6 found
Order:
See also
Serdal Tümkaya
Middle East Technical University
 1.  62
  Thomas Nagel’ın 'Fizikalizm' ve 'Yarasa Olmak Nasıl Bir Şeydir' Makalelerinin Bilince Nesnel Bir Açıklama Verme Arayışı Açısından Kıyaslanması.Serdal Tümkaya - 2017 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 7 (1):23-41.
  Thomas Nagel’ın “Yarasa Olmak Nasıl bir Şeydir” makalesi ve “Hiçbir Yerden Bakış” adlı kitabı aşırı derecede alıntılanmış iki eserdir. Buradaki argümanlar sıklıkla bilincin öznel boyutunun nesnel-bilimsel bir açıklamasının tümüyle yapılabilmesinin mümkün olmadığını gösteren, veya fizikalizmin sıkıntılarını dile getiren, veya düpedüz fizikalizmin bir reddi olarak algılanmış veya kullanılmışlardır. Bu çalışmamda her üç algının da, değişen oranlarda, hatalı olduğunu savunuyorum. Tezimi savunabilmek için, söylediğim üç ana yorumun, her birini özetliyor ve bunların her birinin neden yanlış olduğunu gösteriyorum. Böylelikle Nagel’ın ana projesi olan (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  14
  Nesnel fenomenoloji projesi aracılığıyla Thomas Nagel, bilinci nesnel bir șekilde açiklamay çalișir.Serdal Tümkaya - 2017 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 10 (2).
  Thomas Nagel’ın “Hiçbir-Yerden Bakış Açısı” adlı kitabı çok alıntılanmış bir eserdir. Buradaki argümanlar sıklıkla bilincin nesnel-bilimsel bir açıklamasının yapılabilmesinin, en iyi ihtimalle, önündeki büyük ve yapısal sorunların dile getirilişi veya tümüyle imkansız olduğunu gösteren akıl yürütmeler olarak algılanır. Bu iki yanlış algıyı özetlememin ardından her ikisinin de neden hatalı olduğunu gösteriyorum. Bunu yaptıktan sonra her iki hatanın nedenlerini birden yaratan ortak bir neden daha olduğunu gösteriyorum. Bu nedenin Thomas Nagel’ın nesnel fenomenoloji önerisinin ya belirsiz veya saçma bulunarak bir kenara bırakılması (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  38
  A Novel Reading of Thomas Nagel’s “Challenge” to Physicalism.Serdal Tümkaya - forthcoming - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu.
  In passing remarks, some commentators have noted that for Nagel, physicalism is true. It has even been argued that Nagel seeks to find the best path to follow to achieve future physicalism. I advance these observations by adding that for Nagel, we should discuss the consciousness problem not in terms of physical and mental issues but in terms of our desire to include consciousness in an objective/scientific account, and we can achieve this only by revising our self-conception, i.e., folk psychology, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  46
  On the Proper Treatment of the Churchlands.Serdal Tümkaya - 2019 - Erkenntnis (4):1-14.
  To a significant extent, mainstream Western philosophy is not empirically minded. The neurophilosophy of the Churchlands seems to exhibit the greatest divergence from this orientation by far. Extending and neuralizing Quine’s naturalism, the Churchlands have been known to challenge most assumptions and principles of contemporary mainstream analytic and even existing naturalistic philosophies. Even the philosophers who identify themselves as full-blown naturalists have an inexplicably negative attitude toward the Churchlands. For many philosophers of the mind, the Churchlands’ problem is not that (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  Science, Scientism, and Never-Ending Myths About the Scientistic Stance: Jeroen de Ridder, Rik Peels and René van Woudenberg (Eds.): Scientism: Prospects and Problems. Oxford: Oxford University Press, 2018, 320pp, $58.43 HB. [REVIEW]Serdal Tümkaya - 2021 - Metascience 30 (2):323-326.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  16
  Why Do The Philosophers Regard Neurophilosophy As Highly Marginal?Serdal Tümkaya - 2017 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi (29):99-110.
  Majority of the philosophers regard neurophilosophy as a highly marginal philosophical school of thought and reject it based on either principled reasons or alleged facts about the human brain. Principled objections typically include categorical rejections based on assumptions about the nature of philosophical problems and their solutions. Another objection is based on the extremely complex structure of the nervous systems, the idea that if neurophilosophical hypotheses are correct, it would mean the death of philosophy as a separate discipline and the (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark