Results for 'Sheng-min Liu'

997 found
Order:
 1.  5
  Isothermal Solidification Stage During Transient Liquid-Phase Bonding Single-Crystal Superalloys.Naicheng Sheng, Jide Liu, Tao Jin, Xiaofeng Sun & Zhuangqi Hu - 2014 - Philosophical Magazine 94 (11):1219-1234.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  Recent Advances in Non-Invasive Brain Stimulation for Major Depressive Disorder.Shui Liu, Jiyao Sheng, Bingjin Li & Xuewen Zhang - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 3.  18
  Absence of Superconductivity in LiPdHx.Wenhao Liu, Enyu Wang, Guanyu Chen, Xiyu Zhu, Yue Zhang, Yuzong Sheng & Hai-Hu Wen - forthcoming - Philosophical Magazine:1-9.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  Incorporation of Multiple-Days Information to Improve the Generalization of EEG-Based Emotion Recognition Over Time.Shuang Liu, Long Chen, Dongyue Guo, Xiaoya Liu, Yue Sheng, Yufeng Ke, Minpeng Xu, Xingwei An, Jiajia Yang & Dong Ming - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 5. Ru Xue, Wen Hua Yu Zong Jiao: Liu Shuxian Xian Sheng Qi Zhi Shou Qing Lun Wen Ji.Shuxian Liu, Minghui Li, Haiyan Ye & Zongyi Zheng (eds.) - 2006 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  20
  Authentic Leadership and Whistleblowing: Mediating Roles of Psychological Safety and Personal Identification.Sheng-min Liu, Jian-Qiao Liao & Hongguo Wei - 2015 - Journal of Business Ethics 131 (1):107-119.
 7. Mengzi Sheng Ji Tu.Zhenzhong Dong, Zhongben Liu & Qing'an Zhu (eds.) - 2006 - Zhongguo Lü You Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Dang Dai Sheng Ming Lun Li de Zheng Ming Yu Tan Tao: Di 2 Jie Quan Guo Sheng Ming Lun Li Xue Xue Shu Hui Yi Lun Cong = Dangdaishengminglunlide Zhengmingyutantao.Junrong Liu, Qiang Zhang & Xiaomei Zhai (eds.) - 2010 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Qiang Guo Shu Ren: Yi Ge Wei da Min Zu de Jiao Yu Li Xiang = Empower the Nation and Enlighten the People: The Educational Ideal of a Great Nation.Dingbang Liu - 2011 - Shanghai Jiao Tong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ru Jiao Yu Min Zu Guo Jia=.Xiaofeng Liu - 2007 - Hua Xia Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Sheng Ming Ch Ing Tiao Ti Chüeh Tse.Shu-Hsien Liu - 1985 - T Ai-Wan Hsüeh Sheng Shu Chü Hsiang-Kang Tsung Ch Ing Hsiao I Wen T U Shu Kung Ssu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sheng Ming De Ceng Ji: Feng Youlan Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu.Dongchao Liu - 2002 - Ba Shu Shu She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Sheng Ming Ke Ji Fan Zui Ji Qi Xing Fa Ying Dui Ce Lüe Yan Jiu.Changqiu Liu - 2006 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Sheng Ming Yu Jiao Hua: Xian Dai Xing Dao de Jiao Hua Wen Ti Shen Li.Tiefang Liu - 2004 - Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Tian Ren Shi Jie: Xian Qin Zhu Zi Fa Sheng Xue Yan Jiu = Xianqin Zhuzi Fashengxue Yanjiu.Xuyi Liu - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Wen Xue Yu Ren de Sheng Cun Kun Jing.Shuxin Liu - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Xian Dai Xin Ru Xue Zhi Sheng Cha Lun Ji.Shuxian Liu - 2004 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Zhongguo Chan Zong Mei Xue de Si Xiang Fa Sheng Yu Li Shi Yan Jin =.Fang Liu - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Zhang Dainian Xian Sheng Xue Pu.Epei Liu, Yunhui Du & Wei Lu (eds.) - 2010 - Kun Lun Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Zong Jiao Yu Sheng Si: Zong Jiao Zhe Xue Lun Ji.Jiancheng Liu - 2011 - Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Zhe Xue Yu Ren Sheng.Zhongrong Liu - 2008 - Guo Li Kong Zhong da Xue.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Zheng Zhi Sheng Tai Lun: Zheng Zhi Fa Zhan de Sheng Tai Xue Kao Cha.Jingxi Liu - 2007 - Shandong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  9
  Feature Selection for Modular Networks Based on Incremental Training.Sheng-Uei Guan & Jun Liu - 2005 - Journal of Intelligent Systems 14 (4):353-383.
 24.  9
  Incremental Ordered Neural Network Training.Sheng-Uei Guan & Jun Liu - 2002 - Journal of Intelligent Systems 12 (3):137-172.
 25.  12
  Cultural Identity of Art Works.Curtis Carter, Disikate Ke, Min Yu & Chengji Liu - unknown
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Factors Affecting the Growth of Micro/Nano-Sized Tungsten Whiskers Synthesised by Vapour Deposition.Guangyu Liu, Min Song, Xinli Liu & Yuehui He - 2013 - Philosophical Magazine 93 (6):584-597.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  2
  Evidence for a Transition in Deformation Mechanism in Nanocrystalline Pure Titanium Processed by High-Pressure Torsion.Chao Yang, Min Song, Yong Liu, Song Ni, Shima Sabbaghianrad & Terence G. Langdon - 2016 - Philosophical Magazine 96 (16):1632-1642.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  15
  Dual Temporal Scale Convolutional Neural Network for Micro-Expression Recognition.Min Peng, Chongyang Wang, Tong Chen, Guangyuan Liu & Xiaolan Fu - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29. Measuring the Process of Quality of Care for ST‐Segment Elevation Acute Myocardial Infarction Through Data‐Mining of the Electronic Discharge Notes.Sheng-Nan Chang, Jou-Wei Lin, Shi-Chi Liu & Juey-Jen Hwang - 2008 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 14 (1):116-120.
 30.  2
  Commentary: Efficacy and Safety of Transcranial Direct Current Stimulation as an Add-on Treatment for Bipolar Depression: A Randomized Clinical Trial.Dong-Sheng Zhou, Zhen-Yu Hu, Xiaoli Liu & Hong Zheng - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 31.  17
  Complex Brain Network Analysis and Its Applications to Brain Disorders: A Survey.Jin Liu, Min Li, Yi Pan, Wei Lan, Ruiqing Zheng, Fang-Xiang Wu & Jianxin Wang - 2017 - Complexity:1-27.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Carl Schmitt and Leo Strauss in the Chinese-Speaking World: Reorienting the Political.Kai Marchal, Carl K. Y. Shaw, Harald Bluhm, Jianhong Chen, Thomas Fröhlich, Chuan-wei Hu, Kuan-min Huang, Shu-Perng Hwang, Charlotte Kroll, Han Liu, Christopher Nadon & Mario Wenning (eds.) - 2017 - Lexington Books.
  Reorienting the Political examines the reception of two controversial German philosophers, Carl Schmitt and Leo Strauss, in the Chinese-speaking world. This volume explores the powerful resonance of both thinkers in Chinese political thought from a cross-cultural and interdisciplinary perspective.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  5
  Dynamics Induced by Delay in a Nutrient-Phytoplankton Model with Multiple Delays.Chuanjun Dai, Hengguo Yu, Qing Guo, He Liu, Qi Wang, Zengling Ma & Min Zhao - 2019 - Complexity 2019:1-16.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  15
  Pore Characteristics of Lacustrine Mudstones From the Cretaceous Qingshankou Formation, Songliao Basin.Min Wang, Shuangfang Lu, Wenbiao Huang & Wei Liu - 2017 - Interpretation: SEG 5 (3):T373-T386.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  4
  Differentially Expressed Genes Extracted by the Tensor Robust Principal Component Analysis Method.Yue Hu, Jin-Xing Liu, Ying-Lian Gao, Sheng-Jun Li & Juan Wang - 2019 - Complexity 2019:1-13.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  10
  Misattributing the Source of Self-Generated Representations Related to Dissociative and Psychotic Symptoms.Chui-De Chiu, Mei-Chih Meg Tseng, Yi-Ling Chien, Shih-Cheng Liao, Chih-Min Liu, Yei-Yu Yeh & Hai-Gwo Hwu - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  28
  A Proposed Approach to Informed Consent for Biobanks in China.Min Liu & Qingli Hu - 2014 - Bioethics 28 (4):222-227.
  Biobanks are potential goldmines for genomics research. They have become increasingly common as a means to determine the relationship between lifestyle, environmental exposures and predisposition to genetic disease. More and more countries are developing massive national scale biobanks, including Iceland, the UK and Estonia. Now several large-scale regional and national biobanks are planned in China, such as Shanghai Biobank, which is defined as a key-element in Shanghai's twelfth five-year Development Plan of Science and Technology. It is imperative that the authors (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  21
  A Proposed Approach to Informed Consent for Biobanks in China.Min Liu & Qingli Hu - 2014 - Bioethics 28 (4):181-186.
  Biobanks are potential goldmines for genomics research. They have become increasingly common as a means to determine the relationship between lifestyle, environmental exposures and predisposition to genetic disease. More and more countries are developing massive national scale biobanks, including Iceland, the UK and Estonia. Now several large-scale regional and national biobanks are planned in China, such as Shanghai Biobank, which is defined as a key-element in Shanghai's twelfth five-year Development Plan of Science and Technology. It is imperative that the authors (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  40
  Chinese–English Biliteracy Acquisition: Cross-Language and Writing System Transfer.Min Wang, Charles A. Perfetti & Ying Liu - 2005 - Cognition 97 (1):67-88.
 40.  8
  Employee Protection and Corporate Innovation: Empirical Evidence From China.Lijing Tong, Ningyue Liu, Min Zhang & Liming Wang - 2018 - Journal of Business Ethics 153 (2):569-589.
  Through an analysis of survey data gathered from private firms in China, this study examines the impact of employee protection on corporate innovation ability. The results indicate that firms with more advanced employee protection have stronger innovation ability. Furthermore, the positive relationship between employee protection and corporate innovation ability is more pronounced in those enterprises with labor unions. Finally, a firm’s political connections strengthen the influence of employee protection on corporate innovation. These empirical findings highlight the positive consolidating effects of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  8
  Enhancing Countries’ Fitness with Recommender Systems on the International Trade Network.Hao Liao, Xiao-Min Huang, Xing-Tong Wu, Ming-Kai Liu, Alexandre Vidmer, Ming-Yang Zhou & Yi-Cheng Zhang - 2018 - Complexity 2018:1-12.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  14
  Objectivity in Quantum Measurement.Sheng-Wen Li, C. Y. Cai, X. F. Liu & C. P. Sun - 2018 - Foundations of Physics 48 (6):654-667.
  The objectivity is a basic requirement for the measurements in the classical world, namely, different observers must reach a consensus on their measurement results, so that they believe that the object exists “objectively” since whoever measures it obtains the same result. We find that this simple requirement of objectivity indeed imposes an important constraint upon quantum measurements, i.e., if two or more observers could reach a consensus on their quantum measurement results, their measurement basis must be orthogonal vector sets. This (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  4
  Estimating Mann–Whitney-Type Causal Effects for Right-Censored Survival Outcomes.Zhiwei Zhang, Chunling Liu, Shujie Ma & Min Zhang - 2018 - Journal of Causal Inference 7 (1).
  Mann–Whitney-type causal effects are clinically relevant, easy to interpret, and readily applicable to a wide range of study settings. This article considers estimation of such effects when the outcome variable is a survival time subject to right censoring. We derive and discuss several methods: an outcome regression method based on a regression model for the survival outcome, an inverse probability weighting method based on models for treatment assignment and censoring, and two doubly robust methods that involve both types of models (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  3
  Contingencies of Self-Worth on Positive and Negative Events and Their Relationships to Depression.Cheng-Hong Liu & Po-Sheng Huang - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. B1–B11.Justin N. Wood, Elizabeth S. Spelke, David Barner, Jesse Snedeker, Min Wang, Charles A. Perfetti, Ying Liu, Filip van Opstal, Bert Reynvoet & Tom Verguts - 2005 - Cognition 97:339-341.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  5
  Study of Ion-Acoustic Solitary Waves in a Magnetized Plasma Using the Three-Dimensional Time-Space Fractional Schamel-KdV Equation.Min Guo, Chen Fu, Yong Zhang, Jianxin Liu & Hongwei Yang - 2018 - Complexity 2018:1-17.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  10
  Investigations on the Local Structures of Cu2+ at Various BaO Concentrations in 59B2O3–10K2O–ZnO–xBaO–1CuO Glasses.Jia-Rui Jin, Shao-Yi Wu, Jian Hong, Shi-Nan Liu, Min-Xian Song, Bao-Hua Teng & Ming-He Wu - 2017 - Philosophical Magazine 97 (31):2858-2870.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  An RGB-D-Based Cross-Field of View Pose Estimation System for a Free Flight Target in a Wind Tunnel.Sheng Liu, Yuan Feng, Kang Shen, Yangqing Wang & Shengyong Chen - 2018 - Complexity 2018:1-9.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  7
  When and How Does Psychological Voice Climate Influence Individual Change Readiness? The Mediating Role of Normative Commitment and the Moderating Role of Work Engagement.Chun-Hsien Lee, Mei-Ling Wang & Min-Shi Liu - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  6
  Effects of Torsional Deformation on the Microstructures and Mechanical Properties of a CoCrFeNiMo0.15 High-Entropy Alloy. [REVIEW]Wenqian Wu, Lin Guo, Bin Liu, Song Ni, Yong Liu & Min Song - 2017 - Philosophical Magazine 97 (34):3229-3245.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 997