Results for 'Sheng Zhi'

1000+ found
Order:
 1. Mou Zongsan Yu Kangde Guan Yu "Zhi de Zhi Jue" Wen Ti de Bi Jiao Yan Jiu.Zhide Sheng - 2010 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  Language and Color Perception: Evidence From Mongolian and Chinese Speakers.Hu He, Jie Li, Qianguo Xiao, Songxiu Jiang, Yisheng Yang & Sheng Zhi - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ru Jia "Sheng" Zhi Lun Li Si Xiang Yan Jiu.Shunqing Zhang - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zhongguo Ren de Sheng Huo Zhi Hui.Richard Wilhelm - 2010 - Shandong da Xue Chu Ban She.
  Zhongguo ren de sheng huo zhi hui -- Dong ya : Zhongguo wen hua quan de xing cheng yu bian qian -- Ren yu cun zai.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Chuan Tong Yu Xian Dai Zhi Jian: Zhongguo Wen Hua Xian Dai Hua de Zhe Xue Sheng Si.Zonggui Li - 2011 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Chao Yue Sheng Si de Zhi Hui.Junhui Chen - 2008 - Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Chao Yue Sheng Si: Zhongguo Chuan Tong Wen Hua Zhong de Sheng Si Zhi Hui = Chaoyue Shengsi.Zhan'guo Chen - 2004 - Henan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Jing Xue, Zhi du Yu Sheng Huo: "Lun Yu""Fu Zi Xiang Yin" Zhang Shu Zheng.Bisheng Chen - 2010 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ru Jia Nei Sheng Wai Wang Zhi Dao Tong Lun.Chao Cheng - 2005 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Qu Yu Sheng Tai Zhi Li Zhong de Zheng Fu Yu Zheng Zhi.Junyu Fan - 2011 - Guangdong Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zhui Xun Sheng Ming de Quan Ti da Yong: Li Erqu Li Xue Si Xiang Ji Qi Jiao Yu Jia Zhi.Xiuli Fang - 2010 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Dao de Jing Zhong de Sheng Cun Zhi Hui.Na Fu - 2009 - Hai Chao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Da Zhi Xian Xian: Zhongguo Sheng Ming Zhi Hui Lun Yao.Zhaodi Guo - 2012 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Wang Yangming an Dun Sheng Ming de Zhi Hui.Mingcheng Huang - 2008 - Yuan Shen Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Da Zi Ran Zhi Dao Yu Sheng Ren Zhi Xing.Sunping Hu - 2012 - Li Wen Wen Hua Shi Ye I.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Sheng Ming Xin Yang Yu Wang Dao Zheng Zhi: Ru Jia Wen Hua de Xian Dai Jia Zhi.Qing Jiang - 2004 - Yang Zheng Tang Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Sheng Ming Zhi He: Sheng Ming Yu Sheng Ming Zhe Xue.Zhiren Kuang - 2010 - Wen Jin Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Zheng Zhi Zhe Xue. Ji du Zong Jiao Yu Xian Dai Sheng Huo.Ruixiang Liang - 2011 - Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Jiao Yu Xue Yan Jiu de Jia Zhi Sheng Cheng.Runzhou Li - 2010 - Shanxi Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Sheng Huo Jia Zhi Lun =.Wenge Li - 2005 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. "Sheng Huo Shi Jie" Fu Za Xing Ji Qi Ren Zhi Dong Li Mo Shi =.Hengwei Li - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Sheng Si Zhi Hui: Dao Jia Sheng Ming Guan Yan Jiu.Xia Li - 2004 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Ru Xue, Wen Hua Yu Zong Jiao: Liu Shuxian Xian Sheng Qi Zhi Shou Qing Lun Wen Ji.Shuxian Liu, Minghui Li, Haiyan Ye & Zongyi Zheng (eds.) - 2006 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Xian Dai Xin Ru Xue Zhi Sheng Cha Lun Ji.Shuxian Liu - 2004 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Zheng Zhi Sheng Tai Lun: Zheng Zhi Fa Zhan de Sheng Tai Xue Kao Cha.Jingxi Liu - 2007 - Shandong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhi du Lun Li Yan Jiu: Tan Xun Gong Gong Dao de Li Xing de Sheng Cheng Lu Jing = Zhidu Lunli Yanjiu: Tanxun Gonggong Daode Lixing de Shengcheng Lujing.Renwu Li - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zhongguo Xian Qin Zhi Xin Yang Yu Yu Zhou Lun: Yi "Tai Yi Sheng Shui" Wei Zhong Xin de Kao Cha.Xiaoguang Li - 2009 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Ju Ren Rui Zhi: Xian Dai Sheng Huo Pian.Quanxin Lü - 2008 - Xin Yang Tu Shu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Da Shi Dao Du: Kongzi: Zhi Sheng Xian Shi de Si Xiang Jing Hua.Chenglie Luo - 2011 - Long Tu Teng Wen Hua.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Yi Wei Lao Jiao Shou Ding Ning de Ping Shi Zhi Hui: Su Zao Jing Cai Ren Sheng de Jiang Yi = Life Wisdom for Us.Zhonghe Ping - 2009 - Yu Shu Fang Chu Ban You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Cai Hui Kongzi Sheng Ji Tu (Yuan da Fu Zhi).Ying Qiu & Zhengming Wen (eds.) - 2005 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Sheng Yu Si de Zhi Hui: Ji Zhe Xue Jia Fu Qin Ren Huizhong.Xing Ren - 2011 - Xue Lin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Ren de Jia Zhi Yu Shi Dai Jing Shen: Da Bian Dong Shi Dai de Sheng Cun Zhi Dao.Minrong Shen - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Sheng Shuai Lun: Guan Yu Zhongguo Li Shi Zhe Xue Ji Qi Sheng Shuai Zhi Li de Yan Jiu = on Rise and Fall: A Study of Chinese Historical Philosophy and its Rise and Fall.Yunjie Sima - 2003 - Shanxi Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Yi Wei Yi Ren Sheng: "Cai Gen Tan" Zhong de Sheng Huo Zhi Hui.Lüe Tang - 2012 - Zhongguo Hua Qiao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Bie Dang Ge Fa Wei de Ren: 20 Wei Si Xiang da Shi Zhi Zhi Hui Ren Sheng = 20 Maestro.Hongjiang Tian - 2009 - Qi Lin Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Zi Ran Zhi Dao: Laozi Sheng Cun Zhe Xue Yan Jiu.Yingjie Wang - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Zhongguo Xian Dai Jia Zhi Guan de Chu Sheng Li Cheng: Cong Li Zhi Dao Dai Zhen.Genyou Wu - 2004 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
 39. Ren Sheng Jia Zhi de Dao de Su Qiu: Meiguo Lun Li Si Chao de Liu Bian = American Ethics and the Value of Life.Yuqiao Xiang - 2006 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Sheng Ming, Xin Ling, Yi Jing: Lun Zong Baihua Sheng Ming Mei Xue Zhi Ti Xi.Zhan Xiao - 2006 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Shuo Fa Huo Fa Li Fa: Guan Yu Fa Lü Zhi Wei Yi Zhong Ren Shi Sheng Huo Fang Shi Ji Qi Yi Yi.Zhangrun Xu - 2004 - Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Kongzi de Zhi Hui Sheng Huo.Ganming Yao - 2007 - Han Yu da Ci Dian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. She Hui Li Xing de Sheng Cheng Yu Pei Yu: Zhongguo Shi Min She Hui de Jia Zhi Li Xiang Yu Shi Jian Luo Ji.Zushe Yuan - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Zhi Rong Ru Ming Ming de Ren Tian Xia: She Hui Zhu Yi Rong Ru Guan Yan Jiu Sheng Jiao Yu du Ben.Xinhui Yu (ed.) - 2006 - Shanghai da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Laozi Si Xiang Yu Ren Lei Sheng Cun Zhi Dao: 2010 Luoyang Laozi Wen Hua Guo Ji Lun Tan Wen Ji = Laozi Thought and the Existing Road for Humanity: Treaties Collection of International Forum on Laozi Culture in Luoyang, in 2010.Baoyou Zhao, Xiuchang Gao & Yinan Yang (eds.) - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Sheng Ming de Qi Ju Yu Chao Yue: Zhongguo Gu Dian Hua Lun Zhi Shen Mei Xin Li Chan Shi.Gengyun Zhang - 2007 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Si Xiang Zhi Lü: Yin Haiguang de Sheng Ping Yu Zhi Ye.Qing Zhang - 2006 - Henan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Yan Yi Zhi Bian Yu Wei Jin Mei Xue Hua Yu Sheng Cheng.Jiamei Zhang - 2007 - Yuelu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Sheng Ming Yu Si Wang: Zhongguo Sheng Si Zhi Hui.Xiaojiang Zheng - 2011 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Sheng Ming Lun Li Zhong de Zhi Qing Tong Yi.Wei Zhu - 2009 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000