Order:
Disambiguations
Shilin Yu [4]Shiling Yu [1]
 1.  5
  Zang zu dao de =.Junzhe Liu & Shilin Yu (eds.) - 2003 - Beijing Shi: Min zu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Han Jin nü de jian gou =.Shiling Yu - 2017 - Beijing Shi: Ren min wen xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Lun li xue gai lun =.Shilin Yu - 2004 - Beijing: Min zu chu ban she.
  本书分为九章,内容包括中西伦理思想概述,道德原则的分析与评价,几个重要的道德范畴,体现伦理价值的道德规范,完善人的道德等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  11
  Sheng ming xin ling de chao yue: ru jia xin xing lun yu Tang Junyi dao de xing shang xue.Shilin Yu - 2010 - Chengdu Shi: Ba Shu shu she. Edited by Jifu Duan & Yingping Wu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Zhe xue, zong jiao: zhi hui yu chao yue.Xinyu Zhao & Shilin Yu (eds.) - 2014 - Chengdou Shi: Sichuan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark