Results for 'Shahidha K. Bari'

985 found
Order:
 1.  12
  Dressed: a philosophy of clothes.Shahidha K. Bari - 2020 - New York: Basic Books.
  For readers of Women in Clothes, a philosophical guide to fashion. We all get dressed. But how often do we pause to think about the place of our clothes in our world? What unconscious thoughts do we express when we dress every day? Can a philosophy of living be wrapped up in a winter coat? Can we see clothes not as objects, but as ideas? Dressed is the thinking person's book about clothes, exploring these questions by ranging freely from suits (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  24
  Keats and philosophy: the life of sensations.Shahidha K. Bari - 2012 - New York: Routledge.
  John Keats remains one of the most familiar and beloved of English poets, but has received surprisingly little critical attention in recent years. This study is a fresh contribution to Keats criticism and Romantic scholarship, positioning Keats as a figure of philosophical interest who warrants renewed attention. Exploring Keats's own Romantic accounts of feeling and thinking, this study draws a connection between poetry and the phenomenological branches of modern philosophy. The study takes Keats's poetic evocation of touching hands, wandering feet, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  18
  Ethical obligation and legal requirements: On informed consent practices in Bangladesh.Sonia Mannan, Jobair Alam, K. M. Ashbarul Bari, S. M. A. A. Mamun & Rehnuma Mehzabin Orin - 2023 - Developing World Bioethics 23 (3):252-259.
  Informed consent to medical intervention is fundamental in both ethics and law. But in practice it is often not taken seriously in developing countries. This paper provides an appraisal of informed consent practices in Bangladesh. Following a review of the ethical and legal principles of informed consent, it assesses the degree to which doctors adhere to it in Bangladesh. Based on findings of non-compliance, it then investigates the reasons for such non-compliance through an appraisal of informed consent practices in Bangladesh (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Chinese Thought and Institutions.John K. Fairbank, T'ung-tsu Ch'ü, W. T. de Bary, Wolfram Eberhard & Charles O. Hucker - 1958 - Science and Society 22 (3):276-278.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  23
  Tıbbi, Dini ve Etik Boyutlarıyla Genetik.Maide Baris & Orhan Onder (eds.) - 2024 - Istanbul: İsar Yayinlari.
  Genetics: Medical, Theological and Ethical Aspects Tibbi, Dini ve Etik Boyutlariyla Genetik -/- Genetik bilimi biyolojinin botanik ve zooloji alanındaki uygulamalarını aşarak, sınırlarını önce antropolojiye sonra tıbba doğru hızla genişletmiştir. Öyle ki artık biyokimyadan onkolojiye kadar neredeyse tüm biyomedikal disiplinler, genetiğin kavramları, ilkeleri ve metodolojisi ile aşılanmıştır. Modern tıbbın uygulama alanında geniş bir yer tutan genetik bilimi, bir hastalığa dair risk analizi, teşhis ve tedavi seçeneklerinin belirlenmesi, prognozun değerlendirilmesi gibi klinik uygulamanın farklı evrelerinde söz sahibi olmaktadır. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  20
  İslam Bilim Tarihi’nde İlk Tercüme Faaliyetleri ve Bilgi Üretimine Katkısı.Mustafa Bariş - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1):705-730.
  Ekonomik ilişkiler ve fetihler sonucu çok geniş bir coğrafyaya yayılan ve bunun bir sonucu olarak da birçok farklı kültürle karşılaşan Müslümanlar, özellikle Bizans (Helen/Yunan), İran ve kısmen Hint kültürleriyle temasları sonucunda bu kültürlere karşı büyük bir ilgi ve merak duymuşlardır. Özellikle İskenderiye, Harran ve Cündişâpûr gibi şehirlerin fethedilmesinin ve bu şehirlerdeki ilmî geleneğin Müslümanlar üzerinde önemli etkileri olmuştur. Nitekim bu fetihler akabinde Müslümanlar, sadece dinî ilimlerle yetinmemiş, bunun yanında antik düşünce geleneğini ve kadim kültürleri tanımak amacıyla o kültürlere ait eserleri (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  33
  Jacobsen J.K. and Handberg S. Excavation on the Timpone della Motta: Francavilla Marittima (1992–2004). 1. The Greek Pottery (Bibliotheca archaeologica 21). Bari: Edipuglia, 2010. Pp. 420, illus. €79. 9788872285756. [REVIEW]John K. Papadopoulos - 2013 - Journal of Hellenic Studies 133:263-264.
 8.  34
  The Artemidorus Papyrus - (K.) Brodersen, (J.) Elsner (edd.) Images and Texts on the “Artemidorus Papyrus”. Working Papers on P.Artemid. (St. John's College Oxford, 2008). ( Historia Einzelschriften 214.) Pp. 171, ills. Stuttgart: Franz Steiner, 2009. Cased, €50. ISBN: 978-3-515-09426-9. - (L.) Canfora (ed.) Il papiro di Artemidoro. Convegno Internazionale di Studio Rovereto, 29–30 aprile 2009. (Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, ser. 8, vol. 9, A, fasc. 2.2.) Pp. 219, colour figs, b/w & colour ills. Rovereto: Accademia Roveretana degli Agiati, 2009. Paper. No ISBN. - (L.) Canfora Artemidorus Ephesius. P.Artemid. sive Artemidorus personatus. Edidit brevique commentario instruxit Societas emunctae naris. (Ekdosis 7.) Pp. iv + 55. Bari: Edizioni di Pagina, 2009. Paper, €12. ISBN: 978-88-7470-089-9. [REVIEW]Dominic Rathbone - 2012 - The Classical Review 62 (2):442-448.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  44
  Athenian Vases in Messapia (K.) Mannino Vasi attici nei contesti della Messapia (480–350 a.C.). (Beni Archeologici – Conoscenza e Tecnologie, Quaderno 5.) Pp. 327, b/w & colour figs, b/w & colour ills, b/w & colour maps. Bari: Edipuglia, 2006. Paper, €45. ISBN: 978-88-7228-468-. [REVIEW]Christoph Reusser - 2009 - The Classical Review 59 (1):237-.
 10.  23
  The liberal tradition in China.William Theodore De Bary - 1983 - New York: Columbia University Press.
  Like the cracking of the genetic code and the creation of the atomic bomb, the discovery of how the brain's neurons work is one of the fundamental scientific developments of the twentieth century. The discovery of neurotransmitters revolutionized the way we think about the brain and what it means to be human yet few people know how they were discovered, the scientists involved, or the fierce controversy about whether they even existed. The War of the Soups and the Sparks tells (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 11. Antik Yunan’da Mitos-Logos İlişkisi: Thales’in Arkhe Sorununa Bakışının Mitos Açısından Değerlendirilmesi.Musa Yanık - 2020 - Ibad Sosyal Bilimler Dergisi 3 (7):863-281.
  Mitos ve Logos kavramları Antik Yunan uygarlığında söz kavramına karşılık gelen sözcükleri karşılamak için kullanılmıştır. Felsefe tarihinin başlangıcı için yapılan tanımlamalarda ise mitos kavramının yerine logos kavramının tercih edilmesi iki kavram arasında bir farklılığı ortaya koymak için yapılmaktadır. Bu ayrımın nedeni ise mitos’un daha çok dinsel içerikle anılması logos’un ise içerisinde bir tür akılsallık barındırması şeklindeki yorumlarda kendini göstermektedir. Ancak söz konusu ayrımın ilk doğa filozofu/ilk felsefeci olarak nitelendirilen Thales için geçerli olup olmadığı geçmişte olduğu gibi günümüzde de halen tartışılmaktadır. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  36
  Doğal Teoloji ve Doğal Din (Stanford Felsefe Ansiklopedisi).Musa Yanık, Andrew Chignell & Derk Pereboom - 2024 - Öncül Analitik Felsefe Dergisi. Translated by Musa Yanık.
  “Doğal din” terimi, bazen doğanın kendisinin ilahi olduğu bir panteistik doktrine atıfta bulunur. “Doğal teoloji” terimi ise aksine, başlangıçta gözlemlenen doğal gerçekler temelinde (ve bazen) Tanrı’nın varlığını savunmaya yönelik projeye atıfta bulunur. Bununla birlikte çağdaş felsefede, hem “doğal din” hem de “doğal teoloji” genel olarak, dinî veya teolojik konuları araştırmak için insana, “doğal” olan bilişsel yetilerini – akıl, algı, içgözlem- kullanma projesini ifade eder. Doğal din veya teoloji, mevcut anlayış üzerine, doğayla ilgili ampirik araştırmalarla sınırlı olmamakla birlikte ayrıca panteistik bir (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  34
  History of Epistemic Communities and Collaborative Research.K. Brad Wray - 2001 - In James Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (Second Edition). Elsevier. pp. 867-872.
  Studies of epistemic communities and collaborative research in the social sciences have deepened the understanding of how science works, and more specifically how the social dimensions of scientific practice both enable and impede social scientists in realizing their epistemic goals. Two types of studies of epistemic communities are distinguished: general theories of epistemic communities aim to construct accounts of theoretical change applicable to all social scientific specialties, whereas historical studies emphasize the contingencies that affect specific social scientific disciplines, subfields, or (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Bradleyan idealism and philosophical materialism.K. M. Ziebart - 2019 - In Philip MacEwen (ed.), Idealist Alternatives to Materialist Philosophies of Science. Leiden: BRILL.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Modal Ontolojik Argümanlar.Musa Yanık - 2024 - Oncul Analitik Felsefe Dergisi 1.
  Modal ontolojik argüman, Tanrı’nın varlığını sadece bilfiil gerçek olan bu dünyada değil, bütün mümkün dünyalarda göstermeye yönelik bir argümandır. Anselm’in (1033-1109) Proslogion adlı eserinin 3. bölümünde “kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen” şeklinde tanımlanan; Tanrı’nın var olmamasının da düşünülemeyeceğini, bu yüzden de varolmamasının imkansızlığı üzerinde kurulu yeni bir argüman bulunduğunu öne süren bazı araştırmacılar, bu argümanı mümkün dünyalar semantiği yardımıyla formüle edip, “modal ontolojik argüman” şeklinde adlandırmışlardır. Çok farklı şekillerde formüle edilmiş bu argüman kabaca Tanrı’nın mümkünse zorunlu olması, dolayısıyla bilfiil gerçek olan (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. REFORMCU EPİSTEMOLOJİ: TEMEL UNSURLAR, İTİRAZLAR VE YENİ BAKIŞ AÇILARI.Musa Yanık - 2023 - Felsefe Dünyasi 1 (78):219-260.
  Çağdaş epistemoloji içerisinde, dışsalcı, güvenilirci ve erdeme dayalı epistemolojik tartışmaların bir benzerini, dini epistemoloji içerisinde etkili bir şekilde yer edinen ve reformcu epistemoloji olarak bilinen yaklaşım üzerinden görebilmek mümkündür. Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff ve William Alston gibi filozofların öne çıktığı bu yaklaşımın ana iddiası, kanıta ya da argümana dayanmaksızın, Tanrı’nın varlığına inanmanın bütünüyle doğru, rasyonel, makul ve güvenilir olacağı şeklindeki bir tezdir. Kanıtın, gerekçelendirme için zorunlu bir koşul olmadığı fikri, algısal deneyimlerin gerekçelendirilmesine benzer şekilde, dini deneyimlerin de öyle olduğu ve (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  43
  Foreword to symposium on modes of self-cultivation in traditional china.William Theodore Bary - 1979 - Journal of Chinese Philosophy 6 (2):119-121.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Buddhism and the Chinese Tradition.William Th de Bary - 1964 - Diogenes 12 (47):102-124.
 19.  37
  I don't Want to be Green: Prosocial Motivation Effects on Firm Environmental Innovation Rejection Decisions.Bari L. Bendell - 2017 - Journal of Business Ethics 143 (2):277-288.
  Although the political and consumer consciousness has turned increasingly green, many firms continue to resist the adoption of environment-friendly technological innovations—even in the face of higher costs, negative health effects, and stricter government oversight. This article examines how business owners weigh the trade-offs associated with environment-friendly innovations by examining the role of prosocial motivation in their decision-making process. We use primary data to overcome a common restriction in studying environmental innovations—the scarcity of relevant data—to analyze how business owners’ expectations, perceptions, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 20. Asymmetric mislocalisation of a visual flash ahead of and behind a moving object.K. Watanabe - 2004 - In Robert Schwartz (ed.), Perception. Malden Ma: Blackwell. pp. 162-162.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  8
  Pivotal strategies for the educational leader: the importance of Sun Tzu's The art of war.Ovid K. Wong - 2008 - Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Education.
  The Art of War application to education is about solving problems to improve student and school success. The Art of War describes the significance of a leader and his knowledge and prudent application of the strategies. At the core of theses strategies is the non-negotiable moral purpose of the leader to be reinforced by other fine qualities as wisdom, commitment, discipline, and courage.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Kuhn and the History of Science.K. Brad Wray - 2019 - In M. Fricker, N. J. L. L. Pedersen, D. Henderson & P. J. Graham (eds.), The Routledge Handbook of Social Epistemology. Routledge. pp. 40-48.
  The article examines Thomas Kuhn's work in the history of science with special attention to its relevance to subsequent developments in social epistemology. The article begins with a discussion of Kuhn's historical work, and the so-called historical turn in philosophy of science. It then examines Kuhn's views on textbook science, followed by an analysis of Kuhn's views on the relationship between the history of science and the philosophy of science. Then it discusses Kuhn's contributions to our understanding of the social (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Tanrı, Özgürlük ve Kötülük.Alvin Plantinga & Musa Yanık - 2022 - Ankara, Türkiye: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  Ateistler, kötülük probleminin Tanrı’nın varlığı aleyhine en güçlü argüman olduğu konusunda hâlâ ısrarcılar. Felsefe tarihine baktığımızda da Epikuros’tan Hume’a ve yakın dönemde Mackie’ye kadar uzanan bir yelpazede çeşitli düşünürler tarafından bu konuda birçok eleştirinin dile getirildiğini görmek mümkün. Plantinga bu çalışmasında felsefe tarihinin en köklü sorunlarından biri olan ‘Tanrı’nın varlığı sorusu’nu cevaplamaya çalışmakla kalmayıp felsefi bir yöntem ve soruşturmanın nasıl olması gerektiği konusunda muhteşem bir örnek de sunmaktadır. Plantinga, bu kitabıyla bizi, felsefe tarihinin en temel ilkelerinden birini hatırlamaya çağırıyor: var (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Epistemik Güvenilircilik ve Alvin Plantinga’da Tanrı İnancının Güvenilirliği Sorunu.Musa Yanık - 2020 - Din Ve Felsefe Araştırmaları Dergisi 3 (6):181-208.
  Güvenilirci (reliabilist) bilgi teorisi, çağdaş epistemik gerekçelendirme kuramları içerisinde, dışsalcı (externalist) kuramın bir türü olarak kendisine yer bulmaktadır. Kısaca, bir inancı gerekçelendiren şeyin o inancın oluşturulduğu sürecin güvenilirliği olduğunu öne süren bu yaklaşım, bu bilişsel süreçleri özne dışı unsurlara bağladığı içinde dışsalcı bir pozisyonda yer almaktadır. Bu bilgi teorisinin tam karşı konumunda yer alan içselci (internalist) bilgi teorisi ise, özne merkezli bir yaklaşımla, doğru inancı gerekçelendirecek yöntemin, kişinin kendi zihinsel yapısından yola çıkarak, belli kognitif süreçler sonucunda ulaşılabileceğini öne sürmektedir. Epistemik (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. İslam İnancını Erdem Epistemolojisi Üzerinden Anlamak.Musa Yanık - 2022 - Dem Yayınları 1:95-113.
  Epistemolojik olarak bilgiye başvuran ve bilme faaliyetinde bulunan insanın, Kur’an’da önemli bir yeri vardır. Buradaki bilme faaliyetini, salt teolojik bir buyruk olarak, yani Allah’ı bilmek olarak değil, doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında hem teorik hem de ahlaki bir farklılık olarak anlamak ve Kur’an'da insana epistemik özellikler atfedildiğini ve böylece insanın epistemik başarılarından dolayı övüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir önermeye yönelik olarak rasyonel bir tutum benimseyen, yani bilen özne ile bu faaliyette isteyerek ve istemeyerek giren kişinin durumu (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  12
  The unfolding of Neo-Confucianism.William Theodore De Bary (ed.) - 1975 - New York,: Columbia University Press.
 27. Hristiyan Eskatolojsindeki Diriliş İnancının Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi.Musa Yanık - 2020 - Din Ve Felsefe Araştırmaları Dergisi 3 (5):64-94.
  Hristiyan inancı içerisinde merkezi konuma sahip olan mevzulardan birisi de, İsa’nın ölümünden üç gün sonra diriltildiğine yönelik olan inançtır. Hristiyan eskatolojisinin de dayanak noktasını oluşturan bu mevzu, dinler tarihi ya da teoloji gibi disiplinlerin içerisinde tartışıldığı gibi, çeşitli Hristiyan düşünürlerce, din felsefesi disiplini içerisinde de tartışılmıştır. Din felsefesi açısından bakıldığında, konunun merkezi konumda olması, bu mevzunun rasyonel bir zeminde tartışılıp tartışılamayacağını da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, özellikle din felsefesi içerisinde birçok Hristiyan düşünür tarafından konu ele alınmış ve farklı çevrelerce de (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Descartes, I Filosofi, XVII. Garzanti & G. E. Barié - 1950 - Revue de Métaphysique et de Morale 55 (4):444-444.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Dini Epistemoloji Nedir?Musa Yanık - 2022 - İstanbul, Türkiye: Düşün Yayıncılık.
  Dini epistemoloji, teistik inançların rasyonel zeminde gerekçelendirilme yollarını arayan, çağdaş epistemolojinin bir alt dalıdır. Musa Yanık, bu kitapta günümüzdeki en güçlü yaklaşım olan reform epistemolojisinden güvenilircilik bakış açısıyla yani “daha yüksek bir olasılıkla doğru olması yönünden” İslam inancının rasyonelliğini ortaya koymakta ve uygulamalı dini epistemolojinin sağlam ve cesur bir örneğini sergilemektedir. (Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir) -/- Epistemoloji topyekûn insan zihnini biçimlendirme ve inanç da dahil olmak üzere bilişsel faaliyetleri yönlendirme potansiyeline sahip bir alandır. Zira Allah’ın varlığı, birliği, nübüvvet ve (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Tanrı ve Diğer Zihinler.Musa Yanık & Alvin Plantinga - 2024 - Ankara: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  “1950’li yıllarda dönemin büyük felsefecileri arasında dinsel inancı savunan bir kişi bile yoktu. 1990’lı yıllarda Yale’den UCLA’ya, Oxford’dan Heidelberg’e kadar birçok yerde insanın manevi yanını savunan ve geliştiren yüzlerce kitap yazılacak, sel olup akacaktı. Aradaki 40 yıllık süre zarfındaysa sadece ve sadece Alvin Plantinga vardı.” Kelly James Clark Tanrı’nın veya tanrıların varlığı sorusu felsefenin ezeli sorularından biri olagelmişse de Nietzsche’nin Tanrı’nın ölümünü ilan ettiği günden bu yana onu doğrularcasına yaşanan acılar, savaşlar, kötülükler bu konudaki tartışmaların sesini uzun süre bastırdı. Ama (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Tanrı Var mı?Musa Yanık & W. David Beck - 2024 - Ankara: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  Tarihte herhalde çok az soru Tanrı’nın varlığı sorusu kadar sık sorulmuş, çok yanıtlanmış ve verilen birbirinden farklı onca yanıta rağmen kesin bir sonuca ulaştırılamayıp tartışılmaya devam etmiştir. Yine de geçmişe dönüp baktığımızda bu soruya verilen farklı yanıtların farklı uygarlıkların inşa edilmesine, bazılarının yıkılmasına, acımasız çatışmalara ve her şeye rağmen kucaklaşmalara da vesile olduğunu görüyoruz. Tanrı var mı? Varsa onu nasıl bilebiliriz? Tanrı yoksa her şey mubah mı? İnsan aklı ilahi olanı kavrayabilir mi? Tanrı’nın varlığı ahlaklı olmanın şartı mı? Evren akıllı (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  44
  The Relationship between scientific psychology and common sense psychology.K. W. Wilkes - 1993 - In Scott M. Christensen & Dale R. Turner (eds.), Folk psychology and the philosophy of mind. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum. pp. 167--187.
 33. Dini Epistemoloji: Alvin Plantinga Örneği.Musa Yanık - 2019 - Dissertation, Ondokuz Mayis Universitesi
  Alvin Plantinga, analitik felsefe düşüncesi içerisinde yetişmiş ve bu gelenek içinde teistik din felsefesinin oluşumuna katkıda bulunmuş bir filozoftur. Ayrıca teizmin savunusu için yaptığı çalışmalarla, çeşitli üniversitelerden aldığı onur ödülleri ve 2017 yılında kazandığı Templeton Prize ödülüyle, haklı bir üne kavuşmuş bir şahsiyettir. Bu çalışmayı yapmamızdaki en önemli amaç, Plantinga’nın dini epistemoloji üzerine yaptığı çalışmaları analiz edip bu düşüncelerinin ardalanına dair bir tespitte bulunmaktır. Bu çalışmada yararlandığımız öncelikli kaynaklar, Plantinga’nın Nicholas Wolterstorff ile birlikte kaleme aldığı “Faith and Rationality” adlı eser (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Professionalism: A Virtue or Estrangement from Self-activity?Baris Parkan - 2008 - Journal of Business Ethics 78 (1-2):77-85.
  This paper attempts to clarify the meaning of the term ‚professional’ in its current use in our daily lives, mainly by making use of Weber’s discussion of the Protestant work ethic and rationalization. Identifying professionalism primarily as a particular lifestyle, it questions whether professionalism is a virtue to be encouraged or an alienated way of life. Rather than conclusively answering this question in the affirmative or negative, it contends that professionalism is an evolving concept, and endeavors to capture and formulate (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 35.  3
  Hyŏndae munye sajoron.Hŭi-sŏk Yang - 1982 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Chayu Munʼgo.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. The very idea of a critical social science: a pragmatist turn.Stephen K. White - 2004 - In Fred Rush (ed.), The Cambridge companion to critical theory. New York: Cambridge University Press. pp. 310-335.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 37. Sources of Chinese Tradition.William Theodore De Bary - 1960
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 38.  2
  Threat priming diminishes the gaze cueing effect.Manman Zhai & Jari K. Hietanen - forthcoming - Cognition and Emotion.
  Gaze cueing effect (GCE) refers to attention orienting towards the gazed-at location, characterised by faster responses to gazed-at than non-gazed-at stimuli. A previous study investigated the effects of affective priming on GCE and reported that threatening primes enhanced GCE. However, it remains unknown whether the threat or heightened arousal potentiated GCE. We investigated how highly arousing threatening and positive primes, compared to low arousing neutral primes modulate GCE. After a brief exposure to an affective prime (pictures of threat or erotica) (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  14
  Making Sense of Tantric Buddhism: History, Semiology, and Transgression in the Indian Traditions.Christian K. Wedemeyer - 2012 - Columbia University Press.
  _Making Sense of Tantric Buddhism_ fundamentally rethinks the nature of the transgressive theories and practices of the Buddhist Tantric traditions, challenging the notion that the Tantras were "marginal" or primitive and situating them instead--both ideologically and institutionally--within larger trends in mainstream Buddhist and Indian culture. Critically surveying prior scholarship, Wedemeyer exposes the fallacies of attributing Tantric transgression to either the passions of lusty monks, primitive tribal rites, or slavish imitation of Saiva traditions. Through comparative analysis of modern historical narratives--that depict (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 40.  8
  Making Sense of Tantric Buddhism: History, Semiology, and Transgression in the Indian Traditions.Christian K. Wedemeyer - 2012 - Cambridge University Press.
  _Making Sense of Tantric Buddhism_ fundamentally rethinks the nature of the transgressive theories and practices of the Buddhist Tantric traditions, challenging the notion that the Tantras were "marginal" or primitive and situating them instead -- both ideologically and institutionally -- within larger trends in mainstream Buddhist and Indian culture. Critically surveying prior scholarship, Wedemeyer exposes the fallacies of attributing Tantric transgression to either the passions of lusty monks, primitive tribal rites, or slavish imitation of Saiva traditions. Through comparative analysis of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 41.  6
  AHLAK, İKTİSAT VE BİLİM: ADAM SMİTH FELSEFESİNE GİRİŞ. [REVIEW]Musa Yanık - 2020 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1):169-171.
  Gökhan Murteza, “Ahlak, İktisat ve Bilim: Adam Smith Felsefesine Giriş” isimli eserinde genellikle İktisat disiplininin birçok farklı konusunu felsefi açıdan tartışmaya açmıştır. Murteza’nın bu eseri, devleti ve toplumu ilgilendiren bu araştırma alanının, A. Smith ile birlikte bir bilim dalı olarak görülmeye başlanmasının sonucunda, gerçekten ahlaki olanı içerip içermediği problemi üzerinde durmaktadır.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  61
  On Multinational Corporations and the Provision of Positive Rights.Baris Parkan - 2008 - Journal of Business Ethics 85 (S1):73 - 82.
  Increased and active involvement of multinational corporations in the promotion of social welfare, in developing countries in particular, through the facilitation of partnerships and cooperation with public and nonprofit sectors, challenges the existing framework of our social and political institutions, the boundaries of nation-states, the distinction between the private and public spheres of our lives, and thus our freedom. The blurring of certain distinctions, which ought to be observed between the political and the economic is most manifest in the gradual (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 43.  67
  Thomas Reid and scepticism: his reliabilist response.Philip De Bary - 2002 - New York: Routledge.
  This book bears witness to the current reawakening of interest in Reid's philosophy. It first examines Reid's negative attack on the Way of Ideas, and finds him to be a devastating critic of his predecessors.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 44.  87
  Political theory and postmodernism.Stephen K. White - 1991 - New York: Cambridge University Press.
  Postmodernism has evoked great controversy and it continues to do so today, as it disseminates into general discourse. Some see its principles, such as its fundamental resistance to metanarratives, as frighteningly disruptive, while a growing number are reaping the benefits of its innovative perspective. In Political Theory and Postmodernism, Stephen K. White outlines a path through the postmodern problematic by distinguishing two distinct ways of thinking about the meaning of responsibility, one prevalent in modern and the other in postmodern perspectives. (...)
 45.  70
  Feminism and ancient philosophy.Julie K. Ward (ed.) - 1996 - New York: Routledge.
  An important volume connecting classical studies with feminism, Feminism and Ancient Philosophy provides an even-handed assessment of the ancient philosophers' discussions of women and explains which ancient views can be fruitful for feminist theorizing today. The papers in this anthology range from classical Greek philosophy through the Hellenistic period, with the predominance of essays focusing on topics such as the relation of reason and the emotions, the nature of emotions and desire, and related issues in moral psychology. The volume contains (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46. Why literary devices matter.Lorraine K. C. Yeung - 2021 - Polish Journal of Aesthetics 60 (1):19-37.
  This paper investigates the emotional import of literary devices deployed in fiction. Reflecting on the often-favored approach in the analytic tradition that locates fictional characters, events, and narratives as sources of readers’ emotions, I attempt to broaden the scope of analysis by accounting for how literary devices trigger non-cognitive emotions. I argue that giving more expansive consideration to literary devices by which authors present content facilitates a better understanding of how fiction engages emotion. In doing so, I also explore the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  43
  Learning for Oneself: Essays on the Individual in Neo-Confucian Thought.Wm Theodore de Bary - 1991 - Columbia University Press.
  Well known as a scholar of Asian culture, de Bary examines the concepts of self-understanding and self-cultivation in neo-Confucian thought from the 12th to the 17th centuries, in relation to the social, political, and scholarly roles of educated men in late imperial China. Rejecting the notion that.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 48.  21
  Neo-Confucian Orthodoxy and the Learning of the Mind-and-Heart.Wm Theodore De Bary - 1981 - New York: Cambridge University Press.
  A major addition to our understanding of the development of Neo-Confucianism--its complexity, diversity, richness, and depth as a major component of the moral and spiritual fiber of the peoples of East Asia.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 49.  68
  Unembedded Indirect Discourse.Corien Bary & Emar Maier - 2014 - Proceedings of Sinn Und Bedeutung 18:77--94.
  This paper contributes to two debates: (i) the debate about whether or not ancient Greek has Free Indirect Discourse (FID), and (ii) the debate about how we should analyze FID semantically. We do this by showing that there is a distinction between FID and what we call Unembedded Indirect Discourse (UID). The semantic analysis that we develop for the latter shows that the two phenomena, though superficially similar, are semantically fundamentally different. We conclude that UID would have been more deserving (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50.  4
  Spectres of Black Flags in the Miombo: The Islamic State's coverage of their Mozambique province, 2022-2023.Stig Jarle Hansen & Ida Bary - 2024 - Kronos 50 (1):1-20.
  This article studies the Islamic State's only remaining periodical, Al-Naba, identifying the most common tropes and patterns in the periodical's Sub-Saharan Africa coverage, and on Mozambique in particular. The Islamic State's increasingly important coverage of Africa focuses on terror attacks, military campaigns and on the fight against Christianity. However, it also employs more traditional anti-colonial arguments that have been used by other, more accepted, political actors during the struggle for decolonisation. Al-Naba also functions as a 'shamer' of non-African Muslims, to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 985