općepoznatom i općeprihvaćenom. Ovaj rad istražuje na koje je načine »globalno selo« najavilo globalizaciju.Marshall McLuhan je inače, već od djela Mechanical Bride počeo prepoznavati i najavljivati trendove koji će kasnije uistinu postati globalnima: od poruka oglasne industrije, promjene recepcije medija koji nam donose (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Masovno slobodni.Sead Alić - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (2):271-280.
  Ideja rada je predstaviti razmišljanja o bitnim promjenama slobodnoga vremena u kontekstu pojavljivanja mas medija. Ironičnost naslova sugerira kritički pristup ovog rada koji želi ukazati na temeljne promjene razumijevanja osnovnih pojmova kao što su sloboda, igra ili dokolica. Rad želi podsjetiti na neke suvremene oblike zavođenja i manipuliranja koji su za svoje područje rada odabrali upravo »slobodno vrijeme«. Kritičke dimenzije teorija medija, te još strože filozofije medija, u ovom području pronalaze ključne dokaze pretvaranja suvremenog građanina i subjekta u promatrača/gledatelja/potrošača, kao (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  The Global Village.Sead Alić - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (1):51-61.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  East and West of the Human Brian.Livia Pavletić & Sead Alić - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (2):353-364.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark