Results for 'Selin Yildiz'

100 found
Order:
 1. Am I the Same Person at Ages 3, 8, 16, 26?Selin Yildiz - 2019 - Questions: Philosophy for Young People 19:16-17.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  22
  Ethical Issues in Neuromarketing: “I Consume, Therefore I Am!”.Yesim Isil Ulman, Tuna Cakar & Gokcen Yildiz - 2015 - Science and Engineering Ethics 21 (5):1271-1284.
  Neuromarketing is a recent interdisciplinary field which crosses traditional boundaries between neuroscience, neuroeconomics and marketing research. Since this nascent field is primarily concerned with improving marketing strategies and promoting sales, there has been an increasing public aversion and protest against it. These protests can be exemplified by the reactions observed lately in Baylor School of Medicine and Emory University in the United States. The most recent attempt to stop ongoing neuromarketing research in France is also remarkable. The pertaining ethical issues (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 3.  33
  Negotiating Plausibility: Intervening in the Future of Nanotechnology.Cynthia Selin - 2011 - Science and Engineering Ethics 17 (4):723-737.
  The national-level scenarios project NanoFutures focuses on the social, political, economic, and ethical implications of nanotechnology, and is initiated by the Center for Nanotechnology in Society at Arizona State University (CNS-ASU). The project involves novel methods for the development of plausible visions of nanotechnology-enabled futures, elucidates public preferences for various alternatives, and, using such preferences, helps refine future visions for research and outreach. In doing so, the NanoFutures project aims to address a central question: how to deliberate the social implications (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 4.  11
  What to Expect When Expecting CRISPR Baby Number Four.Cynthia Selin & Christopher Thomas Scott - 2019 - American Journal of Bioethics 19 (3):7-9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  4
  In Search of Patient Zero: Pseudo-Retranslation in Turkish Academic Works.Mehmet Yildiz - forthcoming - Journal of Academic Ethics:1-26.
  This is the first academic paper concerned with the description of intertranslational appropriations across non-literary works and to discuss this phenomenon from a novel conceptual perspective by suggesting the term “pseudo-retranslation”. “Drmrod”, a misspelling of Ormrod, served as the benchmark of the preliminary analysis to judge on the existence of pseudo-retranslations across the works. The corpus consists of one unreviewed article, two dissertations, five master’s theses, and seven articles. To identify the initial Turkish translation, Patient Zero, to detect the pseudo-retranslations (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Kur’'n’da Kardeş Şiddeti: H'bil-K'bil ve Hz. Yûsuf Kıssalarına Psikolojik Bir Bakış.İbrahim Yildiz - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:73-95.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  İsr' Sûresinde Geçen Rüya ve Lanetlenmiş Ağaç Üzerine Ehl-i Sünnet ve Şîa Tefsirlerinde Bir Literatür Taraması.İ̇brahim Yildiz - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):255-289.
  Müfessirler, İsrâ sûresinin 60. âyetinde geçen Hz. Peygamber’e gösterilen rü’yâ ve lanetlenmiş ağaç ile nelerin kastedildiği konusunda çeşitli yorumlar ileri sürmüşlerdir. Bu yorumlar incelendiğinde Ehl-i sünnet ve Şiî müfessirlerin büyük ölçüde görüş ayrılığına düştükleri görülmektedir. Her iki mezhebe mensup müfessirler, kendi görüşlerini temellendirmek üzere naklî ve aklî deliller ortaya koymuşlardır. Şiî müfessirler, gerek rü’yâ gerekse lanetlenmiş ağacı Ümeyyeoğulları olarak yorumlamışlardır. Buna karşın Ehl-i sünnet müfessirlerinin büyük bir çoğunluğu rü’yâyı İsrâ gecesi Hz. Peygamber’e gösterilen olağanüstü haller olarak, lanetlenmiş ağacı ise cehennemin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Erken Dönem Eş‘Ariyye’de Dakîku’L-Kel'm.Metin Yildiz - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):50-67.
  Bu makalede Erken dönem Eş‘ariyye’de dakîku’l-kelâm konusu izah edilmeye çalışılacaktır. Kelâm ilminin sistematik hale gelişinden itibaren konuları genellikle dakîku’l-kelâm ve celîlu’l-kelâm şeklinde ikili bir tasnifle ele alınmıştır. Dakîku’l-kelâm, konusu itibariyle âlem, âlemin unsurları, cevher, araz, cisim gibi fizik alanına tekabül ederken celîlu’l-kelâm ise uluhiyyet, nübüvvet ve sem’iyyât ile ilişkili olan metafizik alana tekabül etmektedir. Hicrî dördüncü asırda teşekkül eden Eş‘arî kelâm okulu varlık konusu başta olmak üzere fizik ve metafizik konuları sistematik bir şekilde ele almıştır. Erken dönem Eş‘arî kelâmında kelâm (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  10
  Participation in a Single-Blinded Pediatric Therapeutic Strategy Study for Juvenile Idiopathic Arthritis: Are Parents and Patient-Participants in Equipoise?Petra C. E. Hissink Muller, Bahar Yildiz, Cornelia F. Allaart, Danielle M. C. Brinkman, Marion van Rossum, Lisette W. A. van Suijlekom-Smit, J. Merlijn van den Berg, Rebecca ten Cate & Martine C. de Vries - 2018 - BMC Medical Ethics 19 (1):1-9.
  Background Genuine uncertainty on superiority of one intervention over the other is called equipoise. Physician-investigators in randomized controlled trials need equipoise at least in studies with more than minimal risks. Ideally, this equipoise is also present in patient-participants. In pediatrics, data on equipoise are lacking. We hypothesize that 1) lack of equipoise at enrolment among parents may reduce recruitment; 2) lack of equipoise during participation may reduce retention in patients assigned to a less favoured treatment-strategy. Methods We compared preferences of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Vaaz 551.Engin Yurt, Erdal Yildiz & Meister Eckhart - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:129-134.
  Avrupa felsefe tarihinin en ünlü mistik düşünürlerinden olan Meister Eckhart‘ın burada çevirisi sunulan vaaz Kitab-ı Mukaddes‘te İsa ile Mecdelli Meryem arasındaki bir anlatının Meister Eckhart tarafından yapılan yorumuna dayanır. Bu yorum, daha sonra 20. Yüzyıl felsefesi içinde özellikle Derrida, Heidegger, Jean-Luc Nancy gibi düşünürler arasında fenomenoloji açısından sorunsallaştırılan ten, beden, dokunma gibi öğeleri merkeze alan güncel felsefi tartışmalara yeni bir bakış açısı getirme olasılığı açısından önemlidir.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  18
  Birleşik Kelimelerde Görülen Fonetik Hadiseler, Terimleri, Tanımları Ve Örneklerinin Tasnifi Üzerine.Osman Yildiz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):231-231.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  18
  Okuma Motivasyonu, Akıcı Okuma Ve Okuduğ.Mustafa Yildiz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):1471-1488.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  13
  Authorship Trends and Collaboration Patterns in Business Ethics Literature.Mehmet Ali Köseoglu, Mehmet Yildiz & Taha Ciftci - 2018 - Business Ethics: A European Review 27 (2):164-177.
  The primary aim of this study is to clarify the authorship trends, collaboration patterns, and impact factors in business ethics literature by looking at articles published between 1960 and 2015 in four leading business ethics journals: Business and Society, Business Ethics: A European Review, Business Ethics Quarterly, and the Journal of Business Ethics. This study showed the growth type of business ethics literature, authorship trends, collaboration patterns, authors' productivity evolved by subperiods and journals, and authors' dominance factor by subperiods and (...)
  No categories
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  17
  Maarif Müfettişlerinin Sınıflarda Uyguladığı Rehberlik Ve Denetim Uygulamalarını.Bekir Yildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2427-2427.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  14
  Zuhal YENİÇERİ İle Anadolu’da Kadın.Mualla Yildiz & Fatma Kenevi̇r - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (49):391-391.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  15
  Die Umma-Texte aus den archäologischen Museen zu Istanbul, vol. 5 (Nr. 3001-3500)Die Umma-Texte aus den archaologischen Museen zu Istanbul, vol. 5. [REVIEW]Tonia Sharlach, Fatma Yildiz & Tohru Ozaki - 2001 - Journal of the American Oriental Society 121 (4):696.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  13
  The Influence Of Oghuz Turkish And Using Of Synonym Compound Verb That Was Constructed Auxilıary Verbs Kıl- And Et- On The Sayf-I Sarayı’s Gulistan Bi’T-Turki.Mustafa Yildiz - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:687-706.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  12
  Religious Difference in a Secular Age: A Minority Raport, Saba Mahmood.Tuba Yildiz - 2016 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (33):187-187.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  13
  Die Puzriš-Dagan-Texte der Istanbuler archäologischen MuseenDie Puzris-Dagan-Texte der Istanbuler archaologischen Museen.W. Heimpel, Fatma Yildiz & Tohru Gomi - 1991 - Journal of the American Oriental Society 111 (2):380.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Hedonist Değer Anlayışının Eleştirisi.Ahmet Yildiz - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):323-348.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  10
  Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitesi Olarak Mektup Ve Etkili Kullanımı.Ali Yildiz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):2097-2097.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  24
  Language, Foreign Nationality and Ethnicity in an English Prison: Implications for the Quality of Health and Social Research.C. Yildiz & A. Bartlett - 2011 - Journal of Medical Ethics 37 (10):637-640.
  Background More than one in 10 of all prisoners in England and Wales are Foreign Nationals. This article discusses whether the research applications to one London prison are aimed at understanding a prisoner population characterised by significant multinational and multilingual complexity. Methods We studied all accessible documents relating to research undertaken at a women's prison between 2005 and 2009 to assess the involvement of Foreign National prisoners and women with limited English. The source of information was prison research applications and (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  9
  Radyoaktif Bozunma Yasası Ve Öğretimi.Ali Yildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2447-2447.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  10
  Paul U. Unschuld. What Is Medicine? Western and Eastern Approaches to Healing. Translated by, Karen Reimers. Xiv + 256 Pp., Illus., Bibl., Index. Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 2009. $26.95. [REVIEW]Helaine Selin - 2012 - Isis 103 (2):390-391.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  8
  Celalz'de Mustafa Çelebi'nin Rodos Fetihn'mesi'ndeki Manzumeler Hakkında Bir Değ.Murat Yildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 6):103-103.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler.Mustafa Yildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1301-1301.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  G. Jan Meulenbeld. A History of Indian Medical Literature. Volume 1A: Text: Xvii + 699 Pp., Frontis., App.; Volume 1B: Annotation: Vi + 774 Pp.; Volume 2A: Text: Viii + 839 + 142 Pp.; Volume 2B: Annotation: Viii + 1,018 Pp. Groningen: Egbert Forsten, 1999, 2000. €600, $527. [REVIEW]Helaine Selin - 2002 - Isis 93 (3):479-479.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  8
  Conceiving Religion.Mustafa Yildiz - 2016 - Journal of Islamic Philosophy 10:62-103.
 29.  7
  After Period Tanzimat,Sufism in Turkish Poetry.Ali Yildiz - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:526-572.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  7
  Cemal Kurnaz, Magnicifent Century Literature, Kurgan Edebiyat Publisher, Ankara 2011, 208 P.Sümeyye Yildiz - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:3355-3357.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  7
  Labial Harmony in Ahval-I Kıyamet.Osman Yildiz - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:105-136.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  7
  Menkabet-I E'imme-I Müctehidîn of Seyyid İbrahim Hanîf.Sümeyye Yildiz - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2123-2130.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  8
  Carrier Transport in In-Doped CuO Thin Films.Seyda Horzum, Abdullah Yildiz, Necmi Serin & Tülay Serin - 2013 - Philosophical Magazine 93 (23):3110-3117.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Aktif Öğrenme Tekniklerinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerine Et.Nurettin Yildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2481-2481.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  6
  Diyarbakır İli ve İlçelerinde Yeni Tespit Edilen Köprüler.İrfan Yildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):415-415.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  6
  Âşık Çelebi's Meşairü’Ş-Şuar'.Ayşe Yildiz - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:2064-2067.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  6
  Kl'sik Türk Şiiri ile Türk Halk Edebiyatında Kadı Tipi ve Muhyiddin'in Manzûmesi.Sümeyye Yildiz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):711-711.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  6
  İlkokulda Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisinin Tartı.Ali Yildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):861-861.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  7
  The Cambridge Dictionary of Scientists. David Millar, Ian Millar, Jon Millar, Margaret Millar.Helaine Selin - 1999 - Isis 90 (3):641-641.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  7
  Polaronic Transport in TiO2thin Films with Increasing Nb Content.Abdullah Yildiz & Diana Mardare - 2011 - Philosophical Magazine 91 (34):4401-4409.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Contribution From Isparta Dialect To Compiled Dictionary.Osman Yildiz - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:790-800.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  5
  Erken Cumhuriyet Döneminde Siyasal Muhalefet ve Eleştirinin Sınırları: Yarını Okumak.Aytaç Yildiz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):783-783.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  5
  Örgütsel Bağlılık Ile Örgütsel Sinizm Ve.Kaya Yildiz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):853-879.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  5
  The Situation Of Remaining Devoicing Or Sonarisation Of The Devoicing-Explosive Consonants In The Last Sound In ‘Miftahu’L Ferec’.Osman Yildiz - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:157-168.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  5
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazma Tutum Ve Tutukluğunun Yazma.Nurettin Yildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):979-979.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  5
  Tablettes Cunéiformes de Tello au Musée d'Istanbul Datant de l'Époque de la IIIe Dynastie d'UrTablettes Cuneiformes de Tello au Musee d'Istanbul Datant de l'Epoque de la IIIe Dynastie d'Ur.Manuel Molina, Bertrand Lafont & Fatma Yildiz - 2001 - Journal of the American Oriental Society 121 (1):143.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  6
  Longing to a Fetal Patient.T. Ozdogan, E. Senol, S. Aydemir, T. Yildiz & F. Varol - 2014 - Clinical Ethics 9 (1):57-58.
 48.  4
  Adaptation Debate, Ahmet Vefik Paşa And Zoraki Tabib Sample.Bayram Yildiz - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:638-659.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  An Overview of American Missionary Activities in Istanbul From Reign of Abdulhamid the 2nd to the First World War.Özgür Yildiz - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2739-2750.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  4
  Concept Of Translation And Interpretation Of Translation Issue In Turkish Mesnevis Within The Context Of Classical Literatures.Ayşe Yildiz - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:939-954.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 100