Results for 'Shou-Ming Zhong'

1000+ found
Order:
 1.  12
  Psychometric Properties and Measurement Invariance of the Brief Symptom Inventory-18 Among Chinese Insurance Employees.Mingshu Li, Meng-Cheng Wang, Yiyun Shou, Chuxian Zhong, Fen Ren, Xintong Zhang & Wendeng Yang - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  6
  State-Related Alterations of Spontaneous Neural Activity in Current and Remitted Depression Revealed by Resting-State fMRI.Chang Cheng, Daifeng Dong, Yali Jiang, Qingsen Ming, Xue Zhong, Xiaoqiang Sun, Ge Xiong, Yidian Gao & Shuqiao Yao - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Assessing Callous-Unemotional Traits in Chinese Detained Boys: Factor Structure and Construct Validity of the Inventory of Callous-Unemotional Traits.Xintong Zhang, Yiyun Shou, Meng-Cheng Wang, Chuxian Zhong, Jie Luo, Yu Gao & Wendeng Yang - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Ming Qing Wen Xue Yu Si Xiang Zhong Zhi Zhu Ti Yi Shi Yu She Hui.Caijun Zhong & Jinlong Yang (eds.) - 2004 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  15
  Fractional-Order Switching Type Control Law Design for Adaptive Sliding Mode Technique of 3D Fractional-Order Nonlinear Systems.Chun Yin, Yuhua Cheng, Shou-Ming Zhong & Zhanbing Bai - 2016 - Complexity 21 (6):363-373.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 6. Li Zhi, Xiu Shen, Bo Xue, Bao Guo: Zhonghua Chuan Tong Ming Yan Jing Xuan.Yangsheng Zhong (ed.) - 2005 - Guangdong Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Qing Mo Min Chu Min Jian Ru Jiao Dui Zhu Liu Ru Xue de Xi Shou Yu Zhuan Hua.Yunying Zhong - 2008 - Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  A Constrained Solution Update Strategy for Multiobjective Evolutionary Algorithm Based on Decomposition.Yuchao Su, Qiuzhen Lin, Jia Wang, Jianqiang Li, Jianyong Chen & Zhong Ming - 2019 - Complexity 2019:1-11.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Evolutionary Search with Multiple Utopian Reference Points in Decomposition-Based Multiobjective Optimization.Wu Lin, Qiuzhen Lin, Zexuan Zhu, Jianqiang Li, Jianyong Chen & Zhong Ming - 2019 - Complexity 2019:1-22.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  14
  Introduction to Special Section: Gas Hydrates in the South China Sea.Guangfa Zhong, Hongliu Zeng, Shengxiong Yang, Jinqiang Liang, Xuewei Liu, Xin Su, Xiujuan Wang, Changling Liu & Ming Su - 2017 - Interpretation: SEG 5 (3):SMi-SMi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zhou Qin Zhu Zi Jiao Zhu Shi Zhong.Dian Qian, Taigong Liu, Yixing Hao, Xiangfeng Song, Guang Zhong, Shixue Su, Yusheng Liang, Yun Cai, Changqi Chen, Jingshun Yin & Dachun Ren (eds.) - unknown - Beijing Tu Shu Guan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ru Jia Dao de Li Xing Jing Shen de Chong Jian: Ming Zhong Ye Zhi Qing Chu de Wang Xue Xiu Zheng Yun Dong Yan Jiu.Caigang Yao - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. She Qun, Jia Zu Yu Wang Xue de Xiang Li Shi Jian: Yi Ming Zhong Wan Qi Jiangxi Jishui, Anfu Liang Xian Wei Li.Yixi Zhang - 2006 - Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Wei Yuan Hui.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  24
  Jian Zhang. Ke Xue She Tuan Zai Jin Dai Zhongguo de Ming Yun: Yi Zhongguo Ke Xue She Wei Zhong Xin [The Science Association and the Change of Society in Modern China: A Study on the Science Society of China]. . 460 Pp., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2005. ¥49. [REVIEW]Zuoyue Wang - 2008 - Isis 99 (2):437-438.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  8
  Ming Yi-Shih Shou-Ts'ang Chia-Ku Shih-Wen Pien. The Menzies Collection of Shang Dynasty Oracle Bones. Volume II; The Text.David N. Keightley, Hsü Chin-Hsiung & Hsu Chin-Hsiung - 1980 - Journal of the American Oriental Society 100 (1):96.
 16. Ru Jia Lun Li Zheng Ming Ji: Yi "Qin Qin Hu Yin " Wei Zhong Xin = a Collection of Contention About Confucian Ethics.Qiyong Guo (ed.) - 2004 - Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Zhong Fu da You Ji: Huang Qingxuan Jiao Shou Ba Zhi Song Shou Lun Wen Ji.Qingxuan Huang & Guisan Lai (eds.) - 2011 - Li Ren Shu Ju.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Lu Ming You You: Xinjiapo Guo Li da Xue Zhong Wen Xi Yan Jiu Sheng Lun Ru Jia Wen Hua.Yueqiang Lao (ed.) - 2007 - Xinjiapo Qing Nian Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Song Ming Li Xue Zhong de "Kong Yan Zhi le" Wen Ti.Huangming Li - 2006 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Zai Yu Yan Zhong Pan Xuan: Xian Qin Ming Jia "Gui Bian" Ming Ti de Chun Yu Yan Si Bian Li Xing Yan Jiu = Raising Questions in and of Language: A Study on Rationalistic Philosophy of Language of Pre-Qin School of Names.Limin Liu - 2007 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Liang Zhi Xue de Zhan Kai: Wang Longxi Yu Zhong Wan Ming de Yangming Xue.Guoxiang Peng - 2005 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Gan Bu Zhi Jia du Ben: Zhong Wai Zhi Jia Ming Yan Dian Ping.Xiren Song (ed.) - 2007 - Zhongguo Fang Zheng Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wen Ming Chong Tu Shi Ye Xia de Lun Li She Hui: Yi Liang Shuming Yu Chen Xujing Zhi Bi Jiao Wei Zhong Xin.Zhenxi Wang - 2011 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Dang Dai Zhongguo Fa Zhe Xue de Shi Ming: Wei Dunyou Jiao Shou Fa Zhe Xue Jiang Yan Lu.Dunyou Wei - 2010 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. "Tian Ming: Zhi Wei Xing!": Pian du "Zhong Yong".Xiaoming Wu - 2009 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Jiao Yu Zhe Xue Lun Gao: Ji Nian Yu Jiaju Jiao Shou 110 Sui Ming Dan = Jiaoyu Zhexue Lungao.Jiaju Yu - 2008 - Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Ting Jing: Fu Zeng Guofan, Zuo Zongtang, Li Hongzhang, Peng Yulin, Zeng Guoquan Deng Xiang Huai Zhong Zhen Shou Ji.Guofan Zeng - 2007 - Zhong Gong Zhong Yang Dang Xiao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Ming Dai di Fang She Hui Li Jiao Shi Cong Lun: Yi Si Xiu Li Jiao Shu Wei Zhong Xin.Kesheng Zhao - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Zhong Yi Zhe Xue de Shi Dai Shi Ming.Chaozhong Zhang (ed.) - 2009 - Zhongguo Zhong Yi Yao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Ming Dai Min Nan Si Shu Xue Yan Jiu: Yi Zong Zhu Xue Pai Wei Zhong Xin.Tianqing Zhou - 2010 - Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Sheng Ming Lun Li Zhong de Zhi Qing Tong Yi.Wei Zhu - 2009 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Why the Counterfactualist Should Still Worry About Downward Causation.Lei Zhong - 2015 - Erkenntnis 80 (1):159-171.
  In Zhong (Philos Phenomenol Res 83:129–147, 2011; Analysis 72:75–85, 2012), I argued that, contrary to what many people might expect, the counterfactual theory of causation will generate (rather than solve) the exclusion problem. Recently some philosophers raise an incisive objection to this argument. They contend that my argument fails as it equivocates between different notions of a physical realizer (see Christensen and Kallestrup in Analysis 72:513–517, 2012). However, I find that their criticism doesn’t threaten the central idea of my (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 33.  76
  Modernity and Confucian Political Philosophy in a Globalizing World.Chen Ming - 2009 - Diogenes 56 (1):94-108.
  The scholarship of Confucianism in China is in the process of restoration. Its historical missions are two-fold. It should preserve Chinese national characters and promote China’s modernization. These objectives are partly in conflict with each other. To realize the former objective, it is necessary to stress a historical continuity and consistency, to re-examine and justify the preservation of classical Confucian ideas and values in order to provide spiritual support for Chinese cultural identity and social cohesion. As to the latter objective, (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  38
  The Ontologicalization of the Confucian Concept of Xin Xing: Zhou Lianxi’s Founding Contribution to the Song-Ming Neo-Confucianism. [REVIEW]Jinglin Li - 2006 - Frontiers of Philosophy in China 1 (2):204-221.
  The Confucian concept of "cheng" (integrity) emphasizes logical priority of value realization over "zhen shi' (reality or truth). Through value realization and the completion of being, zhenshi can be achieved. Cheng demonstrates the original unity of value and reality. Taking the concept of cheng as the core, Zhou Lianxi's philosophy interpreted yi Dao (the Dao of change), and integrated Yi Jing (The Book of Changes) and Zhong Yong (The Doctrine of the Mean). On the one hand, it ontologicalized the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. The Philosophy of Wang Yang-Ming.Shou-jên Wang, Frederick Goodrich Henke & James Hayden Tufts - 1916 - Open Court.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. Ru Xue Yu Er Shi Yi Shi Ji Wen Hua Jian She: Shou Shan Wen Hua de Jia Zhi Chan Shi Yu Shi Jie Chuan Bo.Ming Fang (ed.) - 2010 - Xue Yuan Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Zhe Zhong Wang Xue Yan Jiu =.Ming Qian - 2009 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  Adhere to the Viewpoint of "One Divides Into Two".Fang Shou - 1982 - Contemporary Chinese Thought 13 (4):21-44.
  Probably nothing is more complicated, misunderstood, and thus damaged, in a way of speaking, than the viewpoint of "one divides into two" when criticism is being made of the various fallacies spread by Lin Biao and the "gang of four." Some people hold that Lin and the gang's activities to split the Party and their philosophy of making others suffer were related to this viewpoint and thus conclude that this viewpoint is one-sided. Others are of the opinion that this viewpoint (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Tu Wei-Ming and Charles Taylor on Embodied Moral Reasoning.Andrew T. W. Hung - 2013 - Philosophy, Culture, and Traditions 3:199-216.
  This paper compares the idea of embodied reasoning by Confucian Tu Wei-Ming and Canadian philosopher Charles Taylor. They have similar concerns about the problems of secular modernity, that is, the domination of instrumental reason and disembodied rationality. Both of them suggest that we have to explore a kind of embodied moral reasoning. I show that their theories of embodiment have many similarities: the body is an instrument for our moral knowledge and self-understanding; such knowledge is inevitably a kind of bodily (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  35
  Fate and the Good Life: Zhu Xi and Jeong Yagyong’s Discourse on Ming.Youngsun Back - 2015 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 14 (2):255-274.
  This essay examines the Ru 儒 notion of ming 命, usually translated into English as “fate,” with an emphasis on the thought of two prominent Ru thinkers, Zhu Xi 朱熹 of Song 宋 China and Jeong Yagyong 丁若鏞 of Joseon 朝鮮 Korea. Although they were faithful followers of the tradition of Kongzi 孔子and Mengzi 孟子, they held very different views on ming. Zhu Xi saw the realm of fate as determined by contingent movements of psychophysical force, whereas Jeong Yagyong believed (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. The Rise of Ming T'ai-Tsu (1368-98): Facts and Fictions in Early Ming Official Historiography.Hok-lam Chan - 1975 - Journal of the American Oriental Society 95 (4):679-715.
  It was a common practice of the Chinese official historiographers to employ pseudo-historical, semi-fictional source materials alongside the factual, ascertainable data in their narratives for prescribed political or didactic purposes despite their commitment to the time-honored principles of truth and objectivity in the Confucian-oriented traditional historiography. The intrusion of these non-historical elements in the imperial historical records illustrates, therefore, the adaptability of the source materials representing the popular tradition of the masses for the uses of the great tradition, and the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. A Synthetic Comprehension of the Way of Zhong in Early Confucian Philosophy.Keqian Xu - 2012 - Frontiers of Philosophy in China 7 (3):422-438.
  Zhong 中 is a very important philosophical concept in early Confucianism. Both the received ancient Confucian classics and the newly discovered ancient bamboo manuscripts tell us that adhering to the principle of zhong was an important charge that had been transmitted and inherited by early ancient Chinese political leaders from generation to generation. Confucius and his followers adopted the concept of zhong and further developed it into a sophisticated doctrine, which is usually called zhongdao 中道 (the Way (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  12
  Characteristics and Mechanism Analysis of Aerodynamic Noise Sources for High-Speed Train in Tunnel.Xiao-Ming Tan, Hui-Fang Liu, Zhi-Gang Yang, Jie Zhang, Zhong-Gang Wang & Yu-wei Wu - 2018 - Complexity 2018:1-19.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  16
  Seismic Sedimentology Study of Braided River — A Case Study in He8 and Shan1 Members of Permian, Sulige Western Region, Ordos Basin. [REVIEW]Zhong Hong, Huaqing Liu, Ming Sun, Gai Gao & Guangmin Hu - 2018 - Interpretation: SEG 6 (3):T625-T633.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Neo-Confucian Thought in Action Wang Yang-Ming's Youth.Wei-Ming Tu - 1976
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  53
  The True or the Artificial: Theories on Human Nature Before Mencius and Xunzi-Based on “ Sheng is From Ming , and Ming is From Tian ”. [REVIEW]Youguang Li - 2010 - Frontiers of Philosophy in China 5 (1):31-50.
  When speaking of pre-Qin Dynasty theories on human nature, past scholars divided Confucius, Mencius and Xunzi into three categories, and they tended to divide the theories into moral categories of good and evil. The discovery of bamboo and silk sheets from this period, however, has offered some valuable literature, providing a historical opportunity for the thorough research of pre-Qin Dynasty theories on human nature. Based on the information on the recently excavated bamboo and silk sheets, especially the essay titled “Xing (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  38
  Reproduction, Familiarity, Love, and Humaneness: How Did Confucius Reveal “Humaneness”? [REVIEW]Hongxing Chen - 2010 - Frontiers of Philosophy in China 5 (4):506-522.
  This article draws out the subtle connections among the various sorts of categories— sheng 生 (reproduction), qin 亲 (familiarity), ai 爱 (love), and ren 仁 (humaneness) —focusing on the following: Confucius found the original significance of reproduction to be sympathy between males and females, and upon further study he found it extended to the.affinity of blood relations, namely familiarity. From familiarity he came to understand love that one generates and has for people and things beyond one’s blood relations, in other (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  16
  Optimal Two‐Stage Breast Cancer Screening for Countries with Intermediate or Low Incidence of Breast Cancer.Shou-Jen Kuo, Tony Hsiu-Hsi Chen, Amy Ming-Fang Yen, Dar-Ren Chen & Li-Sheng Chen - 2010 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 16 (6):1345-1352.
 49. A Confucian Life in America with Tu Wei Ming.Bill D. Moyers, Wei-Ming Tu, N. Wnet York, Ill) Wttw Chicago & Mich) Wtvs-Tv Detroit - 1990 - Pbs Video.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Du Weiming Wen Ming de Chong Tu Yu Dui Hua.Wei-Ming Tu, Hanmin Zhu & Yongming Xiao - 2001
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000